marți, 14 ianuarie 2020

Cucuian Teodor 1903 - ? din Păușa
Fratele Cucuian Teodor s-a născut în ziua de 27 mai 1903 în localitatea Păușa, județul Sălaj, ținutul Someș.
Părinții  fratelui s-au numit Tănase și Onica, de religie ortodoxă și naționalitate română.
Acesta studiază 4 clase primare în localitatea natală.
În ziua de 21 februarie a anului 1923 se căsătorește cu Veronica, născută Neaga. Căsătoria civilă are loc în comuna Păușa,  fiind binecuvântați de Domnul cu nu mai puțin de 6 fete.
În anul 1925 este recrutat și încorporat în C. R. Sălaj, Regimentul 87 Infanterie, rămânând la vatră cu gradul de soldat.
La data de 8 iunie 1933 este botezat în Biserica Creștină Baptistă din Brașov și prin fratele Teodor Cucuian vine credința baptistă în localitatea sa natală, Păușa.
Este ordinat la data de 28 februarie 1937, în calitate de predicator ajutător în 10 localități.
În anul 1946 fratele Traian Cucuian se înscrie la Seminarul Teologic Baptist de la București și face cursurile doar un an de zile.
În raionul său de activitate avea 262 de membri, 156 aparținători și copii.
În anul 1954 fratele se retrage din slujire din motive necunoscute nouă.

Surse:
Arhivă
Ioan Bunaciu

Capotă Ioan 1943 – 2006, din MărgăuFratele Capotă Ioan s-a născut în ziua de 28 iulie 1943 în comuna Mărgău, județul Cluj, dintr-o familie cu mai mulți copii; a rămas orfan de mamă la vârsta de 3 ani.
În ziua de 9 august 1970 se căsătorește cu sora Ana Petruș din Periam și Domnul i-a binecuvântat cu 12 copii: 3 băieți și 9 fete: Ana, Cornelia, Monica, Ionel, Elizabeta, Samuel, Tabita, Estera, Eunice, Maria, Marta și Joshua.
Între anii 1970 – 1974 face cursurile Seminarului Teologic Baptist din București.
După absolvire slujește la 9 biserici baptiste din județul Arad.
În anul 1985 pleacă în America și se stabilește la Detroit, Michigan, unde slujește până în anul 1992, când se mută cu familia în Florida.
A slujit în Florida cu întreaga familie și a început biserica Maranatha la First Baptist Church of Greater Miami de pe North Miami Avenue.
Pe data de 24 august 2006 fratele Ioan Capotă este chemat acasă la Tatăl din Cer, pe care l-a slujit cu credincioșie.
Înmormântarea a avut loc luni, 28 august, 2006, la Evergreen Historical Cemetery în Fort Lauderdale, Florida. Pe lângă familie au participat frați din bisericile locale, precum și frați din alte orașe ale Floridei, Naples, Fort Myers, Melbourne și Jacksonville. Prezenți au fost și următorii frați slujitori: Cristian Paul, Hollywood, FL; Titus Sfârlea, Hollywood, FL; Florin Vancea, Hollywood, FL; Victor Braica, Phoenix, AZ; Daniel Hoduț, Greenville, SC; Marian Chirla, Hollywood, FL; Traian Capotă, Dallas, TX; Petrica Gruia, Pojejena, România și Mark Hobafcovich, Atlanta.
Surse:
Marius Silveșan
Luminătorul


luni, 13 ianuarie 2020

Cravcenco Dionisie 1899 - ? din Hanchiște


     

Fratele Cravcenco Dionisie s-a născut în ziua de 15 octombrie 1899 în localitatea Hanchiște, județul Cetatea Albă, ținutul Nistru.
Părinții fratelui s-au numit Policarp și Elena, având origine etnică ucraineană, dar de naționalitate română. Aceștia practicau plugăritul.
Fratele Dionisie (Dionisii) studiază 5 clase primare.
În ziua de 14 octombrie 1918 se căsătorește cu Parascovia, născută în anul 1900, iar căsătoria civilă are loc în comuna natală Hanchiște, din județul Cetatea Albă. La data întocmirii chestionarului din care am preluat aceste informații, fratele și soția lui nu aveau copii.
În anul 1921 este recrutat și încorporat în regimentul 11 Artileria Focșani, iar  apoi în regimentul 22 Artileria Ismail. Rămâne la vatră cu gradul de soldat.
Peste 2 ani, în 1923 este primit ca membru prin botez al confesiunii creștin baptiste.
În anul 1926 este ordinat ca și predicator în satul Babei, comuna Ehenhaim, județul Cetatea Albă, unde a și domiciliat.
În raionul de activitate avea 1590 membri și 2617  aparținători și copii.
Surse:
Arhive

duminică, 12 ianuarie 2020

Hergane Ilie 1914 – 1974 din SichevițaFratele Hergane Ilie  s-a născut în anul 1914 în localitatea Sichevița, județul Caraș Severin. Tatăl său se numea Constantin și era croitor.
Se îndrăgostește de Dumnezeu și acceptă mântuirea prin Isus Hristos, pe care îl primește în inimă și în anul 1932 este botezat și rămâne cu aceeași inimă pentru Domnul și lucrarea Lui, toată viața.
Între anii 1949 – 1952 urmează cursurile Seminarului Teologic Baptist din București, iar după terminare este ordinat ca păstor în bisericile creștine baptiste din: Moldovița, Padina Matei, Sichevița și Berzasca.
În dimineața zilei de 19 august 1972, după o lungă și grea suferință, trece la Domnul pe care l-a iubit toată viața.
Serviciul a fost condus de fratele Cioancă Vasile, păstorul bisericii, ajutat de frații păstori: Moldovan Ioan, Rață Nicolae și fratele diacon Radovan Gheorghe, care a citit necrologul.
Surse:
Îndrumătorul Creștin Baptist

marți, 7 ianuarie 2020

Evenimentele anului 1920 din lumea baptistă din România, văzute în 2020Anul 1919 se încheie cu un Congres al baptiștilor din România Mare, declarat nestatutar, dar foarte important.
În anul 1920 activitatea este mult mai intensă. Prezint ca informare, unele evenimente, fără să fac nicio referire la tema discuțiilor și deciziilor luate de frați, ci doar le prezint.
Februarie
Primul Congres al Uniunei Comunităților Baptiste Române, ținut la Buteni în zilele de 13 -15 februarie 1920. Este pentru prima dată când se întâlnesc un număr frumos de delegați ai Bisericilor Creștine Baptiste din toate teritoriile unite ale României, din Regat, Dobrogea, Moldova, Basarabia, Transilvania, Banat, Crișana și părțile ungare.
Aprobarea este făcută de Primpretura plasei Șebiș și a fost anunțată de fratele Vasile Berbecar la data de 18 ianuarie 1920.
Mai
În ziua de 20 mai 1920 la Șiria este o întâlnire a fratelui Ristea Igrișan, reprezentant al Americii pentru baptiștii din România. Fratele aducea bani pentru cei săraci și misiune și se interesa de starea baptiștilor din România.
Iunie
În ziua de 19 iunie 1920 are loc Conferința Baptiștilor Europeni de la Londra, unde participă din partea României, fratele Constantin Adorean, președintele Uniunei Comunităților Baptiste din România.
În ziua de 29 iunie 1920 Conferința de la Curtici, cu ocazia convenirei lucrătorilor la Curtici spre a întâmpina pe fratele Ristea Igrișan.
Iulie
În zilele de 1-2 Iulie 1920 s-a ținut o conferință sub prezidarea fraților Brooks și Rushbrooke. Frații vor să cunoască precis situația din țară, lipsurile materiale și altele.
August
În zilele de 28 – 29 august Șiclau
În ziua de 14 octombrie 1920 Ședința Comitetului Țărăsc ținut în Șiria. Conferința Uniunei Comunităților Baptiste Române ținută cu ocazia venirii fraților dr. Gambrell și Mullins din America.
Noiembrie
În zilele de 3 -4 noiembrie 1920 Ședința Comitetului Executiv ținută la București.
În ziua de 8 decembrie 1920 s-a ținut Conferința cercului Curtici, la Arad.
Surse:
Arhive
Farul Mântuirii


Comitetul Uniunei Baptiste Române, împreună cu fratele Igrișan 1920
În picioare, de la stânga la dreapta: Radu Taşcă, Mihai Vicaş, George Florian, Constantin Adorian,
Pe scaun: R. C. Igrişan, Teodor Sida, Vasile Berbecar

marți, 31 decembrie 2019

Mesaj de Anul NouCătre cetitorii mei de pretutindeni, sănătate! Trece încă un an și mâine vom fi mai bătrâni, nu cu o zi, ci cu un an. De aceea vă scriu cetitorilor mei de pe blogul „Istorie baptisă” și tuturor prietenilor mei de pe „Facebook”, că această ocazie o primim de la Dumnezeu, Tatăl nostru. El a îngăduit să trăim și să ajungem aceste zile. Spre El să ne îndreptăm gândul, inima, sufletul și sentimentele noaste, ca să-i mulțumim, să-l iubim, pentru că mult bine ne-a făcut.
Acum la cumpăna dintre ani, mesajul meu este:
Caută-l pe Dumnezeu și-L vei găsi.
Slujește lui Dumnezeu și vei fi fericit.
Fii al lui și vei fi mîntuit.
Să ne dăruim viața și ființa lui Dumnezeu pentru că El este scutul și adăpostul cel mai sigur, este siguranță totală care dă încredere, pace, bucurie și fericire.
Vă salut și vă mulțumesc cetitorilor mei dragi, de pretutindeni.
„Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui! ”(Psalmii 105:4)
„Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.” (Psalmii 121:2)

sâmbătă, 28 decembrie 2019

Cocuț Ioan 1906 - ? din TopaIoan Cocuț este frate cu Irina, mama fratelui Iosif Țon și putem face legătura între cei doi mari predicatori. Revista  „Farul Mântuirii” publică un articol despre fratele Ioan Cocuț sub titlul: „Un mare predicator într-o mare biserică”. În anul 1930, Vasile Berbecar spune despre Ioan Cocuț: „Constatăm că Dumnezeu ne-a cinstit în persoana fratelui Cocuț, nu numai un mare predicator, ci și un om cu largi cunoștințe Evanghelice și medode practice.”
Fratele Ioan Cocuț vede lumina zileei în 18 iulie 1906 în localitatea Topa, din județul Cluj, din părinți baptiști, Teodor și Floare. În Topa a copilărit și s-a remarcat printr-o istețime rară și o profundă religiozitate.
În anul 1913, pe când avea doar 7 ani, pierde pe cine-i, era mai drag, adică mama, rămânând orfan, dar tata i-a asigurat o viață liniștită și copilul Ioan, cugeta la mama lui că s-a dus și totuși îl vede din cer.
Deși era copil de pocăit, a simțit că este păcătos și că are nevoie de Mântuitorul și în vara anului 1922 pășește în apa botezului, dovedind ascultare față de Domnul Isus.
În anul 1924 se înscrie la Seminarul Teologic Baptist din București, pe care îl termină în anul 1928.
În numărul 18 al revistei „Farul Mântuirii” din anul 1926, îi apare prima poezie numită: „Isus și noi”.
În 1928 la Congresul Uniunii Tineretului Baptist din România, ținut la Curtici, fratele a fost ales ca Secretar General al Uniunii pe 3 ani.
Din anul 1928 apar primele traduceri ale fratelui Ioan Cocuț în paginile revistei „Farul Mântuirii”.
În ziua de 27 ianuarie 1929 fratele Ioan Cocuț este ordinat că păstor la Biserica Creștină Baptistă din Buteni, de frații: Teodor Sida și Mihai Vicaș. În ziua de 11 iunie 1930 se întrunește Comitetul Uniunii Tineretului Baptist din România și al Școlilor Duminecale și hotărăsc să îl aleagă pe fratele Ioan Cocuț ca misionar al celor două organizații baptiste și să intre în slujire din ziua de 15 iunie 1930. Au participat următorii frați: Ioan Ungureanu, Ioan Socaciu, Ioan Dan și Vasile Berbecar.
În anul 1933 scrie cartea: „Viața dr. David Livingstone”
În anul 1935 intră în vizorul celor ce-și spuneau botezați cu Duhul Sfânt, dar fără să își dezvăluie adevărata identitate și printr-un articol numit: „O punere la punct”, este în adevăr pus la punct.
În 1938 era secretarul Uniunii Baptiste din România.
În vara anului 1939 păstorește Biserica Creștină Baptistă Română din Akron, Ohio, S.U.A. până în luna aprilie 1945.
A fost un bun traducător de cărți și a adus o îmbogățire  literaturii baptiste prin cartea sa: ”Credința și misiunea Baptistă”. A tradus: ”Inima Vechiului Testament, de John R. Sampey.”
A scris și tradus multe articole din revistele noastre baptiste.
A fost redactor al revistei „Farul Creștin” de la înființare, anul 1933 și până în anul 1939 când pleacă în America la studii.

În 25 august 1957,  Domnul își cheamă acasă lucrătorul credincios de pe pământ american.
Datele despre fratele Ioan Cocuț ni se opresc în anul 1945, de aici nu am mai găsit ceva din viața fratelui. Vă rog, cine știe ceva, să îmi ofere date. Mulțumesc.
Surse:
Alexa Popovici
Farul Creștin
Farul Mântuirii
Glasul Tineretului Baptist
Istoria Baptiștilor Români din America

