marți, 21 mai 2019

Misiune, ca temă a Congresului și misiunea trăită în poporul baptistDouă mesaje postez despre misiune, unul este al fr. Vasile Berbecar, scris în anul 1909 și celălalt scris de Cozman Gheorghe, scris în anul 1926. Baptiștii au făcut misiune, merg în misiune și misiunea este un scop în a face voia Domnului. Evanghelia trebuie vestită, aceasta este porunca Domnului Isus Cristos.
Felicitări fratelui președinte, Viorel Iuga și celor ce au ales această minunată temă pentru Congres.
Tema Congresului din 24-25 mai 2019 de la Cluj, este:
„Uniți în Hristos pentru misiune”

Misiune, la lucru, Decembrie 1909 de V. Berbecar.


Cu ajutorul Domnului am plecat în ziua de 1 Decembrie 1909 până la Şiria, unde am aşteptat pe un frate misionar din Germania. Însă în zadar am aşteptat atunci că nu apăru. A doua zi cugetam a merge mai departe, eram însă îndoielnic că nu am ştiut nimic despre fratele numit. Şi nu am mers. Am cugetat-o bine, deoarece după-amiază veni o mică scrisoare care mă linişti, în care era scris că fratele numit se află bolnav în Braşov. Aşa trebuiam să mai rămân o seară în Şiria şi a treia zi mă întorsei la locuinţa mea.
În 5 decembrie apoi am plecat iarăşi la lucru. Mai întâi am ajuns la Bel, unde am petrecut şi a doua zi dimineaţa, apoi mersei după-amiază la Tăgădău şi aşa am petrecut în mai multe locuri, precum: Cumăneşti, Archiş, Nermegi Sîc şi Şomoşchei unde am avut în toate locurile bucurie cu fraţii şi adunările asemenea şi cu şcolarii şcolii de duminică. Din Şomoşchei am plecat cam cu greu şi am mers şi mai greu până la Talpoş, deoarece mi-am vătămat un picior şi mă durea foarte tare. Dar cu atât era mai mare bucuria în Talpoş, a merge mai departe nu am putut, deci am fost acolo 3 seri de am evanghelizat. Domnul a trimis mult popor la cuvântul Său spre viaţă veşnică.
Din Talpoş apoi am plecat mai mulţi spre Bel, unde ne aştepta gata o capelă frumoasă, nouă. Ajungând acolo, am aflat pe mai mulţi fraţi din mai multe locuri adunaţi tot pentru acel scop. Şi deşi era zi de lucru şi piaţă în loc şi târg în vecinătate totuşi se umplu capela cea onestă de fraţi bătrâni şi lucrători au avut ocazia a vorbi cuvinte de îndemnare şi creştere către cei adunaţi.
Tot aceea zi, seara s-a ţinut şi o şedinţă mică la care fraţii bătrâni, lucrătorii şi trimişii adunărilor au adus une şi alte lucruri la ordine, şi deşi nu toate ne îmbucurau, totuşi, ne-am întors fiecare la locuinţa sa cu aceea dorinţă ca Domnul să ne mai dea multe ocazii a vedea bucuria poporului Său; zidindu-se încă multe case numelui lui Iehova Dumnezeu oştirilor.
Dea bunul Dumnezeu binecuvântarea Sa peste toţi fiii Săi. Importanța misiunii în România de Cozman Gheorghe 1926


