marți, 21 mai 2019

Misiune, ca temă a Congresului și misiunea trăită în poporul baptistDouă mesaje postez despre misiune, unul este al fr. Vasile Berbecar, scris în anul 1909 și celălalt scris de Cozman Gheorghe, scris în anul 1926. Baptiștii au făcut misiune, merg în misiune și misiunea este un scop în a face voia Domnului. Evanghelia trebuie vestită, aceasta este porunca Domnului Isus Cristos.
Felicitări fratelui președinte, Viorel Iuga și celor ce au ales această minunată temă pentru Congres.
Tema Congresului din 24-25 mai 2019 de la Cluj, este:
„Uniți în Hristos pentru misiune”

Misiune, la lucru, Decembrie 1909 de V. Berbecar.


Cu ajutorul Domnului am plecat în ziua de 1 Decembrie 1909 până la Şiria, unde am aşteptat pe un frate misionar din Germania. Însă în zadar am aşteptat atunci că nu apăru. A doua zi cugetam a merge mai departe, eram însă îndoielnic că nu am ştiut nimic despre fratele numit. Şi nu am mers. Am cugetat-o bine, deoarece după-amiază veni o mică scrisoare care mă linişti, în care era scris că fratele numit se află bolnav în Braşov. Aşa trebuiam să mai rămân o seară în Şiria şi a treia zi mă întorsei la locuinţa mea.
În 5 decembrie apoi am plecat iarăşi la lucru. Mai întâi am ajuns la Bel, unde am petrecut şi a doua zi dimineaţa, apoi mersei după-amiază la Tăgădău şi aşa am petrecut în mai multe locuri, precum: Cumăneşti, Archiş, Nermegi Sîc şi Şomoşchei unde am avut în toate locurile bucurie cu fraţii şi adunările asemenea şi cu şcolarii şcolii de duminică. Din Şomoşchei am plecat cam cu greu şi am mers şi mai greu până la Talpoş, deoarece mi-am vătămat un picior şi mă durea foarte tare. Dar cu atât era mai mare bucuria în Talpoş, a merge mai departe nu am putut, deci am fost acolo 3 seri de am evanghelizat. Domnul a trimis mult popor la cuvântul Său spre viaţă veşnică.
Din Talpoş apoi am plecat mai mulţi spre Bel, unde ne aştepta gata o capelă frumoasă, nouă. Ajungând acolo, am aflat pe mai mulţi fraţi din mai multe locuri adunaţi tot pentru acel scop. Şi deşi era zi de lucru şi piaţă în loc şi târg în vecinătate totuşi se umplu capela cea onestă de fraţi bătrâni şi lucrători au avut ocazia a vorbi cuvinte de îndemnare şi creştere către cei adunaţi.
Tot aceea zi, seara s-a ţinut şi o şedinţă mică la care fraţii bătrâni, lucrătorii şi trimişii adunărilor au adus une şi alte lucruri la ordine, şi deşi nu toate ne îmbucurau, totuşi, ne-am întors fiecare la locuinţa sa cu aceea dorinţă ca Domnul să ne mai dea multe ocazii a vedea bucuria poporului Său; zidindu-se încă multe case numelui lui Iehova Dumnezeu oştirilor.
Dea bunul Dumnezeu binecuvântarea Sa peste toţi fiii Săi. Importanța misiunii în România de Cozman Gheorghe 1926


Terenul unde sămânța cuvântului Evangheliei este așa de mare, iar lucrătorii care sunt demni de a conduce plugul Evangheliei sunt foarte puțini și chiar în unele părți ale țării, lipsesc cu desăvârșire, din care cauză mult loc al scumpei noastre patrii a rămas nesămănat cu adevărul  Evangheliei, singurul dătător de viață veșnică.
Ca unul care sunt chemat a conduce acest plug, și a trage brazde adânci prin locuri înțelenite de noianul păcatului și bezna de indiferență ce este în largă măsură așezată pe nervii de cugetare la Dumnezeu, am fost chemat să vizitez câteva localități din afară de cercul meu de activitate, dornice după Cuvântul Domnului, vizitând comunele Jibou și Cuceu, județul Sălaj, unde am evanghelizat atât cât Domnul mi-a ajutat.
Am plecat apoi în comuna Domin unde este o mare secetă de adevărul luminii lui Isus Cristos, acolo am fost însoțit de fratele meu de corp cu numele Costan, pe care l-am botezat în moartea și învierea Mântuitorului nostru Isus Cristos.
În ziua de 3 Noiembrie 1925, am vizitat pe o soră cu numele Ciachi Elisabeta, care se afla bolnavă într-un sanatoriu din orașul Cluj, de unde apoi am plecat mai departe.
În acest turneu de misiune, am putut vedea ce mare lipsă este de a împrăștia Cuvântul lui Dumnezeu, însă lucrători sunt puțini.
Țara românească, reprezintă pentru noi cel mai vast teren de cultură evanghelică și s-ar putea obține frumoase rezultate dacă noi am avea mai mulți lucrători. Dar cum să se predice Evanghelia dacă nu sunt lucrători și cum să trimitem lucrători dacă nu avem cu ce? Căci am constatat că unii prețuiesc mai mult lucrurile pământești decât Împărăția lui Dumnezeu.
Lipsa de lucrători este mare și sunt convins că noi avem lucrători și în poporul nostru, avem destule elemente bune pentru a le întrebuința, însă nu le scoatem la lucru, din pricină că în mulți dintre noi domnește zgârcenia, care este mama tuturor răutăților. Avem un capital însă  nu-l punem la bancă ca să producă fructe de viață veșnică.
Noi, toți ar trebui să îndreptăm privirile noastre și tot interesul nostru, ca să putem face ceva în țara noastră care și-a mărit granițele geograficește, însă nu și evanghelic.
Să punem toată râvna noastră, ca să susținem misiunea Evangheliei în România, unde se pot obține succese strălucite.
Dați obolul vostru și îndreptați tot interesul pentru cauza sfântă a Mântuitorului nostru Isus Cristos, căruia fie glorie și mărire.
                         COZMAN GHORGHE, predicator Aiud.
18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

(Matei 28:18-20, VDCC)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu