duminică, 18 decembrie 2016

Pentru vizitatorul meu din Rusia
Generația părinților mei, generația noastră și poate după noi să avem scris în sânge că răul vine de la Răsarit, mai precis din Rusia.  O fi așa  sau nu, o fi chiar așa, trebuie să știm că înainte de a fi Rusia leninistă, bolșevică, comunistă, ea a fost țaristă. Se pare că uni țari  au înțeles dezvoltarea religioasă și atașamentul oamenilor la învățătura Scripturii, pentru care oamenii erau gata să moară și au avut capacitatea de a fi toleranți față de cei ce înțelegeau Biblia într-un alt mod decât Biserica de stat.
Citind „Istoria Bisericei Creștine de la începutul ei și până în zilele noastre de Dimitrie G. Boroianu 1893” , am găsit acest articol ce mi se pare că ar fi de interes și de aceea îl public.
Referitor la toleranța din Rusia am scris și aici, dar mai marii noștri români se pare că nu învață de la ruși ce au făcut  ei între  anii 1650-1900, referitor la credințele religioase.

 „Aceeași situație favorabilă ce era sub Petru cel Mare pentru ideile noi, fu și sub Catherina II. Stabilimente și comunități diferite fură înființate, ademenirile papei  fură nebăgate în seamă și edictele de toleranță au făcut ca Rusia să apară între celelalte state ca singurul stat creștin, unde certele religioase n-au putut progresa până a se transforma în lupte civile. Numai grație înțelesului ce guvernatorii dau edictelor de toleranță, Rusia a fost cruțată de a vărsa sânge din motive religioase. Inteligenței și capacității unui Petru cel Mare, Rusia datorește progresul și dezvoltarea, fără a fi dusă de reformatori, cu toate că nu se poate nega cu desăvârșire că călătoriile lui Petru în Europa și educația Catherinei să nu fi influiențat la dezvolterea ei. – Prin faptul acesta anabaptiștii, frații moravi și alte secte se stabiliră în Rusia”.

Cărturarul nostru de mai sus spune despre noi: 

„Este aproape un fapt cunoscut care se documentează istoricește, că românii s-au opus atât tendințelor politice ale Apusului, cât și celor religioase cu cea mai mare energie. Românii deci, au preferat să fie supuși vicisitudinilor timpului, să sufere greutăți și asupriri, dar au refuzat atât în respectul politic cât și în cel religios”.   

 A înțeles oare Mircea bătrinul, ceva cu Apusul când spune: 

„Tu te lauzi că Apusul înainte ţi s-a pus?...
Ce-i mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus?
Mihai Eminescu,  Scrisoarea III.


Nu că lumina și libertatea  vine din Apus, sau din Rusia, ci din Cuvântul sfânt și binecuvântat al lui Dumnezeu.
Aș dori ca vizitatorul meu din Rusia să ne spună cum este acum acolo și cum stau acum cu toleranța creștină.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu