joi, 30 mai 2024

Istoria Credinței Creștine Baptiste din Buteni - 1894 – 2024 de Stoica Daniel

 


Cartea: „Istoria Credinței Creștine Baptiste din Buteni”, este acum disponibilă! Este scrisă de harnicul și dăruitul păstor al bisericii, Daniel Stoica.

Cartea are 450 pagini în care sunt cuprinse informații despre începuturile lucrării prin pionierii credinței baptiste, precum Mihai Cornea și alții. Biserica Creștină Baptistă din Buteni este o biserică cu greutate, pentru că a găzduit întâlniri importante din sânul baptiștilor români. S-au ținut aici Congrese ale Uniunii Baptiste, Congresele de tineret baptiste și multe alte întâlniri. Dumnezeu a ridicat din sânul acestei biserici oameni precum Teodor Sida, figură emblematică a baptiștilor din România. S-a format în anul 1921 Seminarul Teologic Baptist din România, el și-a continuat existența până în ziua de azi, la București, pe strada Berzei nr. 29.

Aceste și multe alte lucruri interesante se pot citi în această carte și de aceea o recomand cu dragoste, căldură și în cunoștință de cauză, vă spun că nu o să vă plictisiți citind-o. Cartea se poate achiziționa de la autor.  

Păstorul Daniel Stoica este un harnic scriitor care contribuie la dezvoltarea  istoriografiei baptiste din România.

A publicat următoarele cărți până la această dată, 31.05.2024. :

1. Baptiștii și Marea Unire din 1918, Adevăruri și fapte, scrisă împreună cu Vasile Bel, editura Făclia, Oradea, 2018;

2. Vasile Berbecar - un pastor și un cărturar dinamic, scrisă împreună cu Vasile Bel, editura Făclia, Oradea, 2019;

3. Seminarul Baptist, 1921-2021, Un secol de învăţământ teologic baptist românesc, scrisă împreună cu Vasile Bel, editura Risoprint, Cluj Napoca, 2021;

4. 134 de ani de mărturie baptistă - Istoria Bisericii Creştine Baptiste din Cermei, editura Risoprint, Cluj Napoca, 2021;

5. Istoria Credinței Creștine Baptiste pe meleagurile județului Hunedoara - 1891-2023, editura Risoprint, Cluj Napoca, 2023;

6. Istoria credinței creștine baptiste din Buteni - 1894-2024, editura Risoprint, Cluj Napoca, 2023;

7. Un cărturar iscusit în Legea Domnului, referinţe şi mărturii biobibliografice, împreună cu Vasile Bel, editura Risoprint, Cluj Napoca, 2024.
miercuri, 29 mai 2024

Duminică 02.06.2024 după 105 ani, Georgiu Slăv ne adună din nou la Aciuța

 


Ziua de 4 octombrie 1919 a fost zi de doliu pentru Biserica Creștină Baptistă din Aciuța, pentru că au fost puși de Dumnezeu să-l conducă pe păstorul bisericii pe ultimul drum, la locul de odihnă. Pentru Dumnezeu era bucurie că i-a venit acasă fiul său credincios, dar pentru poporul baptist era o pierdere.

Acest frate dascăl ne-a lăsat o frumoasă moștenire, care s-a materializat într-o carte numită: „Un cărturar iscusit în Legea Dmnului, referinţe şi mărturii biobibliografice, scrisă de Vasile Bel și Daniel Stoica, la Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2024.

Biserica Creștină Aciuța, împreună cu pastorul lor Daniel Antonesei, a decis ca toți acei ce am auzit de Georgiu Slăv sau vreau să știe mai multe, să se întâlnească în ziua de duminică, 02 iunie 2024, ora 16, la Aciuța. Aici vor vorbi despre dascălul Georgiu Slăv, nepoata acestuia Aurelia Dorina Ban, care vine din America pentru a participa la eveniment și cei doi autori.

Va înfrumuseța programul corul bărbătesc de la Biserica Creștină Baptistă „Maranata” din Arad, care va cânta spre slava Domnul și bucuria noastră, a tuturor celor prezenți.

Va fi o bună întâlnire pentru slava Domnului, care a ridicat în poporul Său baptist un așa om care în cei 17 ani de pocăință a lăsat o moștenire spirituală deosebită.

Veniți la Aciuța și veți fi binecuvântați, zidiți spiritual!


miercuri, 22 mai 2024

Cartea GEORGIU SLĂV - un cărturar iscusit în Legea Domnului, este pe piață

 


Prin îndurarea Domnului cartea „GEORGIU SLĂV, un cărturar iscusit în Legea Domnului, Referințe și mărturii biobibliografice”, de  Vasile Bel și  Daniel Stoica este pe piață. Cum am anunțat AICI, această carte se ocupă de persoana și viața dascălului Georgiu Slăv.

Ea acum se poate comanda și expedia la suma de 30 lei, plus taxele poștale. Mulțumim Domnului care ne-a ajutat să mai punem o mică cărămidă în cadrul istoriografiei baptiste din România. Vă mulțumesc vouă cititorilor mei care sunteți interesați de istoria poporului baptist.

Prefața este semnată de Dr. Sorin Bulboacă, Managerul Complexului Muzeal Arad, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, care spune printre altele:

„Cartea scrisă de istoricii Daniel Stoica  și Vasile Bel despre Georgiu Slăv, care a trăit între anii 1869-1919, tipărită la Editura Risoprint din Cluj-Napoca, reprezintă o solidă și valoroasă lucrare focalizată asupra biografiei primului intelectual baptist din România. Cartea se bazează pe valorificarea izvoarelor, inclusiv arhive (în special arhiva Bisericii Baptiste din Aciuța, dar și arhiva Convenției Baptiste Maghiare, a  Uniunii Baptiste, a Comunității Creștine Baptiste Cluj etc.), pe consultarea a numeroase reviste și lucrări de specialitate, resurse online, dar și pe mărturiile orale ale multor oameni care l-au cunoscut pe Georgiu Slăv, inclusiv nepoata lui (Aurelia Dorina Slăvu, căsătorită Ban).

            Cei doi autori prezintă  cu acribie științifică reperele cronologic ale vieții lui Georgiu Slăv, dar și reperele geografice (coordonate spațiale) ale acivității  dascălului și pastorului născut în localitatea Ciuci (Vârfurile) din comitatul Zărand (ulterior desființat și integrat în comitatul Arad), incluzând mai mult fotografii de epocă, precum și obiecte personale care i-au aparținut- ștampila, toiagul, etc. Autorii se referă la istoria localităților Vârfurile și Aciuța, precum și la bisericile baptiste din aceste așezări.”

Are scris un Argument semnat Aurelia Dorina Ban, nepoata dascălului Georgiu Slăv.

Pe coperta spate sunt două aprecieri semnate Lect. univ. dr. Costel Ghioancă Institutul Teologic Baptist din București, Păstor al Bisericii Baptiste „Adonai” din București  și dr. Corina Brumaru, doctor în istorie.

Domnul să fie slăvit și glorificat pentru toate binecuvântările Lui!

 

luni, 20 mai 2024

Ţica Ştefan 1948 – 2024 din Nădălbeşti

 

 Fratele Ştefan Ţica s-a născut la 2 august 1948 în satul Nădălbeşti, comuna Igneşti, judeţul Arad, din părinţii Ţica Nicolae şi Elena, având un frate Ţica Florea, devenit şi el credincios.

Devine membru al Bisericii Baptiste din Vârfurile prin căsătoria sa cu sora Slev Rodica-Ana, la 23 august 1977, când are loc o mare lucrare de evanghelizare, prin participarea a cinci pastori, printre care a fost şi fratele Liviu Olah.

Fratele Ţica Ştefan la acea dată era absolvent al Institutului Pedagogic Oradea, facultatea de Istorie- Geografie (iunie 1971) şi al Universităţii " Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca, Facultatea de Biologie-Geografie (iunie 1975), iar sora Ţica Rodica -Ana asistentă medicală principală.

Familia Ţica Ştefan şi Rodica au primit binecuvântarea Domnului prin naşterea a doi copii-Ţica Ştefan Corneliu şi Ţica Radiana-losefina, actual plecaţi în S.U.A.

Din data de 4 februarie 1979, fratele Ţica Ştefan este ales ca secretar al Bisericii, iar în slujirea din Biserică se apleacă mult asupra studiului biblic de la Şcoala duminicală, cât şi în activitatea cu tinerii din Biserică.

Deoarece se mută cu serviciul la Staţia hidrologică Brad, în anul 1983, la adunarea generală a Bisericii din anul 1984, propune Bisericii alegerea unui frate care să-l ajute în lucrarea spirituală, numindu-l în acest sens pe fratele luga Ştefan Pavel, adunarea frăţească fiind de acord cu această propunere. Aşa se face că în perioada anilor 1984-1987 cei doi să slujească împreună ca diaconi. După retragerea sa la Brad, ca diacon rămâne doar luga Ştefan, iar fratele Ţica Ştefan ca să ajute lucrarea din Biserica Baptistă Vârfurile, acceptă să fie membru în comitetul Bisericii.[1]

După Revoluţie, mărturiseşte fratele Dronca, împreună cu fraţii păstori din zonă, Iuga Traian şi Țică Ştefan, a plantat şi a deschis şase biserici în localităţile Hălmagiu, Tarnaviţa, Băneşti, Basarabasa, Lazuri şi Mermeşti.[2]

În 29 august 1993 fratele Ţica Ştefan din Vârfurile, judeţul Arad, oficiază un botez Nou-testamentar la Tomeşti şi printre cei botezaţi este şi unul dintre nepoţii fratelui Bulz Adam.[3]

A mai fost păstor la Biserica Creștină Baptistă din Tomești între anii 1991 – 1998, Târnava de Criș între anii 1992 – 1998.

A predicat Cuvântul cu îndrăzneală si pricepere, încurajând și învățând în bisericile în care a fost rânduit ca păstor.

În ziua de 20 mai 2024 fratele Ştefan Ţica este chemat de Dumnezeu acasă, în veșnicia Sa.[1] Din Vârfurile pe înălțimile cerești, 116 ani de mărturie creștină baptistă în Vârfurile, 1899 – 2015, Echipa redacţională:  Daniela Bodea, Ionel Lazâr, Siminel Lazâr, Dronca Vasile, Simona luga, Echipa tehnoredactare:  luga Sergiu, Luca David, Fericean Radu, Sima Adrian, tipărită la editura „Carmel” Arad, 2015, pp. 134 – 135.

[3] Daniel Stoica, Istoria Credinței Creștine Baptiste pe meleagurile Județului Hunedoara 1891 – 2023, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2023, p 347.

 

Am văzut reclama făcută ,,Bibliei de Studiu, am comandat-o, am primit-o și acum mă bucur de marea comoară achiziționată.

 


 

,,Biblia de Studiu” cu comentarii și note de John MacArthur a ajuns, în siguranță, la Rohia.

Minunea mare s-a realizat prin bunătatea lui Dumnezeu și a oamenilor plini de pasiune și dornici de a pune la dispoziție comentariile pastorului John MacArthur. Acești oameni credincioși ai lui Dumnezeu de la Asociația ,,Har prin Cuvânt ” depun mari eforturi prin tot ceea ce au tradus și au scos pe piață până acum.

Prin efortul susținut și o comunicare făcută cu multă căldură către fratele Ilie Bledea, pastor la Biserica Baptistă ,,Emanuel” Arad și membru al echipei ,,Har prin Cuvânt ” am achiziționat - contra cost firește - și am primit comoara de mare preț, Biblia de Studiu cu comentarii și note de John MacArthur. Biblia este ea însăși o avere ce nu se poate cuantifica în nicio valoare monetară, dar această versiune este îmbogățită și cu note explicative ale pastorului John MacArthur.

Această Biblie de studiu, este o lucrare monumentală de înaltă clasă, este un proiect ambițios, u ceva de vis, o minune de la Dumnezeu.

Această Biblia are 2183 de pagini, tabele de tot felul, hărți actualizate. Conține introducere în studiu Bibliei, note personale, cum să studiem Biblia și altele. Are o prezentare: asupra vieți lui Cristos, prezentare a lucrări lui Cristos, sărbătorile Paștelui în timpul lui Cristos și săptămâna Patimilor lui Cristos.

Are o privire de ansamblu asupra teologiei – Sfânta Scriptură, index al doctrinelor principale ale Bibliei și concordanță și multe alte teme. Traducerea este a: „Societăți Biblice Trinitariană” și aici mai înpușcăm un iepure bun.

Nu sta pe gânduri fă ce am făcut eu dar vă spun să o comandați de la editura Făclia pentru că este cel mai bun preț.

Mulțumesc  pastorului John MacArthur pentru ce a dat celor dornici de studiu, Asociației Har prin Cuvânt, edituri „Făclia” și tuturor celor ce au ostenit ca să avem și noi în dulcele grai românesc acest dar de la Dumnezeu.

3. har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos,
4. care S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne elibereze din acest veac rău, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru!
5. A Lui să fie gloria întotdeauna, amin!

(Galateni 1:3-5, TLRC)

 

joi, 16 mai 2024

Jacob Rauschenberger 1902 – 1965 din Cataloi

 


Comoara lăsată de Dumnezeu prin fratele Mihai Ciucă este incomensurabilă. Redau mai jos biografia pastorului Jacob Rauschenberger, care a trăit pe teritoriul României Mari, a călătorit prin țara noastră și a cunoscut bine neamul nostru românesc. Acest frate păstor este amintit de fratele Alexa Popovici o singură dată într-o listă de pastori germani. Mihai însă, a găsit resurse pentru a ne oferi acest material bogat.

Mulțumesc și fratelui Constantin Mitu din Mangalia pentru poză.

Postarea de mai jos este luată din cartea lui Mihai Ciucă, Baptistii din Romania- Pionierii – vol. 1

Jacob Rauschenberger (1902-1965), și el absolvent al Seminarului Teologic din Hamburg. Părinții săi Gottlieb și Christine Rauschenberger s-au stabilit în Dobrogea, venind din colonia basarabeană Wittenberg, rebotezată Maloiaroslaveț I. Deși născut la Ortachioi pe 1 septembrie 1902, Rauschenberger și-a petrecut copilăria și adolescența la Cataloi, fiind familiar cu lucrarea de aici. Mutarea părinților lui la Cataloi a avut loc în 1906, fiind determinată de un incident nefericit, când moara lor a fost distrusă complet în urma unui incendiu.

În Cataloi a devenit foarte bun prieten cu Johannes Issler, fiul pastorului Martin Issler. La sugestia și pe spezele lui Friedrich W. Schuller, a urmat liceul la București, unde a făcut și serviciul militar. Schuller l-a adoptat în mod informal de la sosirea în București, i-a călăuzit pașii, l-a mentorat și l-a sprijinit constant, fiindu-i un al doilea părinte. Despre el, copiii lui Rauschenberger vorbeau afectuos ca fiind „Papa Schuller”. La doar 14 ani, pe 11 iunie 1916, Rauschenberger a fost botezat la București de către Benjamin Schlipf. Serviciul militar l-a efectuat la Regimentul 38 de Infanterie, Brăila.

Remarcându-i calitățile, Schuller l-a îndrumat și sprijinit financiar ca să studieze la Seminarul din Hamburg, ale cărui cursuri le-a urmat între 19261930. După absolvire, Rauschenberger a fost pastorul bisericii germane din Brașov. O fotografie păstrată de familie, efectuată în ziua în care a avut loc ordinarea lui în 1930, ne arată că, printre alții, la acel eveniment au fost prezenți mentorul său F. W. Schuller, fiul acestuia, Fritz, precum și pastorul Georg Teutsch, pe atunci slujind la Sibiu, însoțit de soția lui, Aurelie.
Publicația baptiștilor germani confirmă că Teutsch a fost cel care a coordonat
instalarea lui ca pastor la Brașov pe 17 august 1930, Schuller reprezentând
Convenția Baptistă Germană.566 Slujirea lui Rauschenberger la Brașov a încetat
în ianuarie 1934.
Pe 16 octombrie 1931, Rauschenberger s-a căsătorit la București cu Elsbeth
Holzmann (1914-2016), originară din Wuppertal, Germania, dar care crescuse
în Brașov și București. Jacob a cunoscut-o în casa lui F. W. Schuller, cei doi îndrăgostindu-se la prima vedere, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei,
luând în scurt timp decizia de a-și uni destinele. Pentru a se pregăti adecvat
vocației de soție de pastor, Elsbeth a plecat și ea la Hamburg, cu sprijinul
aceluiași Schuller, pentru a studia vreme de doi ani la Institutul Diaconal
„Siloah”, înființat de baptiștii germani în 1907. Viața Elsbethei pare ruptă dintr-
un scenariu de film. În 1924, părinții ei s-au mutat din Germania la Brașov,
tatăl ei pretinzând că vrea să deschidă o afacere de import-export cu textile.
Ajuns la Brașov, el și-a abandonat soția și cele două fiice, lăsându-le fără
acte și fără bani, într-un apartament sărăcăcios de la periferia orașului, întorcându-se în Germania sub pretextul unei călătorii de afaceri din care nu s-a
întors niciodată, întemeindu-și altă familie. Mama ei a fost nevoită să îngrijească de un bătrân pentru a supraviețui, apoi s-a mutat la București, unde a obținut o slujbă mai bună. Întrucât nu i s-a permis să-și păstreze ambele fiice,
a oprit-o lângă ea pe cea mică, de numai patru ani. Elsbeth, care avea atunci
10 ani, a fost dată în grija Orfelinatului Comunității Evanghelice Germane
din București. Au fost cinci ani grei pentru ea, dar duminica i se permitea
să meargă în oraș și la biserică. Într-o împrejurare providențială a cunoscut
familia lui F. W. Schuller, care a luat-o sub protecție. În casa lor și-a cunoscut
viitorul soț. Datorită faptului că Jacob și Elsbeth au fost practic adoptați de
familia Schuller, care i-a tratat ca și pe copiii lor, în familia Rauschenberger se
făcea referință la F. W. Schuller într-un mod afectuos ca fiind „Papa Schuller”.
La începutul anului 1935, Jacob Rauschenberger a acceptat chemarea bisericii
din Cataloi de a-i prelua slujirea, după plecarea lui Hans Folk. Instalarea
lui a avut loc pe 3 februarie 1935 și a fost făcută, la cererea bisericii, de către Carl Füllbrandt, printre invitați aflându-se Jacob Lutz și Michael Theil. Serviciul
special de dedicare prin punerea mâinilor, oficiat de Carl Füllbrandt împreună
cu bătrânul pastor Martin Issler, a avut loc dimineața. Dupăamiază,
a urmat un serviciu de botez, predica fiind ținută tot de Füllbrandt, iar lui
Rauschenberger revenindu-i sarcina de a boteza trei persoane. Pe timpul
șederii în Cataloi, Rauschenberger a îndeplinit totodată funcția de profesor la
școala locală, răspunzând de educația copiilor germani. Fiind crescut acolo,
nu i-a fost greu să se adapteze, mai dificil a fost pentru soția lui, Elsbeth.
Venită la Cataloi la vârsta de 20 de ani, ea a găsit aici un mediu radical opus
celui cu care era obișnuită. Totuși s-a adaptat, sprijinindu-și soțul în activitatea
lui. Imagini din acea vreme o surprind cântând plină de bucurie la chitară,
cu tinerii și copiii.
În acea vreme, județul Tulcea a fost afectat de o succesiune de ani secetoși
care și-au pus amprenta și asupra activității spirituale. Totuși, Rauschenberger
a găsit antidotul și lucrarea a prosperat. Pe 19 noiembrie 1936 a avut loc o
Adunare Generală la Ciucurova, în care a fost adoptat un regulament de
ordine interioară, menit a stopa o serie de neînțelegeri mai vechi. Prezent
la acea întrunire, ca reprezentant al comunității din București, Johannes
Fleischer a ținut până pe 23 noiembrie o serie de studii, atât în Ciucurova, cât
și în Cataloi. Tot în Cataloi, la începutul anului 1937 au fost organizate servicii
de evanghelizare cu participarea pastorului Michael Theil din Mangalia,
precum și al unui baptist venit din Germania, Tschischak.
În timpul anilor de slujire la Cataloi, soților Rauschenberger li s-a născut
primul copil, Annemarie. Aceasta s-a căsătorit în Canada cu fiul lui Johannes
Issler, prietenul tatălui său.
Slujirea lui Rauschenberger la Cataloi a fost finalizată brusc în octombrie-
noiembrie 1940, când la ordinul lui Hitler, germanii dobrogeni au fost
repatriați în Reich. Cu acea ocazie, biserica din Cataloi și celelalte biserici
germane dobrogene au fost dizolvate, membrii lor împrăștiindu-se după
repatriere. Familia Rauschenberger a fost inițial trimisă într-un lagăr din
Pfaffendorf, Bavaria, după care a slujit unei biserici baptiste din Loetzen, în
Prusia Orientală, azi Giżycko, Polonia. Ulterior, el a fost încorporat în armată,
pentru a sluji ca translator, fiind luat prizonier de război de ruși odată cu
căderea Berlinului. S-a întors abia după câțiva ani în mijlocul familiei.[1]

