duminică, 1 iulie 2018

Matei Gavril 1915—1989 din Șușturogi
Pastorul Matei Gavril s-a născut la data de 15 august 1915, în localitatea Șușturogi, com. Cetariu, jud. Bihor, fiind cel mai mare dintre cei patru fraţi ai săi.
La vârsta de 22 de ani, fr. Matei Gavril s-a întors la Domnul, primind botezul        nou-testamental în bi­serica din localitate, în luna iunie 1937, botez ofi­ciat de lucrătorul cercual, fr. Dumitru Roşca.
La scurt timp după întoarcerea sa la Dumnezeu, iubind lucrarea Domnului, având şi înclinaţie şi ta­lent muzical, a fost preocupat de învățarea unor noţiuni de muzică. Fiind un bun cântăreț, împreună cu alţi fraţi şi surori, în anul 1945, sub îndrumarea şi sprijinul său, a luat fiinţă corul mixt în biserica din Șușturogi, cor care în anii 1962 —1963 număra 50 de persoane, făcând bucurii bisericilor din cercul pastoral al fratelui şi slăvind pe Dumnezeu prin imnurile cântate.
În anul 1942, fr. Matei Gavril s-a căsătorit cu sora Maria Sabău, fiica fr. Crăciun Sabău, un vechi lucrător cu Evanghelia, pe meleagurile Bihorului.
Din căsătoria lor au rezultat doi copii : Eugenia şi Florin, căsătoriţi şi ei la rândul lor, fiind mem­bri în Biserica Creştină Baptistă nr. 3 din Oradea.
În anul 1948, simţind chemarea Domnului în lucrarea Evangheliei, la cererea Bisericii Creştine Baptiste din Șușturogi, fr. Matei Gavril a fost or­dinat ca pastor. În activitatea sa, fratele a păstorit mai multe biserici, şi anume : Burzuc, Chişlaz,        Spinuş şi altele.
Din dorinţa de a-şi consolida cunoştinţele teolo­gice necesare îndeplinirii cu mai multă eficienţă a slujbei sfinte la care a fost chemat, între anii 1950— 1952, a urmat cursurile Seminarului Teologic Bap­tist din Bucureşti, iar după absolvirea a doi ani, a continuat să lucreze neobosit în cercurile de biserici mai sus amintite, până în anul 1977, când a fost pensionat.
La 16 iulie 1989, la vârsta de 74 ani, după o ac­tivitate de 49 ani pe ogorul Evangheliei, pastorul pensionar Matei Gavril, din localitatea ŞUŞTUROGI, jud. Bihor, un devotat slujitor al Domnului şi unul dintre pionerii credinţei baptiste pe aceste melea­guri, a plecat în veşnicie.

Dragostea sa pentru lucrarea Domnului, since­ritatea şi curăţia de inimă care l-au caracterizat pe fr. Matei Gavrilă şi-au pus amprenta adânc pe ini­mile multor credincioşi, fapt pentru care despăr­ţirea vremelnică, nu-1 va putea şterge din aminti­rea noastră.
Ştim că Domnul l-a chemat acasă pe fr. Matei Gavril, pentru răsplata cerească, în urma ostenelilor sale pe ogorul Evangheliei.
„Soarele tău nu va mai asfinţi, şi luna ta nu se va mai întuneca ; căci Domnul va fi Lumina ta pe vecie, şi zilele suferinţei tale au luat sfârșit! (Isaia 60 : 20)
„Bine, rob bun şi credincios ; ai fost credincios in puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri ; intră în bucuria stăpânului tău ! (Matei 25 : 23).
Serviciul divin de înmormântare s-a ţinut în ziua de 18 iulie 1989, în localitatea Şuşturogi, fiind condus de către fr. Vereş Teodor, pastorul Bise­ricii Creştine Baptiste nr. 3 din Oradea, pastor gi­rant al Bisericii Creştine Baptiste din această loca­litate.
Au fost prezenţi pentru a-1 conduce pe ultimul drum aici pe pământ, din partea conducerii Comu­nităţii Baptiste Oradea, fr. Aurel Tanc, vicepreşe­dinte şi fr. Pavel Badea II, secretar, precum şi un număr de 12 fraţi păstori activi şi pensionari.

Surse:
Pastor Pavel Badea I
Îndrumătorul Creștin Baptist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu