luni, 29 mai 2023

Otniel Bunaciu se prezintă pe dumnealui și viziunea în fața Congresului

 


Prezint azi, 30 mai 2023, un clip video cu candidatul Otniel Bunaciu, pentru ca cei interesați să mai știe cum s-au prezentat frații care au candidat la slujire.

Momentele frumoase din Congres au fost suficiente ca să ne zidim sufletește, unul din ele a fost acela când fiecare candidat la slujirea s-a prezentat și și-a prezentat viziunea. Când fratele Otniel Bunaciu și-a prezentat viziunea, frații s-au destins prin râsete și aplauze, pentru că fratele presăra în discurs câte o mică informație care provoca această stare. Mesajul totuși a fost consistent, cu încărcătură duhovnicească și un plan de misiune bine întocmit.

Discursul dumnealui a convins frații delegați și l-au votat în slujirea de vicepreședinte cu misiunea.

Ajută Doamne pe robul Tău în slujirea Ta!

Vizionare plăcută!duminică, 28 mai 2023

Noul Președinte al Baptiștilor din România

 


Din dragoste pentru publicul meu care urmărește acest blog, prezint trei filmulețe prin care se va mări aria cunoașterii omului, fratelui, candidatului, Sorin Bădrăgan.

Prin harul lui Dumnezeu, credincioșii baptiști din data de 27 mai 2023, au un nou președinte care îi reprezintă, dă tonul și tot prin har va sluji, credem cu credincioșie Domnului.

Al XXXVIII-lea Congres al Baptiștilor din România, în zilele de vineri și sâmbătă 26 - 27 mai 2023, la Biserica Creștină Baptistă „Emanuel” din Oradea, a ales ca președinte pe fratele păstor Dr. Sorin Bădrăgan, Conferențiar Universitar, Prodecan al Facultății de Teologie Baptistă din cadrul Universității din București și pastor al Bisericii Creștine Baptiste Providența din București.

Vă prezint pe noul președinte prin trei filmulețe, pe care Domnul m-a ajutat să le filmez.

 Primul filmuleț este luat în curte când candidatul la slujirea de președinte a sosit în curtea bisericii unde se ținea Congresul. Îl veți vedea așa cum a fost deoarece nu a știut că o cameră de filmat este focalizată pe dânsul și îi înregistrează toate acțiunile și felul cum se prezintă. 


Al treilea moment și cel mai important eveniment este prezentarea rezultatelor de către fratele păstor Onisim Mladin și invitarea noului președinte la microfon ca să prezinte mesajul său în noua sa slujire. Fost candidat și acum președinte.6. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da.
7. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.
9. Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întărește-te și îmbărbătează-te’? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”

(Iosua 1:6-9)

sâmbătă, 27 mai 2023

Al XXXVIII-lea Congres al Baptiștilor din România desfășurat sub călăuzirea Duhului Sfânt

 


În zilele de vineri și sâmbătă 26 - 27 mai 2023, la Biserica Creștină Baptistă „Emanuel” din Oradea, a avut loc:

„Al XXXVIII-lea Congres al Baptiștilor din România”

Deviza acestui congres a fost:

„Propovăduiți Evanghelia la orice făptură!” Marcu 16:15

Zile de sărbătoare sfântă care ne-au umplut inimile de prezența Duhului Sfânt, prin care am lăudat Gloria Numelui lui Dumnezeu cel Mare și Sfânt, care ne-a condus și mișcat după voia Sa.Dumnezeu i-a ajutat pe cei 979 de delegați ai Bisericilor Creștine Baptiste din România, să ajungă cu bine la locația unde s-a ținut Congresul. Eu, Vasile Bel, am ajuns vineri la ora 13, deși înscrierile începeau la ora 14. Era lume deja, forfotă și voie bună. Am fost întâmpinat de fratele păstor Doru Hnatiuc, unul din păstorii de la Biserica Baptistă „Emanuel”, zâmbitor, cum este dumnealui și  bine dispus, a dat mâna cu noi și ne-a spus „bun venit”. Am cerut o masă să îmi dea ca să așez cele 11 titluri de carte de istorie pe care Domnul m-a ajutat să le scriu și am primit-o rapid, am primit loc la umbră în curtea bisericii unde nepotul meu a fost un bun prezentator. Nepotul a stat la masa de carte și eu în sală la Congres.Congresul a fost condus cu multă amabilitate de fratele păstor Onisim Mladin. A fost un timp de laudă și închinare și de la deschiderea Congresului s-a putut vedea cu prisosință că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu era prezent și călăuzea momentele de închinare, dar și în desfășurarea Congresului.   

A doua zi de Congres a început la ora 9 dimineața cu rugăciune și cântare, frații bine dispuși cântau, lăudau pe Dumnezeu pentru tot ce Dumnezeu a făcut pentru poporul Său baptist din România. Toți delegații erau o inimă și un gând. Sala bisericii era plină, fiecare delegat la locul său, iar frații candidați erau puși în fața noastră ca să-i vedem.

Fratele Onisim a anunțat și prezentat candidații, începând de la slujirea de președinte și fiecare candidat a avut câteva minute în care se prezenta și își expunea planul și viziunea. Au fost momente înălțătoare, cu plăcere ascultam pe fiecare candidat și la urmă era aplaudat, în semn de respect.

A început procedura de vot, unde a fost o mică problemă, dar care a fost rezolvată prin votul Congresului și această procedură a continuat în liniște și emoție. După terminarea votului și în așteptarea rezultatului, am mai ascultat câteva moțiuni prezentate și votate de Congres, apoi frații delegați au fost puși să cânte cântările Domnului, spre slava Lui, pentru binele pe care l-a făcut acestui popor.

A venit la tribună procesul verbal și fratele Onisim Mladin, președintele de zi al Congresului, a dat citire numele celor învredniciți prin Duhul Domnului și votul delegaților, să conducă poporul baptist timp de patru ani.

Și numele sunt acestea:

Președinte - Sorin Bădrăgan

Vicepreședinte cu misiunea - Otniel Bunaciu

Vicepreședinte cu educația - Paul Negruț

Vicepreședinte Pastorala - Corneliu Peleașe

Secretar general - Teofil Mihoc

Secretar general adj. - Gelu Dumitrașcu

Dumnezeu Sfântul, prin aceste nume de frați, va lucra și va conduce poporul baptist în sfințenie și respect față de Dumnezeu și oameni, în închinare, într-o trăire după voia cea bună a lui Dumnezeu.

Pe Dumnezeu îl felicit și îl laud, iar fraților din conducere le urez o dependență totală de Dumnezeu și cu urechea la nevoile oamenilor.

 și au zis: „Amin. Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor! Amin.” (Apocalipsa 7:12)Poze Alin Cristea

joi, 25 mai 2023

Înălțarea Domnului Isus la dreapta Tatălui

 


Lucruri dumnezeiești pe care noi le sărbătorim, dar nu le putem pricepe. Întruparea sau venirea Domnului Isus în lumea noastră pământească reprezintă un eveniment uimitor și nu se poate înțelege în termenii noștri omenești.

Domnul Isus Cristos este Fiul veșnic al lui Dumnezeu și Dumnezeu în puterea Lui veșnică, l-a luat pe unicul său Fiu care este Dumnezeu binecuvântat, l-a schimbat într-o sămânță și printr-o fecioară curată s-a născut om. A fost om adevărat și Dumnezeu adevărat.

Domnul Isus a trăit treizeci și trei de ani împreună cu noi, în cele două firi primite. Era Dumnezeu și acest lucru s-a văzut în lucrările Lui: la 12 ani uimea înțelepții lui Israel cu întrebările și răspunsurile pe care le dădea, mergea pe apă, cunoștea gândurile oamenilor, vedea lumea nevăzută a lui Dumnezeu și vorbea cu demoni precum vorbesc doi oameni și alte asemenea.

Gloria Domnului Isus a fost ascunsă de haina pe care a luat-o ca om, lucrul acesta a fost văzut de apostolii săi: Petru, Iacov și Ioan, când au fost cu Domnul pe munte, apoi au scris ce au văzut.

Omenirea a cunoscut că El este Stăpânul acestui pământ și a luat pe Domnul Isus și l-a omorât, a dat cu sălbăticie în Creatorul ei, l-a scuipat pe Dumnezeu cel ce a dat viață tuturor, L-a ocărât și El a zis: „Tată iartă-i”, L-a respins și El a zis: „veniți la Mine”, noi L-am omorât și El ne dă viață. Aceste acțiuni dovedesc fără echivoc că Domnul Isus este Dumnezeu.

Domnul Isus după înviere s-a arătat timp de 40 de zile din când în când, ca să le întărească credința că El este Învățătorul lor, care a fost omorât, dar acuma este viu și într-o zi va pleca la Tatăl care l-a trimis ca să-și primească slava care o avea înainte de a fi lumea.

Într-o zi stătea Domnul Isus cu ucenicii și dintr-o dată s-a înălțat dintre ei și a dispărut în infinitul cerului.

Toate acestea au fost proceduri omenești ca să ne rămână în minte că Domnul Isus s-a înălțat ca să pregătească locașuri cerești pentru toți aceia care îl  urmează,  împlinind voia Lui Dumnezeu.

Domnul Isus s-a înălțat și vrea să ne înalțe la El când va veni în slava Sa să judece pe cei vii și morți. Îl ascultăm, îl urmăm noi pe El?

Doamne ajută, Doamne dă izbândă să urmăm pe Mielul Lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii!

20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: „Da , Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse! (Apocalipsa 22:20)

marți, 23 mai 2023

Fratele păstor Otniel Bunaciu prezintă viziunea pentru misiune

 


Vicepreședintele Alianței Mondiale Baptiste pe regiunea Federației Europene Baptiste, profesor universitar și pastor la Biserica Creștină Baptistă „Providența” din București, prezintă:

„Viziunea pentru Departamentul de Misiune”

Propunerea este demnă de un popor care trăiește într-o țară europeană, care nu ar mai fi voie să stea cu mâna întinsă după ajutor, ci ea să fie generatoare de resurse materiale și spirituale pentru țările mai puțin dezvoltate. Viziunea se ridică și la calitatea fratelui de lider internațional din mișcarea mondială baptistă, un om demn, un baptist cultivat în cultura vremii contemporane, dar rămas lângă valorile Bibliei pe care o cunoaște din pruncie.

Odată cu viziunea voi posta și „Raportul”, tot din Departamentul pentru misiune, activitatea din mandatul care tocmai se încheie. Citind vom putea cunoaște mai bine activitatea fratelui Otniel Bunaciu.

Lectură plăcută!

O VIZIUNE PENTRU MISIUNE

Propunere pentru Departamentul de Misiune

Uniunea Baptistă din România

FIECARE BAPTIST UN MISIONAR!

De la a face misiune la a fi prezența lui Hristos în lume!

 

Viziunea de slujire a lui Gerahrd Oncken, unul dintre fondatorii misiunii baptiste moderne și a lucrării baptiste din această parte de lume, a fost FIECARE BAPTIST UN MISIONAR. Oncken a înțeles că misiunea face parte din modul în care acționează Dumnezeu, care l-a trimis pe Fiul Său în lume. Astfel misiunea este parte din modul în care biserica există în lume reprezentând mai mult decât o activitatea a bisericii.

 

Misiunea trebuie văzută ca modul în care biserica înțelege că acceptă trimiterea pe care i-a încredințat-o Isus Hristos (…”cum M'a trimes pe Mine Tatăl, aşa vă trimet şi Eu pe voi.” Evanghelia după Ioan 20:21).

 

Baptiștii au înțeles că biserica locală este responsabilă de mărturia încredințată de Hristos prin Marea Trimitere (Evanghelia după Matei 20). Inițiativa Uniunii Baptiste de a sprijini misiunea are ca scop întărirea și încurajarea bisericilor locale pentru ca să urmeze trimiterea pe care a dat-o Dumnezeu urmașilor săi, să predice Evanghelia.

 

Dacă delegații la Congres mă vor încredința să slujesc bisericile din Uniunea Baptistă din România în calitate de Vicepreședinte cu misiunea, intenționez să dezvolt în continuare slujirea acestui departament pe care l-am reînființat în anul 2007 după ce își încetase activitate timp de mai mulți ani. Consider că trebuie consolidată activitatea departamentului de misiune prin încurajarea implicării bisericilor în misiune. Putem face acest lucru dezvoltând o strategie care să faciliteze slujirea noastră împreună, strategie la care să poată participa bisericile locale, diferitele instituții din cadrul uniunii, școlile teologice și credincioșii baptiști. O astfel de strategie are două dimensiuni, una națională și una globală.

 

Misiunea națională

 

Afirmând că fiecare baptist este un misionar înțelegem că biserica locală este locul în care se găsesc principalele resurse pentru misiune. Uniunea Baptistă își propune să încurajeze bisericile spre a dezvolta o viziune pentru includerea misiunii în identitatea lor, spre creșterea Împărăției lui Dumnezeu în țara noastră.

 

Înțelegând că slujind împreună bisericile pot să aibă un impact mai mare în mărturia Evangheliei, Uniunea Baptistă își propune să sprijinească bisericile locale să devină prezența lui Hristos în lume, demonstrând acest lucru prin slujire.

 

Cunoscând că biserica este trupul lui Hristos și că în funcționarea ei este nevoie de participarea tuturor mădularelor, Uniunea Baptistă își propune să organizeze conferințe, sesiuni de pregătire, programe de leadership, discuții la mese rotunde pentru baptiștii din România (în special pentru tineri), interesați să se implice în slujire și în misiune.

 

 

 

Misiunea globală

 

Recunoscând că Dumnezeu a binecuvântat baptiștii din România cu resurse importante, bisericile pot să devină o binecuvântare pentru încurajarea și susținerea slujirii baptiștilor din alte țări. Uniunea Baptistă își propune să continue implicarea în susținerea unor misionari, prin programul Federației Europene Baptiste și prin programul bisericilor baptiste din diaspora europeană.

 

Experimentând de-a lungul anilor sprijinul baptiștilor din alte țări și recunoscând importanța cooperării internaționale, Uniunea Baptistă își propune dezvoltarea de proiecte misionare cu uniunii baptiste surori din alte țări, pentru a extinde răspândirea Evangheliei prin această colaborare.

 

Văzând tragedia adusă de războiul împotriva Ucrainei, baptiștii din România s-au implicat masiv în ajutorarea refugiaților și a bisericilor baptiste din țara vecină. Uniunea Baptistă își propune să se roage pentru pace și încetarea războiului și să contribuie în continuare la ajutorarea celor afectați de război (alimente, înființarea de centre de consiliere) și la reconstrucția și dezvoltarea bisericilor din Ucraina pentru ca predicarea Evangheliei să poată continua.

 

Pentru o asemenea lucrare este nevoie de rugăciune, implicare și de ajutorul lui Dumnezeu. Secerișul este mare și lucrătorii sunt puțini dar promisiunea lui Dumnezeu este că va  binecuvânta inițiativele făcute cu credință. Uniunea Baptistă din România poate fi o binecuvântare pentru țara noastră și pentru alte țări, motiv pentru care ne rugăm și dorim să vedem minunile pe care Dumnezeu este gata să le facă în mijlocul nostru atunci când suntem pregătiți să ne alăturăm misiunii care începe în inima lui Dumnezeu.

Otniel Ioan Bunaciu

 

Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din Romania

RAPORT PENTRU CONGRESUL CULTULUI

26,27 Mai 2023

 

Otniel Ioan Bunaciu

Vice Președinte – Departamentul de Misiune

 

De la Congresul Uniunii de la Oradea, din luna mai 2019 am îndeplinit sarcinile care revin Vice Președintelui UBR cu misiunea. Perioada acestui mandat a fost marcată de pandemia de COVID care a afectat lumea întreagă și a împiedicat timp de peste doi ani călătoriile și multe activități și de războiul din Ucraina. În anul 2020 am fost ales ca Vice Președinte al Alianței Mondiale Baptiste la Congresul din Brazilia. În această perioadă am continuat și slujirea în cadrul Federației Europene Baptiste (FEB) în calitate de Coordonator al Departamentului de Educație și Teologie.

1.     Proiectele Departamentului de Misiune

În cadrul Departamentului de Misiune au fost dezvoltate în continuare proiectele existente. Datorită situațiilor noi care au apărut (războiul din Ucraina) au fost inițiate și alte proiecte:

a. Proiecte naționale ale Departamentului de misiune

-        Colecta de misiune organizată anual cu ocazia sărbătoririi coborârii Duhului Sfânt.

-        Organizarea conferințelor de revitalizare și multiplicare pentru bisericile din UBR care sunt interesate în dezvoltarea lucrării și plantarea de biserici. Aceste conferințe se organizează deja de peste 8 ani.

-        Organizarea de programe de formare pentru misionari în parteneriat cu Institutul Teologic Baptist din București

-        Organizarea de conferințe de tineret în colaborare cu Institutul Teologic Baptist din București.

-        Conferințe de misiune regionale în țară la nivel de comunitate sau de grup de biserici

-        Organizarea unor cercetări și studii care să arate care este situația din bisericile baptiste și ce tendințe se instalează în dinamica acestora – (impactul tehnologiilor, atitudinea tinerilor, etc)

b. Proiecte internaționale ale Departamentului de misiune:

-        Sponsorizarea unui plantator de biserici în Georgia – prin programul Federației Europene Baptiste (vezi anexa)

-        Conferințele bisericilor române din diaspora europeană. În anul 2019 s-au împlinit 10 ani de la prima conferință organizată în Austria și o conferință de sărbătorire a fost organizată la București. Datorită pandemiei câteva conferințe au fost organizate on-line dar în anul 2022 a fost organizată o conferință la Viena.

-        În urma începerii războiului din Ucraina bisericile baptiste din România s-au mobilizat masiv pentru a ajuta situația refugiaților dar și a celor care au rămas în Ucraina. Nivelul de ajutorare oferit de biserici, de comunități și de credincioși a fost impresionant și este greu de evaluat. Departamentul de misiune a participat la aceste eforturi oferind sprijin cu participarea Federației Europene Baptiste pentru bisericile implicate și care au participat la programul inițiat de UBR.

-        Strângerea de fonduri pentru cutremurul din Turcia și Siria

-        Sprijinirea unei familii de misionari în Cipru împreună cu bisericile baptiste românești din diaspora europeană.

-        Scrisoare de susținere pentru baptiștii din Myanmar (vezi anexa)

2.     Proiecte noi și propuneri pentru viitor

-        Susținerea unui nou misionar prin Federația Europeana Baptist la încheierea contractului de susținere a misionarului din Georgia.

-        Dezvoltarea unui program de mentorare a liderilor tineri, care să accentueze implicarea în activitatea misionară.

-        Dezvoltarea unui program de formare de lideri în colaborarea cu Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea din București.

3.     Nevoi pentru Departamentul de misiune

-        În urma plecării în străinătate a fratelui Alex Vlașin acesta s-a retras din slujirea de coordonator al Departamentului de Misiune. Am insistat pentru ca o altă persoană să fie angajată și au existat chiar și câteva propuneri. Din păcate, pe parcursul acestui mandat nu s-a realizat acest obiectiv și este important să se angajeze o persoana ca sa se ocupe de coordonarea Departamentul de misiune. Mă rog ca Dumnezeu să stârnească mult entuziasm și interes față de misiune.

-        Departamentul de misiune are următoarele nevoi:

o   Angajarea unei persoane pentru coordonarea Departamentului de misiune.

o   Rugăciune pentru misiune și evanghelizare

o   Implicarea personala în misiune și evanghelizare

o   Susținerea financiară a proiectelor existente

4.     Activități desfășurate în slujirea din cadrul Departamentului de Misiune

Anul 2019

-        În luna iulie am participat la adunarea anuala a Alianței Mondial Baptiste care a avut loc in Nassau, Bahamas. Cu aceasta ocazie am fost ale Vice Președinte începând cu vara anului 2020.

-        In luna septembrie am vizitat Uniunea Baptista din Georgia pentru a avea discuții despre viitorul instituției în relația cu EBF.

-        În luna septembrie am vizitat Uniunea Baptista din Austria care a sărbătorit 150 de ani de la înființarea în această țara. Cu aceasta ocazie am discutat posibilitatea unor proiecte comune.

-        Tot în luna septembrie am participat la adunarea anuala a Federației Europene Baptiste in calitate de responsabil al departamentului teologie și educație

-        In luna octombrie am vizitat Uniunea Baptista din Armenia si am discutat despre posibilități dea sluji împreuna.

-        In luna octombrie am participat la a 10-ea întâlnire a bisericilor baptiste romane din diaspora europeana care s-a ținut la București.

-        În luna octombrie am participat la întâlnirea păstorilor din Comunitatea București unde am prezentat un material despre misiune.

-        In luna noiembrie am vizitat doua universități din China unde am întâlnit și creștini si am prezentat activitatea caritabila pe care o desfășor de 28 de ani prin Fundația Providența si care a fost începută de biserica in care sunt pastor. 

-        Tot in luna noiembrie am organizat la Seminarul Baptist de la Elstal de lângă Berlin o conferința despre contribuția pe care baptiștii o pot aduce la viața comunităților în care exista in contextul provocărilor pe care le aduce valul de naționalism in Europa. Conferința a fost organizata de Comisia de Teologie si Educație a Federației Europene Baptiste, a cărei coordonator sunt.

-        In luna decembrie am vizitat Uniunea Baptista din Serbia si am predicat in 3 biserici baptiste din zona Belgrad. In unele din acestea am întâlnit si persoane care vorbeau limba Romana.

Anul 2020 / 2021

-        In luna februarie am vizitat Comunitatea Baptista Hunedoara unde m-am întâlnit cu frații pastori și am prezentat un material despre misiune. Cu această ocazie am participat la mai multe întâlniri în biserici din zona Hațeg.

-        In luna februarie am vizitat Universitatea Baptistă Divitia Gratiae de la Chișinău unde, împreuna cu Sorin Bădrăgan și Emanuel Sârbu am ținut o conferință pentru frații păstori din Chișinău. Tema conferinței a fost legata de provocarea de a încuraja participarea tinerilor in biserici.

-        Activități desfășurate on-line datorită pandemiei

o   Am participat on-line la întâlnirea Executivului Federației Europene Baptiste

o   Am participat la sărbătoarea mondiala de închinare organizata de Alianța Mondiala Baptistă

o   Am participat la Consiliul Alianței Mondiale Baptiste și la întâlnirea Executivului în calitate de Vicepreședinte.

o   A fost organizata a 11 conferință a bisericilor romane din diaspora Europeana care a avut loc on line.

Anul 2022

-        În urma începerii războiului din Ucraina și a venirii valului de refugiați, Departamentul de Misiune s-a implicat în câteva moduri.

o   s-a făcut o evaluare a resurselor de cazare ale bisericilor din UBR care au organizat centre și au vrut să colaboreze în acest proiect.

o   s-a produs un cod de etică pentru comportamentul cu refugiații

o   s-a propus un mod de raportate care să demonstreze transparență

o   s-a apelat la EBF și BWA pentru ajutorare

o   s-au primit resurse financiare de la EBF pentru sprijinirea centrelor de refugiați care au oferit informații și pentru a transporta ajutoare la locații stabilite cu Uniunea Baptistă din Ucraina prin EBF

-        Între 3-5 februarie 2022 am participat la organizarea conferinței Multiplicare cu tema revitalizării bisericilor. Au participat aproximativ 70 de păstori și lideri din biserici care au discutat temele într-un format de tip “masă rotundă”. La întâlniri au luat parte și membrii din conducerea Comunității Baptiste Sibiu

-        În luna martie l-am găzduit pe Elijah Brown, Secretarul General al Alianței Mondiale Baptiste care a venit în România ca să vadă situația generată de războiul din Ucraina. Am avut întrevederi cu Primul Ministru al României și am vizitat Republica Moldova unde ne-am întâlnit cu Președintele Parlamentului. Fratele Elijah Brown a participat și la Conferința Națională de la Sibiu

-        În luna martie am fost în Portugalia la ședința Biroului Executiv al Federației Europene Baptiste. Cu această ocazie am vizitat Uniunea Baptistă din Portugalia.

