Cine sunt?

miercuri, 14 martie 2018

Herbei Damian 1932-1987
Fratele Damian a trăit 55 de ani de viață și 37 de ani în credința sfântă, dată de Dumnezeu sfinților săi odată pentru totdeauna. A fost, se pare cea mai mare promoție la Seminar, 39 de studenți, într-o perioadă grea din punct de vederea al credinței. A avut cei mai de seamă profesori, colegi de calitate, printre care și fr. Mihai Hușan, care va deveni președinte al poporului Baptist din România, dar Domnul l-a chemat acasă la El în cer. Dumnezeu este Suveran și tot ce face nu poate fi rău, ci bine, chiar dacă între noi oamenii produce mare durere. Mai mare durere îi provocăm noi prin purtările noastre, dar noi nu vrem să vedem acest lucru.
Dumnezeu merită toată slava în cer și pe pământ.
Fr. Herbei Damian a văzut lumina zilei la data de 23 martie 1932, într-o familie de credincioşi bap­tişti din localitatea Aciuţa, jud. Arad, fiind al doilea copil născut în familia respectivă.
Din tinereţe a simţit chemarea de a-şi consacra viaţa în slujba Iui Dumnezeu, astfel că la data de 8 septembrie 1950 a primit botezul nou-testamental, în localitatea Vârfurile, jud. Arad, fiind botezat de pastorul Banciu Ioan.
Răspunzând chemării de a-L sluji pe Dumnezeu, în toamna anului 1951 a început cursurile Semi­narului Teologic Baptist din Bucureşti şi potrivit uzanţelor de atunci ale Seminarului, după ter­minarea anului III, în anul 1954, a fost repar­tizat în lucrare la un cerc de biserici din Comuni­tatea Arad.
La 20 august 1954, s-a căsătorit cu sora Jivan Maria din Curtici şi Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi copii: Dănuţ şi Beniamin.
În ziua de 2 octombrie 1955 a fost ordinat ca pastor în Biserica Baptistă din com. Drauţ.
În anul 1959, după terminarea anului IV, a pri­mit Diploma de absolvent al Seminarului Teolo­gic Baptist din Bucureşti.
Fr. Herbei Damian a lucrat cu multă râvnă şi devotament pe ogorul Evangheliei, în mai multe sectoare de activitate. Astfel, după ce a început slu­jirea în cercul bisericesc Agrişul Mare, a conti­nuat lucrarea pastorală în cercurile bisericeşti:
Siclău, Criciova, Drauţ, Toc, Petriş, Corbeşti, Valea Mare, Bata, Lalaşinţ, Dumbrăviţa şi altele. Ultimul cerc de activitate a cuprins bisericile : Pecica, Semlac, Seitin, Nădlac, Zimandul-Nou şi Sepreuş.
Fr. Herbei Damian a fost un om de nădejde în cadrul Comunităţii Baptiste Arad, unde ani de-a rândul a fost ales membru în comitetul de con­ducere al acestei Comunităţi.
În urmă cu doi ani s-a îmbolnăvit, boală care avea să-i aducă sfârșitul vieţii sale pământești. În tot acest timp spera să-şi recapete capacitatea de muncă şi dorea din toată inima să-L slujească din nou pe Dumnezeu şi bisericile care i-au fost încre­dinţate, dar voia lui Dumnezeu a fost alta.
În ultima vreme a fost conştient că Domnul îl cheamă acasă. A cântat ultima cântare împreună cu soţia sa, Maria, exprimându-și dorinţa inimii : „Spre cer încerc a mă sili, păşind mai sus din zi în zi“.
A plecat la Domnul său, pentru care a trăit şi pe care L-a slujit timp de mai bine de 30 de ani, în seara zilei de 28 august 1987, având sufletul plin de bucuria mântuirii şi fericit că şi-a îndeplinit lucrarea încredinţată de Dumnezeu.
Serviciul divin de înmormântare a fost con­dus de fr. Chiu Mihai, pastorul Bisericii Baptiste din Arad-Pârneava şi vicepreşedinte al Comunităţii Baptiste Arad.
Rugăciunea de invocare a fost rostită de fr. Jurjeu Gheorghiţă, diaconul Bisericii din Radna, după care, fr. pastor Lelea Traian a citit textul biblic din II Timotei 4 : 1—8.
Au fost prezenţi şi au rostit cuvântări următorii fraţi păstori : Costea Petru, Lelea Traian, Chisăliţă Avram, Ardelean Iacob, Mureşan Vasile, Gongola Mihai, Mânzat Ştefan şi Badea Pavel.
Surse:
Îndrumătorul Creștin Baptist.
Necrolog întocmit de fr. Petrica Buzian.
     Dr. Marius Silveșan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu