duminică, 1 august 2021

Țion Simion 1906 - ? din Gârbovița

 


Fratele Simion Țion s-a născut în ziua de 30 aprile 1906 în localitatea Gârbovița, județul Alba. Părinții se numeau Grigore și Tudorica, de religie baptistă și naționalitate română.

Studiază patru clase primare și mai târziu trei clase la Seminarul Teologic Baptist din București.

Auzind din familie despre Dumnezeu și mântuirea Lui prin Domnul Isus, care   și-a dat viața ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, fratele  s-a dăruit Domnului. În anul 1920 este botezat.

Anul 1927  este debutul fratelui în publicarea poeziei. În revista baptistă „Farul Mântuirei” numărul 11/1927, apare pe prima pagină poezia „Lumina lumii”, iar în numărul 12/1927 poezia „Rusaliile”.

Având și pasiunea de a se ocupa de copii, frații din Biserica Creștină Baptistă din Cluj Mănăștur îl invită în ziua de Paște, 15 aprilie 1928, să conducă un program. La această biserică s-a ocupat mai mulți ani de copii.

În anul 1928 este încorporat de Centrul Militar Alba, la Regimentul 81 Infanterie, râmânând la vatră cu gradul de soldat.

Având pasiunea studiului, fratele Simion Țion face și traduceri pentru revista „Farul Mântuirei”. Apare primul articol tradus în revisita 1 și 2/1929, „Jugul Zgârceniei”, tradus din „Beke Hirnok”.

Fiind un frate devotat și cu râvnă în lucrarea Domnului, frații îl ordinează în anul 1932 ca predicator la Biserica Creștină Baptistă din Satu Mare, unde și locuia pe strada Plevnei, nr. 18.Anul 1934 este anul în care fratele Simion Țion publică „Volumul I, Poezii Religioase”, compuse, dar și traduse. Cartea apare la Editura „Autorului”, prefața semnată de Ioan Dan din Cluj. Cartea are și „Cuvânt înainte” scris de autor în Cluj, iunie, 1934 și are 208 pagini. Conține 150 de poezii, convorbiri, piese, dialoguri și monolog, se putea comanda de la autor care locuia în Cluj, strada Tudor Iancu, nr. 1. Fratele a început să scrie poezii în anul 1924 și înainte de a tipări volumul de poezii, scrie următoarea poezie „Zece ani – 1924 – 1934”, iar prima strofă spune:

De zece ani este acum,

De când am început a scrie,

Câte un vers- câte-o poezie

Și astăzi este un volum”.

După această carte de poezii am putut face un traseu pe unde a misionat fratele Simion: Cluj, unde a locuit mai mulți ani și a scris; Brașov, București, Craiova, Cetate, Turnu-Severin, Caransebeș, Gârbovița, Aiud, Alba-Iulia, Bărăbanți, Șiclău, Tiur, Blaj, Nădab, Dej, Cricău, Arad, Pâclișa, Aninoasa, Petroșani, Livadia, Ciumeghiu, Sânicoară, Florești, Popești, Vultureni, Sighișoara, Tămașda, Teiuș, Mihalț, Tulca, Homorog, Lupeni, Pădureț, Costești, Mihăiești, Orșova, Salonta, Mărțihaz, Ianoșda, Curtici, Otlaca, Sebeș-Alba, Petrești, Chiuiești, Petrila, Spătac, Târgul Mureș, Lugoj, Ohaba, Tău, Mădăras, Talpoș, Batăr, Gurbediu, Berechiu, Dumbrăveni, Pleșcuța, Căuașd, Negrilești, Hăpria, Zam, Sibiu, Buteni, Tisa, Chișineu-Criș, Oradea, Seleuș, Radna, Deva, Bălaia, Rădești, Socodor, Someșeni, Grăniceri, Secusigi, Băița, Simeria, Huedin, Turda, Săcel, Șiria, Igriș, Tiurea, Gherla, Gârbovița județul Alba, Macea, Mișca, Săliște, Craiva, Giurgești, Negreni, Bedeci, Roșia, Gârbou, Câmpia-Turzi, Gilău, Dumbrava, Vânători, Poiana, Călățele, Baciu, Beznea, Aciuța, Dretea, Cermeiu, Tăut, Zerind, Dezmir, Blandiana, Gurahonț, Șeușa, Ormindea, Orăștie, Petriș, Brad și Ocmariu. Sunt un total de 118 localități unde a scris o poezie sau mai multe, cum este Cluj.

Tot în acest an apar poeziile în revista baptistă de la Arad „Farul Creștin”, revistă care îi face și reclamă la această carte. Poezia de debut la această revistă se numește „Credința mea”.

La un an de la prima apariție a cărții de poezii, în anul 1935, apare al doilea volum numit „Misionarul și Plugarul”, despre care nu avem alte informații.

În ziua de 15 noiembrie 1936, la Satu Mare se deschide casa de rugăciune a Bisericii Baptiste Maghiare. Programul este condus de fratele Carol Molnar, iar programul tineretului de fratele Simion Țion. Se pare că de aici se desparte de Cluj, este dedicat lucrării Domnului din Satu Mare și împrejurimi. Aici îl ajuta pe fratele Nicolae Miclăuș în lucrarea de slujire. Participă în ziua de 22 august 1936 la un botez în localitatea Ferneziu, de lângă Baia Mare, unde s-au botezat 12 suflete.

Fratele Simion Țion în anul 1937 trimite o scrisoare de felicitare revistei de la Arad „Farul Creștin” și semnează „Simion Țion, Satu Mare”. Aici este foarte activ prin activitatea ce o desfășura în cadrul „Școlii Duminecale”, încuraja citirea Bibliei și arăta că datoria noastră este să aducem oameni prin Cuvânt la Dumnezeu. Încuraja și sprijinea prin donații mai multe societăți baptiste pentru implementarea scopurilor lor.

În ziua de 30 mai 1939 în localitatea Racovița, județul Sibiu, se căsătorește cu Maria, născută Bobangă. Căsătoria religioasă a avut loc în Biserica Creștină Baptistă din Racovița și au fost cununați de fratele Petru Oprean. A mai predicat fratele V. Spiridon din Avrig, a cântat muzica din loc și tineretul a împodobit lucrarea.

Fratele Alexa Popovici publică în istoria sa o listă cu predicatori aflați în viață din anul 1944, unde este trecut și fratele Simion Țion.

Aici ni se opresc orice informații despre fratele Simion Țion. Am căutat și în istoria baptiștilor din America scrisă în anul 1953, dar nu apare numele fratelui. Am vorbit cu fratele Sima Handra, născut în anul 1926 în familie de baptiși și de mic copil asculta pe tata dumnealui vorbind cu frați lucrători în vârstă și nu știa ce s-a întâmplat de nu s-a mai vorbit de fratele Simion Țion.

Rog pe această cale, orice informație cât de mică sau vei zice nesemnificativă, să mi-o dați, pentru că pentru mine va fi un fir de ață de care să mă agăț.

Surse:

Alexa Popovici

Ioan Bunaciu

Sima Handra

Arhive

Farul Creștin

Farul Mântuirii

Paceavineri, 30 iulie 2021

Zamfira Ioan 1899 - 1979 din Bedeciu

 


Fratele Ioan Zamfira s-a născut în ziua de 12 octombrie 1899 în localitatea Bedeciu, județul Huedin, azi Cluj. Părinții se numeau Dumitru și Onița, de naționalitate română.

Face patru clase primare în localitatea natală. Meseria era agricultor, avea trei hectare și patruzeci de arii de pământ.

Auzind Cuvântul Domnului, se hotărăște să pășească în apa botezului în anul 1918, fiind botezat de fratele Pop Nicolae, rămânând credincios toată viața lui.

În ziua de 22 februarie 1922 se căsătorește în localitatea Bedeciu cu Nastasia, născută în ziua de 07 decembrie 1897, botezată în anul 1924 și Domnul le dă patru copii: Marta, născută în ziua de 2 februarie 1928, Onița, născută în 4 noiembrie 1932, Maria, născută în 11 februarie 1941 și Ion, născut în 10 februarie 1946.

În ziua de 1 ianuarie 1928 este ordinat ca păstor în Biserica Creșină Baptistă din Bedeciu și împrejurimi, unde avea un număr de 110 persoane și unde slujește până în anul 1951.

În anul 1979 fratele Ioan Zamfira este chemat acasă la Domnul, tot în acest an pleacă în veșnicie și soția sa. După o viață împreună de 57 de ani, se despart pentru câteva zile, pentru ca apoi să fie împreună la masă cu Avraam, Isac și Iacov.

Surse:

Arhive
joi, 29 iulie 2021

Săbăduș Gavril 1898 – 1959 din Dej

 


Fratele Gavril Săbăduș s-a născut în ziua de 5 octombrie 1898. Părinții se numeau Onuc și Ieremia, de naționalitate română.

Face patru clase primare.

În ziua de 8 iunie 1922 se căsătorește în localitatea Dej, cu Maria și Domnul le dă trei copii: Lidia, născută în 1924, Ana, născută în 1925 și Beni, născut în 1927.

Fratele Gavril Săbăduș se botează după anul 1920, adăugându-se Bisericii Creștine Baptiste din Dej, unde a fost folositor în lucrarea Domnului toată viața.

În luna mai 1949, fratele Gavril Săbăduș este ordinat ca evanghelist, pentru Biserica Creștină Baptistă din Dej și împrejurimi. Comisia de ordinare era compusă din frații: Ioan Dan și Rus Ioan. În zona de activitate a fratelui erau 120 de membri.

A lucrat cu multă dăruire și tragere de inimă pentru Domnul său care l-a mântuit și pentru Biserica Lui. A predicat cuvântul Domnului cu râvnă ca oamenii să audă Evanghelia. A făcut botez la baia Comunității Evreiești din Dej.

În anul 1959 fratele Gavril Săbăduș este chemat de Dumnezeu în veșnicie la vârsta de 61 de ani.

Surse:

Haranguș Cornel

Arhive

luni, 26 iulie 2021

Costin Mihai 1909 – 1981 din Baia Mare

 


Mihai Costin s-a născut în ziua de 04 aprilie 1909 în localitatea Mocira, județul Satu Mare ( acum Maramureș). Părinții s-au numit Vasile și Maria, de religie        greco-catolică și naționalitate română.

Face cinci clase primare, face cursuri de pregătire profesională, ajungând maistru zidar și frecventează cursurile de pregătire la Seminarul Teologic Baptist din București.

Fratele Mihai a primit Cuvântul Domnului prin mama lui, Maria și în ziua de 27 septembrie 1931 declară în public pe Isus Hristos ca Domn al vieții sale și este botezat de fratele Nicolae Miclăuș.

În anul 1931 este încorporat de Centrul Militar Baia Mare la Batalionul 7 Vânători de Munte și a fost lăsat la vatră având gradul de sergent. În timp ce era militar a venit să participe la botezul prietenei sale, Maria Nagy, care i-a devenit soție în 1936, când s-au căsătorit.

Încă de tânăr fratele Mihai este folosit în lucrarea Domnului de fratele Nicolae Miclăuș, lucrătorul cercului Satu Mare. În ziua de 5 aprilie 1936, amândoi frații au condus programul de deschidere al casei de rugăciune din localitatea Ferneziu.

În ziua de 21 octombrie 1936 fratele Mihai Costin se căsătorește în localitatea Baia Mare, județul Satu Mare, cu Maria, născută Nagy și Domnul le doi copii: un băiat și o fată. Domnul a făcut ca băiatul să plece în veșnicie de mic și a rămas Magdalena, născută în ziua de 3 februarie 1942.  

În anul 1938 fratele Mihai Costin, împreună cu Biserica Creștină Baptistă din Baia Mare dorește să construiască o clădire, unde să se adune pentru rugăciune. Fratele Mihai trimite un anunț în această privință la revista „Farul Creștin”, ca cei ce pot să ajute micul grup de frați să-și construiască clădirea.

În 1939 primește de la Uniunea Baptistă recunoașterea de lucrător în Biserica din Baia Mare, care avea un număr de 37 de membri. A condus biserica în vreme de război, alături de fr. Miclăuș Nicolae, care întocmea actele și apoi alături de păstorii angajați.

În ziua de 6 mai 1945 fratele Mihai Costin, împreună cu tineretul din biserică a organizat o serbare a tineretului, unde au fost invitați și frații din localitatea Coltău. A cântat corul din loc spre slava Celui Înviat.

În ziua de 8 septembrie 1946 un grup de frați, împreună cu fratele Costin și Galic Coloman oficiază în comuna Mocira de lângă orașul Baia Mare un botez cu două persoane.

În ziua de 31 august 1947 fratele Mihai Costin participă la deschiderea casei de rugăciune a Bisericii Creștine Baptiste din localitatea Seini, județul Maramureș

În ziua de 14 martie 1948 tineretul din bisericile baptiste din Seini, Baia Mare și Ardusat, au organizat o serbare în Baia Mare în cadrul căreia s-a desfășurat un bogat program de Evanghelizare. Au predicat frații: Mihai Costin, Grel Vasile și Galic Coloman.

În ziua de 24 februarie 1951 este ordinat ca predicator și conducător de adunare de către fratele Nicolae Miclăuș.

Fratele Mihai Costin a fost președintele tineretului baptist din Comunitatea de Satu Mare. A făcut parte și din Comitetul Comunității Creștine Baptiste de Oradea în perioada 1940 – 1944.

De multe ori a fost chemat la Securitate si a fost făcut membru de partid cu forța, dar fratele le-a spus: „Nu mă faceți membru de partid, că eu la biserică tot mă duc!” Ei au replicat: „Nu te vei mai duce tu!” Însă, fratele frecventa biserica, iar în concediu pleca în misiune la Corni, Oarța. Dacă au văzut că nu se lasă de biserică,  cineva l-a pârât la partid, la o ședință a fost propus pentru excludere, dar fratele le-a înmânat carnetul de membru zicând: „Aici este carnetul, eu am zis să nu mă faceți, pentru că de biserică nu mă las.”

Lucra la Uzina de Plumb unde era maistru zidar șamotor la cald, era numit „bătrânul uzinei” pentru că era apreciat și se pricepea la meserie.

Dumnealui reprezenta biserica la Comunitate. Era un om corect, puțin aspru, spunând adevărul direct, fără ocolișuri, nu măgulea, dar spunea ce trebuia, era disciplinat și cerea disciplină de la frați. A contribuit mult la creșterea bisericii și la spiritualitatea ei.

Un frate mi-a povestit despre fratele Costin că într-o duminică dimineață s-au întâlnit în poarta bisericii și fratele Costin l-a întrebat: „Frate Ion, ai citit în Biblie?” La care fratele a răspuns: „Nu prea am citit, că nu am avut timp.” „Să-ți faci!” a spus fr. Costin, însă fratele Ion nu și-a făcut timp până când a venit o boală asupra lui și în spital a citit Biblia, aducându-și aminte de fratele Costin și de sfatul lui.

A slujit cu credincioșie toată viața pe care i-a dăruit-o Domnului. În ziua de 11 ianuarie 1981, Domnul a considerat de bine să-l cheme acasă în odihna Lui veșnică, unde cei drepți se odihnesc de ostenelile lor.

Surse:

Camelia Sabău

Ioan Bunaciu

Otniel-Laurean Vereș

Magdalena Miclăuș

Arhive

Farul Creștin

Îndrumătorul Creștin Baptist

Pacea

vineri, 23 iulie 2021

George Washington Truett al V-lea președinte al Alianței Mondiale Baptiste 1934 - 1939

 


George Washington Truett s-a născut în ziua de 6 mai 1867 în Carolina de nord, fiind al șaptelea copil al lui Charles și Mary (născută Kimsey). Tatăl său a fost un om al lui Dumnezeu, de aceea George de când a venit în această lume auzea seară de seară pe tatăl său citind din Biblie și toată familia era adunată laolaltă pentru rugăciune. Mama sa a fost la rândul său o femeie foarte credincioasă și iubitoare. Acest lucru îi va marca toată viața rămânând fidel educației primite în familie.

L-a primit pe Domnul Isus în viața sa în anul 1886 și a fost membru al Bisericii Creștin Baptiste din Hayesville.

În anul 1890 a fost ordinat ca pastor al Bisericii Baptiste din Waco, Texas unde a lucrat timp de 7 ani cu devotament și dăruire pentru Domnul.

În anul 1894 se căsătorește cu Josephine Jenkins din Waco, orașul în care era pastor, dar în același timp și student.

În anul 1897 dr. George Washington Truett este ales ca predicator la Prima Biserică Creștină Baptistă din Dallas, Texas, unde rămâne pastor vreme de 47 de ani, până la moartea sa în 1944.

La congresul de la Stockholm din anul 1923 este supranumit: „predicatorul gură de aur”, iar mai târziu este poreclit și „Clopoțelul de argint”. Era considerat al treilea mare predicator după: Dr. R.H. Conwell pastor Baptist în Philadelphia și dr. Chas W. Gilkey.

În anul 1924, Prima Biserică Baptistă din Dallas, SUA condusă de fratele dr.George Washington Truett totaliza un număr de 4944 membri. În anul 1934 biserica a ajuns la 6453 de membri, fiind aproape în fiecare duminică botez. Peste doi ani, în anul 1936 biserica a ajuns la 7000 de membri.

La congresul de la Berlin din 1934 unde a fost ales ca și președinte dr. George Washington Truett rostește o frumoasă predică cu titlul: ,,Harul lui Dumnezeu alungă frica” și care are următoarele subpuncte:1. Oamenii se tem de viață, 2. Oamenii se tem de moarte și 3. Oamenii se tem de veșnicie.”

În zilele de 31 iulie, 1-2 august 1937 fratele dr. George Washington Truett împreună cu dr. J. H. Rushbrooke au vizitat România pentru a participa la Conferința Regională a baptiștilor din România, Grecia, Cehoslovacia și Iugoslavia.

În anul 1935 mesajul de Anul Nou al fratelui Truett vorbea despre cele: „Trei scopuri vitale:

1.    Să înălțăm neîncetat primul nostru scop de a dobândi suflete la Hristos ca Mântuitorul lor personal.

2.    Apoi să luptăm cu toată inima, ca să punem pe fiecare membru al bisericilor baptiste la lucrul rânduit de Hristos în Împărăția Sa.

3.    Și deasupra tuturor, să fim hotărâți ca, de aici înainte să plătim prețul oricât de scump ar fi, pentru a deveni pocăiți și creștini așa cum trebuie să fim.

În luna mai a anului 1938 fratele dr. George Washington Truett s-a îmbolnăvit atât de grav încât nu a putut participa la Conferința Baptiștilor din America.

La al șaselea Congres Mondial Baptist care s-a desfășurat în Atlanta, Georgia, SUA, în zilele 22-28 iulie 1939, fratele dr. George Washington Truett a putut să conducă lucrările Congresului și să se bucure cu cei peste 40.000 de oameni adunați să-l asculte pe arena sportivă din orașul Atlanta.

În ziua de 7 iulie 1944, dr. George Washington Truett la vârsta de 77 de ani, după o viață întreagă de slujire este chemat către cele veșnice de Dumnezeu, care decide să-și cheme slujitorul credincios și înflăcărat acasă, în locul pregătit de Domnul Isus.

 

 

 

Surse:

Ioan Cocuț

Petru Păpovici

Farul Creștin

Farul Mântuirii

Îndrumătorul Creștin Baptist

joi, 22 iulie 2021

Oltean Gheorghe 1897– 1994 din Pecica

 


Fratele Gheorghe Oltean s-a născut în ziua de 11 august 1897 în localitatea Pecica, județul Arad. Numele părinților au fost Petru și Floare, agricultori, de naționalitate română.

Face școala primară în localitate, iar mai târziu studiază 4 ani la Seminarul Teologic Baptist din București, fiind a doua promoție, terminând în anul 1927.

În anul 1919 este recrutat de Centrul Militar Arad la Regimentul 93 infanterie și rămâne la vatră cu gradul de soldat. Mai este concentrat în anul 1939, 70 de zile și în anul 1943, 60 de zile.

Auzind Cuvântul Domnului predicat de pastori baptiști din zonă, se hotărăște să-l urmeze pe Domnul Isus, orice s-ar întâmpla. În ziua de 30 august 1919 este botezat de fratele Radu Tașcă.

În ziua de 27 septembrie 1927 în localitatea Socol, județul Caraș, se căsătorește cu Marta și Domnul le dă 4 copii: Samuil, născut în ziua de 28 august 1928 în Pecica, Arad, Aurora, născută în 30 august 1930 în localitatea Pecica, (Blacudina ?) născută în ziua de 26 octombrie 1932 în localitatea Pecica, Elisabeta născută în ziua de 20 decembrie 1937 în Socol.

La trei ani după terminarea Seminarului este ordinat ca păstor la Biserica Creștină Baptistă din Pecica. Comisia de ordinare a fost compusă din frații: Popa Ioan și Imbroane Alexandru.În biserica din Pecica a lucrat din anul 1927 până în anul 1934, când se mută în Seleuș, Arad, unde lucrează până în anul 1949.

A păstorit Bisericile Creștine Baptiste din Pecica, Iermata, Ineu, Pâncota, Seleuș între anii 1934 – 1958, Șicula.

În anul 1984 fratele Gheorghe Oltean este trecut în raportul Seminarului Teologic Baptist din București, citit la al 28- lea Congres de fratele Ioan Bunaciu, directorul Seminarului, care amintește de fratele că este în viață. În anul 1987 participă la Curtici la serbarea de 100 de ani de la înființarea Bisericii și fratele era cel mai în vârstă frate păstor din țară.

În anul 1994 fratele Gheorghe Oltean, la vârsta de 98 de ani, este chemat la odihna veșnică de Tatăl Ceresc căruia i-a fost credincios toată viața.

 

Surse:

Ioan Bunaciu

Arhive

Farul Creștin

Farul Mântuirii

Îndrumătorul Creștin Baptist
Congresul al V –lea al Alianței Mondiale Baptiste 1934 Berlin

 

Delegația română împreună cu președintele Truett
Delegația română împreună cu
președintele Truett


Dumnezeu a dat pace peste națiuni și rănile erau închise după prima conflagrație Mondială. Economia mergea bine, bunăstarea se vedea în casele oamenilor, totul mergea bine și nu părea să se întrevadă ceva necaz mare.

