miercuri, 19 septembrie 2018

Danoiu Vasile (leprosul) din TichileștiConjunctura, necazul, boala sau alte evenimente plăcute sau neplăcute, nu sunt motive să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Frumusețea lui Dumnezeu stă în aprecierea diferită față de noi, a valorilor. Dumnezeu primește la sânul Lui un om, care în această lume era plin de bube și respinge pe un om îmbrăcat strălucitor. De ce? Pentru că unul s-a pocăit și altul, nu.
Fr. Danoiu Vasile, știm că și-a încetat activitatea pe acest pământ în anul 1973, dar nu avem alte date despre dumnealui. A fost bolnav de lepră și locuia la Tichilești. Aici aude Cuvântul Domnului predicat de frații: Gheorghe Madan, Teodor Cenușă, Maxim Oniscenco din Ismail și Bolșacov din Isaccea. Nu se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu pentru boala lui, ci primește Cuvântul în inimă și este botezat. Nu știm anul când s-a botezat, știm doar că în anul 1938 este activ prin ce scrie.
Știm că în anul 1937 s-a oficiat primul botez în leprozeria din Tichilești.
Fratele  Danoiu Vasile în anul 1938, scrie o scrisoare către redacția revistei „Farul Creștin”,  prin care își exprimă mulțumirea față de Dumnezeu și Cuvântul său și față de baptiștii care îi vizitează. Iată ce scrie în revistă:

„SCRISOARE DE LA FRAŢII LEPROŞI.
Fraţii leproşi ne scris următoarele:
„Mul­ţumiri fie Domnului Isus că lucrul Său merge bine între noi, leproşii. Ne vizi­tează fraţii din când în când. Mai ales fratele Petre Stamate din Satul Nou, a stat opt zile între noi. Ne-a învăţat no­tele, pentru cântece în cor şi trei din Cântările Sionului. A făcut evanghelizări, dimineaţa şi seara, întotdeauna aproape până la orele unu noaptea. Domnul ad­ministrator i-a dat o cameră din clădirile stalului şi e foarte bucuros de vizita fraţilor. Tot în aceste zile, a venit la noi şi fratele Teodor Cenuşă din Tulcea. Au avut o marc bucurie, când s-au întâlnit amândoi. Fratele Cenuşă ne-a împărţit Cina Domnului. Am luat cu toţii parte la Masa Domnului. Vasile Dănoiu”


Sub caldele raze de soare ale duminicii din 18 noiembrie 1973, s-a oficiat slujba de înmormântare a rămăşiţelor pământești ale celui care a fost VASILE DANOIU, diaconul Bise­ricii Creştine Baptiste din Tichileşti, jud. Tul­cea, care după o grea şi îndelungată suferinţă a încetat din viaţă la data de 14 noiem­brie 1973.
Serviciul de înmormântare a fost condus de fr. Dinu Ioan, pastorul Bisericii Baptiste din Tulcea şi Tichileşti, ajutat de fr. Cenuşe Teodor, care a fost primul păstor al Bisericii Baptiste din Tichileşti, iar din partea Comunităţii Baptiste Bucureşti, a luat parte fr. Bolea Ioan, secretar, care a adus un omagiu cald celui trecut în veşnicie, precum şi cuvinte de mângâiere şi îmbărbătare în nu­mele Domnului Isus, pentru cei prezenţi. A mai luat cuvântul fr. Cristodoru Nicolae, din partea Bisericii din Tulcea şi fr. Pleşoianu Petre, din partea Bisericii Baptiste din Galaţi.
Datorită vieţii predate pe deplin în mâna Domnului Isus, fr. Dănoiu a fost înzestrat cu calităţi deosebite, în raport cu majoritatea se­menilor săi.
Fr. Dănoiu se bucură acum în sfera cerească, în locul pregătit de către Mântuitorul nostru, Isus Hristos.

Surse:
Alexa Popovici
Boldea Ioan
Stoica Daniel
Călăuza
Farul Creștin
Îndrumătorul Creștin Baptist

Mariș Ilie, 1860 – 1932, din CurticiFratele Mariș Ilie s-a născut în localitatea Curtici, jud. Arad.
Fr. Mariș Ilie este botezat la primul botez ce se ține în Curtici, în anul 1892, oficiat de fr. Cornea Mihai.
Fr. Mariș Ilie a fost păstor la Biserica Baptistă din Curtici între anii 1900 – 1919. În această perioadă s-a construit și clădirea Bisericii Baptiste din Curtici.
A fost mobilizat și dus în Războiul Mondial și Domnul, prin puterea Lui, l-a păzit și s-a întors în sânul familiei și al bisericii.
Între anii 1932 – 1935, a păstorit Biserica Baptistă din Arad Micalaca.
A fost implicat în lucrarea de răspândire a Evanghelie și a participat la evenimentele importante ale Poporului Baptist. De asemenea, avut curaj să se adreseze autorităților atunci când a fost nevoie.
Domnul l-a chemat acasă la El în anul 1932. Anunțul plecării fratelui este următorul:

„În ziua de 16 August 1932, a avut loc în Curtici înmormântarea presbiterului baptist llie Mariş. La serviciul de înmormântare au participat, pe lângă păstorul bisericii, şi fraţii bătrâni Gheorghe Varşandan şi Mihai Muntean.”Surse:
Alexa Popovici
Ioan Bunaciu
Emanuel Jurcoi
Glasul Adevărului
Farul Mântuirii
1922
luni, 17 septembrie 2018

Rista Igrişan 1872 – 1848, din Pecica


                       
                           
Fr. Rista Igrişan s-a născut în 23 martie 1872 la Pecica, jud. Arad.
În anul 1895 se căsătorește cu Floare, o tânără din Pecica.
În anul 1898 aude Evanghelia în Biserica Baptistă din Pecica și rămâne străpuns de Cuvântul Domnului și primește să fie botezat împreună cu soția lui.
În anul 1903 este ales ca misionar în Bisericile Baptiste din Jurul Aradului.
În 1905 a fost ales şi ordinat păstor evanghelist.
 În  1908 pleacă în America, ca să-şi câştige cu cele două mâini, bani să-şi poată cumpăra o casă. Fraţii îl dojenesc, de ce lasă lucrul Evangheliei ce i s-a încredinţat. Nu ştiau nici ei, nici Rista Igrişan, că aici era un plan divin, mai bun decât al lor. Ajuns în America a început lucrul în fabrică şi duminica şi în timpul liber, predica Evanghelia între români. Grupul de fraţi români l-au iubit ca pe un tată bun. Duminica după masă, ţineau serviciu divin în Biserica Baptistă din Lincoln Park. Mutaţi în noul loc şi organizaţi, românii ţin peste săptămână două ore de rugăciune şi duminica trei servicii divine, oră de rugăciune şi şcoală duminicală.
Rista Igrişan a fost ales păstor de la început. Lucrul Evangheliei mergea foarte frumos.
Fr. Rista Igrişan a păstorit Biserica Baptistă Română din Statul Ohio, din 1910 – 1917, când s-a mutat la Detroit.
La Detroit a slujit ca păstor din anul 1917- 1941, când s-a retras.
În ziua de 11 ianuarie 1948, fr. Rista Igrişan pleacă la odihna veșnică, să fie cu Domnul pentru totdeauna.
Fratele Rista Igrişan nu a uitat de baptiștii din România și necazurile lor și din America le-a venit în ajutor, atât moral, cât și material.
Surse:
Alexa Popovici
Farul Mântuirii


Mihai Muntean 1863-1945, din Chitighaz
Fratele Mihai Muntean s-a născut în anul 1863, în localitatea Chitighaz, din Ungaria.
A fost ales și ordinat în serviciu de Henrich Mayer, la conferinţa Misionarii din Curtici, în anul 1904.
Este unul dintre primii membri întemeietori ai bisericii din Chitighaz .  
A continuat lucrarea de pionierat, pășind în urmele lui Mihai Cornea, căruia  i-a fost conlucrător.
Biserica din Nădlac, a luat ființă în anul 1896, prin fr. Muntean Mihai din localitatea Ghitighaz.
La primul Congres al Uniunii din 13-15 februarie, fr. Mihai Muntean a vorbit despre: „Lupta Noastră”.
La Congresul Uniunii Comunităților Baptiste Române din România, fr. Mihai este ales casier.
Fratele Munten Mihai semnează la data de 6 decembrie 1938, alături de alți frați din Comunitatea Baptistă Arad, înțelegerea de unire între Comunitate de Arad și Uniune.
La data de 10 ianuarie 1939,  participă alături de o delegație baptistă din ținutul Timiș, în audiență la domnul Rezident Regal al Ținutului Timiș, pentru a prezenta un memoriu cu privire la plângerile bisericilor baptiste.
Fr. servea cu vestirea Evangheliei, împărţea Cina Domnului, ţinea botezuri și toate serviciile în biserică.
A fost un bun misionar.
A servit în comunele învecinate până în Banatul românesc, Nădlac, Pecica, Igriș și alte comune.
Era un conducător slujitor al vieţii sufleteşti.
Avea o ţinută tare, hotărâtă, decisivă.
A fost o bună unealtă în mâna Domnului,  spre zidirea bisericilor și a împărăţiei Lui.
A avut mare succes în lucrare.
O statistică din anul 1908, rezumă datele a 59 botezuri, cu numele celor ce au botezat și numărul celor botezaţi:
1.  Mihai Cornea  205 persoane
2.  Gheorghe Florian  69 persoane
3.  Gheorghe Vărșăndan  60 persoane
4.  Ioan Cirban  58 persoane
5.  Mihai Muntean  54 persoane ...
Mihai Muntean în anii 1930 s-a dus în România şi s-a stabilit acolo cu întreaga familie.
În anul 1945, pleacă pe drumul veșniciei, să fie împreună cu Domnul și Mântuitorul său Isus Cristos.

Surse:
Ioan Bunaciu
Dr. Ștefan Cioca,  Biserica Baptistă din Ghitighaz 1891-1993
Farul Creștin
Farul Mântuirii

Biserica baptistă din Chitighaz la o sută de ani