sâmbătă, 29 octombrie 2016

Petru Petrean 1898 - 1924
Prezint azi un mic crâmpei din viața unui baptist care la vârsta de 26 de ani a trebuit să lase treburile vieții  și să se prezinte degrabă înaintea  Bunului său Stăpân pe care l-a slujit cu dragoste și devotament în scurta lui viață pământească.
Acestea sunt caractere și vieți trăite de înaintașii  noștri, pe care noi cei de azi, tineri și bătrâni, trebuie să le urmăm așa cum suntem îndemnați de Sfânta Scriptură, ca cei ce vor veni după noi să găsească modele și în cei dinaintea noastră, dar și în noi, cei de azi.
7. Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa!
(Evrei 13:7, VDCC)

S-a născut în anul 1898.
Iată ce scriu cei de la „Farul Mântuirei” în decembrie 1924 despre acest frate:
„În ziua de 12 Octombrie a. c. a încetat din viață fratele Petru Petran din comuna Furdea[1], în etate de 26 ani.
Ca un baptist înfocat, fratele Petru Petrean, pe lângă că a predicat Evanghelia, prin viața sa, a fost un frate care a lucrat mult pentru cauza împărăției lui Cristos. În ultimul timp a fost diriginte de cor, post pe care l-a ocupat până Domnul l-a chemat sus. 
Ieri a fost între noi și azi se află între cei fericiți, cari au luptat ca și el lupta cea bună, au păzit credința și de acum așteaptă la tronul dumnezeesc să primească cununa cea neveștejită.
Serviciul religios a fost îndeplinit de către frații Emilian Ardelean și T. Boloșinescu.”[1] Poate este vorba de localitatea Fârdea unde este o Biserică baptistă. Poate mă ajută cineva.

joi, 27 octombrie 2016

Pavel Purdei
Se naște în anul 1871 în comuna Otlaca Arad. 
La  vârsta de 26 de ani, în 1897 a primit pe Domnul Isus în viața sa  deși s-a împotrivit cu dârzenie o vreme pentru că era primar și făcea parte din elita intelectuală a vremii.
În anul 1897 a fost botezat de către  Mihai Cornea care a botezat mai mulți candidați.
A avut un dar deosebit în a vorbi din cuvântul Domnului și de aceea a fost ales ca predicator, iar în anul 1905 a fost or­dinat ca lucrător cercu-al, şi i s-au dat 21 de bi­serici în care a lucrat şi ostenit.
În anul 1912 a fost închis de către autorități din cauză că mulți oameni îl urmau venind la credința cea adevărată descoperită de el în Sfânta Scriptura.
Era un om foarte harnic pe ogorul Evangheliei predica cu îndrăsneală alegâ  dintr-un loc în altul mergea și 40 de Km pe jos ca sa fie acolo unde Domnul î-l dorea să fie și sa facă față nevoilor celor 21 de biserici pe care le păstorea. Într-un singur an a botezat 85 de suflete.
Pe lângă ogorul Evangheliei avea și ogorul pe care trebuia să-l lucreze cu plugul și sapa, ca să aibă cele necesare pentru el și familia lui.
În  necrolog fr. Vasile Berbecar scrie: „În ziua de 12 August 1919 el a părăsit acest pământ, lăsând în urma sa un pământ bine lucrat. El a fost unul dintre acei luptători care a murit pe câmpul de onoare, iar noi cei ce l-am cunoscut îl avem în sfânta amintire.”
A trăit 48 de ani, dar a lucrat cu hărnicie și dăruire pentru Dumnezeu și extinderea Împărăției  Sale.

miercuri, 26 octombrie 2016

George Colcer 

Din această toamna poporul baptist s-a îmbogățit cu încă un doctor în istorie.

  Îl felicit în Numele Domnului Isus și doresc ca să vină cu ceea ce a dobândit la completarea, ridicarea și aducerea tot mai mult la zi a istoriei acestui popor credincios care dorește să laude pe Domnul.
Cu ajutorul Bunului Creator fr. George dorește să publice teza de docorat, teză ce are elemente noi pentru istoria baptistă din România.  Vezi mai jos cuprinsul.
În data de 19.10.2016, la Institutul de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române din Cluj, George Colcer, a susținut public teza de doctorat cu titlul:
ISTORIA UNEI INTEGRĂRI: AVATARURILE EVOLUȚIEI BISERICII BAPTISTE DIN TRANSILVANIA
Coordonator științific: C. S. I dr. Simion Rețegan.
 În urma susținerii, a obținut titlul de doctor în Istorie și calificativul foarte bine.
Date biografice
  George Colcer este născut în data de 07.05.1979 în localitatea Toplița, județul Harghita. Din anul 2004 este căsătorit cu Aura (Voicilă) și au împreună o fată, Alexia-Oana. 
1. Septembrie 1985 - Iunie 1993 Învățământ elementar
2. Septembrie 1996 - Iunie 1999 Bacalaureat
3. Octombrie 2001 - Iunie 2005 Licență. Universitatea București, Teologie în cadrul Institutului Teologic Baptist de Grad Universitar din București:
- Specializarea: Teologie Pastorală
- Subiectul lucrăii de licență: Importanța Apologeticii în Evanghelism.
4. Octombrie 2007 - Iulie 2008 Master. Facultatea de Științe și Litere, Universitatea ”Petru Maior”, Târgu Mureș:
- Specializarea: Elitele și proiectele de construcție europeană
- Subiectul lucrării de dizertație: Proiecte culturale de unificare Europeană în secolul al XVIII-lea și al IX-lea. 5. Octombrie 2010 - prezent, doctorand la Institutul de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca:
- Tema de cercetare: Istoria unei integrări: avatarurile evoluției Bisericii Baptiste din Transilvania.
6. August 2005 - August 2013 Pastor-coordonator:
- Biserica Creștină Baptistă ”Emanuel” Bistrița.
7. Iulie 2006 - iunie 2013 Profesor
8. August 2011 -  Definitivarea în învățământ
9. August 2013 - prezent Ministro de Culto Evangélico:
- Biserica Creștină Baptistă ”Betel” Madrid
- Biserica Creștină Baptistă ”Biruința” Arganda del Rey (2013-2016)
10. Martie 2014 - prezent Președinte al Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Române din Spania.

Iată ce conține cuprinsul tezei de doctorat:
Lista abrevierilor
Obiectivele cercetării
Istoriografia temei
Surse documentare
Metodologie. Rezumatul tezei
I. Argument
            1.1. Locul mişcării baptiste în istoria creştinismului
            1.2. Baptiştii şi libertatea de conştiinţă
            1.3. Baptiștii în Europa
            1.4. Mişcări evanghelice care au influenţat mişcarea baptistă
II. Perioada de pionierat a bisericii baptiste în Transilvania
            2.1. Primii misionari baptişti în Transilvania
            2.2. Formarea primelor biserici baptiste în Transilvania
            1) Cluj
            2) Năsăud
            3) Ilva Mică
            4) Feldru
            5) Măgura Ilvei
            6) Maieru
            7) Nepos
            8) Rodna
            9) Ciceu Poieni
            10) Dumbrăveni
            11) Bistriţa
            2.3. Constituirea Bisericii baptiste din Negrileşti
III. Structura de organizare a bisericii baptiste din Transilvania
            3.1. Rolul autorităţilor în organizarea bisericii baptiste
            3.2. Organizarea bisericii baptiste locale
            3.2.1. Serviciile cultice
            3.2.2. Finanţarea și administrația
            3.2.3. Patrimoniul cultic
            3.3. Personalul duhovnicesc şi administrativ (Studiu de caz: pastorii din Transilvania)
            3.3.1. Seminarul Teologic Baptist
            3.3.2. Pastorii din Transilvania
            3.4. Organizarea bisericii baptiste pe comunităţi teritoriale
            3.5. Organizarea bisericilor baptiste într-o uniune națională
            3.5.1. Criza Uniunii Baptiste în perioada interbelică
            3.5.2. Înțelegerea funcționării Uniunii Baptiste
            3.5.3. Relaţia conducerii Uniunii baptiste din România cu statul comunist
            3.6. Statute de organizare şi reviste, informaţii statistice
            3.6.1. Statutele cultului baptist
            3.6.2. Revistele cultului baptist
            3.6.3. Informaţii statistice
IV. Perioada de consolidare şi interacţiune a bisericilor baptiste din Transilvania cu autorităţile (1920-1948)
            4.1. Interacţiuni în spaţiul socio-politic şi religios românesc al perioadei     interbelice
            4.2. Relaţia biserică-stat în România interbelică
            4.3. Cultele „neoprotestante” și persecuțiile religioase
            4.3.1. Rapoartele autorităţilor privind mişcarea baptistă
            4.3.2. Soldaţii baptişti în armată
            4.3.3. Discriminarea elevilor baptişti în unităţile de învăţământ
            4.3.4. Metode de represiune între 1930-1940
            4.4. Etapele restrângerii drepturilor şi libertăţilor baptiştilor; deciziile ministeriale
            4.4.1. Ordinul circular nr. 15.831/1921
            4.4.2. Creştinul nr. 3, vol. IX/1 februarie 1921, Michigan, Detroit
            4.5. Demersuri pentru autorizarea bisericilor baptiste şi rezoluţii oficiale
            4.6. Deciziile din perioada 1933-1939
            4.7. Deciziile din anii 1938-1939
            4.8. Bisericile baptiste între 1940-1942
            4.9. Decretul lege de desfiinţare a cultului baptist din 1942
            4.10. Recâştigarea drepturilor: 1944-1948
V. Biserica Baptistă după 1948
            5.1. Arondările
            5.2. Protestul Comitetului Creştin Român pentru Apărarea Libertăţii Religioase și de Conştiinţă
VI. Concluzii……………………………………………………………………......p.246-250
            Bibliografie selectivă………………………………………………………...p.251-252
            Bibliografie…………………………………………………………………..p.253-260
            Anexe………………………………………………………………………...p.261-316
            Ilustraţii………………………………………………………………………p.317-343
            Hărţi…………………………………………………………………………..p.344-347