Poporul Baptist era în  forfotă după ce orologiul a bătut trecerea dintre anul 1933 și 1934, atât președintele Alianței Mondiale Baptiste, cât și secretarul general în mesajele transmise de Anul Nou către membri baptiști din întreaga lume, aduc aminte de marele Congres care va avea loc la Berlin.

Congresul al V –lea al Alianței Mondiale Baptiste s-a ținut în zilele de 4 – 10 august 1934 la Berlin, Germania. A corespuns cu un eveniment petrecut cu 100 de ani în urmă, botezul, în ziua de 22 aprilie 1834 al lui Oncken baptistul, care a formulat expresia: „Fiecare Baptist, un misionar”. Cu Oncken a început cea mai mare mișcare evanghelică din veacul al XIX-lea din Europa.

Din România s-au înscris să participe la Congres 15 baptiști, iar fratele L. L. Sezonov, corespondentul oficial, era însărcinat să ofere formularele de delegare ale doritorilor. Fiecare delegat trebuia să plătească o taxă de 10 mărci germane, circa 400 lei, sumă achitată la ghișeul de la Congres.

Au venit delegați din 70 de țări ale lumii.

Congresul s-a deschis prin prima ședință, sâmbătă 4 august 1934 la orele 14, prezidată de dr. Simoleit, președintele baptiștilor din Germania. S-a făcut apoi „Apelul Națiunilor”, unde fiecare reprezentant din fiecare țară a avut 5 minute la dispoziție să adreseze un mesaj Congresului.

În ziua de 07 august 1934 a fost ales președinte al Alianței Baptiste Mondiale Dr. G. W. Truett, secretar general a fost ales Dr. J. H. Rushbrooke.

În cuvântarea sa, dr. Truett spune printre altele: „Sunt un băiețaș în fața acestei mulțimi imense”. Cuvântul de ordine era: „Libertate – Îngăduință – Serviciu. Nu există unitate printre baptiști fără cooperarea Duhului Sfânt; El face imposibilă orice dezbinare. Unitatea însă, este totdeauna o minune a harului lui Dumnezeu”.

Din partea României, Congresul l-a ales pe dr. Gheorghe Șimonca, membru în comitetul Alianței Mondiale Baptiste, pe fratele Lucașa Sezonov, care rămâne și mai departe corespondentul Alianței pentru România.

Hotărâri care au fost votate de Congresul de la Berlin:

1.    Prigonirea Religioasă din Rusia. Prin aceasta s-a protestat cu cea mai mare energie împotriva persecuției din Rusia. Congresul și-a arătat adânca simpatie față de cei care suferă pentru credință și în special față de frații noștri baptiști.

2.    Foametea din Rusia.

3.    Pacea lumii. Acest Congres își afirmă convingerea profundă că războiul este împotriva minții lui Hristos. În lume există un simț crescând de  nesiguranță, din pricină că nu s-a putut ajunge până acum la stabilirea unei organizații a națiunilor care să aibă autoritatea și mijlocirea de a preveni nedreptățile internaționale. De aceea, acest Congres îndeamnă pe pe toate organizațiile care fac parte din el, să sfătuiască pe orice cale guvernele țărilor respective să se declare gata a ceda tot ce e necesar din autoritatea lor pentru menținerea păcii, pe baza dreptății și a echității. Etc.

4.    Rasele. Acest Congres, reprezentând tovărășia mondială a baptiștilor de toate rasele, se bucură că, cu deosebirile de rasă, există în Hristos o unitate care îi cuprinde pe toți, așa că în El se înfăptuiește adevărul adânc care spune că „nu este nici Iudeu, nici păgân, tăiat împrejur sau netăiat împrejur, barbar, scit, rob sau liber, ci Hristos e totul și în toți”.  

5.    Biserica și Statul. Membrii acestui Congres cred că Biserica este o tovărășie de oameni ai lui Hristos cu Domnul Însuși, după promisiunea sa, că va fi în mijlocul lor și că El prin Spiritul Său, îi conduce în tot adevărul și le arată clar voia lui Dumnezeu. Ei cred că orice împiedicare a libertății Bisericii e un amestec între Dumnezeu și poporul său și că a limita libertatea bisericii, înseamnă a împiedica lucrarea răscumpărătoare a lui Dumnezeu în lume, prin poporul Său….

Chemarea Congresului din Berlin.

Un mesaj de la Alianța Baptistă Mondială

Către Baptiștii din toate țările

Iubiți frați!

Congresul mult așteptat din Berlin, s-a sfârșit. El ne-a adus inspirație și tovărășie, însă mai ales, un nou simț al marelui lucru pe care trebuie să-l facem și nevoia unui devotament mai înalt.

Suntem siguri că interpretăm gândirea tuturor celor ce au participat la Congres, când ne exprimăm convingerea că nu se poate găsi o soluție durabilă a problemelor internaționale, politice, sociale sau economice ale lumii, decât atunci când suntem credincioși învățăturii Domnului nostru și conducerii Duhului Sfânt și suntem gata să îndeplinim toate cerințele legii dragostei.

Cea mai adâncă însemnătate a Congresului e în adevăr o chemare către tot poporul nostru din toată lumea, să se roage fierbinte ca duhul lui Dumnezeu să ne descopere fiecăruia din noi datoria noastră și să ne ajute ca în toate lucrurile să exemplificăm marea lege a dragostei, atât în fapte cât și în vorbele noastre.

Ai voștri frați în slujba Domnului Isus Hristos.

Dr. G. W. Truett, Președinnte al Alianței Baptiste Mondiale.

Dr. I. H. Rushbrooke Secretar General.

Dr. Clifton D. Gray, Secretar asociat.

Impresiile fratelui Ioan Cocuț de la Congresul din Berlin:

1.    Poporul Baptist e un popor puternic, având un număr de peste 12 milioane de membri.

2.    Poporul Baptist are conducători buni, cu o cultură aleasă și oameni adânc spirituali.

3.    Baptiștii sunt credincioși Noului Testament. La Congres, nota dominantă a fost: „Ce zice Domnul?”

4.    Baptiștii au un mare viitor. În Evanghelia simplă, curată, nefalsificată, pe care o găsesc baptiștii în Noul Testament, se găsește leacul pentru toate suferințele și problemele materiale și spirituale ale acestei lumi.

5.    Suprema noastră datorie e să aducem suflete la Hristos.

 

 

Surse:

Ioan Cocuț

Farul Creștin
duminică, 18 iulie 2021

1 Comentarii Biblice Aplicative – DANIEL de Costel Ghioancă

 


În casă este cald, afară caniculă noaptea ar fi mai răcoare dar trebuie să dormim și în aceste condiți vitrece ce să faci? Eu am luat cartea: „1 Comentarii Biblice Aplicative – DANIEL de Costel Ghioancă” și am început la citit. Am citit și este ok să citești pe caniculă deoarece cartea este cu magnet și nu te lasă să o pui jos și uiți de marea căldură. Azi vas ă zică 18 iulie 2021 zi de duminecă după ce am venit de la adunare am sfârtecat-o, terminat de citit, că nu azi am început să citesc în ia.

Să lăsăm astea și să zic clar despre carte că este ușor de citit și captivantă, este pe înțelesul tuturor și te ține lângă ia. Nu este un comentariu sofisticat să explice absolut tot pentru că nu se poate dar are o direcție să ne explice tema ei dar și aplicație practică pentru noi cei din secolul XXI-lea pentru a ne fi de folos pentru că mesajul biblic este și azi actual deși pe ici colea are o vechime mai mare de 4 mi de ani. Cartea este profundă și simpă dar deloc simplistă, ne dă idei bune și ne sugerează ideia că lângă Dumnezeu poți sta fără teamă de ce se întâmplă.

Eu o recommend cartea pentru că are în trânsa istorie, învățătură sănătoasă din Cuvântul lui Dumnezeu.

Se poate comanda de pe site-ul Kerigma: www.kerigma.ro

Tot azi am terminat de  citit o carte bună despre: „Duhul Sfânt – Suntem înflăcărați sau nu?” scrisă de un frate evangelist din germania pe numele de Reinhard Bonnke apărută la editura „Casa Cărții” din Oradea.

Greul de azi a început deoarece încep a citi printre altele și teza de doctorat în filozofie  a fratelui Costel Ghioancă care a văsut lumina tiparului în aceste zile fierbinți de vară a anului 2021 la editura: „Paideia” din București. Titlu tezei: „Quid est homo? O examinare critică a subiectivității postumane” cartea a eșit cu titlu: „Postomul – O critică a subiectivității postumane”.

Despre asta o să vă spun la terminare dacă Domnul ne va ține în viață.

Felicitări frate Costel pentru toate cărțile puse la îndemâna noastră ca să le citim și felicit de aseminea pe cititori lui Costel, pentru că ați ales să-l citiți.

A lui Dumnezeu să fie gloria în veci. Amin!  

sâmbătă, 17 iulie 2021

Cum putem înflăcăra darul Duhului Sfânt? 2 Timotei 1: 1 – 10.

 


Dumnezeu ne-a lăsat scris cum trebuie să ne purtăm în această lume, ca să fim mântuiți. Din cauza că nu cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, facem multe greșeli, în multe privințe, dar le putem corecta învățând Cuvântul Domnului, prin călăuzirea Duhului Sfânt. O mare greșeală  facem atunci când ne rugăm lui Dumnezeu să ne schimbe și noi nu facem nimic. Pavel ne spune că avem și noi o mare responsabilitate, trebuie să facem și noi ceea ce ni se cere, nimic mai mult sau mai puțin.

       I.          Trebuie să ne asigurăm că am urmat corect pașii primirii Duhului Sfânt

1.    Printr-o credință neprefăcută, sinceră, nefățarnică și neipocrită.

2.    Printr-o credință care și-a găsit locuința, adăpostul, care s-a înfiripat, și a fost adevărată. Nu inventăm noi o credință nouă, a noastră.

3.    Printr-o credință trăită de înaintașii credincioși, recunoscuți de Dumnezeu v. 5C Lois și Eunice.

Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. (Iuda 1:3)

 Aici este vorba de credința dată de Dumnezeu oamenilor care au trăit-o și s-au numit credincioșii lui Dumnezeu.

     II.          Asigurându-ne că este vorba de Duhul Sfânt, trebuie să vedem poziția noastră față de El.

1.     Duhul Sfânt poate fi întristat în viața noastră și de aceea tot stăruim după El. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. (Efeseni 4:30)

2.     Duhul Sfânt l-am întristat prin nepăsare. Nu ne-a interesat învățătura Lui, nu l-am lăsat să ne impună învățătura Lui, ci ne-am impus-o pe a noastră. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. (1 Timotei 4:14)

3.    Ai primit Duhul Sfânt, El te-a convins de păcat, iar tu te-ai supărat pe El și l-ai stins. Nu stingeţi Duhul. (1 Tesaloniceni 5:19)

   III.          Când mă asigur și văd poziția mea față de Duhul Sfânt, trebuie să fac următorii pași v. 6 și 7

1.    Adu-ți aminte de cine și cum ți-a vestit Evanghelia și nu lăsa să îți scape din minte învățătura Scripturilor.

14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat:
15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus.
16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17. pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
(2 Timotei 3:14-17, VDCC)

2.    Începe să lucrezi, să fii un lucrător activ care nu se lasă amăgit de cel rău.

1.Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:
2. propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.
3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor.
4. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.
5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba.
(2 Timotei 4:1-5, VDCC)

 

3.    Nu te teme de puterea Duhului, ci în dragoste și chibzuință lasă-l să te direcționeze pe calea Domnului Isus Hristos.

13. Dreptarul învăţăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.
14. Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat păzeşte-l prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi.
(2 Timotei 1:13-14, VDCC)

Nu putem înflăcăra darul lui Dumnezeu printr-o viață de nepăsare, prin a nu face nimic din ce ni se poruncește, deoarece suntem considerați a fi niște robi vicleni și leneși și atunci vom fi aruncați afară, departe de fața lui Dumnezeu.

 

26. Stăpânul său i-a răspuns: ‘Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat,
27. prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu!
28. Luaţi-i dar talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
29. Pentru că celui ce are, i se va da şi va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are!
30. Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
(Matei 25:26-30, VDCC)

 

Doresc ca acest mesaj să ne însuflețească și să ne atașăm apostolului Pavel care spune frumoasele cuvinte:

12. Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus.
13. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,
14. alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
15. Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi; şi dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă.

(Filipeni 3:12-15, VDCC)

O pagină nouă pe Blogul „Istorie Baptistă” despre Duhul Sfânt

 


Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este prezent pe pământ din ziua de Rusalii, apoximativ din anul 33 al erei noastre. El are menirea de a ne da putere să trăim în credința dată odată sfinților pentru totdeauna, pentru care trebuie să ne luptăm. Dar care este această credință? Urmăriți pagina: „DuhulSfânt” de pe Blogul „Istorie Baptistă” și o să vă completați informațiile despre a treia Persoană din Dumnezeire.

Domnul m-a luminat să creez o pagină despre Duhul Sfânt și pentru început am postat cinci predici referitoare la primirea, botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. Prin ajutorul lui Dumnezeu voi mai posta schițe de predici referitoare la Persoana și lucrarea Duhului Sfânt.