-        Între 3-5 februarie 2022 am participat la organizarea conferinței Multiplicare cu tema revitalizării bisericilor. Au participat aproximativ 70 de păstori și lideri din biserici care au discutat temele într-un format de tip “masă rotundă”. La întâlniri au luat parte și membrii din conducerea Comunității Baptiste Sibiu

-        În luna aprilie am fost în Georgia într-o delegație a EBF pentru a discuta cu Uniunea Baptistă din Georgia despre unele probleme care au condus la un conflict intern.

-        În luna mai am fost la Viena împreună cu fratele Președinte Viorel Iuga unde am participat  la o întâlnire organizată de EBF cu Igor Bandura, Vicepreședintele Uniunii Baptiste din Ucraina și conducătorii uniunilor baptiste din țările vecine cu Ucraina.

-        În luna mai am organizat la București ședința Comisiei de Teologie și Educație a EBF pe care am condus-o timp de cinci ani.

-        În luna iunie am vizitat Ucraina în zona orașului Izmail și am încurajat susținerea unei biserici locale care se ocupă de refugiați interni.

-        În luna iulie am participat la ședința Comitetului Executiv al Alianței Mondiale Baptiste și la Adunarea Anuală a organizației care s-a ținut la Universitatea Baptistă Samford din Birmingham, Alabama.

-        În luna septembrie am participat la Riga la întâlnirea anuală a EBF. Cu această ocazie am vizitat și Uniunea Baptistă din Latvia.

-        În luna octombrie am participat la a 11-a întâlnire a bisericilor baptiste române din diaspora Europeană care s-a ținut la Viena.

-        În luna octombrie am organizat conferința Multiplicare la Alba Iulia. Vorbitorul principal la această conferință a fost Alan Donaldson, Secretarul General al Federației Europene Baptiste.

-        În luna martie, 2023 am vizitat din nou Ucraina, cu parteneri de misiune din Convenția Baptistă din Virginia pentru a evalua posibilitățile de a organiza un centru de consiliere pentru cei traumatizați din cauza războiului.

-        În luna aprilie 2023 am vizitat Universitatea Divitia Gratiae de la Chișinău pentru a discuta posibilitatea cooperării în vedere înființării unui centru de consiliere pentru traume în Izmail și poate la Odesa.

Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor bisericilor, organizațiilor și credincioșilor din România cât și partenerilor internaționali, care susțin lucrarea de misiune a Departamentului de Misiune al Uniunii Baptiste din România. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru susținerea financiară dar și pentru implicarea personală și pentru interacțiunea în evanghelizare, plantare de biserici și slujire prin misiune. Ne rugăm ca Dumnezeu să ridice în continuare oameni pasionați pentru a duce Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu celor care au nevoie să audă Vestea Bună.

 

Slujim împreună!

 

Otniel Ioan Bunaciu

 

luni, 22 mai 2023

O dare de seamă pertinentă a președintelui Viorel Iuga

 


Dumnezeu Sfântul l-a ridicat să slujească ca președinte al Cultului Creștin Baptist din România în anul 2015, pe fratele păstor Viorel Iuga, de la Biserica Creștină Baptistă „Speranța” Arad și de atunci până azi a slujit cu credincioșie și dragoste poporul credincios baptist. Azi, 23 mai 2023, zilele președintelui sunt numărate și sunt patru la număr în acest scaun. În seara zilei de 22 mai 2023, împreună cu fratele Cătălin Vasile la Prodocens Media, fratele Viorel a făcut:

„O dare de seamă pertinentă a președintelui”

Darea de seamă a fost punctată de fratele Cătălin care îi spunea: „vă aduceți aminte” și așa a fost foarte captivantă până la sfârșit, de aceea vă invit să o vizionați.

Vizionare plăcută!
duminică, 21 mai 2023

Păstorul Marius Birgean prezintă viziunea de vicepreședinte cu educația BiblicăFratele Marius Birgean este un tânăr păstor cu o viziune clară, un om energic, care aleargă cu folos. A fost cooptat să candideze la acest departament de educație Biblică din cadrul Uniunii Baptiste din România. Omul este deprins să învețe, dar și să organizeze o școală cu învățământ universitar.

Mai jos puteți citi și pune întrebări fratelui Marius Birgean.

 

VIZIUNE VICEPREȘEDINTE EDUCAȚIE BIBLICĂ UBR

Mă numesc Marius Birgean, am 50 de ani și slujesc de aproape 29 de ani ca pastor al Bisericii Baptiste Emanuel din Timișoara. Sunt căsătorit cu Alina, avem 4 copii (din care două fete căsătorite și doi băieți, ultimul fiind adoptat). Dumnezeu ne-a binecuvântat cu copii care Îl slujesc pe Domnul și iubesc lucrarea Lui. Legat de pregătirea teologică, sunt absolvent al Institutului Teologic Baptist București (promoția 1994), iar ulterior am continuat studiile masterale și cele doctorale cu Central Baptist Theological Seminary din Minneapolis (MN, SUA), obținând titlul de Doctor în Teologie Istorică în anul 2017. Am slujit ca Vicepreședinte cu Educația Biblică, cu Pastorala, iar apoi ca președinte al Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara (2020-2023).

De tânăr, am fost pasionat de studiul Sfintelor Scripturi și de formularea unei înțelegeri teologice cât mai biblice și mai coerente. Sunt conservator în convingerile teologice și foarte interesat de fidelitatea biblică în doctrină. Iubesc moștenirea doctrinară baptistă și îmi doresc ca și generațiile viitoare de credincioși să o aprecieze. Una din zonele mele de interes academic a fost cea legată de identitatea baptistă și moștenirea doctrinară a acesteia, precum și de mișcarea evanghelică în ansamblul ei.

Am predat, începând cu 1994 în cadrul Institutului Biblic Baptist Timișoara, o școală mică care oferă cursuri biblice la nivel de certificat de studii biblice, care a echipat mai multe generații de păstori, misionari și lucrători din Banat, Oltenia și nu numai. De asemenea, am fost implicat ca profesor în extensia de la Arad a Seminarului Baptist Central, iar din 2015 sunt director în cadrul Seminarului Biblic Baptist Timișoara. Această școală oferă cursuri de pregătire teologică și practică (cu accent pus pe predicare expozitivă) cursanților care nu pot opta pentru cursuri de zi. Am avut programe de predare în diverse locații din țară (ex. Suceava, Slatina), precum și Diaspora (Linz).

La nivelul bisericii unde slujesc, am încurajat educația creștină, înființând o școală primară care numără acum mai mult de 350 de copii. Am coordonat de-a lungul timpului mai multe conferințe pastorale cu scopul echipării și încurajării slujitorilor. Amintesc aici: Conferința Reforma la 500 (2017), Conferința Discernământ (2022), iar anul acesta- Conferința Autoritatea Spirituală (01-02.06). Am fost implicat în programul de studiul biblic al UBR, coordonând palierul doctrinar al programului de studiu Arată-mi slava Ta, ceea ce am făcut până în 2022.

În urma propunerilor primite la CNP, precum și a susținerii mai multor comunități teritoriale, am decis sa candidez pentru slujirea în calitate de Vicepreședinte cu Educația Biblică. Consider că prin implicarea mea în această slujire, aș putea să aduc un aport pozitiv în ce privește încurajarea și aprofundarea  educației biblice și doctrinare în cadrul cultului creștin baptist din Romania (în echipă cu ceilalți frați colegi din Executiv, Consiliul Uniunii, comunități, precum și prin aportul fiecărui slujitor și credincios baptist). Trăim realitatea dureroasă a unui declin numeric accentuat, dublat de o migrație a tinerei generații spre biserici non-denominaționale, cu doctrină neclară, ne-baptistă, cu accent predominant pragmatic. Trăim o perioadă în care foamea de cunoaștere este tot mai mare, însă mulți credincioși sunt amăgiți cu o hrană spirituală improprie, superficială. Pe fondul proliferării unor învățături dubioase diseminate pe Internet și al unui discernământ spiritual la cote scăzute în bisericile noastre, mulți credincioși se îndreaptă spre învățături nebiblice care periclitează dezvoltarea lor spirituală. Mai mult, influența unor pseudo-învățători din mediul virtual amenință autoritatea spirituală legitimă pe care Domnul a așezat-o în bisericile Sale, prin slujitorii Cuvântului din aceste biserici, creând astfel, confuzie și dezbinare. Această situație nu mai trebuie să continue în acest mod.

Consider că a sosit timpul pentru o reflecție profundă asupra cauzelor acestei triste situații, dar mai ales, asupra măsurilor care se cer luate urgent și care ar putea schimba situația. Vom urmărim imperativul Marii Însărcinări nu numai în predicarea Evangheliei celor pierduți, dar și în ucenicizarea și echiparea celor salvați (”Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit”, Mat.28:19). Dacă voi primi încrederea fraților, aș dori să sugerez câteva direcții de acțiune (lista nu este exhaustivă):

1)    Continuarea programului de studiu biblic la nivelul UBR. Programul de studiu Arată-mi slava Ta! a constituit un program necesar în cadrul școlilor duminicale din multe biserici baptiste, contribuind la unitatea de învățătură, doctrină și  practică. Cred ca o continuare a acestui program este binevenită. As propune o mică schimbare a focusului și a titlului general: ”Și noi am privit slava Sa” cu un accent pus pe implicațiile cristologice și eclesiologice care decurg din cunoașterea slavei lui Dumnezeu manifestate în persoana și lucrarea lui Cristos.

2)    Cunoașterea/păstrarea moștenirii doctrinare baptiste. Într-un veac caracterizat de post-denominaționalism și ecumenism ieftin, consider că este necesar ca toți credincioșii baptiști, indiferent de vârsta sau nivel  de maturitate spirituală să dezvolte o apreciere corectă a bogatei  moșteniri doctrinare baptiste. As încuraja acțiuni, evenimente de promovare a acesteia la nivelul bisericilor locale și a comunităților. O duminică din an ar putea fi numită ”Ziua Moștenirii Baptiste” în care mesajele să fie o explicație a trăsăturilor distinctive ale credinței noastre. Aș încuraja abonarea pastorilor și lucrătorilor la revista Arhiva Baptistă și susține Centrul de Cercetare din Arad. As propune organizarea de conferințe și scrierea unor monografii legate de începuturile unor lucrări, precum și biografii ale unor personalități marcante din istoria noastră de către cei care au competențe de natură istorică.

3)    Lupta pentru păstrarea drepturilor învățământului pre-universitar/universitar baptist. Este o vreme de asalt ideologic la adresa celor mai sacre convingeri legate de familie și identitate umană și ele au ca țintă mințile și inimile copiilor noștri. Presiunile pentru aliniere ideologică sunt tot mai mari, de aceea este nevoie de acțiune la toate nivelele, folosind toate pârghiile unei societăți democratice care ne stau la dispoziție pentru a contracara aceste tendințe. As încuraja implicarea parlamentarilor evanghelici, colaborarea cu OCDL și alte instituții similare, cu reprezentanții altor culte pentru oprirea acestui tăvălug ideologic.

4)    Încurajarea învățământului teologic (în școlile și liceele baptiste). Școlile baptiste de nivel preuniversitar ne aduc mare cinste prin rata ridicată de promovabilitate și rezultatele frumoase la învățătură. Voi încuraja și pe mai departe păstrarea unor standarde ridicate și urmărirea excelenței prin contacte directe cu conducerea acestor instituții și a Departamentului de Învățământ Preuniversitar.

5)    Încurajarea/ promovarea slujirii pastorale/ misionare la nivelul bisericilor/comunităților Se constată de mulți ani un interes tot mai scăzut la tinerilor din biserici pentru slujirea pastorală sau misionară care se reflectă apoi in numărul tot mai mic de candidași la școlile teologice si a celor care intră in lucrarea pastorală. Consider că se impun anumite acțiuni mai concrete la nivelul bisericilor și comunităților pentru încurajarea tinerilor chemați de Domnul. De asemenea, școlile teologice ar trebuie să îți promoveze mai convingător ofertele educaționale la nivelul bisericilor și comunităților.

6)    Elaborarea unui Statut al Păstorului. Materialele elaborate de către Comisia pastorală ar trebui continuate cu alte aspecte semnificative, în colaborare cu o echipă la nivel de cult care să conțină păstori cu experiență, reprezentanți ai școlilor teologice acreditate, etc. Ar trebui sa fie discutate exigențe legate de intrarea în lucrare, o manieră etapizată a recunoașterii calității de păstor, precum și alte aspecte etice.

7)    Program de mentorare pentru pastorii tineri. Voi încuraja identificarea la nivelul comunităților regionale a unor grupuri de păstori cu experiență care pot sluji ca modele de slujire pentru tinerii slujitori. Retreat-urile de echipare cu aceștia vor fi o altă prioritate.

8)    Încurajarea unei gândiri biblice și teologice la tânăra generație. O resursă care poate fi explorată este dată de pastorii tineri, competenți teologic, integri în ce privește caracterul, cu impact asupra generației lor. Organizarea unor conferințe pentru tineret, de tabere pentru studiul Scripturii poate fi, la fel, o metodă utilă. Promovarea unei aplicații pe telefon care să încurajeze citirea și studiul Scripturii poate fi, de asemenea, o opțiune demnă de a fi explorată. Trebuie gândite și găsite modalități de a ajunge cu Cuvântul vieții la mințile și mai ales, inimile celor din tânăra generație. De asemenea, aș propune reînființarea Departamentului de Tineret, sub coordonarea Consiliului Uniunii (Art.87, alin.2) pentru o mai coordonarea a lucrării cu tinerii la nivel național.

9)    Promovarea cunoașterii Scripturii la copiii din familiile baptiste Trebuie urmărită responsabilizarea fiecărui părinte din cadrul bisericilor baptiste cu privire la educația spirituală din familie. Daca lupta este pierdută aici, ea va fi pierdută pe toate fronturile. Aș încuraja folosirea catehismului pentru copii in familii, citirea regulată a Scripturii în familie, precum și participarea sporită la Olimpiada Biblică a copiilor și tinerilor din bisericile noastre.

10)                   Echiparea slujitorilor din bisericile baptiste din Diaspora. Aș propune un program de echipare potrivit cu realitățile din teren și nevoile fraților din Diaspora care să asiste acești lucrători în vederea unei lucrări mai eficiente.

Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință”-Se lamenta Dumnezeu prin profetul de odinioară legat de condiția spirituală o poporului Său. (Osea4:6). Plaga ignoranței spirituale trebuie combătută prin acțiunea perseverentă și unită a noastră a tuturor. ”Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară!” (cf.Neemia2:17) Dumnezeu este cu noi!

Dacă și prin acest aport umil adus în această slujire, credincioșii bisericilor baptiste din România vor fi motivați să-L cunoască mai profund și să-L slujească pe Domnul lor, atunci pot spune din toată inima: SOLI DEO GLORIA!

                                                                                               Pastor Marius Birgean