vineri, 29 iunie 2018

Ticăloşia Pocăiţilor, un articol de acum 119 ani 


Tot răsfoind ziarele vechi, scrise cu peste 150 de ani în urmă, nu mi se pare că lucrurile s-au schimbat, sau că lumea de atunci era mai retrogradă, sau că lumea în care trăiesc eu, este mai avansată. Vorbesc de mersul acestei lumi, de caracter, atentate, lupte, răutate, manipulare, dezinformare, minciună, demnitate, parcă în totalitate sunt la fel.
Avea Solomon dreptate:
Ce a fost va mai fi şi ce s-a făcut se va mai face; nu este nimic nou sub soare. (Eclesiastul 1:9)
Așa am găsit acest articol, scris la Arad, în anul 1899, ziarul Tribuna Poporului. Nu scrie că e bisericesc, politic, nici cultură, nici de stânga, nici de dreapta, doar că apare în ziua de duminică.
Acest articol merită citit și chiar se poate face un studiu de caz. Are câteva adjective, se vede chiar în titlu, dar ele fac frumusețea articolului. Nu am nici un iz ironic, sau de răutate,  ci vreau să mulțumesc foarte clar  Bibliotecii din Cluj, că le-a păstrat până acum și  le-a digitalizat  apoi autorului, care este în veșnicie și are o altă perspectivă asupra vieții și morții. AICI poți vedea că am mulțumit și Bisericii Ortodoxe, pentru atenția ce ne-a acordat-o pe când noi sufeream durerile nașterii.
Citind, vei vedea adevăr, dreptate, ambiție și pe cele ce le vei descoperi citind. El se poate citi de baptist, ortodox și de oricine. Vă doresc o lectură frumoasă.  


Ticăloşia Pocăiţilor[1]
         „Satele însă, unde învăţătorul şi preotul sunt oameni slabi, vai şi amar. Acolo se ivesc pocăţiţii...” (Tribuna Poporului, nr. 104)

Citind mai de multe ori asemenea plângeri în preţioasa foaie „Trib. P.”, îmi iau voie a face o privire asupra relaţiei duşmane, ce există între pocăiţi şi dieceza noastră. O fac aceasta din cauză, că mulţi români şi ortodocşi  buni, nu sunt pe deplin lămuriţi asupra pocăiţilor şi asupra primejdiei, cu care ameninţă lăţirea lor atât biserica ortodoxă, cât şi limba română. Mulţi îl nesocotesc pe acest duşman, pentru că e încă mic şi neînvăţat, dar vai!... El creşte, se întăreşte şi strică mult bisericii şi limbii noastre.
Nu e lucru zadarnic a ne ocupa cu această sectă eretică, care micşorează turma ortodoxă anual cu 500 – 600 maioreni dimpreună cu mulţi minoreni, care aparţin sufletelor pierdute.
Treziţi-vă cei chemaţi, sunaţi în trâmbiţe vestind primejdia!
Zdrobiţi-l pe acest vierme, care surpă la temeliile diocezei!
Acest nefericit şi nechemat oaspete: secta protestantică-mistică a baptiştilor (pocăiţilor) prin maghiarii de la Salonta a fost introdus în dieceză cu scopul de a strica biserica şi limba noastră. În veacul al XVI – lea n-au putut clătina valurile apusene ale reformaţiunii temeliilor bisericii noastre şi iată acum un mic vierme surpă la rădăcinile arborelui puternic, care mereu slăbeşte şi nu produce fructul dorit. Şi cu durere trebuie să observ, că această nefericită sectă tocmai la noi a aflat terenul cel mai favorabil pentru lăţire.
Şi iată cum!
Poporul suferă în neştiinţă mare religioasă. Pocăiţii deci în seducerea credincioşilor noştri urmăresc două principii.
Mai întâi încearcă a-i slăbi în credinţa ortodoxă: încearcă a le demonstra, că învăţăturile bisericii ortodoxe sunt false. Toate datinile noastre religioase sunt ceremonii deşarte şi urâte lui Dumnezeu. Astfel dispreţuiesc şi condamnă însemnarea sfintei cruci, adorarea sfintei cruci, a sfinţilor şi a icoanelor ca idolatrie. Dispreţuiesc cele 7 taine, pe unele pentru cuprinsul lor, pe altele pentru subiectul sau modul împărtăşirii lor. Dispreţuiesc cultul dumnezeiesc, precum şi întrebuinţarea simbolurilor şi multe altele. Poporul nu ştie să combată scorniturile deşarte şi opiniile creierelor tulburate ale pocăiţilor şi aşteaptă, ca preotul său să ia în apărare uzul şi dogmele atacate ale bisericii ortodoxe şi să combată cu înverşunare învăţătura eretică a pocăiţilor. Dar ce vedem? Preotul tace şi ameninţă numai cu închisoare şi multe altele. Astfel poporul învrednicind de credinţă cuvintele ereticilor, răceşte faţă de biserică.
Pocăiţii îi atrag apoi la ei prin predică.
  Se ştie, că românul ar uita de foame şi de sete ascultând vreo cuvântare dumnezeeiască. Dorul Românului, de a auzi întâmplările  sfinte, a auzi învăţăturile Mântuitorului şi ale sfinţilor apostoli, care mângâie, vindecă şi edifică, nu se poate descrie. Iar preoţimea noastră tocmai predica o neglizează. Sunt comune, unde moşneagul în întreaga-i viaţă abia a auzit una sau două predici sau nici una. Predicând deci propagatorii eretici, românul ascultă cu deosebită plăcere cuvintele evanghelice, dar nefiind capabil de a cunoaşte că nefericitul homo novus vorbeşte seducător şi prin puţina-i ştiinţă lăţeşte învăţătura greşită, îi urmează părăsind biserica, staulul adevărat şi se pierde. Astfel se pierd mulţi!
În anul 1887 se iviră la noi primele rândunele ale pocăiţilor şi în decurs de 10 ani luptându-se cu cunoscutele greutăţi ale începutului, abia le-a reuşit a câştiga vreo 600 de aderenţi. În anul trecut însă cu o repeziciune nemaipomenită au răpit nefericiţii vreo 400 de familii din sânul bisericii noastre. Legile civile fiind prielnice pentru ei, au nădejde, că în viitor vor secera şi mai rodnic pe pământurile noastre.
De nu vom împiedica lăţirea lor, peste 20 de ani am pierdut cel puţin 50.000 de suflete cu cei minoreni. O parte însemnată a diocezei. Biserica e deci în primejdie. Biserica, care ne este calea pregătită de Mântuitorul spre a ajunge pe ea la fericirea veşnică. Biserica, care e liman mântuitor celor aruncaţi de valurile lumii; maica biserică e atacată, care nu lasă să piară numele nostru de pe pământ, ci trecând noi din numărul celor vii, maica biserică ne aminteşte în rugăciunile sale pentru cei adormiţi în sânul ei.
Spre documentare, că prin lăţirea pocăiţilor e primejduită şi limba română, e destul a vă istorisi numai cele ce se petrec în Buteni (com. Arad).
În acest orăşel vreo 20 de familii fruntaşe – fără cei săraci – sunt pocăiţi. Actualul birău (primar) Teodor Sida încă e pocăit. Nu e de lipsă a vă arăta, ce influenţă are birăul asupra comunei. În acest orăşel însă s-a înfiinţat în anii trecuţi o şcoală de stat. Noi cunoaştem scopul înfiinţării, că nu e spre binele românilor. Iar pocăiţii trimit copiii lor la şcoala de stat. Pentru ce? Pocăiţii sunt duşmani declaraţi bisericii noastre. Învăţătorii ortodocşi nu toţi pot iubi şi pe duşman, deci şi pe pocăiţi cu copiii lor şi prin urmare nu pot tracta cu ei în acelaşi mod ca şi cu fiii credincioşilor noştri. De altă parte pocăiţilor, în fanatismul lor orbitor, nimic nu e bun, ce e al nostru, deci nici şcoala noastră. Întreb acuma: copiii crescuţi în şcoala statului vor fi români? Poate că învăţătorii lor, care adunându-se la conferinţa învăţătorilor de stat, ţinută în Lipova, nu s-au ruşinat a se împodobi cu tricolor străin şi a vorbi chiar şi între ei o limbă asiatică. Aceştia nu-s viţa lui Traian, care pentru nutrirea pântecelor stau în serviciul contrarilor noştri. Aceştia nu vor creşte fiii noştri după dorinţa noastră română.
Acestea se întâmplă în Buteni şi în celelate 60 de comune în prezent sau în viitor, unde s-a încuibat această sectă eretică.
Curăţirea diocezei de această boală depinde foarte mult de la preoţimea noastră. Credincioşii noştri prin neştiinţă religioasă se lasă seduşi de profeţi mincinoşi. Oare nu ne-a rânduit nouă Mântuitorul învăţători, care să delature neştiinţa? Turma e atacată cu succes de oamenii neştiinţei.
Mult poate ajuta turmei atacate preotul, care îşi împlineşte sfânta şi frumoasa chemare cu conştiinţă curată. Acela va curăţi grâul său de neghină şi va apăra turma sa de lupi răpitori. De la o preoţime adevărată depinde binele şi înflorirea neamului întreg.”
                               S.


[1] Tribuna Poporului, Anul III, Nr. 132, Sâmbătă, 10 (22 Iulie), 1899, pag. 5,6.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu