miercuri, 21 decembrie 2022

Să ne închinăm cu magii în fața Pruncului Isus și să-I dăm inima ca dar


 

Suntem în ajunul marii sărbători a întrupării Domnului Isus Cristos. Biblia ne spune că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale. El va muri pe cruce și prin rănile Lui suntem mântuiți, iar acum El este în cer și mijlocește pentru noi la Tatăl. În aceste zile și în fiecare zi, toată viața noastră, să-L căutăm pe Domnul Isus și numai Lui să ne închinăm, cum este scris în Cuvântul Domnului.

Luca 4:8 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris : ‘Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.’”
Diavolul ne va da alte ținte de rugăciune, alte preocupări, dar să nu uităm, magii s-au rugat Pruncului Isus. Centrul sărbătorii este Isus Cristos, pe El îl căutăm și îl lăudăm?

 

Magii au căutat pe pruncul Rege și când L-au găsit, I s-au închinat.

Matei 2:11Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.
Nouă, Dumnezeu ne cere inima, ca să-L sfințim pe Isus ca Domn.

1 Petru 3:15 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă,

Păstorii au fost informați că s-a născut Mântuitorul, care va da mântuire.

Luca 2:10-11 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:
11. astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

Numele Domnului Isus ni s-a dat azi, ca în Numele Lui să ne plecăm genunchiul înaintea lui Dumnezeu.

Filipeni 2:9-11 De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume;
10. pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ
11. şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.


Cu ocazia acestor sărbători și trecerea într-un nou an 2023, vă doresc numai binecuvântări din partea Domnului Dumnezeu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu