Cine sunt?

marți, 7 ianuarie 2020

Evenimentele anului 1920 din lumea baptistă din România, văzute în 2020Anul 1919 se încheie cu un Congres al baptiștilor din România Mare, declarat nestatutar, dar foarte important.
În anul 1920 activitatea este mult mai intensă. Prezint ca informare, unele evenimente, fără să fac nicio referire la tema discuțiilor și deciziilor luate de frați, ci doar le prezint.
Februarie
Primul Congres al Uniunei Comunităților Baptiste Române, ținut la Buteni în zilele de 13 -15 februarie 1920. Este pentru prima dată când se întâlnesc un număr frumos de delegați ai Bisericilor Creștine Baptiste din toate teritoriile unite ale României, din Regat, Dobrogea, Moldova, Basarabia, Transilvania, Banat, Crișana și părțile ungare.
Aprobarea este făcută de Primpretura plasei Șebiș și a fost anunțată de fratele Vasile Berbecar la data de 18 ianuarie 1920.
Mai
În ziua de 20 mai 1920 la Șiria este o întâlnire a fratelui Ristea Igrișan, reprezentant al Americii pentru baptiștii din România. Fratele aducea bani pentru cei săraci și misiune și se interesa de starea baptiștilor din România.
Iunie
În ziua de 19 iunie 1920 are loc Conferința Baptiștilor Europeni de la Londra, unde participă din partea României, fratele Constantin Adorean, președintele Uniunei Comunităților Baptiste din România.
În ziua de 29 iunie 1920 Conferința de la Curtici, cu ocazia convenirei lucrătorilor la Curtici spre a întâmpina pe fratele Ristea Igrișan.
Iulie
În zilele de 1-2 Iulie 1920 s-a ținut o conferință sub prezidarea fraților Brooks și Rushbrooke. Frații vor să cunoască precis situația din țară, lipsurile materiale și altele.
August
În zilele de 28 – 29 august Șiclau
În ziua de 14 octombrie 1920 Ședința Comitetului Țărăsc ținut în Șiria. Conferința Uniunei Comunităților Baptiste Române ținută cu ocazia venirii fraților dr. Gambrell și Mullins din America.
Noiembrie
În zilele de 3 -4 noiembrie 1920 Ședința Comitetului Executiv ținută la București.
În ziua de 8 decembrie 1920 s-a ținut Conferința cercului Curtici, la Arad.
Surse:
Arhive
Farul Mântuirii


Comitetul Uniunei Baptiste Române, împreună cu fratele Igrișan 1920
În picioare, de la stânga la dreapta: Radu Taşcă, Mihai Vicaş, George Florian, Constantin Adorian,
Pe scaun: R. C. Igrişan, Teodor Sida, Vasile Berbecar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu