luni, 31 mai 2021

Flueraș Mihai 1889 - ? din Cergaul Mic

 


Fratele Mihai Flueraș s-a născut în anul 1889 în localitatea Cergaul Mic, județul Târnava Mică. Părinții se numeau Petru și Mina, de religie luterană și naționalitate română.

Fratele Mihai Flueraș face șapte clase primare în localitatea natală. Studiază trei ani la Seminarul Teologic Baptist din București.

Se căsătorește în ziua de 26 decembrie 1911, în comuna Cergaul Mic, cu Elena, născută Ițioc. Domnul i-a binecuvântat cu doi copii: Petru, născut în ziua de 10 mai 1921 și Mina, 31 august 1924. Sora Mina studiază la Școala Baptistă ,,James Memorial” de Fete din București. A doua zi de Paște în 1947, sora Mina se căsătorește cu fratele Fișca Gheorghe, student, în Biserica Creștină Baptistă din Sighișoara. Programul a fost condus de fratele Ioan Dan, președintele Uniunii Baptiste din România.

În anul 1911 este recrutat de Centrul de recrutate Alba Iulia, unde este și încorporat la Regimentul 50 Infanterie, rămânând la vatră cu gradul de sergent.

În ziua de 14 iunie 1925 este botezat, după ce are loc în viața sa o schimbare lăuntrică, în urma auzirii Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu.

Fiind nevoie mare de lucrători, frații îl ordinează ca predicator în ziua de 25 septembrie 1926, pentru cercul de activitate Târnava Mare și Târnava Mică, unde erau 171 de membri baptiști și 127 de aparținători. Echipa de ordinare a fost compusă din frații: Gheorghe Cozman și Ioan Broscățanu.

În ziua de 14 septembrie 1930, Biserica Creștină Baptistă din Sighișoara a avut o serbare cu loterie și cu o frumoasă expoziție de lucruri de mână. Această zi a fost rezervată surorilor care au colectat suma de 2310 lei, pe care i-au dăruit bisericii, păstorită de fratele Mihai Flueraș.

La Congresul Uniunii Vechi din 15 – 17 septembrie 1933 de la Curtici, fratele Mihai Flueraș a fost ales în Comitetul de zi, ca supraveghetor.

În anul 1935 fratele Mihai Flueraș trimite la revista „Pacea” un frumos articol numit: „Rugăciunea în Familie”, în care spunea, printre altele: „Rugăciunea este o oftare către Dumnezeu”.  

Fratele Mihai Flueraș era un harnic lucrător, o dovedesc și lucrările făcute pe o arie destul de extinsă. A doua zi de Rusalii, în 1937, a oficiat un botez noutestamentar în orașul Sibiu, botezând 17 suflete.

În ziua de 21 decembrie 1937, fratele Mihai Flueraș este ales de Conferința de la Alba Iulia a Comunității, ca delegat în Comitetul Țărăsc, alături de frații: Ilie Mârza, P. Boșorogan și Dragomir Cornea.

În ziua de 23 iulie 1939 participă la un program de botez în centrul Munților Apuseni, lângă muntele Găina, comuna Avram Iancu, unde un număr de 19 suflete au făcut legământ cu Dumnezeu, promițind că îl vor urma toată viața. Tot în anul 1939 participă la festivitatea de deschidere a casei de rugăciune din Mediaș.

În ziua de 21 mai 1940 s-a ținut Conferința Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Alba Iulia, unde fratele a fost ales ca cenzor.

În ziua de 24 august 1941 frații tineri din Biserica Creștină Baptistă din Mediaș au organizat un frumos program al tineretului, la care s-au recitat multe poezii, s-au cântat duete, a cântat corul din loc condus de fratele Ionel Răduț și fratele  Mihai Flueraș a predicat Cuvântul Domnului.

În ziua de 25 martie 1945 Biserica Creștină Baptistă din Sighișoara, condusă de fratele Mihai Flueraș, organizează alături de frații: Folk și Apahideanu, un frumos program spre slava Domnului, la care s-a făcut o colectă specială pentru cumpărarea și răspândirea Biblei. Suma adunată a fost de 28.000 lei.

În prima zi de Paște din anul 1945, fratele Mihai Flueraș oficiază și un botez cu 13 persoane, care învie la o viață nouă cu Domnul Isus Hristos.

În ziua de 4 august 1946 fratele Mihai Flueraș predică la serbarea făcută de fratele Mara Cornel din Brașov, la sala „România Liberă”, unde au fost adunați frați din mai multe orașe din Transilvania.

În ziua de 21 mai 1947 la Conferința de organizare a femeilor creștine baptiste di România, fratele Mihai Flueraș conduce ora de rugăciune, dând îndemnuri pentru rugăciune, dar și sfaturi pentru surori.

În ziua de Anul Nou 1948, fratele face o mare bucurie Bisericii Creștine Baptiste din localitatea Dumbrăveni, unde a predicat Cuvântul Domnului.

A păstorit Bisericile Creștine Baptiste din: Sighișoara, între anii 1927 – 1944, Mediaș, Bahnea, din județul Mureș și altele.

A fost activ și lucra cu dragoste și tragere de inimă pe ogorul Evangheliei. Era invitat, pentru că predicile lui erau pline de viață, pline de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De multe ori fratele ducea în călătoriile sale misionare și pe fiica dumnealui Mina, care conducea tineretul, cânta și vorbea cu surorile din biserici. De multe ori era invitat și de Bisericile Baptiste Maghiare din zona Sighișoara.

Adresa fratelui era pe strada Câmpeni, nr. 38, Sighișoara.

Surse:

Alexa Popovici

Ioan Bunaciu

Arhive

Farul Creștin

Farul Mântuirii

Îndrumătorul Creștin Baptist

Pacea

duminică, 30 mai 2021

Sârbuț Petru 1883 - ? din Grăniceri

 


Fratele Petru Sârbuț s-a născut în ziua de 6 august 1883 în localitatea Grăniceri județul Arad. Părinți se numesc Istenie și Iuliana de confesiune baptistă și naționalitate română.

Face șase clase primare în satul natal.

În localitatea Grăniceri Evanghelia a fost predicată de fratele Mihai Cornea din anul 1886 și apoi Pavel Purdei iar tânărul Petru Sârbuț își predă viața în mâna Mântuitorului primid botezul în ziua de 11 septembrie 1905 de către fratele Mihai Cornea care a botezat în Grăniceri un număr de 56 de suflete.

În anul 1905 este încorporat de Centrul de recrutare Arad la Regimentul 85 infanterie și rămâne la vatră cu gradul de soldat.

În ziua de 25 februarie 1910 se căsătorește cu Iuliana născută Chirilaș și domnul le dă cinci copii: doi băieți și trei fete. Catița născută în ziua de 9 februarie 1911, Iuliana năcută în 10 octombrie 1917, Ioan născut 16 noiembrie 1919, Petru născut în 6 august 1924 și Sofia născută în 17 mai 1930.

În ziua de 2 mai 1933 fratele Petru Sârbuț este ordinat ca predicator pentru cercul Grăniceri unde erau 250 de membri și 85 aparținători. Locuia la adresa: Grăniceri 420. Deși a fost ordinat în anul 1933 fratele a lucrat ca predicator din anul 1911 până după anul 1949.

Fratele Petru Sârbuț nu a fost plătit de Biserica Creștină Baptistă din Grăniceri deși era recunoscut ca păstor ci trăia din agricultură fiind plugar și avea două hectare de pământ.

În anul 1941 a trebuit să predice la nepoata sa de 15 ani care a fot chemată în veșnicie. A predicat peste tot unde era chemat la înmormântări, cununi religioase, boteze, evanghelizări, ordinări sau cu alte ocazi. Dumnezeu ia dat dar de vorbir și îl folosea pentru slava Domnului, organiza la biserică serbări unde avea ivitați predicatiorii precum: Moise Pagubă, Macavei Slev și alții.

 

 

Surse:

Ioan Bunaciu

Bertalan A. Kirner

Arhive

Farul Creștin

sâmbătă, 29 mai 2021

Botezul cu Duhul Sfânt este coborârea Duhului în viața credinciosului

 


Faptele Apostolilor 11: 1 – 18 (v.16)

După ce am întrebat: „Ai auzit că s-a dat Duhul Sfânt?” am prezentat că: „DuhulSfânt se primește într-o inimă curată prin punerea mâinilor.” Mergem mai departe să vorbim azi, prin Duhul, încă un adevăr din Cuvânt: „Botezul cu Duhul Sfânt este coborârea Duhului în viața credinciosului.”

În textul nostru de azi, ne este prezentată nemulțumirea Iudeilor de la Ierusalim, care l-au certat pe apostolul Petru că a intrat să mănânce în casa păgânilor, în casa sutașului Corneliu. Petru argumentează cum Dumnezeu l-a trimis prin două semne mari: „fața de masă coborâtă din cer” Fapte 10: 9 – 16 și „coborârea Duhului Sfânt, identică cu cea din ziua de Rusalii”.

Petru le explică iudeilor simplu, că este vorba de botezul cu Duhul Sfânt, despre care vorbește Ioan Botezătorul și Domnul Isus.

      I.          Botezul cu Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu v. 17.

1.    Domnul Isus le-a promis Duhul Sfânt, dar apostolii erau interesați de instaurarea Împărăției lui Israel. Fapte 1: 4-6.

2.    La botezul în apă este prezentă Dumnezeirea, care își face desăvârșită lucrarea în cel credincios.

3.    Nimeni, niciodată nu cere daruri, ci ele se primesc gratuit și sunt surprize.

 

    II.          Experiența de la Rusalii și cea din casa lui Corneliu, este împlinirea promisiunilor v. 16

1.    Ioan Botezătorul a fost cel ce a arătat spre Domnul Isus, că va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Matei 3:11.

2.    Înainte de înălțare, Domnul le face promisiunea:

   Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”
(Faptele apostolilor 1:5)

3.    Aceste cuvinte, „nu după multe zile,” s-au împlinit în ziua de Rusalii. Acesta este Botezul cu Duhul Sfânt.

  III.          Slujitorii lui Dumnezeu botează în apă, iar Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt în același timp; v. 16, 17 și Fapte 10: 44 – 48.

1.    Duhul Sfânt vine ca promisiune a lui Dumnezeu în cel ce crede Cuvântul. Ioan 7:37-39

2.    Se coboară în ființa umană prin punerea mâinilor și rugăciune de către ceata prezbiterilor.

3.    Această lucrare a lui Dumnezeu este numită Botezul cu Duhul Sfânt. Ea  s-a petrecut în casa sutașului Corneliu și apostolul se îndreptățește în fața celor care l-au mustrat. V 17.

În cartea Evrei ni se spune că aceste lucruri sunt începătoare, elementare, pe care trebuie să le știm și trebuie să mergem spre cele desăvârșite, mature, fără să stăm tot la fundație. Noi trebuie să gustăm darurile cerești, să pricepem dimensiunile părtășiei cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Evrei 6: 1- 5.

Lui Dumnezeu îi dau slavă în veci!

vineri, 28 mai 2021

Fratele Mariș Daniel privilegiatul lui Dumnezeu, în a conduce serbarea Centenarului

 

                        Din ciclul:  „Centenarul Seminarului Baptist 1921 – 2021” Pentru prezența Seminarului Teologic Baptist din București, Dumnezeu merită toată lauda cinstea și onoarea, doar El este vrednic să fie înălțat și apreciat. Dumnezeu a fost Acela care a luat deoparte niște oameni, care au studiat Biblia și au căutat să împlinească tot ce era scris în ea. Acești oameni au luptat și au devenit un popor prin predicarea Evangheliei, iar de îndată ce au dobândit libertatea au început să-și construiască școli de pregătire. Așa se face, că păstori baptiști Români încă dinainte de anul 1921 au frecventat și absolvit școli de teologie din: America, Germania și Ungaria. Odată ce Dumnezeu a unit într-un singur stat pe români și poporul Baptist a devenit mai puternic, a avut curaj mai mare să lupte pentru răspândirea Bibliei și au avut visuri realizabile prin atotputernicia lui Dumnezeu care le-a îndeplinit.

Dumnezeu a ridicat în acea vreme, oameni destoinici, cu mult curaj precum Vasile Berbecar, din Timișoara,  Radu Tașcă, din comuna Felnac, de lângă Arad, Constantin Adorean, din București, Ioan Socaciu, din Curtici, care sub călăuzirea Duhului Sfânt și ajutați de frați baptiști din Anglia și America, au pus bazele înființării Seminarului Teologic Baptist. Ulterior, pe parcursul timpului s-au alăturat  alte nume, oameni cu înaltă pregătire precum: Toma Slev din localitatea Vârfuri, Sezonov Lucașa din Tulcea, Popa Ioan, din localitatea Dumbrăvița, judeţul Arad, Asiev Vasile, din localitatea Bolgrad din Ucraina, Andrișan Pantilimon, din Brăila, Alexa Popovici din Firiteaz, judeţul Timiș, Ioan Bunaciu din Gurba județul Arad, Vasile Talpoș din Bocșa, județul Sălaj iar după aceștia toți, Daniel Marius Mariș din Curtici, cel care este în prezent rectorul Institutului Teologic Baptist din București. Dumnezeu i-a făcut acest frumos dar, de a fi coordonatorul Centenarului Institutului Teologic Baptist din București. Evenimentele le puteți urmări pe pagina Watch a Institutului Teologic Baptist din București, prin emisiunile fratelui Daniel Fodorean, precum și în alte emisiuni.

Redau o scurtă biografie a fratelui  Daniel Marius Mariș, Rectorul Institutului.

Pastorul Daniel Marius Mariș s-a născut la data de 30 noiembrie 1967, în orașul Curtici, județul Arad, într-o familie de credincioși baptiști. În anul 1984 l-a mărturisit public pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor personal și în luna iunie a aceluiași an, a fost botezat în Biserica Baptistă din Curtici de pastorul Traian Grec. În anul 1989 a fost admis ca student la Institutul Teologic Baptist din București. După absolvire, în anul 1993, este ales ca pastor al Bisericii Creștine Baptiste Golgota, alături de pastorii Liviu Țiplea și Ioachim Țunea, fiind mai apoi ordinat la data de 19 septembrie 1993.

Concomitent cu activitatea pastorală, pastorul Daniel Mariș își începe și cariera universitară în anul 1994, la Institutul Teologic Baptist din București și la Facultatea de Teologie Baptistă din Universitatea București. Între anii 1996-1999 urmează cursuri postuniversitare în cadrul programului de Master în Teologie la Regent's Park College din Universitatea Oxford, obținând titlul de Master în Teologie în anul 2000. În anul 2007 obține doctoratul în teologie la Universitatea din București. În toată această perioadă este cadru didactic la Institutul Teologic Baptist din București și la Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității București, ca preparator, apoi ca asistent, lector și conferențiar universitar. Începând din anul 2007 este profesor asociat în programul de Master al TCM International Institute SUA, iar din februarie 2015 este profesor asociat în cadrul programului de Doctor of Ministry de la Midwestern Baptist Theological Seminary, SUA. Între anii 2004-2011 a ocupat funcția de Secretar șțiintific la Facultatea de Teologie Baptistă din cadrul Universității din București. În anul 2012 a fost ales în funcția de Rector al Institutului Teologic Baptist din București.

Din anul 1999 și până în prezent a reprezentat Comunitatatea Baptistă București în Consiliul de conducere al Cultului Creștin Baptist din România, îndeplinind funcția de președinte al Comunității Baptiste București în perioada 2002-2011 și de vicepreședinte al Comunității Baptiste București, în perioadele 1999-2002, respectiv 2011-prezent.

Din anul 1993, este căsătorit cu Dr. Daniela Cosmina, care aparținea de biserica din Alba Iulia. De profesie medic, ea îi este ajutorul potrivit în lucrarea pastorală. Dumnezeu a binecuvântat familia lor în anul 1995 cu un fiu, Andrei Samuel și în anul 2005 cu o fiică, Naomi Beatrice.

Pastor Daniel Mariș a redactat următoarele lucrări teologice: „Creația Biblică: reflecții teologice în contextul dialogului creștin” (2009), „The biblical doctrine of creation: a basis for theological conversation between Evangelicals and the eastern orthodox church in contemporary Romania”, „Evanghelism Biblic” (1996), „Constantin Adorian: un lider baptist român vizionar” (2015), „Perseverență în predicarea Cuvântului și în slujirea creștină” (2018).

 

Dumnezeul Cel atotputernic să păzească în continuare poporul Baptist din România, această instituție de învățământ superior de renume,  pe fratele rector, dar și pe întregul personal ce contribuie la buna pregătire a lucrătorilor pe ogorul Evangheliei.

Prin toate acestea Bunul Dumnezeu să primească toată gloria.

miercuri, 26 mai 2021

Aurică Jarcu 1975 - 2006 din Milcoveni

 Fratele Aurică Jarcu, absolvent al Institutului Biblic Baptist din Timişoara, a fost prezbiter al Bisericii Creştine Baptiste din Milcoveni, județul Caraş-Severin.

A fost un harnic slujitor al Domnului, mergând acolo unde era chemat să predice Evanghelia. În ziua de 23 aprilie 2000 a luat parte la serviciul de botez la Biserica Creștină Baptistă din Grădinari, unde a slujit alături de fratele Vali Sfercoci, din Oravița.

 A fost ordinat în data de 18 iunie 2006 de o comisie formată din frații păstori: Ilie Cimpoca, Pavel Petruț, Eugen Cârpean, Zaharia Arnăut, Valentin Sfercoci şi Ionel Tuțac.

 A plecat în veşnicie în data de 14 august 2006, în urma unui tragic accident de maşină, după ce cu o zi înainte a oficiat un botez la Milcoveni.

Serviciul de înmormântare a avut loc în data de 18 august, exact la 2 luni de la ordinare, în localitatea Dalboşeț, județul Caraş-Severin.

La înmormântarea fratelui au participat sute de oameni din Valea Almăjului. Evanghelia a fost vestită de pastorii: Pavel Petruț, Nicolae Radomir, Lica Lopătiță, Adrian Negru, Ion Dobren, Ilie Cimpoca, Eugen Cârpean, Valentin Sfercoci, Zaharia Arnăut, Mihai Fişteag, Marcel Opriş, Ghiță Schinteie.

Au slăvit pe Dumnezeu prin cântare: Ligia Bodea, fanfara din Eftimie Murgu şi corul din Lăpuşnicu Mare.

Surse:

Dr. Ionel Tuțac

Farul Creștin
Generația Seminarului Teologic Baptist din București care a marcat semicentenarul

                               Din ciclul:  „Centenarul Seminarului Baptist 1921 – 2021”


În aceste zile de mai ale anului 2021, am primit de la pastorul Nicu Mânzat de la Bistrița, un calendar, făcut cu iscusință, plin de amintiri, prietenii, poze de atunci și azi și tipărit în anul 2014, cu ocazia celor patruzeci de ani de la terminarea Seminarului. Fratele Nicu mi-a povestit cu mult patos despre acea generație.  Anul lor era singurul  în Seminar, de la anul întâi, 1971 și până în anul absolvirii, 1974. Inițiativa fratelui poate fi luată și de alți absolvenți.

De la ultima promoție din 1969, atunci când au absolvit 6 seminariști, până la această nouă promoție, au trecut 5 ani. În ziua de 14 iunie 1974, în cadrul serviciului de rugăciune al Bisericii Creștine Baptiste din Șoseaua Nicolae Titulescu 56/A, s-a sărbătorit încheierea cursurilor Seminarului, iar absolvenților li s-au înmânat diplome de absolvire. Serviciul divin este condus de păstorul bisericii Ioachim Țunea, care la acea vreme era și Secretarul General al Uniunii. La această serbare a cântat corul Seminarului, format din cei 12 seminariști, condus de fratele Burcă Florea.

Creat în interbelic, în plin comunism, serbează 50 de ani existență, iar acum la 100 de ani, serbează centenarul în mare libertate.

Să ne trăiești în ascultare de Dumnezeu și să ne fii o instituție ce ne conduce înspre a proslăvi Numele celui ce te-a ocrotit o sută de ani, onorabilă doamnă!

Redau toate cele 12 pagini ale calendarului, cu cele 12 nume ale seminariștilor absolvenți în al cincizecilea an de existență al Seminarului Teologic Baptist din București, cu respect și apreciere pentru inițiatorul și trăitorul, fratele pastor Nicu Mânzat.


sâmbătă, 22 mai 2021

Duhul Sfânt se primește într-o inimă curată prin punerea mâinilor Faptele Apostolilor 8: 1 – 25

 


Azi, Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne învață că Duhul Sfânt se primește  printr-o credință care rezultă din ascultarea de Dumnezeu, pocăință sinceră și o inimă curată, predată pe deplin lui Dumnezeu Tatăl. O neînțelegere corectă a primirii Duhului Sfânt, este pedepsită dur de Dumnezeu.

      I.          Botezul se administrează oamenilor care se pocăiesc și cred Evanghelia. v. 12, 22.

Samaritenii au fost evanghelizați și de Domnul Isus, ei știau Cuvântul scris al lui Dumnezeu, dar trăiau și în forma păgânilor. Nimeni nu se pocăiește numai după ce știe și înțelege bine Cuvântul Domnului.

    II.          După botez, prin punerea mâinilor și rugăciune se primește Duhul Sfânt . v. 15, 17.

Punerea mâinilor și rugăciunea se face de oameni acreditați de Dumnezeu.                                    De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. (2 Timotei 1:6, VDCC)

  III.          Inima care primește Duhul Sfânt trebuie să fie curată. V 21.

Dumnezeu ne învață prin Cuvântul său despre inima noastră, care trebuie predată Domnului în întregimea ei. Inima nu poate fi împărțită între Dumnezeu și lume, deoarece Dumnezeu nu acceptă această stare de lucruri.

30. şi ‘Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta.’ Iată porunca dintâi. (Marcu 12:30, VDCC)

15. Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac rod în răbdare.
(Luca 8:15, VDCC)

 IV.          Administrarea botezului și punerea mâinilor cu rugăciune se face în Numele Domnului Isus, fără bani sau alte favoruri. V. 20.

Dumnezeu a dat daruri oamenilor fără bani și cere ca lucrătorii Lui să vestească Evanghelia oamenilor fără bani.

8. Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi. (Matei 10:8, VDCC)

 

19. şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca, peste oricine-mi voi pune mâinile, să primească Duhul Sfânt.”
20. Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!

joi, 20 mai 2021

ISTORIA UNEI INTEGRĂRI: AVATARURILE EVOLUȚIEI BISERICII BAPTISTE DIN TRANSILVANIA de George Colcer

 


Vă prezentam mai dăunăzi, că bunul Dumnezeu ne-a mai dat un doctor în istorie baptisă, acum prezint lucrarea care l-a făcut doctor pe fratele George Colcer, normal fratele a făcut teza și așa a ajuns doctor cu  „Magna cum laude”.

Va să zică, aveam doctor, dar nu aveam lucrarea doctorală ca să o vedem și noi, să punem mâna pe ea, acum a ieșit de sub tipar, săptămîna asta din mai 2021.

Felicit pe fratele dr. Georce Colcer pentru această realizare importantă, pe firmamentul istoriei baptiste din România. Teza apare la „Institutul de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române din Cluj”, ceea ce îi conferă o greutate academică cu o recunoaștere într-un spațiu mai larg. A fost tipărită la Editura „Risoprint” din Cluj.

Când vorbim de o teză de doctorat, asta spune multe: documentată, argumentată, documente, arhive, studiu și migală și multe altele, sunt împletite într-o asemenea lucrare de anvergură.

Puteți comanda cartea pe pagina fratelui de „Facebook”.

Iată ce conține cuprinsul

Lista abrevierilor

Obiectivele cercetării

Istoriografia temei

Surse documentare

Metodologie. Rezumatul tezei

I. Argument

1.1. Locul mişcării baptiste în istoria creştinismului

1.2. Baptiştii şi libertatea de conştiinţă

1.3. Baptiștii în Europa

1.4. Mişcări evanghelice care au influenţat mişcarea baptistă

II. Perioada de pionierat a bisericii baptiste în Transilvania

2.1. Primii misionari baptişti în Transilvania

2.2. Formarea primelor biserici baptiste în Transilvania

1) Cluj

2) Năsăud

3) Ilva Mică

4) Feldru

5) Măgura Ilvei

6) Maieru

7) Nepos

8) Rodna

9) Ciceu Poieni

10) Dumbrăveni

11) Bistriţa

2.3. Constituirea Bisericii baptiste din Negrileşti

III. Structura de organizare a bisericii baptiste din Transilvania

3.1. Rolul autorităţilor în organizarea bisericii baptiste

3.2. Organizarea bisericii baptiste locale

3.2.1. Serviciile cultice

3.2.2. Finanţarea și administrația

3.2.3. Patrimoniul cultic

3.3. Personalul duhovnicesc şi administrativ (Studiu de caz: pastorii

din Transilvania

3.3.1. Seminarul Teologic Baptist

3.3.2. Pastorii din Transilvania

3.4. Organizarea bisericii baptiste pe comunităţi teritoriale

3.5. Organizarea bisericilor baptiste într-o uniune națională

3.5.1. Criza Uniunii Baptiste în perioada interbelică

3.5.2. Înțelegerea funcționării Uniunii Baptiste

3.5.3. Relaţia conducerii Uniunii baptiste din România cu statul comunist

3.6. Statute de organizare şi reviste, informaţii statistice

3.6.1. Statutele cultului baptist

3.6.2. Revistele cultului baptist

3.6.3. Informaţii statistice

IV. Perioada de consolidare şi interacţiune a bisericilor baptiste din

Transilvania cu autorităţile (1920-1948)

4.1. Interacţiuni în spaţiul socio-politic şi religios românesc al perioadei

interbelice

4.2. Relaţia biserică-stat în România interbelică

4.3. Cultele „neoprotestante” și persecuțiile religioase

4.3.1. Rapoartele autorităţilor privind mişcarea baptistă

4.3.2. Soldaţii baptişti în armată

4.3.3. Discriminarea elevilor baptişti în unităţile de învăţământ

4.3.4. Metode de represiune între 1930-1940

4.4. Etapele restrângerii drepturilor şi libertăţilor baptiştilor;

deciziile ministeriale

4.4.1. Ordinul circular nr. 15.831/1921

4.4.2. Creştinul nr. 3, vol. IX/1 februarie 1921, Michigan, Detroit

4.5. Demersuri pentru autorizarea bisericilor baptiste şi rezoluţii oficiale

4.6. Deciziile din perioada 1933-1939

4.7. Deciziile din anii 1938-1939

4.8. Bisericile baptiste între 1940-1942

4.9. Decretul lege de desfiinţare a cultului baptist din 1942

4.10. Recâştigarea drepturilor: 1944-1948

V. Biserica Baptistă după 1948

5.1. Arondările

5.2. Protestul Comitetului Creştin Român pentru Apărarea Libertăţii Religioase

și de Conştiinţă

miercuri, 19 mai 2021

Popovici Pavel 1876 - ? din Comănești

 

Fratele Popovici Pavel s-a născut în ziua de 12 mai 1876 în localitatea Comănești, județul Bihor. Părinții se numeau Pavel și Floare, de naționalitate română.

A studiat 4 clase primare și ocupația principală era agricultura.

În ziua de 3 aprile 1897 se căsătorește în localitatea Comănești cu Maria și Domnul le-a dat un copil, pe nume Ioan, născut în Comănești în ziua de 12 august 1925.

În anul 1898 este recrutat de Cercul de Recrutare Bihor și încorporat la Regimentul 33 infanterie, rămânând la vatră cu gradul de soldat.

Aude Cuvântul lui Dumnezeu vestit de fratele Mihai Cornea și se hotărăște să pășească pe calea credinței. În ziua de 6 octombrie 1903 este botezat în localitatea Comănești de Mihai Cornea.

Începând să predice Cuvântul Domnului prin sat, frații Mihai Cornea și Florian se hotărăsc, după ce îl cercetează, să-l ordineze în ziua de 5 aprilie 1906 ca predicator pentru zona Comănești.

În anul 1908 înființează Biserica Creștină Baptistă din Comănești care la data de 14 decembrie 1939 număra 30 de membri și 40 de aparținători.

A păstorit Biserica Creștină Baptistă din Bochia de la înființare în 1928, până în 1950 și Biserica din Agrijul Mic, din 1928 până în anul 1950. A păstorit și biserica din Bârzești.

În ziua de 22 iunie 1947 fratele Popovici Pavel participă la o seară de evanghelizare în localitatea Benești, (Bonești) județul Bihor, unde era un început de lucrare.

 

Surse:

Otniel-Laurean Vereș

Arhive

Farul Creștin

Ludovic Vidican 1905 - 1990 din Talpoş

 


Pastorul Ludovic Vidican s-a născut în data de 7 decembrie 1905 în localitatea Talpoș, județul Bihor. Părinții s-au numit Carol și Maria, născută Olcean, de religie baptistă și naționalitate română.

De tânăr, aude Cuvântul lui Dumnezeu și este cercetat de Duhul Sfânt, fiind atras de bunătatea mare a Lui, se botează în ziua de 6 septembrie 1926.

În anul 1927 a fost recrutat de Centrul de Recrutare Arad și a fost încorporat la Regimentul 8 Grăniceri și a rămas la vatră cu gradul de soldat.

În ziua de 1 august 1928 s-a căsătorit în localitatea Talpoș cu sora Maria, născută Negruțiu, în ziua de 15 septembrie 1907 și au fost binecuvântați de Dumnezeu cu 4 copii: Florița, Ana, Mărioara și Ioan.

În anul 1929 a fost ordinat ca păstor al Bisericii Creștine Baptiste din Talpoș unde era un număr de 452 membri și 370 de aparținători. Biserica din Talpoș avea păstor pe fratele Ștefan Petru. Se poate să fi lucrat împreună câțiva ani. A păstorit Biserica Baptistă din comuna Talpoș, județul Bihor, între anii 1939-1971.

 În timpul slujirii lui pastorale, lucrarea baptistă a luat un avânt remarcabil în această localitate. A iubit muzica, fiind dirijor de fanfară, cântând la toate instrumentele.

Domnul l-a chemat în veșnicie în data de 24 iunie 1990, pentru a fi împreună cu Cel ce i-a dat mântuirea în dar.

Surse:

 Dr. Ionel Tuțac

Arhivă

Farul Mântuirii