joi, 30 martie 2023

Marius Birgean păstor de la Biserica Creștină Baptistă „Emanuel” din Timișoara


Prin ajutorul Domnului, așa cum am anunțat în articolul „Al XXXVIII-lea Congres al Baptiștilor din România a intrat în linie dreaptă”, de ieri 29.03.2023, vezi AICI, blogul istorie baptistă, vrea să informeze credincioșii baptiști interesați cine sunt frații propuși pentru a candida la Congres. Administratorul blogului are la fel de mult respect și dragoste pentru fiecare candidat și de aceea am cerut aprobarea și personal, ca lucrurile să fie transparente.

Cel mai sprinten, energic și rapid, care mi-a dat voie să-l postez a fost fratele păstor de la Biserica Creștină Baptistă „Emanuel” din Timișoara. Fratele are dorința ca dacă poporul baptist îi va da votul, să slujească ca vice-președinte pentru educație, fiind implicat în domeniul didactic.                    

Citiți mai jos și veți vedea cine este fratele Marius Birgean

Fratele Marius Birgean s-a născut la data de 19.06.1972, în orașul Lugoj, jud.Timiș, într-o familie de credincioși baptiști. Copilăria și școala primară le-a petrecut in Gruni, satul părinților săi, unde a început să activeze în mica biserică baptistă din acea localitate. Mai târziu, în timpul studiilor gimnaziale și liceale, fratele Marius a început să frecventeze și să activeze în cadrul Bisericii Baptiste Harul din Lugoj- o biserică de referință în zonă, păstorită de fr. David Nicola. În acea biserică, la vârsta de 14 ani, fratele Marius a răspuns invitației de a se pocăi de păcatele sale și a se încrede în Cristos, ca Domn și Mântuitor personal. Va mărturisi ulterior pe Domnul în apa botezului în luna octombrie a anului 1987 în biserica Harul. După botez, va fi implicat în tot felul de slujiri (rugăciune, Școala Duminicală și predică) în biserica de sat, biserica Harul, dar și în alte slujiri alături de tinerii bisericii Harul. Imediat după Revoluție, va fi unul din primii colaboratori ai revistei Harul (revista bisericii din Lugoj), scriind articole pe tematici diverse de-a lungul multor ani.

            După convertire, chemarea la slujirea Evangheliei a devenit tot mai presantă, dar oportunitatea de se pregăti pentru a onora acea chemare a venit în vara anului 1990, în primul an al libertății post-decembriste. La finalul clasei a XII-a, fratele Marius a aflat de posibilitatea înscrierii la Seminar, iar în toamna acelui an va candida pentru a fi admis la Seminarul Teologic Baptist din București, unde a fost acceptat, fiind cel mai tânăr seminarist din anul său (18ani). A absolvit in vara anului 1994, devenind șef de promoție al acelei generații (1990-1994). Tot în vara acelui an, se căsătorește cu Alina, iar Dumnezeu ii binecuvântează cu patru copii (trei fete și un băiat). După plecare în veșnicie a unei fetițe, se decid să adopte un băiat abandonat (Levi) pe care Domnul îl alipește minunat de familia lor. În toamna anului 1994, fratele acceptă o invitație de slujire la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara- una din bisericile cu viziune misionară și axată pe plantarea de biserici în jud. Timiș și in Oltenia (cu un cerc misionar de 16 filiale, la un moment dat). Dumnezeu a binecuvântat Biserica Emanuel și cu viziune socială si educațională- biserica găzduind o casă de copii, grădiniță și scoală primară Casa Speranței) care numără prezent aprox.350 de copii.

O bucurie deosebită va fi legată de deschiderea în toamna lui 1994 a Institutului Biblic Baptist Timișoara chiar in incinta bisericii păstorite de dânsul. De atunci, fratele Marius va preda la multe generații de slujitori diverse cursuri de echipare pentru slujire. Paralel cu aceasta, fratele își continuă propria pregătire academică, urmând programul de Master în Teologie a Seminarului Baptist Central din Minneapolis (extensia Arad). În anul 1999 va deveni profesor în cadrul acelei extensii, predând cursuri de Istoria Creștinismului, Istoria Baptiștilor, Teologie Sistematică, etc. În vara anului 2017, fratele Marius va obține titlul de Doctor in Filozofie (Ph.D.) în Teologie Istorică la Seminarul Baptist Central din Minnesota.

Pe plan publicistic, alături de diverse articole apărute în diverse publicații, fratele M.B. a scris și câteva cărți (Îndoiala în viața de credință, Europa în care (nu) am vrea să intrăm și Noul Ev Mediu al Mileniului Trei), dar mai ales, a supravegheat traducerea si publicarea unei serii de comentarii si studii biblice al predicatorului american John MacArthur, fiind consilier teologic al mai multor cărți scrise de acesta și traduse în limba română (ex. Foc Străin). De asemenea, fratele a fost implicat în organizarea unor conferințe pastorale/teologice pentru încurajarea lucrătorilor  dintre care amintim: Reforma la 500 de ani (2017) și Discernământ (2022). În slujirea cultică, fratele a slujit ca Vicepreședinte cu Educația și Pastorala, iar apoi ca Președinte în cadrul Comunității Timișoara (2020-2023). La nivel de Uniune, a fost membru în Consiliul Uniunii (două mandate) și a slujit ca membru în echipa de coordonare a Manualului de Studiu Biblic al UBR, fiind responsabil cu palierul doctrinar.
miercuri, 29 martie 2023

Al XXXVIII-lea Congres al Baptiștilor din România a intrat în linie dreaptă

 


Toți pașii scriși în Statut s-au desfășurat începând cu ziua de luni, 17 octombrie 2022, când a avut loc întâlnirea de toamnă a Consiliului Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, la Mintia, județul Hunedoara, unde s-a fixat data de 26 și 27 mai, pentru Congresul din 2023, dar nu s-a știut locația. Azi, 28.03.2023, a avut loc întâlnirea Consiliului Uniunii lărgit, constând din conducerile Comunităților la care li se încheie mandatul și a noilor aleși de adunările generale care s-au ținut  în aceste zile. S-a decis locația unde se va ținea Congresul. Această întâlnire a avut loc la Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime” din Baia Mare.

 Al XXXVIII-lea Congres al Cultului Creștin Baptist din România va avea loc la Oradea în zilele de vineri și sâmbătă 26, 27 mai 2023, la Biserica Creștină Baptistă „Emanuel”. Acest fapt mă face să mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a mai dat ocazia să particip la o festivitate atât de importantă și solemnă, pe care aș   dori-o spre slava lui Dumnezeu care ne poartă de grijă.

Acum sunt în competiție două echipe care au primit voturi de la Comunități, în funcție de orientarea fiecăreia. Mai jos redau cele două echipe și numele fraților care candidează și la ce slujire din Comitetul Executiv candidează.

Președinte                            Mihai Micula        și  Sorin Bădrăgan

Secretar general                  Teofil Mihoc          și  Romică Iuga

Vicepreședinte

pentru educație                   Paul Negruț          și  Marius Birgean

Vicepreședinte pentru

slujire pastorală                    Cornel Peleașe     și Mircea Ursu

Vicepreședinte pentru  

misiune                                   Ioan Cocîrțeu      și  Otniel Bunaciu

Secretar general adjunct     Gelu Dumitrașcu  și Florin Iosub

Aceste nume de mai sus, le pun sub oblăduirea lui Dumnezeu, El să ne ajute să votăm luminați de Duhul Sfânt.

Comform cu prevederile statutare, la Congres pot să mai apară unele propuneri de candidaturi și când fiecare candidat se prezintă, în bună cunoștință de cauză, Congresul decide cine îl va reprezenta în următorii patru ani.

Blogul Istorie baptistă pe care-l administrez, este la dispoziția acelor ce doresc    să-și facă publice programele cu care candidează, să-și spună opiniile sincere și curate și tot ce ține de o bună informare.

25. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!
26. Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
27. Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. Legaţi cu funii vita pentru jertfă şi aduceţi-o până la coarnele altarului!
28. Tu eşti Dumnezeul meu, şi eu Te voi lăuda; Dumnezeule, Te voi preamări.
29. Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!