duminică, 22 decembrie 2019

Mesaj de la Rohia, de sărbătoarea Nașterii Domnului


Azi, 23 decembrie 2019, zi premergătoare sărbătorii Nașterii Domnului Isus în ieslea din Betleem, pe lăngă urarea de sărbători, vă mai oferim un dar, care se referă la istoria noastră de zi cu zi.
Fericirea adevărată, trainică de zi cu zi este numai în Domnul Isus.
Fericirea nu vine din alimente  gustoase, nici din avere, nici din sănătate, nici de la o famile în toată prosperitatea ei, ci vine de la Dumnezeu, care ne poartă zilnic cu carul Lui de biruință în Hristos.
Salutul familiei Vasile și Aurelia Bel, este să stați în carul Lui, iar dacă nu ești în car cu El, caută să te sui degrabă și vei fi fericit și aici și în veșnicie.
Domnul Isus te invită lângă El.
Prezint împreună cu fratele Caius Obeada un documentar natural, fără mare fast, simplu, despre felul cum se face colaci aici, la Rohia. De aici, câte un colăcel pentru ficare român,      oriunde  s-ar afla.
Vă dorim binecuvântarea Domnului și bucuria mântuirii în viață și suflet.
Vizionare plăcută!vineri, 13 decembrie 2019

Din nou cu fratele Sima Handra, despre baptiși, sub comunismAICI am prezentat un interviu cu fratele Sima Handra, pe atunci avea 90 de ani. Acum când se îndepărtează de anul nașterii prin mâna Domnului și se apropie de centenar, fiind născut în anul 1926, am reușit din nou să mai stau de vorbă cu dumnealui, pentru că fratele mai are multe să ne spună, dar se pare că nu avem noi întrebările să i le punem. Dacă mai vrea cineva să-l mai întrebe, fratele poate răspunde la multe întrebări. Pe când era copil, în familia  sa, s-au perindat pionerii credinței baptiste și i-a auzit povestind bucuriile, necazurile, lucruri despre organizare și altele.
Fratele Sima s-a înscris la Seminarul Teologic Baptist în anul 1946 și a fost la Bucureși când s-a instaurat comunismul,  a fost activ ca păstor în toată perioada comunistă. Harul de la Dumnezeu i-a fost mare, deoarece a fost păstor la Biserica Creștină Baptistă „Spranța” din Arad, când comuniștii au aprobat în anul 1985 venirea în țară a fratelui Billy Graham. Lucrurile au fost aranjate de la București și așa fratele Sima Handra s-a bucurat să-l primească pe marele evanghelist.
Lucruri interesante a spus și acum fratele în acest înterviu și de aceea vă invit să ascultați și să vedeți un om de 93 de ani care vorbește cu claritate despre unele lucruri petrecute în poporul baptist.
Mulțumesc fratelui Caius Obeada pentru amabilitatea de a prelucra acest înterviu și a ni-l pune la dispoziție.
Vă dorim vizionare plăcută!vineri, 6 decembrie 2019

Oncu Nicolae 1888 – 1945 ? din TomeștiFratele Oncu Nicolae s-a născut în 13 noiembrie 1888 în localitatea Tomești, județul Hunedoara. Numele părinților era Iocim și Marea, de confesiune baptistă, de etnie română.
A făcut 6 clase primare în localitatea  natală.
În anul 1910 este încorporat de Centrul de Recrutare Deva, Hunedoara, la Regimentul 92 infanterie.
În ziua de 8 ianuarie 1922 se botează la confesiunea baptistă.
Cu ocazia sărbătorii Nașterii Domului din anul 1928, fratele Nicolae Oncu participă la redeschiderea Bisericii Creștie Baptiste Române din Martinsferry, Ohio.
În anul 1929 se întoarce din Warren, Ohio, America, în localitatea natală Tomești, nefiind niciun baptist, începe să predice despre credința în Dumnezeu și mântuirea oamenilor prin credință și până în 1933 s-au botezat 10 persoane.
În ziua de 6 aprilie este 1930 este ordinat ca predicator pentru orașul Arad și împrejurimi.
Fratele Nicolae Oncu în anul 1930 ajută financiar construirea localului de rugăciune din localitatea Hălmăjel, județul Arad și participă la deschiderea localului în ziua de 23 decembrie 1930.
În ziua de 6 iunie 1931 se căsătorește cu Săveta, născută Tatu, din din Hălmăjel.
De la înființarea revistei „Farul Creștin” din 1933, fratele Nicolae este casierul revistei timp de 13 ani și pe adresa dumnealui trimiteau bani cei ce voiau să se aboneze.
Fratele Nicolae Oncu face parte din comisia de ordinare a fratelui Alexa Popovici, din ziua de 16 iunie 1940, alături de Ilie Mârza, Mihai Munteanu, Ioan Moț, Ioan Truță și Cornel Pascu.
Fratele Nicolae Oncu a făcut parte din conducerea Uniunii, a fost casier între anii 1935 – 1937.
Se pare că fratele Nicolae Oncu a murit în anul 1945, la vârsta de 57 de ani. Nu am date precise, doar o poză a fratelui publicată în „Farul Creștin” în anul 1945 și în fața numelui era semnul crucii.
Surse:
Alexa Popocici
Farul Creștin
Farul Mântuirii
Luminătorul