Exodul germanilor a fost un proces îndelung și plin de suferințe. Colonizați
în zone ajunse ulterior de conflict, nu puțini germani și-au pierdut viața sau au
fost deportați de ruși în Siberia. Mulți baptiști germani originari din Dobrogea

au ajuns după război în Canada, emigrând cu ajutorul credincioșilor nord-americani, așa cum a făcut și familia Rauschenberger. Aceasta a fost inițial trimisă într-un lagăr din Pfaffendorf, Bavaria, după care Jacob a slujit unei biserici baptiste din Loetzen, Prusia Orientală, azi Giżycko, Polonia. Ulterior, a fost încorporat în armată pentru a sluji ca translator, fiind luat prizonier de război de ruși odată cu căderea Berlinului. S-a întors în mijlocul familiei abia după câțiva ani, iar în 1951 a emigrat în Canada.637 Acolo, Jacob Rauschenberger a fondat împreună cu un grup de persoane, printre care se aflau și părinții lui Herbert Klukas, German Baptist Church of Calgary, devenită ulterior Thornhill Baptist Church, biserică al cărei prim pastor a fost chiar el. Rauschenberger a murit în anul 1965, la Prince Rupert, British Columbia.
[1] Mihai Ciucă, Baptistii din Romania- Pionerii – vol 1, Editura Casa Cărții, Oradea, 2023, pp. 160 – 162.


Pastorul Ilie Bledea și Asociația „Har prin Cuvânt”

 


Fratele păstor Ilie Bledea s-a născut în ziua de 03 septembrie 1979 în localitatea Sighetu Marmației, inima Maramureșului adevărat. Părinții se numeau Ilie și Maria, credincioși baptiști. Bunicii fratelui au fost prima generație de credincioși baptisti din familie.

De copil a auzit Covântul Domnului și în ziua de 06 iulie 1997 este botezat la Biseeica Creștină Baptistă din Sat Șugatag, județul Maramureș, de către pastorul Daniel Drâmbe.
În ziua de 12 iulie 2003 se căsătorește cu sora Valentina. Domnul i-a binecuvântat cu trei băieți:  Christian-Samuel din 05.05.2004;  Onisim-Timotei din 21.05.2007 și Paul-Beniamin din 11.11.2020.

În prezent fratele Ilie Bledea este pastor la Biserica Baptistă „Emanuel” Arad și parte din echipa Asociației „Har prin Cuvânt”.

„Har prin Cuvânt” este o organizație religioasă ce promovează învățăturile Sfintei Scripturi. Este asociată cu pastorul John MacArthur, care este cel mai cunoscut și căutat comentator al Bibliei din zilele noastre, din Statele Unite. Lucrările sale sunt traduse în multe limbi.

În limba română avem multe lucrări tipărite, dar voi prezenta doar câteva lucrări de referință:

1.    Evanghelia după Isus. 

2.    Când sarea își pierde gustul.

3.    Nu tot ce lucește este aur.

4.    Conștiința pe cale de dispariție.

5.    Comentariul Biblic – Noul Testement.

6.    Doctrinele Bibliei – O prezentare sistematică a Adevărului Biblic - scrisă împreună cu Richard Mayhue – în 3 volume.

Har prin Cuvânt are pagină de Facebook, vezi AICI și de YouTube, vezi AICI.

În continuare mai prezint câteva date despre slujirea fratelui Ilie Bledea.

Pregătirea teologică

1999-2000 – IBB Timișoara – Curs intensiv

2000-2004 – ITB București – Licență în teologie

2004–2007 – CBTS, MN (Central Baptist Theological Seminary, MN) Master of Arts & Master of Divinity

2007–2012 – CBTS, MN (Central Baptist Theological Seminary, MN) – Cursuri Ph.D în Expoziție Biblică NT

Slujirea pastorală

2004- 2011 – Biserica Baptistă ”Emanuel” Bocșa, CS

2011- 2013 – Biserica Baptistă ”Cuvântul Adevărului” Ploiești, PH

2013 – 2018 – Biserica Baptistă ”Betel” Făget, TM

2018 – prezent – Biserica Baptistă „Emanuel” Arad, AR

Alte slujiri și colaborări

-           Din 2007 până în 2013 – profesor de expoziție Biblică la Seminarul Baptist Central din Mineapolis, MN – USA, Extensia Arad, România

-           Din 2015 până în 2018 – membru în comitetul de conducere a Comunității Baptiste de Timișoara

-           Din 2017 – profesor de Expoziție Biblică la  Seminarul Biblic Baptist din Timișoara

-           Din 2016 partener al GTY Europe in Romania

-           Din 2019 – colaborator cu articole la revista „Farul Creștin”, revista Comunității Baptiste de Arad

-           Din 2020 – colaborare cu GTY - GRO & GTY Europe în traducerea și înregistrarea predicilor lui John MacArthur în limba română

-           Din 2021 – Slujire în Asociația Har prin Cuvânt – Coordonare proiect de traducere și înregistrare a predicilor lui John MacArthur în română + editare cărți și broșuri de John MacArthur publicate la Editura Făclia din Oradea

-           2021-2023 – slujire ca editor teologic și redactor la Biblia de Studiu cu comentarii și note de John MacArthur în limba română, Biblie publicată de Editura Făclia în 2024

-           Din 2023 – membru în comitetul de conducere a Comunității Baptiste de Arad

Pentru toate și în toate: SOLI DEO GLORIA!

marți, 14 mai 2024

Georgiu Slăv, primul nostru învățător baptist, pregătit să vină în casele noastre

 


Dumnezeu a planificat ca între anii 1869 – 1919 să trăiască cu folos Georgiu Slăv, un om cu dragoste de Dumnezei și Cuvântul său. S-a născut într-o familie de credincioși greco-orientali și tânărul a fost dat la școala de învățători. A fost un învățător confesional, dar a ascultat doi predicatori baptiști și în anul 1902 a fost botezat, aparținând Bisericii Creștine Baptiste din Aciuța, județul Arad.

A scris cea mai populară carte în anul 1906 „Evanghelia și Focul”, care se găsea în fiecare familie baptistă și nu numai. Azi o mai găsim prin unele familii, mai rar, dar nu a dispărut.

Acum Domnul ne-a dat putere și informațiile necesare să scriem o carte. În acesta carte prezentăm viața, și scoatem la lumină multe informații și acel frate Georgiu Slăv, uitat și de mulți neștiut.

Prin ajutorul Domnului și a Editurii Risoprint din Cluj, cartea va vedea lumina zilei poate în ziua de vinei, 17 mai 2024.luni, 13 mai 2024

Biserica Creștină Baptistă din Zlagna județul Caraș-Severin

 


În ziua de 12 mai 2024, de la orele 10 dimineața, Biserica Creștină Baptistă din Zlagna      (1919 – 2024) a avut o serbare aniversară care a avut motto-ul: „Un secol plin de Har”.

Prin ocrotirea lui Dumnezeu, Biserica Creștină Baptistă din Zlagna este una puternică, rămânând în picioare până azi, activând cu bucurie și făcându-și datoria în mod exemplar. Prin bunăvoința fratelui Pătruța Doru-Emanuel am primit  un scurt istoric, de aceea am mai căutat date, am mai adăugat și eu informații, pe care le-am pus împreună ca să se știe câte ceva despre această biserică. Informații despre biserică sunt scrise și de fratele Bilici Vasile.

După un document găsit în arhiva Bibliotecii Institutului Teologic Baptist, Biserica Creștină Baptistă din Zlagna a luat ființă în anul 1919. În anul 1923 biserica avea 18 membri, în 1949 avea 36 de membri, în anul 1957 avea 69 membri, în anul 1967 avea 77 membri, în anul 1985 avea 84 de membri și în anul 1992 74 de membri.[1]

Mai jos doresc să redau ceea ce a scris fratele profesor Ioan Bunaciu despre Biserica Creștină Baptistă din Zlagna:

   „Primul credincios baptist din această comună a fost Ilie Negrei, botezat pe data de 17 octombrie 1917, în biserica din comuna Iaz, de către pastorul Ştefan Ignea.

În anul 1919, la întoarcerea din război, acesta a început lucrarea de evanghelizare a

comunei natale, iar în anul 1920 a avut loc aici primul botez cu 5 candidați, printre care părinții și unul dintre frații lui Negrei.

În anul 1922, Negrei Ilie a fost ordinat ca pastor de către predicatorul Ion Suvăţ și a condus biserica până în anul 1924; între anii 1924-1952, pastor al bisericii a fost Rădula Pavel, din Borlova. În anul 1923, credincioşii au cumpărat un teren, dar nu au reuşit să construiască locaşul de închinare decât în anul 1945.

În prezent, pastor al bisericii este Lazăr Arnăutu, absolvent al Institutului Teologic Baptist din Bucureşti. Odată cu venirea acestuia, lucrarea a început să se învioreze, în mare măsură și datorită vizitelor pastorale făcute. Biserica numără astăzi 75 de membri”.[2]

În continuare, citez informații găsite în revistele noastre baptiste de-a lungul timpului.

Biserica Creștină Baptistă din Zlagna în anul 1927 a donat pentru Casa Tineretului a U. C. B. suma de 260 lei[3]

În ziua, de joi 24 mai 1928, corul Bisericii Creștine Baptiste din Zlagna condus de fratele P. Cristea, a participat la Biserica Creștină Baptistă din Buchin care a organizat de Ziua Eroilor o întrunire a corurilor din împrejurimi.[4]

În ziua de 5 Iunie 1932 a avut Ioc căsătoria religioasă a fratelui Ion Boştioca din Buchin cu sora Ilca Olariu din Zlagna. Serviciul religios a fost îndeplinit de către fratele P. Radula, pastorul cercului Borlova. La serviciului divin, atât în Zlagna cât şi în Buchin, a participat fanfara care era sub conducerea fratelui Gh Başulescu; fanfara înființată abia de câtva timp, a executat frumoase cântări spirituale. M. Trica.[5]

 

În ziua de 29 Aprilie 1934 s-a celebrat căsătoria religioasă a fratelui Dumitru Cătană din Caranşebeş cu sora Solomia Stefăniga din comuna Zlagna. Actul căsătoriei a fost condus de fratele  Radula Pavel ajutat de frați llie Negrei şi llie Păunescu iar muzica și corul fraţilor din Buchini a împodobit serbarea.[6]

Fratele Lazăr Crăciun, membru al Bisericii Creștine Baptiste din Zlagna, în anul 1939 a donat pentru Uniunea Baptistă suma de 91 de lei.[7]

La deschiderea localului de închinare al Bisericii Creștine Baptiste din Zlagna în anul 1946, a cântat muzica din Bolvașnița, cea din Buchini și corul din Caransebeș. Au predicat frații: Ilie Negrei, Trică, Pavel Rădula care a condus programul.[8]

Biserica Creștină Baptistă din Zlagna în anul 1947 a donat pentru Școala Duminicală prin colecta din duminica a cincea suma de 100.000 lei.[9]

„În comuna Zlagna, Județul Severin, în ziua de 10 Martie 1940 s-a celebrat căsătoria fratelui Nicolae Oprea cu sora Uiana Lazăr, ambii din loc.  Actul căsătoriei s-a ţinut de fratele Pavel Radula, lucrătorul cercului, ajutat de fratele Sanfiu Nicoră din Buchini şi fratele Dumitru Cătană din Caransebeş. Corul din Buchin, muzica din Bolvaşniţa şi Glimboca a împodobit această serbare și a asistat foarte mult popor din comunele vecine și din loc”.[10]

În ziua de, 29 august 1993, fratele păstor Lazăr Arnăut a oficiat un botez cu nouă candidați în Biserica Creștină Baptistă din Zlagna. Au predicat frații păstori Petrică Găină și Iacob Cornea. A cântat fanfara Bisericii din Borlova.[11]

Biserica Creștină Baptistă din Zlagna, un extras scris de Bilici Vasile

Societatea Tineretului Baptist Român din Cercul Caransebeș s-a întrunit la Biserica Baptistă din Glimboca, unde a sărbătorit ziua de 10 Mai 1930. Fr. Negrei Ilie a dat sfaturi bune tineretului.

La serbarea mamelor, ținută la Lugoj, la 10 mai 1941, fratele a avut un mesaj din partea Domnului.  

A lucrat neobosit în bisericile Domnului din Caransebeș, Mehadia, Orşova, Turnu Severin.

În data de 12 sept. 1974, după o viaţă în a cărei desfăşurare s-a văzut împlinirea Cuvântului lui Dum­nezeu din Iov 5:26 „Vei intra în mormânt la bătrânețe, ca snopul strâns la vremea lui”, a trecut din viaţa aceasta pe malurile râului de viaţă vie, cel care a fost fratele şi păstorul NEGREI ILIE.

Fratele Ilie Negrei a condus Biserica din Zlagna până în anul 1924; între anii 1924-1952, pastor al bisericii a fost Radula Pavel, din Borlova. În anul 1923, credinciosii au cumpărat un teren, dar nu au reușit să construiască locașul de închinare decât în anul 1945.

Biserica din Zlagna a mai fost condusă și de fratele pastor Jigoria Simion, iar când acesta a iesit la pensie, biserica a fost păstorită de fratele pastor Lazar Arnăut din Borlova până în anul 2003.

Din anul 2003 până în prezent pastor al Bisericii Crestine Baptiste Zlagna este Nelu Pătruța, din Turnu-Ruieni. În prezent biserica numără 65 de membri, începând cu anul 2018 s-a început o lucrare cu tineretul, coordonată de fratele prezbiter Doru Pătruța.

Tinerii sunt implicați în formațiile Bisericii: fanfara, grupuri de cântare și de asemenea în diferite proiecte sociale: Mâncare pentru ISUS, Dar din Har, etc.

Credem că DUMNEZEU va lucra cu tinerii din această generație, și Biserica prin mântuirea lor, urmată de slujirea lor va fi revigorată.

Mulțumim lui DUMNEZEU că în ultimii doi ani, în fiecare an ne-am bucurat de rodul suferințelor DOMNULUI ISUS HRISTOS în cadrul botezurilor avute.

Din istoricul trimis de fratele Pătruța Doru-Emanuel

Slujitorii Bisericii Creștine Baptiste Zlagna:

Pastori:

Ilie Negrei a  slujit Biserica între anii 1919-1924 fiind chemat să slujească Bisericile DOMNULUI din Caransebeş, Mehadia, Orşova, Turnu Severin, Lugoj, el fiind unul din pionierii credintei baptiste din România.

Pavel Radula a slujit Biserica din anul 1924 până în 1952,un om al Lui DUMNEZEU care a suferit mult din cauza credinței, a fost arestat  de mai multe ori și a îndurat multe prigoane din cauza regimurilor prin care a trecut. 

Nicolae Dragomir a slujit Biserica din anul 1952 până în anul 1960, un om al Lui DUMNEZEU care a păstorit și Bisericile creștine baptiste de pe Valea Timisului.

Simion Jigoria a slujit Biserica din anul 1960 până în anul 1993, un om al lui DUMNEZEU și slujitor neobosit în lucrarea DOMNULUI și în Bisericile de pe Valea Sebesului, Valea Bistrei.

Lazăr Arnăut a slujit Biserica din anul 1993 până în anul 2003, un om al Lui DUMNEZEU care a slujit cu credinciosie și în cercul de Biserici Borlova, Ciuta, și Crivina.

Pătruța Ion a slujit Biserica DOMNULUI din anul 2003 până în prezent, un om al Lui DUMNEZEU care a slujit cu credinciosie și în cercul de Biserici: Turnu-Ruieni, Dalci Cicleni

Diaconi:

De-a lungul timpului DUMNEZEU s-a folosit de diaconi credinciosi în Biserica Crestină Baptistă din Zlagna:

Lazăr Crăciun, Negrei Achim, Pștrascu Nicolae, Peia Grigorie, Bilici Vasile, Murariu Ioan

Formatiile Bisericii:

DUMNEZEU a binecuvântat Biserica din Zlagna cu oameni iubitori de DUMNEZEU și iubitori de muzică. Astfel în Biserica din Zlagna a început o lucrare de fanfară în anul 1960, sub conducerea fratelui Basulescu. Apoi fanfara a fost dirijată de frații: Seracin Ion, Mustețea Iulian, Oprea Ianas, Oprea Gheorghe și în prezent de către fratele Dorin Ștefănuți.

Domnul fie lăudat și glorificat în vecii vecilor.

 [1] Dosar Uniune, Evoluția Bisericilor Baptiste  1944- 1989.

[3] Glasul Tineretului Baptist, Anul IV, Nr. 4, aprilie 1928, p. 10.

[4] Glasul Tineretului Baptist, Anul IV, Nr. 7/8, iulie – august 1928, p. 30.

[5] Glasul Evangheliei, Anul I, Nr. 4, Arad, sâmbătă 18 iunie 1932, p. 4.

[6] Pacea, Anul II, Nr. 12, 15 iunie 1934, p. 6.

[7] Farul Creștin, Anul VII, Nr. 15, 15 aprilie 1939,p. 6.

[8] Farul Creștin, Anul XV, Nr. 23, sâmbătă, 8 iunie 1946 ,p. 7.

[9] Farul Creștin, Anul XVI, Nr. 33 - 34, sâmbătă 16 – 23 august 1947 ,p. 5.

[10] Farul Creștin, Anul VIII, Nr. 16, sâmbătă, 20 aprilie 1940 ,p. 7.

[11] Farul Creștin, Nr. 12/1993, p. 7.