(Psalmii 118:25-29, VDCC)

vineri, 24 martie 2023

Dacă vrei să auzi veste bună în ziua judecății, trăiește mesajul din ziua de Buna Vestire Luca 1: 26 – 56

 


Gânduri și reflecții la sărbătoarea: „Buna Vestire”

Versiunea Bisericii Ortodoxe Române (1982)

O veste chiar bună nu are aceeași valoare pentru fiecare om. Este o veste bună când efectul ei mă prinde în mesajul ei. Dacă la televizor anunță că la ora „x” vine ministrul muncii să spună cu cât se măresc pensiile, aceasta, deși este o veste bună, dar nu pentru tot poporul, ci pentru pensionari. Pentru celelalte categorii de oameni, această veste va fi neutră,  nu le este de niciun folos.

Dacă eu acuma aud că îngerul Gavril a adus o veste bună unei tinere din Nazaret și dacă nu iau act de ea, ca să fiu și eu beneficiarul veștii primite, nu îmi va fi de niciun folos în ziua judecății, când toți oamenii vor primi o veste: pentru unii va fi de bucurie: „Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția” sau: „Duceți-vă de la Mine blestemaților, în focul cel veșnic”. Matei 25: 31 – 46.  

Buna vestire de azi aduce un mesaj, o veste bună, aceea că o fecioară logodită cu un bărbat, va naște un fiu prin puterea Duhului Sfânt.

Iată mai jos câteva gânduri din acest text:

- Fecioara Maria este binecuvântată între femei și nu deasupra lor.

28. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.

42. Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.

- Fecioara Maria a primit har, o favoare de la Dumnezeu, ca toți ceilalți slujitori de pe ogorul Domnului.

30. Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.

- Fecioara Maria a născut un Fiu, care va primi doar El Domnia sau Tronul. Maria, mama Domnului nu este coregentă (nu domnește egal) cu Fiul său.

32. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.

- Fecioara Maria este doar mama Domnului Isus, cel care este Mântuitorul lumii.

43. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?

Fecioara Maria recunoaște pe Dumnezeu ca Mântuitor al ei.

46. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul.
47. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,

Fecioara Maria a născut pe Domnul Isus în care este mântuire. Este singurul nume în care suntem mântuiți.

10. Cunoscut să vă fie vouă tuturor, şi la tot poporul Israel, că în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, pe Care voi L-aţi răstignit, dar pe Care Dumnezeu L-a înviat din morţi, întru Acela stă acesta sănătos înaintea voastră!
11. Acesta este piatra cea neluată în seamă de către voi, zidarii, care a ajuns în capul unghiului;
12.
Şi întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi.
13. Şi văzând ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan şi ştiind că sunt oameni fără carte şi simpli, se mirau, şi îi cunoşteau că fuseseră împreună cu Iisus;
(Faptele apostolilor 4:10-13, VBOR)

 

Redau mai jos și din traducerea Cornilescu pentru comparație.

10. s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
11. El este ‘piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului’.
12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”
13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând, şi au priceput că fuseseră cu Isus.

(Faptele apostolilor 4:10-13, VDCC)

 

Din această veste trebuie să înțelegem că Domnul Isus s-a născut din fecioara Maria, dar El singur este Mântuitor, în Numele Lui trebuie să ne rugăm și doar El singur este Mijlocitor între om și Dumnezeu.

5. Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: omul Hristos Iisus, (1 Timotei 2:5, VBOR)

 

Mi se pare că traducerea Ortodoxă este mai completă când spune: „32. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.

Vedeți: 32 Dumnezeu Îi va da Lui tronul, atunci noi credem că așa a făcut Dumnezeu și așa trebuie interpretat ca să fim ascultători și împlinitori ai Cuvântului Său.


26. Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret,

27. Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.

28. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.

29. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?

30. Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.

31. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus.

32. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.

33. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.

34. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?

35. Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.

36. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă.

37. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă.

38. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea.

39. Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei lui Iuda.

40. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta.

41. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt,

42. Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.

43. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?

44. Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu.

45. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul.

46. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul.

47. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,

48. Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.

49. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui.

50. Şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de El.

51. Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.

52. Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi a înălţat pe cei smeriţi,

53. Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

54. A sprijinit pe Israel, slujitorul Său, ca să-Şi aducă aminte de mila Sa,

55. Precum a grăit către părinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui, în veac.

56. Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; şi s-a înapoiat la casa sa.

(Luca 1:26-56, VBOR)

sâmbătă, 18 martie 2023

Adunarea Generală a Comunității Cluj 2023

 Azi 18 martie 2023, la sediul Bisericii Creștine Baptiste „Betel” din Cluj, a avut loc Adunarea Generală a Comunității Creștine Baptiste de Cluj.

Motto-ul a fost: 

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. (Matei 28:19)

Pastorul Teofil Mihoc, președintele în funcție, a avut următorul gând:

  1. Dumnezeu rămâne Același.
  2. Biserica este aceeași.
  3. Chemarea noastră rămâne aceeași. 

    Noul Comitet ales

    Cele de mai jos sunt mumele și slujirea:      Fratele Ionel Mânzat de la Dej și Vasile Tămaș de la Cluj, cer binecuvântarea Domnului peste noul comitet.

joi, 16 martie 2023

Ridică-te tânăr păstor baptist, coboară pe ogorul Evangheliei și Domnul îți va vorbi

 


Text inspirat din: Ieremia 18:2, VBRC„Ridică-te şi coboară la casa olarului şi acolo te voi face să auzi cuvântul meu!”.
Acest mesaj este adresat de Dumnezeu profetului Ieremia pe care vrea să-l învețe despre suveranitatea Sa cu Israel. Adică Dumnezeu poate să facă cu un popor, cum face olarul lucrând pe oalele lui.

Consider Poporul Baptist un popor al lui Dumnezeu, care trudește la răspândirea Evangheliei în țărișoara noastră dragă. Ogorul pe care trebuie să lucrezi nu este numai biserica în care Dumnezeu te-a așezat, este mai mult decât atât.

Ca orice popor și Poporul Baptist are unele slujiri care mențin unitatea poporului și aici lucrează acei oameni care au pe inimă să se implice în această lucrare. Regulile de funcționare ale poporului sunt puse de Dumnezeu.

13. Luaţi din seminţiile voastre nişte bărbaţi înţelepţi, pricepuţi şi cunoscuţi şi-i voi pune în fruntea voastră.’
14. Voi mi-aţi răspuns şi aţi zis: ‘Ceea ce spui tu să facem este un lucru bun.’
15. Am luat atunci pe căpeteniile seminţiilor voastre, bărbaţi înţelepţi şi cunoscuţi, şi i-am pus în fruntea voastră drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece, ca dregători în seminţiile voastre.
16. Am dat, în acelaşi timp, următoarea poruncă judecătorilor voştri: ‘Să ascultaţi pe fraţii voştri şi să judecaţi după dreptate neînţelegerile fiecăruia cu fratele lui sau cu străinul.
17. Să nu căutaţi la faţa oamenilor în judecăţile voastre; să ascultaţi pe cel mic ca şi pe cel mare; să nu vă temeţi de nimeni, căci Dumnezeu e Cel care face dreptate. Şi când veţi găsi o pricină prea grea, s-o aduceţi înaintea mea, ca s-o aud.’
18. Aşa v-am poruncit, în vremea aceea, tot ce aveaţi de făcut.

(Deuteronomul 1:13-18, VDCC)

 

Lucrarea de slujire nu este numai în mica ogradă a bisericii unde slujești, ci întreaga ogradă de pășune a turmei Domnului. Trebuie puse căpetenii în fruntea poporului. Vei vrea să fii parte și tu?

Sunt multe plângeri, de toate felurile, precum se plângea Moise, Iosua, Ilie, Ieremia și alții, dar la Dumnezeu este un singur răspuns: „Ridică-te”.  Parafrazând pe Pavel când era la Atena prin cuvântul care zice: „28. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: ‘Suntem din neamul Lui…’ (Faptele apostolilor 17:28, VDCC), poetul nostru Radu Gyr spune:

Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Nu pentru-o lopată de rumenă pâine,
nu pentru patule, nu pentru pogoane,
ci pentru văzduhul tău liber de mâine,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Ridică-te tânăr păstor pentru că ți se cere, ești chemat să te ridici de Cel ce te-a ridicat să slujești.

Ridică-te tânăr păstor pentru că ești obligat să te ridici și să lupți lupta ce Dumnezeu o are de dat pentru zidirea Trupului lui Cristos și mântuirea poporului în care te-ai născut.

Ridică-te tânăr păstor pentru că tu scrii pagina ta de istorie în dreptul tău și va fi consemnată de Dumnezeu și de generațiile viitoare.

Ridică-te tânăr păstor pentru că tu trebuie să iei de la alții ce ți s-a încredințat și apoi să dai mai departe generației care va urma.

Ridică-te tânăr păstor pentru că tu ai o viziune de la Dumnezeu care se potrivește cu generația în care trăiești, armonizeaz-o cu nevoile din aceste zile în care să se regăsească de la cel mic până la cel mare și astfel toți să slujim lui Dumnezeu în neamul de oameni în care trăim.

Ridică-te tânăr păstor pentru că tu ai această părere că ai putea mai bine să conduci, să duci poporul la pășuni mai bune.

Ridică-te tânăr păstor pentru că acum ai ocazia ca să te folosești de abilitățile tale ca să fii folositor poporului tău și neamului de oameni.

Radio Vocea Evangheliei din Oradea ne spune că s-a dat startul discuțiilor despre alegeri în cadrul Uniunii Baptiste din România.

Iată anunțul:

„Dragi prieteni,

Miercuri, 15 martie 2023, de la ora 15:00, vă invităm să ascultaţi emisiunea "INTERVIURI R.V.E. ORADEA”, realizator dr. Daniel Burtic - director R.V.E. Oradea, iar invitați pastor Teofil Mihoc, pastor Gelu Dumitrașcu, pastor Ioan Cocîrțeu, pastor Corneliu Peleașe, pastor Mihai Micula și pastor Paul Negruț. Tema emisiunii: ALEGERI ÎN UNIUNEA BISERICILOR CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA.

RADIO VOCEA EVANGHELIEI ORADEA

FM 92,1 sau www.rve-oradea.ro

Poporul Baptist din România are nevoie de fiecare dintre voi să vă implicați în lucrarea de conducere, în luarea deciziilor, în direcționarea poporului ca să fie tot mai eficient în lucrarea de propovăduire a Evangheliei Domnului Isus Cristos.

Dacă nu te vei implica, vei vedea aceiași oameni obosiți, pe care îi critici că sunt trecuți, că nu fac un pas în spate. Nu pot să facă dacă stai și nu faci nimic, dacă nu vii cu propuneri concrete.

Te aștept cu propuneri în spațiul istoriei baptiste și îți voi publica ideile tale bune.

15. Ferice de poporul care stă astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!
(Psalmii 144:15, VDCC)

marți, 14 martie 2023

O piatră de aducere aminte a căzut sub buldozerul democrației originale

 


Nu am vrut să scriu nimic când s-a demolat clădirea Bisericii Creștine Baptiste Nr. 2 din Oradea, pentru că ce să scrii azi în democrație, fiecare face ce vrea și cum vrea. În aceste zile de martie 2023 mi-a căzut în mână revista „Christianity Today” Volume 30, No. 18, Decembrie 12 1986. Aici un articol scris mare:  The Largest Baptist Church in Europe: A Case in Point”

„Cea mai mare biserica baptista din Europa: un exemplu”

De Paul Booth de la Keston College, Anglia .

Am știut din acea vreme că  cei doi frați păstori Gheorghiță Nicolae și Negruț Paul au avut probleme când au fost aleși ca predicatori pentru Biserica Baptistă Oradea 2 și cu greu au primit recunoașterea din partea Departamentului Cultelor. Ce nu am știut este faptul că regimul comunist a vrut să demoleze clădirea bisericii și nu a putut.

Subtitlul din articol: „O clădire de biserică în pericol” m-a aprins instant și noaptea visam despre acele evenimente și ce să fac, să vorbesc ori să tac, dar duhul a zis scrie și am scris.

În timpul comunismului viața era grea pentru creștini, biserici demolate, dar    s-au și construit din temelii clădiri frumoase, spațioase, în care erau implicați unii pastori care după anul 1989 au fost etichetați colaboratori ai sistemului, alții făcuți securiști, dar au construit din greu, dar și cu greu.

A venit vremea libertății și am crezut că numai vom construi, dar lucrurile au luat o turnură pe care o vedem.

La al XVI-lea Congres Mondial Baptist de la Seul din anul 1990, Baptiștii români au prezentat următoarea statistică din România: 1200 de biserici baptiste și 150.000 de membri și câți frați baptiști sunt azi, mai ales în urma recensământului din 1922?

Atunci cănd s-a auzit despre demolarea  Bisericii Creștine Baptiste Nr. 2, Oradea, (azi „Emanuel”) știrea apare în „E Bihoreanul” la rubrica, Știri din Oradea – 13 iunie 2021, ora 20:30, sub titlul: „Biserica Baptistă din Oradea, demolată pentru a face loc unui bloc”, semnat de Dan Simai. Atunci am cerut la unul din frații păstori de la biserică să ne spună ce se întâmplă, dar nu am primit niciun răspuns. Nici nu era cazul ca să fiu eu informat despre acest eveniment despre care am vrut să scriu atunci. Nu am scris atunci, deși eu sentimental am fost foarte afectat pentru că acea clădire era un simbol, o piatră de aducere aminte despre un eveniment special de mare trezire spirituală din anii 1970 – 1980, sub conducerea fratelui predicator Liviu Olah.

Baptiștii nu fac pelerinaje la unele locuri și de aceea nu era cazul să țină acea clădire care consuma bani, dar nu era rău să fi fost folosită ca să rămână în picioare ca o emblemă, ca o piatră de aducere aminte, pentru lucrurile care     s-au petrecut în ea.

Putea fi declarat monument istoric și folosită ca muzeu baptist

Nu dau eu sfaturi, dar vreau să aduc aminte fraților care citesc, că în anul 1964 fratele Alexa Popovici, director al Seminarului Baptist din București, într-un referat adresat Comitetului de conducere al Uniunii Comunităților Creștine Baptiste din România, a cerut  ca clădirile Bisericilor Baptiste din localitățile Cataloi și Tulcea să devină „Monument Istoric al Cultului Baptist din România”.

Ce să spun în supărarea mea, să condamn un om care a dat mâna cu regimul comunist, care a construit biserică nouă, spațioasă și era plină mereu de oameni sau să condamn un om sau mai mulți oameni care au construit biserici și sunt mai goale și pe deasupra demolează embleme cu mare valoare istorică. Nu condamn pe nimeni, Dumnezeu are acest atribut exlusiv, dar ce cer este să avem o cumpănă dreaptă pe cât se poate de dreaptă.

Un alt motiv ce m-a determninat să scriu, este un lucru frumos făcut cu mijloace nedemne. Se distribuie filmulețe cu fratele Liviu Olah, care a fost promotorul trezirii din biserica demolată. Lucru frumos, dar mijloacele folosite sunt deșarte. Fratele Liviu Olah a fost un patriot și nu și-ar fi vorbit de rău frații (vorbesc din documentele vremii) și acuma se caută ridicarea fratelui pe un pedestal sub care cad pradă oameni. A-l ridica pe cineva călcând peste un cadavru, este ceva nedemn și ceva ce fratele Liviu Olah ar dezaproba total. Acest frate nu are nevoie de un mai mare pedestal, decât acel cei i-a dat Dumnezeu: „rugăciunea”. Pe acest frate nu-l poți ridica mai sus decât Dumnezeu l-a ridicat, chiar dacă i-ai face pe toți din jurul dumnealui, demoni. Mă tare tem că ni se potrivesc cuvintele Domnului Isus:

Luca 11:48 Prin aceasta mărturisiţi că încuviinţaţi faptele părinţilor voştri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiţi mormintele.

Mai jos articolul din revistă:

„Cea mai mare biserică baptistă din Europa: un exemplu

Cea mai mare biserică baptistă din Europa nu se află în Europa de Vest, ci în România comunistă. Biserica a Doua Baptistă din Oradea, un oraș de lângă granița de vest a României cu Ungaria, vede zeci de noi convertiți botezați la fiecare câteva luni. Anul trecut, biserica a fost locul uneia dintre cele mai de succes întâlniri ale lui Billy Graham în timpul turneului său de predicare în România. Graham s-a adresat unui auditoriu plin, cu alte mii de oameni care se înghesuiau pe străzi afară, ascultând mesajul său în difuzoare.

Dar oricât de ciudat pare, biserica din Oradea prosperă în ciuda, nu din cauza situaţiei în care se află. Deși nu există nicio lege care să împiedice pe cineva să participe, Biserica Baptistă din Oradea s-a trezit adesea în conflict cu autoritățile române – cel mai recent fiind pe probleme de numiri pastorale și clădiri bisericești. Deși libertatea religioasă este teoretic garantată în constituția României, teoria și realitatea nu coincid adesea în România comunistă.

 

Situația pastorilor

Membrii bisericii orădene au ales doi noi pastori la începutul anului 1982. Ambii erau bărbați talentați și experimentați, convinși de chemarea lui Dumnezeu, care este de a  părăsi carierele lor laice, seculare pentru slujirea cu normă întreagă. Nici unul nu avea pregătire de seminar. De fapt, găsirea mirenilor potriviți a fost cea mai bună opțiune a bisericii, deoarece singurul seminar baptist din România acceptă în prezent noi studenți doar o dată la doi ani; doar zece studenți sunt în prezent în pregătire, toți vor absolvi în 1988. Există literalmente sute de biserici în România care nu au pastor.

La momentul numirii sale, unul dintre noii pastori, Nicolae Gheorghiță, era un eminent endocrinolog. Pastorul mai tânăr, Paul Negrut, este și el medic, psiholog clinician. Dar chemarea bisericii și acceptarea medicilor nu au fost suficiente pentru autorități. Ei au cerut ca noile numiri să fie aprobate de Departamentul Cultelor, un organism guvernamental oficial care supraveghează toate organizațiile religioase. La scurt timp după numire, Negrut a fost chemat de poliția locală, care l-a avertizat că, de nu își va găsi un loc de muncă în curând, se poate  confrunta cu persecuția fiind acuzat de  „parazitism” - a fi șomer. Atunci lui Gheorghiță, care locuia și lucra în Deva, un oras la 100 de km de Oradea, i s-a refuzat permisiunea de a locui în Oradea dacă nu și-a găsit un loc de muncă acolo.

Ca urmare, Gheorghiță și-a petrecut primii trei ani ca pastor făcând naveta 100 km de la casa lui la biserica din Oradea de câteva ori pe săptămână. Pentru o vreme, i-a fost retras actul de identitate intern și i s-a ordonat să nu părăsească orașul natal „oficial” Deva. Abia în 1985, la mai bine de trei ani de la numire, Gheorghiță și Negrut au obținut în sfârșit aprobarea oficială ca pastori. Ei puteau în cele din urmă să-și îndeplinească îndatoririle bisericești fără amenințarea cu urmărirea penală; iar Gheorghiță și-a putut muta familia în casa care îi aștepta la Oradea.

O clădire de biserică în pericol

Între timp, o altă amenințare planează asupra bisericii. Pe 5 septembrie 1984, congregația a primit o notificare oficială  prin intermediul căreia se anunțaclădirea sa urma să fie demolată – posibil în termen de patru săptămâni. Notificarea nu dădea nicio garanție privind facilitățile alternative, chiar dacă în anul precedent primiseră asigurări scrise de la consiliul local că biserica nu va fi afectată de planurile de reamenajare.

La această dată, clădirea încă rămâne în picioare – rezistența bisericii împreună cu protestele puternice din partea credincioșilor din Occident, factorii descurajatori. Luni de negocieri dure au adus bisericii o garanție scrisă a unui nou amplasament suficient de mare pentru o clădire cu mai mult de 2.000 de locuri, membrii actuali ai bisericii. (Dar o clădire nouă ar trebui ridicată pe cheltuiala bisericii, cu o compensație mică sau deloc pentru cea veche.)

Membrii bisericii au făcut apoi lobby pentru a obține permisiunea pentru o clădire mai mare, deoarece sanctuarul existent nici măcar nu are suficient spațiu pentru  a sta în picioare pentru toți cei care participă. Inițial, guvernul a dat permisiunea bisericii în acest sens, dar apoi a retractat-o ​​în iulie anul trecut, se pare că Biserica a II-a Baptistă din Oradea ar deveni astfel cea mai mare sală de ședințe din oraș.

Apoi, pe 17 septembrie, congregația a primit înștiințarea unui nou ordin: noua clădire poate avea o capacitate de cel mult 350 de locuri. În același timp, au fost întrerupte serviciile de canalizare către vechea clădire.

Deși Constituția României garantează libertatea religioasă și nu are legi antireligioase, aceste garanții oferă puțină protecție. Ceea ce contează cu adevărat în România comunistă nu este nici legalitatea, nici ilegalitatea, ci dacă o activitate este aprobată de autorități. Dacă guvernul dezaprobă, poate – și face – să apeleze la un vast arsenal de arme administrative și birocratice pentru a-i limita și a-i restrânge pe creștini. Acesta este un tipar caracteristic folosit și în alte țări represiv comuniste est-europene.”

De Paul Booth de la Keston College, Anglia .

Ai milă doamne de poporul Tău!
miercuri, 8 martie 2023

Un document face multă lumină când îl găsești. Cornilescu profesor la Seminar

 


Cam prin anul 1988 când eram la Seminarul Teologic Baptist din București la un curs și mă uitam la Biserica Ortodoxă „Cuibul cu Barză”, s-a apropiat de mine un frate păstor și îmi spune arătând spre biserică: „aceștia s-ar fi întors la Dumnezeu venind la baptiști, dar aceștia (arătând cu capul spre seminar) s-au temut de scaunele lor. Pe mine m-au supărat aceste cuvinte și am zis: „nu cred”, dar atâta a fost discuția. Este vorba despre preotul acestei biserici Tudor Popescu și cântărețul acestuia, Dumitru Cornilescu, care au fost promotorii unei treziri spirituale autentice. Biserica și Seminarul aveau clădirile una lângă alta.

A venit o zi, la 35 de ani de la acea discuție și la peste o sută de ani de la petrecerea acestor evenimente și s-a dovedit printr-un simplu document, că cei de Seminar nu și-au temut scaunele și Dumitru Cornilescu, după traducerea și tipărirea Bibliei, ajunge în anul 1922 să fie profesor la Seminarul vecin cu „Biserica Cuibul cu barză”. 
A doua lămurire este acum a fi o certitudine că traducătorul Bibliei, așa cum spunea fratele păstor Friedrich W. Schuller de la Biserica Creștină Baptistă Germană din București, la moartea fratelui Constantin Adorian: „Adorian câștigase pe profesorul Cornilescu, traducătorul Bibliei în românește, care preluase să predea diferite materii”.

Lucrurile se păreau imposibile și nu erau chiar crezute pe deplin, dar după ce  s-au descoperit două documente din anul 1922 în arhiva personală a fratelui profesor dr. Ioan Bunaciu, acest lucru devine certitudine.

Din cartea: „Cum m-am întors la Dumnezeu și cum am spus și altora,” de Dumitru Cornilescu, înțeleg că s-a întors la Dumnezeu prin lucrarea ce o făcea, înțelegând mai bine despre păcat și în urma câtorva experiențe. În acest timp Cornilescu coresponda cu preotul Tudor Popescu de la București, dar acesta nu a înțeles despre acea întoarcere și predare Domnului. Tupă terminarea traducerii Bibliei, Cornilescu vine la București să se ocupe de tipărirea Bibliei și reia legăturile cu preotul de la „Cuibul cu Barză” și se produce o trezire important, ce a atras excluderea (caterisirea)  preotului.  Cornilescu a trebuit să plece forțat din cauza patriarhului Miron Cristea. Pentru trezirea ce a avut loc preotul Tudor Popescu, îndemnat de Dumitru Cornilescu, a chemat acasă pe unii credincioși mai interesați, unde făceau adunare, studiu și se predau lui Dumnezeu.

Din cele două documente reiese că Dumitru Cornilescu a predat și în primăvara anului 1922 până la încheierea cursurilor,  dar și din toamna aceluiași an.

Mulțumim Domnului și fratelui profesor dr. Otniel Bunaciu, pentru că ne-a dat voie să cercetăm bogata arhivă a tatălui său.