luni, 26 august 2019

Tihon Gherman 1898 - ? din LencauțiFratele Tihon Gherman s-a născut în ziua de 18 iunie 1898  în localitatea Lencauți, județul Hotin, din părinții Ivan și Maria, de religie baptistă, etnie rutean  și naționalitate română.
A studiat 4 clase primare în localitatea natală.
S-a căsătorit și a avut  5 copii: 2 băieți și 3 fete.
În anul 1920 este încorporat ca soldat la Lipcani, județul Hotin, regimentul 15 infanterie și a fost în evidență permanentă la Rgimentul 8 vânători.
În anul 1928, după ce aude Cuvântul Domnului, primește botezul nou testamental în Biserica Creștină Baptistă din Lencauți.
În ziua de 8 noiembrie 1936 este ordinat predicator pentru întreg județul Hotin, unde erau 3114 membrii baptiști și 3111 de copii și aparținători.
Fratele locuia în localitatea Lencauți, județul Hotin.

Popa N. Petre 1912 – 1973, din Petid
Fratele Popa N. Petre s-a născut în ziua de 1 noiembrie 1912, în localitatea Petid, județul Bihor, din părinți baptiști, Nicolae și Floarea, de naționalitate română. A rămas încă din fragedă copilărie orfan și a fost crescut de mătușa lui, Martha, care i-a dat o educați aleasă și l-a ajutat să înțeleagă calea credinței în Dumnezeu.
A făcut școala primară în localitatea natală, la terminarea școlii, mătușa lui l-a dus la București, unde a terminat liceul. În acest timp frecventa Biserica baptistă și era activ în mijlocul tinerilor.
În ziua de 29 iunie 1929 este botezat de către fratele Ioan Țirban, din Tăut.
În ziua de 7 ianuarie 1936 conduce împreună cu I. Rus, amândoi seminariști, o serbare a Societății Femeilor din Țebea, destinată strângerii de ajutoare.
În anul 1939 a absolvit Seminarul Teologic Baptist din București.
În ziua de 23 martie 1941 este ordinat ca păstor la Biserica Creștină Baptistă din Șiria, județul Arad, comisia de ordinare fiind compusă din următorii frați: Marin Dumitrașcu, Ioan Rus, Alexa Popovici și Gheorghe Olteanu.
A lucrat ca păstor la Bisericile Creștin Baptiste din: Ciumegiu, Bihor 1936 – 1937, Șiria, Arad 1937 – 1943, București 1944 – 1946, iar din anul 1970 a fost angajat ca păstor la Biserica Creștină Baptistă Ploiești.
În ziua de 1 mai 1945 a organizat o excursie la pădure cu frații din București, unde au făcut un frumos program. Au vorbit frații: Tănase, Dumitrescu, Wurmbrand R. și soția, Pitt Popovici.
În ziua de 7 iulie 1946 se căsătorește la București cu sora Maria, născută Moldovan, iar Domnul i-a binecuvântat cu doi copii: Liliana și Stelian.
În anul 1947 Uniunea Baptistă îl angajază ca redactor al revistei nou înființată „Îndrumătorul Creștin Baptist”, unde, după o vreme, devine redactor șef, până în anul 1970.
În anul 1952 se formează o comisie de reeditare și tipărire a cărții de cântări comune, „Cântările Evangheliei”, din care fac parte următorii frați: Constantin Adorian, Ioan Socaciu, Popa N. Petre, Alexa Popovici și Titus Adorean. Cartea a fost gata în anul 1968 pentru că s-au întâmpinat unele greutăți. Au fost tipărite 5000 de bucăți, iar pe data de 16 ianuarie 1969, cărțile au fost distribuite Comunităților.
Din anul 1953 – 1966 lucrează ca profesor la Seminarul Teologic Baptist din București.
Între anii 1960 – 1962 a fost secretarul general al Uniunii.
În ziua de 1 decembrie 1972 solicită pensionarea pe motiv de sănătate.
Fratele Popa N. Petre a fost foarte activ pe ogorul baptist. În anul 1935 îi apare pentru prima dată numele în revista „Farul Creștin”, prin anunțuri, prin acțiunile ce le făcea, prin poeziile compuse, articole și altele. Din anul 1946 apare numele fratelui Popa N. Petre, în revista „Îndrumătorul Creștin Baptist”, încă din primul număr.
În noaptea de 1 spre 2 iulie 1973 este chemat în veșnicie, la vârsta de 61 de ani.
La serviciul de înmormântare au participat următorii frați: Țunea Ioachim, Ordeanu Ioan, Țon Iosif și Mateescu Adrian.
Surse
Bolea Ioan
Arhivă
Farul Creștin
Indrumătorul Creștin Baptist


sâmbătă, 24 august 2019

Dumitrașcu Marin 1906 – 1946, din JegăliaFratele Dumitrașcu Marin s-a născut în ziua de 17 august 1906, în localitatea Jegălia,  județul Ialomița, dintr-o familie modestă, fiind fiul lui Niță Dumitrașcu Șerban.
Face școala primară în localitatea de naștere, primind adesea multe bătăi din cauza credinței.
Între anii 1922 – 1926 face cursurile Seminarului Teologic Baptist din București.
În anul 1925 începe să publice articole și înformații în revista „Farul Mântuirii”, primul articol fiind: „Nu este cu putință să cumperi”.
În anul 1926 este angajat  păstor la Biserica Creștină Baptistă din Turnu-Măgurele.
În anul 1928 este încorporat în armată, unde este supus la tot felul de persecuții.
În anul 1929, eliberat din armată, începe din nou lucrarea pastorală la Biserca Creștină Baptistă din Ploiești, biserică înființată prin lucrarea sa.
În anul 1931 este ordinat ca păstor.
În anul 1932 se căsătorește cu sora Valentina Bruda, care i-a fost o soție bună și credincioasă.
În anul 1933 începe colaborarea cu revista „Farul Creștin”, de curând înființat și are un prim articol: „Înapoi la viața de rugăciune”. A avut articole tot mai interesante, precum: „Ce înseamnă cuvântul biserică”, „Singura Scăpare”, „Starea lumii fără Hristos”, „Vânturi potrivnice”.
Din anul 1934 fratele colaborează la revista „Călăuza”, făcând lecțiunile pentru tineret.
În anul 1935 face parte din comitetul: „Frățietatea dornică de pace”, care s-a întrunit la București, în zilele de 26-28 1935, în vederea realizării unei uniri durabile și de a contribui la împăcarea tuturor fraților din diferite grupări.
În ziua de marți, 25 ianuarie 1938, face parte din delegația Uniunii Bisericilor Baptiste din România, care este primită în audiență la Prim-Ministrul, Octavian Goga. Această delegație a fost primită și de Ministrul Cultelor și Artelor, I. Lupșa. Delegația era compusă din următorii frați: Ioan Dan, B. Bușilă, Ioan Cocuț, D. Pascu, L. L. Sezonov, Marian Dumitrașcu și Petru Craine.
În ziua de 30 martie 1938, aceeași delegație primește pe fratele Rushbrooke, secretarul Alianței Mondiale Baptiste, cu care va merge în audiență la Majestatea Sa, Regele Carol al  II-lea.
În anul 1939 este ales  secretar general al Uniunii Comunităților Creștine Baptiste din România și o deține până în anul 1946.
În anul 1942 fratele Constantin Adorian și Marin Dumitrașcu, trimit un memoriu Mareșalului Antonescu, cel care era coducătorul Statului și care a scos în afara legii, Cultul Baptist.
Slujirea de secretar a Uniunii, i-a dat o responsabilitate  care întrecea nevoile lui personale sau de familie. Într-un an, pe când trebuia să meargă în audiență la Ministerul Cultelor, deoarece în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, baptiștii au fost scoși în afara legii, casele de adunare confiscate, prigoana se declanșa asupra fraților, fratele primește telegramă că i-a murit fețița și cere familiei să facă serviciul de înmormântare fără el, ca să poată participa la audiență.
A călătorit mult în condiții vitrege, mergea de la Ploiești la București pe scările trenului sau între vagoane, fapt ce a făcut ca sănătatea să se înrăutățească. Frații din conducere l-au sfătuit să își vadă de sănătate, dar fratele Marin Dumitrașcu avea pe prim loc lucrarea Domnului, care trecea prin cruntă prigoană.
După o prigoană de nedescris, în care a ajuns ca Ministrul Cultelor să-i pună pistolul în piept,  fratele nu s-a înfricat.
A venit ziua de 1 noiembrie 1944, când s-a dat Decretul-Lege numărul 553, prin care Cultul Crștin Baptist din România este recunoscut și primește înapoi tot ce i s-a confiscat. Aici iar încep demersuri, frământări, pe care fratele le-a dus la bun sfârșit și poporul baptist se bucura de libertate.
În anul 1946 fratele Marin Dumitrașcu, Secretarul General al Cultului Baptist din România, este chemat la Domnul, la vârsta de 40 de ani.
Serviciul de înmormântare a fost oficiat în curtea Bisericii Creștine Baptiste Cluj Mănăștur, în ziua de 18 iulie 1946.
Au predicat frații: Dan Ioan, președintele Uniunii Baptiste, V Gașpar, Alexa Popovici, Nicolae Covaci,Viorel Garoiu, Teodor Vicaș, Ioan Bâcu, Pavel Bărbătei, Ioan Socaciu și Gheorghe Igna.
A cântat corul mixt și fanfara. De la biserică, la cimitir, a fost purtat pe mâini de studenții baptiști din Cluj.
 Surse:
Alexa Popovici
Dârlea Teodor
Ioan Bunaciu
Pavel Bărbătei
Farul Creștin
Farul Mântuirii 
Îndrumătorul Creștin Baptist
Ille Mihai 1895 - ?, din GintaFratele Ille Mihai, s-a născut în ziua de 5 noiembrie 1895 în localitatea Ginta, județul Bihor, din părinții Gheorghe și Sava, născută Boros, de religie baptistă, de etnie maghiară și naționalitate română.
A făcut 6 clase primare în localitatea natală și 3 clase industriale.
În ziua de 2 februarie 1914 se botează la confesiunea baptistă, făcând parte din Biserica Creștină Baptistă din Ginta.
În anul 1917 este recrutat de centrul de recrutare Tinca, județul Bihor, la regimentul 86 infanterie.  
În ziua de 18 mai 1920 este ordinat ca predicator pentru Biserica Creștină Baptistă din Ginta,  județul Bihor, dar și pentru bisericile din jur. Avea în cerc un număr de 302 membri și 116 copii și aparținători.
În ziua de 16 martie 1921 se căsătorește în localitatea Cheșca, județul Bihor, cu Elisabeta, născută Pușkaș și Domnul le-a dăruit 5 copii: 4 băieți și o fetiță.
În Biserica Creștină Baptistă din Ginta, în anul 1908 predica fratele Sabo Păl, dar predica încă din anul 1880.
Aș fi bucuros să aflu mai multe date despre fratele Ille Mihai.
Surse:
Arhivă
Adevărul, revistă baptistă 1908
Alexa PopoviciStupariu Ștefan 1894 – 1968, din ȘimandFratele Stupariu Ștefan s-a născut în ziua de 20 martie 1894 în localitatea Șimand, județul Arad, părinții fiind Ștefan și Elena, de naționalitate română.
În anul 1912 pleacă în America la lucru și acolo se întâlnește cu Mântuitorul Isus Hristos, iar în ziua de 15 octombrie 1915 se botează.
În anul 1916 este încorporat la Regimentul 89 infanterie, Arad.
Se căsătorește la Somoscheș și Domnul le-a dat doi copii: Ioan și Fibia.
În ziua de 17 iulie 1919 este ordinat pentru Biserica Creștină Baptistă din Akron, Ohio și din comisia de ordinare face parte fratele Ioan Socaciu. Păstorește această biserică până în anul 1921 când se întoarce în România.
În anul 1921 frații de la Uniune l-au trimis la Biserica Creștină Baptistă din Brăila, apoi este chemat la Biserica Creștină Baptistă Arad-Pârneava. De aici a plecat la Oradea, unde a păstorit Biserica Creștină Baptistă din strada Simion Bărnuțiu.
În ziua de 21 noiembrie 1923 participă alături de fratele Vasile Berbecar și de alți păstori, la deschiderea Bisericii Creștine Baptiste din Arad-Gai.
Între ani 1933 – 1939 păstorește Biserica Creștină Baptistă din Cermei și împrejurimi.
Din anul 1939 și pân în anul 1947 a șlujit ca păstor în localitatea Avram Iancu.
În ziua de 29-30 aprilie 1946 Comitetul Uniunii, în ședința de la București îl alege pe fratele Stupariu Ștefan la secțiunea „Publicități”, alături de frații: Ioan Dan, Alexa Popovici, Dumitru Baban și alții.
Fratele a fost activ și în domeniul literaturii, traducând și scriind articole în revistele Cultului Baptist.
La bătrânețe s-a stabilit cu familia în localitatea Cermei, unde în ziua de 13 aprilie 1968 Domnul își cheamă slujitorul acasă, la El.
Serviciul de înmormântare a fost oficiat de fratele Cociș Gheorghe, păstorul Bisericii Creștine Baptiste din Cermei. Au mai participat următorii frați păstori: Catrința Simion, Ilie Mircea și Jula Vasile.

Surse:
Cociș Gheorghe
Daniel Stoica
Istoria Baptiștilor Români din America

luni, 19 august 2019

Interviu cu fratele Mihai Hușan – a doua parte și un mic bonusAșa cum am anunțat în data de 11 august 2019 despre interviul cu fratele Mihai Hușan, acum vin cu a doua parte și credem că și această parte va fi interesantă, datorită informațiilor date de fratele Mihai.
Prima parte se poate vedea AICI.
Pe lângă interviu, vă mai ofer un bonus, tot din casa fratelui, constând în niște îmagini inedite.
Mulțumesc Domnului pentru toate realizările și lucrurile bune din poporul baptist, mulțumesc fratelui Caius Obeada pentru munca de redactare a filmului și vă mulțumesc pentru interes celor care vizionați sau citiți pe blogul meu „Istoriea Baptistă”.
A Domnului să fie lauda, cinstea și slava în veci.
Vizionare plăcută!


Jula Vasile 1935 – 1986, din BraziFratele Jula Vasile s-a născut în ziua de 19 noiembrie 1935, în localitatea Brazi, județul Arad.
În anul 1953 a fost botezat la confesiunea baptistă în Biseririca Creștină Baptistă din Ineu.
În anul 1954  biserica hotărăște să-l trimită la Seminarul Teologic Baptist din București și-l absolvă în anul 1959. A fost coleg printre alții și cu fratele Mihai Hușan.
În anul 1959 a fost ordinat ca păstor și a lucrat în Bisericile Baptiste din Beliu, Sepreuș, Mișca, Vărșand, Iermata și Ineu.
Se căsătorește cu sora Valea Elena din Ineu și Domnul i-a binecuvântat cu două fete: Daniela și Anișoara, care la rândul lor au primit pe Domnul Isus în inimile lor.
A fost ales în cadrul Comitetului Comunității Creștine Baptiste de Arad.
În scurta sa viață de 51 de ani, a dat dovadă de credincioșie, blândețe, corectitudine în lucrare, a avut un suflet nobil, cu o bunătate despre care a vorbit fratele Hușan Mihai. Fratele Sima Handra a vorbit de sinceritatea fratelui Jula Vasile.
În ziua de 7 ianuarie 1986 fratele Jula Vasile este chemat de Dumnezeu, acasă la El.
La serviciul de înmormântare din ziua de 10 ianuarie 1986, au participat 26 de păstori și un mare număr de cunoscuți ai familiei Jula. Dintre aceștia amintim pe frații: Mihai Hușan, președintele Uniunii, Ioan Popovici, Teodor Vereș, vicepreședintele Comunității Creștine Oradea, Mihai Chiu, Traian Grec, vicepreședintele Comunității Creștine Arad, Sima Handra, Stoica Dumitru și alții.
A participat fanfara Bisericii din Seleuș, fanfara Bisericii din Beliu, fanfara Bisericilor Creștine Baptiste din Arad și corul bărbătesc unit.
Surse:
Sima Handra
Îndrumătorul Creștin Baptist

duminică, 11 august 2019

Interviu cu fratele Mihai Hușan – prima parteÎn ziua de 1 august 2019, Domnul m-a ajutat să poposesc câteva ore în casa fratelui Mihai Hușan, cel care a fost președintele Cultului Baptist din România în perioada 1984 – 1988 și președintele Comunității Creștine Baptiste de Cluj între anii 1975 – 1991. De asemenea, a fost păstorul Bisericii Creștine Baptiste Nr. 1 Mănăștur din Cluj din anul 1959 și până la pensionare.
Am realizat acest interviu în două părți, ca să auzim un om ce a condus poporul baptist în perioada comunistă, o perioadă grea pentru cultul nostru. A fost un bun predicator, era invitat la multe biserici, era cunoscut de frățietatea întreagă, era ascultat cu plăcere, dar și criticat, iar uneori chiar acuzat. Acest frate se prezintă și răspunde la întrebări cu multă plăcere, apăsat și clar, ca acei ce vor să-l cunoască să știe cine a fost fratele Mihai Hușan.
Filmările făcute le-am trimis fratelui Caius Obeada, care a făcut un montaj de bună calitate, pentru care îi mulțumesc foarte mult, iar amândoi vi-l prezentăm acum spre vizionare.
Vizionare plăcută!


miercuri, 7 august 2019

Biserica „Speranța” Arad, 85 de ani de slujire corală, de Viorel TuchleiFr. Alin Cristea mi-a semnalat un film pe platforma YouTube, de 55 de minute, despre „Slujirea Corală”, dar se trece în revistă începutul lucrării baptiste pe meleagurile arădene.
Filmul este realizat în anul 2014 și postat pe YouTube de Viorel Tuchlei și a foat publicat în data de 01 ianuarie 2015.
În acest film, vom auzi pe fr. Mitru Drauceanu, dirijorul corului de la Biserica Creștină „Speranța” 1948 – 1950, familia Handra Sima și Maria, Anuța Serfezi, familia Ochis Avram și Persida, care a cântat 50 de ani în cor, fr. Florea Burca, fr. Ioan Rediș.
Felicit pe autorul acestui montaj și mulțumim Domnului pentru poporul baptist care a lăudat pe Dumnezeu prin cântare și a predicat Evanghelia care a ajuns până la noi, azi.
Vizionare plăcută!