Terenul unde sămânța cuvântului Evangheliei este așa de mare, iar lucrătorii care sunt demni de a conduce plugul Evangheliei sunt foarte puțini și chiar în unele părți ale țării, lipsesc cu desăvârșire, din care cauză mult loc al scumpei noastre patrii a rămas nesămănat cu adevărul  Evangheliei, singurul dătător de viață veșnică.
Ca unul care sunt chemat a conduce acest plug, și a trage brazde adânci prin locuri înțelenite de noianul păcatului și bezna de indiferență ce este în largă măsură așezată pe nervii de cugetare la Dumnezeu, am fost chemat să vizitez câteva localități din afară de cercul meu de activitate, dornice după Cuvântul Domnului, vizitând comunele Jibou și Cuceu, județul Sălaj, unde am evanghelizat atât cât Domnul mi-a ajutat.
Am plecat apoi în comuna Domin unde este o mare secetă de adevărul luminii lui Isus Cristos, acolo am fost însoțit de fratele meu de corp cu numele Costan, pe care l-am botezat în moartea și învierea Mântuitorului nostru Isus Cristos.
În ziua de 3 Noiembrie 1925, am vizitat pe o soră cu numele Ciachi Elisabeta, care se afla bolnavă într-un sanatoriu din orașul Cluj, de unde apoi am plecat mai departe.
În acest turneu de misiune, am putut vedea ce mare lipsă este de a împrăștia Cuvântul lui Dumnezeu, însă lucrători sunt puțini.
Țara românească, reprezintă pentru noi cel mai vast teren de cultură evanghelică și s-ar putea obține frumoase rezultate dacă noi am avea mai mulți lucrători. Dar cum să se predice Evanghelia dacă nu sunt lucrători și cum să trimitem lucrători dacă nu avem cu ce? Căci am constatat că unii prețuiesc mai mult lucrurile pământești decât Împărăția lui Dumnezeu.
Lipsa de lucrători este mare și sunt convins că noi avem lucrători și în poporul nostru, avem destule elemente bune pentru a le întrebuința, însă nu le scoatem la lucru, din pricină că în mulți dintre noi domnește zgârcenia, care este mama tuturor răutăților. Avem un capital însă  nu-l punem la bancă ca să producă fructe de viață veșnică.
Noi, toți ar trebui să îndreptăm privirile noastre și tot interesul nostru, ca să putem face ceva în țara noastră care și-a mărit granițele geograficește, însă nu și evanghelic.
Să punem toată râvna noastră, ca să susținem misiunea Evangheliei în România, unde se pot obține succese strălucite.
Dați obolul vostru și îndreptați tot interesul pentru cauza sfântă a Mântuitorului nostru Isus Cristos, căruia fie glorie și mărire.
                         COZMAN GHORGHE, predicator Aiud.
18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

(Matei 28:18-20, VDCC)

Și aceștia sunt candidații pentru Comitetul Executiv al Uniunii Baptiste din România


Congresul din anul 100 al existenței Uniunii noastre Baptiste bate la ușă. S-au făcut 36 de congrese ale cultului, dar sunt mii de conferințe, de adunări, consfătuiri, întâlniri zonale, cercuale de la începuturile noastre și Dumnezeu a fost cu acest popor care are ca scop glorificare lui Dumnezeu și răspândirea Cuvântului Său. Vineri dimineață, 24 Mai 2019, va începe un congres cu o temă nici că se putea mai înaltă: 
„Uniți în Hristos pentru misiune” 
La 100 de ani să ai același mesaj, aceeași misune, este lucrarea lui Dumnezeu ca toți oamenii să audă cuvântul sfânt a lui Dumnezeu. 
Acești frați sunt candidați pentru:

Președinte
Viorel IugaSecretar general:
Nelu Ardelean


Timotei RusuVicepreședinte misiune
Otniel Bunaciu


Viorel Candreanu
Vicepreședinte educație
Paul Negruț
Vicepreședinte pastorala
Mihai Micula


Valentin Sfercoci


Timotei Stînea


Samuel TuțacSecretar general adjunct
Cornel Pelease


Mircea Ursu


3. De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.
4. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.”

(Faptele apostolilor 6:3-4, VDCC)

sâmbătă, 18 mai 2019

100 de ani de la Conferința care a pregătit formarea Uniunii Baptiste din România Mare

Dumnezeu ne-a ajutat să punem la dispoziția celor interesați de istorie baptistă: „Protocolul luat cu ocazia primei încercări de unire a Comunităților Baptiste Române din Transilvania și Regat, la 4 iunie 1919, în Șiria”.
Protocolul se găsește la Arhivele Uniunii Baptiste din București, în dosarul 2. Acest protocol a fost scris de mână și cu un mic efort de descifrare, s-a scris în format Word. Frații care vor constata unele greșeli, să ne comunice, ca să corectăm.
Acest protocol este unul mort, dar aflăm de la frați ca: Vasile Berbecar, Constantin Adorian, iar mai târziu Paul Bărbătei, că atmosfera care a generat acest document a fost una de mare înălțare și bucurie sufletească. S-au rugat toți participanții și au cerut de la Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea din țara întregită. La terminarea rugăciunilor fr. Pavel Purdei, începe să cânte cântarea: „Domnul vă binecuvânteze, în sfatul lui să vă țină, în turma lui să puteți sta, Domnul vă binecuvânteze.”
Atmosfera era  înălțătoare, curgeau lacrimi, era un entuziasm că se vedeau unii pe alții în aceeași țară, aveau năzuințe, credeau că robia s-a încheiat, credeau în Dumnezeu și puterea Lui, știau ce au de făcut și au făcut, iar noi la an centenar mulțumim Domnului pentru acești oameni plini de zel și râvnă.
Iată mai jos documentul transcris. Vă doresc un studiu plăcut și nu uitați, drumul continuă, nu s-a încheiat, așa că gândește-te ce trebuie să faci ca peste 100 de ani să îți fie scris numele și în cer, dar și pe pământ în istoria noastră baptistă.

Conferința de la Șiria din 4 Iunie 1919
Conferința reprezentanților Comunităților Baptiste Române din Transilvania și Regat, ținută la 4 Iunie 1919.
De față au fost:
Din cercul Buteni: T. Sida și V. Berbecar.
Din cercul Talpoș: G. Florian, G. Oltean și G. Roman.
Din cercul Curtici: R. Tașcă, G. Vărșăndan, I. Savu și I. Ciorău.
Din cercul Tăut: I. Țirban și T. Todinca.
Din cercul Curtador: N. Hancu, S. Olav, D. Sighete, P. Purdei, D. Vancu, P. Trîmbiță, S. Simarton, I. Popa, Lajos V, G. Laza și N. Nicoloi.
Din cercul Domnița Ileana ( Chitighaz): M. Muntean și P. Santău.
 Din Brăila: G. Nicoară.
Din cercul București: C. Adorian.
De tot 26 reprezentanți.
Fr. Adorian deschide ședința citind I Ioan 3, 14-18. După câteva cuvinte referitoare la textul citit, aduce la cunoștință însărcinarea ce i-au dat-o frații din România.
După aceasta, face un larg expozeu al situației, chemând frații români spre unire, pentru evanghelizarea poporului românesc. Propune adunării, să se aleagă un președinte care să prezideze ședința. Au fost aleși ca președinte fr. I. Țirban, ca vicepreședinte fr. G. Florian, ca notari (secretari) I. Popa, R. Tașcă și V. Berbecar.
Fr. Țirban mulțumește fraților și își exprimă dorința unirii cu toți frații din toate părțile, în orice împrejurări.
Fr. Vicaș vorbește amintind puțina noastră cultură avută până în present, exprimând dorința ca să se pună mai multă silință în înaintarea culturii.
Fr. Florian aprobă cele spuse de fr. Vicaș.
Fr. Tașcă amintește despărțirea fraților de până acum, pe de o parte din partea granițelor, pe de altă parte din partea recunoștinței (necunoștinței), zidul înse (între) care a căzut. Face (atrage) atent (atenția) la unire, (aliare) care face putere.
Fr. Țirban zice că poporul român a fost o putere fiind unit, ceea ce trebuie să fie și în viitor.
Fr. Adorian amintește că pentru a fi uniți și a avea putere, trebuie să centralizăm tot lucrul nostru.
Fr. Țirban ia în discuție casa centrală, pe care nu o aprobă.
Fr. Purdei vorbește pentru înființarea casei centrale, recomandă unirea generală.
Urmează o mai lungă discuție din partea mai multora, pro și contra, majoritatea aprobând casa centrală, se hotărăște înființarea ei.
Discuția asupra organizării noastre și prezentarea noastră înaintea autorităților pentru timpul potrivit.
Urmează alegerea comitetului provizoriu central dirigent:
Președinte: Constantin Adorian – București.
Vicepreședinte: Ioan Popa - Șiria.
Secretari: R. Tașcă și V. Berbecar.
Procuror se recomandă G. Șimonca – Gyula ori D. Momac – Arad.
Tutore: G. Vărșăndan – Radna nr. 61.
Econom: T. Todinca – Tăut.
Casier: T. Sida – Buteni.
Controlori: Ignea, Muntean, Florian, Purdei și Vicaș.
Conferința de n.a (înainte amiază) se închide la ora 12.40 cu rugăciunea fratelui Purdei.
Continuare d. m. (după-masă) ora 2.40.
Fr. Țirban vorbește despre membri consilieri, care să fie ca sfetnici. Aceștia să fie frați mai bătrâni, cu mai multă experiență în lucrul Domnului. După o lungă discuție se ajunge la rezultatul, ca toate lucrările să rămână până la o conferință țărească care va hotărî.
Au fost aleși ca și consilieri: Olar și Luca – Buteni; Popovici și Covaci – Lalașinț; Savu – Curtici; N. Popa, Ionescu, Șușman, Țirban – Tăut; Oală și Roman – Talpoș; Argheu – Chitighaz; Susan – Tulca.
Se iau în discuție statutele organizației baptiștilor aducându-se modificările necesare, urmând ca să fie transcrise și înaintate guvernelor din București și Sibiu.
Apoi se discută punctul de vedere în privința religiei copiilor născuți din părinți baptiști. Neputându-se ajunge la o unitate de păreri, s-a amânat chestiunea spre a se discuta în conferința viitoare.
În privința cărților de cântări, având un mare stoc din „Cântările Sionului” la Budapesta, care mai întâiu trebuiesc vândute (deplasate), rămânând ca noua carte de cântări să fie prelucrată și înaintată conferinței spre aprobare.
S-a hotărât, să se tipărească sub titlul: „Solul Păcii”, foaia ca organ al Comunităților Baptiste Române sub conducerea fratelui V. Berbecar, îndemnați fiind și ceilalți lucrători să sprijine cât mai mult această lucrare, fie prin scris sau prin propagare.
De asemenea a fost hotărât, să se ia grabnice măsuri pentru tipărirea călindarului (calendarului) nostru pe 1920. Atât pentru foaie cât și pentru calendar, casierul va sta la dispoziția redactorului pentru cheltuielile necesare.
În sfârșit s-a făcut o statistică provizorie în modul următor:
Cercul Tăut – 763 membri; Cercul Chișlaz – 550 membri; Cercul Vintir – 437 membri.
Cercul Groși – 330 membri; Cercul Gârbău – 200 membri; Cercul Tulca – 600 membri.
Cercul Talpoș - 900 membri; Cercul Curtici – 1000 membri; Cercul Domnița Ileana (Chitighaz) – 1000 membri.
Cercul Lalașinț - 900 membri; Cercul Șiria – 1250 membri; Cercul Buteni – 2100 membri.
Cercul România – 130 membri.
Cu totul s-au socotit a fi 12000 membri.
Toate lucrările pregătitoare pentru conferința viitoare le va pregăti comitetul ales. Locul și timpul nu s-au stabilit.
Altceva, nemaipetrecându-se conferința, s-a încheiat subsemnând cei prezenți protocolul.
             ss. Ioan Țirban                                      ss. Georgiu Florian
              ss. Ioan Popa – secretar,               ss. Radu Tașcă – secretar
       Vasile Berbecar – secretar,                    ss. Georgiu Nicoară

      p. conformitate  V. Berbecar