duminică, 16 septembrie 2018

Loghin Motrescu 1896 – 1972, din Crasna PutneiS-a născut la 17 decembrie 1986, în comuna Crasna Putnei.
A absolvit 6 clase elementare şi după cum mărturiseşte în monografia sa, din copilărie, avea atracţie spre religie. Despre credinţa baptistă a au­zit la vârsta de 17 ani, prin Andrei Bruja din Crasna Putnei, acesta la rândul lui, a primit credinţa bap­tistă prin Gheorghe Păduche, cu care se afla la muncă în pădurile Brodina-Seletin.
În iarna anului 1913, într-o seară geroasă, la întrunirile religioase, ţinute de
Adrian Bruja în Crasna Putnei, a venit şi un tânăr din sat, Loghin Motrescu. De
cum a intrat în adunarea aceea, a fost cucerit de ceea ce a văzut acolo și nu s-a mai
despărţit de credincioşii baptişti. Din acea seară a participat la toate întrunirile de
închinăciune şi de vestire a Evangheliei în Crasna Putnei.
În 1914, Loghin Motrescu e luat militar și ajunge pe front, dar avea deja credinţa în inimă.  În 1916 a venit acasă și a  făcut o călătorie în co­muna Vărşani, jud. Arad, în august 1916 şi acolo a fost  botezat de către Mihai Munteanu.
În 1917, se întoarce în Bucovina şi începe lucra­rea, mai ales în biserica din Pătrăuţi, se observă imediat la el talentul de predicare şi biserica îl alege ajutor de păstor pe lingă păstorul Iosif Tollar.
 La 1 martie 1922, e ordinat ca păstor împreună cu alți  păstori: Silvestru Ungureanu, Dumitru Hodoroabă, Silvestru Andriciuc, Nicolae Rusti, de către o comisie compusă din Constantin Adorian, Atanasie Pascu şi Radu Taşcă.
 În 1923, pleacă la Seminarul Teologic din Bucureşti, unde studiază timp de un an, după care se întoarce în Bucovina, în cercul lui de lucru, for­mat din bisericile din jurul oraşului Rădăuţi.
Era un predicator ordonat, cu claritate în expu­nere şi pretenţios în pregătirea predicilor. Avea şi darul scrisului, de aceea a publicat şi articole în „Farul Creştin”  şi în „Îndrumătorul Creştin Bap­tist”. De la el ne-a rămas în manuscris o monogra­fie care cuprinde istoria baptiştilor din Bucovina de la 1919 pană la 31 dec. 1943.
A fost un predicator dorit şi căutat de biserici, mai ales la ocazii deosebite: botezuri, nunţi şi înmormântări.
În anul 1972 a fost chemat acasă de Domnul.
Surse:
Alexa Popovici
Ioan Bunaciu
Marius Silvesan
Farul Creștin
Farul Mântuirei
Îndrumătorul Creștin Baptist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu