sâmbătă, 10 decembrie 2022

Domnule, am vrea să-L vedem pe Isus, cine ni-L poate arăta?

 


Suntem în febra și freamătul sărbătorilor anului 2022. Luna decembrie înaintează zi de zi cu o oarecare viteză și ne tot întrebăm ce și cum va fi, ce va aduce ziua de mâine? Ca popor român, cu un război la graniță, cu scumpiri în lanț, eșecul Schengen, lucruri care ne întristează și ne taie avântul bucuriei, ce să facem?

În aceste condiții, mai rămâne loc și pentru Isus? Am fi interesați ca acei greci cu două mii de ani în urmă să-L vedem pe Isus? Dar cine ni-L poate arăta pe Isus Cristos care s-a născut într-un grajd și culcat în iesle?

I.                Pot datinile și obiceiurile evreiești să ni-L arate pe Isus? Nu.

Profeții Vechiului Testament ne prezintă pe Isus ca venind în Betleem Iudeii, din seminția lui Iuda, pe firul împăratului David, adică din poporul ales de Dumnezeu care se numește Israel.

Cu durere mare trebuie să spunem că poporul Israel nu ni-L poate arăta pentru că nu l-a primit.

Ioan 1:11 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.

Apostolul Pavel, de partea sa spune despre datinile evreiești că sunt basme:

Tit 1:13-14 Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru, ca să fie sănătoşi în credinţă 14. şi să nu se ţină de basme evreieşti şi de porunci date de oameni, care se întorc de la adevăr.

II.              Pot datinile și obiceiurile creștine să ni-L arate pe Isus? Nu.

Creștinătatea este divizată în mii și mii de fracțiuni și vom zice cine ni-L poate arăta, care grupare? Unii zic că aceea care este cea mai veche, alții zic nu, pentru că ei s-au abătut de la adevăr și de aceea ne-am format noi. Prin dezbinarea creștină, prin intrigi, acuze reciproce întinse pănă la ură și dispreț, nu putem să-L vedem pe Isus, Cel adevărat.

III.            Poate festivismul și veșmântul de înaltă sărbătoare să ni-L arate pe Isus? Nu.

Fiecare crenguță a veșnicului verde, fiecare peteală desfășurată, fiecare luminiță din miile de beculețe multicolore, fiecare lumânare aprinsă, obturează cu forță vederea lui Isus, cel născut în Betleemul din Iudeea. Acestea și multe alte împodobiri, sunt acea mahramă pe care o au evreii, care îi împiedică să-L vadă pe Isus Mântuitorul.

IV.            Poate colindul și festivalurile de Crăciun să ni-L prezinte pe Isus? Nu.

Domnule, sunteți habotnic, fanatic, ce frumusețe în melodii cântate cu măiestrie? Ce dăruire, este adevărat, dar acestea încântă firea pământească, încântă o inimă plină de tristețe, dar la urmă deznădejdea crește mai mult când ne întâlnim cu trista realitate. Și eu ascult cu plăcere muzica de Crăciun, dar famenul etiopian nu s-a întâlnit cu Isus în Templu, ascultând corul compus din sute de voci și instrumente muzicale, ci pe drumul prin pustie.

 

V.              Pot eu pastor baptist să-L arăt pe Isus așa cum este? Nu.

Pentru că sunt în acest trup viciat și corupt, dar spălat și albit în sângele Domnului Isus, dar neputința, înțelepciunea limitată mă împiedică să-L prezint pe Isus așa cum L-a prezentat Dumnezeu prin Cuvântul Său.

VI.            Poate Biblia să ni-L arate pe Isus? Da

Este singura modalitate de a-L vedea pe Isus așa cum L-a prezentat Dumnezeu prin Cuvântul Său. Vei spune că și Biblia este coruptă prin traducere. În lucruri ce țin de mântuire nu este coruptă. Famenul citea liniștit în carul său, înconjurat de liniștea pustiei și acolo l-a descoperit pe Isus care poate să mântuiască.

Ar fi bine să lăsăm îngrijorările în mâna Domnului, împodobirile exterioare în seama celor ce nu vor să-L vadă pe Isus și să luăm Biblia verset cu verset, pagină cu pagină și ne vom întâlni cu El, acolo unde este. Îl vom vedea și nu vom mai vrea să ne despărțim de El.

Un lucru esențial în mântuire este închinarea la Dumnezeu și toți traducătorii scriu la fel, adică lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm. Mai jos redau două  versete spre exemplificare din toate traducerile românești de-a lungul timpului și le puteți compara,  să vedeți este corupt prin traducere sau nu:

 

Apocalipsa 22:9

(BLAJ) Şi mi-au zis: „Vezi, să nu faci! Că dimpreună cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce ţân cuvintele cărţii aceştiia, slujitoriu sânt. Lui Dumnezeu te închină!”
(BRC) Dar el îmi zice; Vezi să nu faci aceasta! Căci sunt împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi proorocii şi cu cei ce păstrează cuvintele cărţii acesteia. Lui Dumnezeu te închină.
(BTF) Atunci mi-a spus: Vezi, nu face aceasta, fiindcă eu sunt împreună-rob cu tine şi cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei ce ţin strâns cuvintele acestei cărţi; închină-te lui Dumnezeu.
(BVA) Dar el mi-a spus: „Să nu faci acest lucru! Eu sunt ca şi tine – tot un sclav – împreună cu fraţii tăi, profeţii, care ascultă (de) cuvintele din această carte. Închină-te lui Dumnezeu!”
(CLV) Şi el mi-a zis: „Vezi să n-o faci! Eu sînt un împreună-rob cu tine şi cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei ce păzesc cuvintele acestei cărţi. Lui Dumnezeu închină-te”.
(CV) Dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci aşa ceva! Eu sunt tovarăşul tău de lucrare şi cel al fraţilor tăi profeţii şi al celor care ascultă de cuvintele din această carte. Lui Dumnezeu să I te închini!“
(EDCR) Dar el mi-a zis: „Nicidecum*! Eu sunt un slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Lui Dumnezeu să I te închini!”
(GBV) Şi ·mi-a spus: „Vezi, nu face aceasta!“, ^eu sunt împreună-rob cu tine şi cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei care păzesc cuvintele cărţii acesteia. Lui Dumnezeu închină-te“.
(NTB) Şi-mi zise mie: „Caută să nu faci, că sînt slugă, soţ ţie şi fraţilor tăi prorocilor, şi celora ce păzescu cuvintele cărţii aceştia. Lui Dumnezău te închină”.
(NTIT) dar el mi-a spus din nou: „Nu! Să nu cumva să faci una ca asta, fiindcă şi eu sunt un slujitor ca tine şi ca fraţii tăi, profeţii, şi ca toţi aceia care iau aminte la adevărul cuprins în această carte. Numai lui Dumnezeu să i te închini.”
(NTLR) Dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci lucrul acesta! Eu sunt slujitor împreună cu tine, cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Lui Dumnezeu să I te închini!”
(NTR) Dar el mi-a zis: „Vezi să nu
faci lucrul acesta! Eu sunt rob împreună cu tine, cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Lui Dumnezeu să I te închini!”
(NTS) Şi îmi zice: Vezi, nu; că dimpreună cu tine rob sunt şi cu fraţii tăi Prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele cărţii acesteia; lui Dumnezeu te închină.
(SBB) Şi-mi zise: vezi să nu faci; sunt împreună slujitorul tău, şi al fraţilor tăi profeţi, şi al celor care păstrează cuvintele cărţii acesteia; lui Dumnezeu închină-te.
(TINT) Dar el mi-a spus: „Vezi să nu faci asta! Sunt slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei care păstrează cuvintele acestei cărţi. Lui Dumnezeu închină-te!”
(TLRC) El mi-a spus: „Să nu faci aceasta! Eu sunt sclav împreună cu tine, cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei care ascultă de cuvintele din cartea aceasta. Lui Dumnezeu să I te închini!”
(VBA) Dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci asta!^ Sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei ce păstrează cuvintele acestei cărţi. Lui Dumnezeu închină-te!”*
(VBOR) Şi el mi-a zis: Vezi să nu faci aceasta! Căci sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păstrează cuvintele cărţii acesteia. Lui Dumnezeu închină-te!*
(VBRC) Dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci asta! Sunt şi eu un slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi, cu profeţii şi cu cei care păstrează cuvintele cărţii acesteia. Pe Dumnezeu să-l adori!”
(VDC) Dar el mi-a zis: „Fereşte-te* să faci una ca aceasta! Eu sînt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.“
(VDCC)
Dar el mi-a zis: „Fereşte-te* să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.”
(VDCL) Şi el îmi zice: Vezi* să n-o faci: eu sunt rob împreună cu tine şi cu fraţii tăi prorocii şi cu cei ce păstrează cuvintele cărţii acesteia; închină-te lui Dumnezeu.
(VDCM) Dar el mi-a zis: Fereşte-te* să faci una ca aceasta! Eu sunt un slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei care împlinesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.

 

Un alt exemplu este acesta, că doar Domnul Isus este Mijlocitor între om și Dumnezeu. Ficare traducător a tradus după putința lui, dar esența este păstrată.

1 Timotei 2:5

(BLAJ) Că Unul easte Dumnezeu, Unul şi Mijlocitoriu între Dumnezeu şi oameni, omul Iisus Hristos,
(BRC) Căci unul este Dumnezeu, unul este şi mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni:cel ce s’a făcut om: Christos Iisus,
(BTF) Fiindcă este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, omul Cristos Isus,
(BVA) Există un singur Dumnezeu şi un singur Mediator între Dumnezeu şi oameni. Acela este Cristos Isus, care, (atunci când a trăit) ca om,
(CLV) Căci este un singur Dumnezeu, şi un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Cristos Isus,
(CV) Într-adevăr, există un singur Dumnezeu şi un singur Mediator între Dumnezeu şi oameni, Omul Cristos Iesus,
(EDCR) Căci* este un singur Dumnezeu şi Unul* singur este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: omul Hristos Isus,
(GBV) Pentru că* este un singur Dumnezeu şi un* singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Hristos Isus,
(NTB) Că unulu-i Dumnezău şi unulu-i împăcătoriu lui Dumnezău şi oamenilor, omul Hristos Iisus.
(NTIT) că Dumnezeu e de o parte, şi toţi oamenii sunt de cealaltă parte, iar Cristos Isus, el însuşi om, se află între ei pentru a-i uni,
(NTLR) Căci este un singur Dumnezeu şi un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Cristos Isus,
(NTR) Căci este un singur Dumnezeu şi un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Cristos Isus,
(NTS) Că Unul este Dumnezeu, Unul şi Mijlocitor între Dumnezeu şi între oameni, Omul Iisus Hristos.
(SBB) Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitor al lui Dumnezeu şi al oamenilor, un om Hristos Iisus.
(TINT) Fiindcă există un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, omul Iisus Hristos,
(TLRC) Este un singur Dumnezeu şi un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni – omul Cristos Isus.
(VBA) Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: Omul Hristos Iisus,*
(VBOR) Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: omul Hristos Iisus,*
(VBRC) Căci unul este Dumnezeu şi unul singur este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: omul Cristos Isus*
(VDC) Căci* este un singur Dumnezeu, şi este un* singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,
(VDCC)
Căci* este un singur Dumnezeu şi este un* singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,
(VDCL) Căci* este un singur Dumnezeu şi un* singur Mijlocitor al lui Dumnezeu şi al oamenilor: omul Hristos Isus,
(VDCM) Căci* există un singur Dumnezeu şi există un* singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Cristos,

 Domnul să ne dea o inimă plină de dragoste pentru Cuvântul Său, care ne învață unde și cum îl putem întâlni pe Isus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu