miercuri, 26 octombrie 2016

George Colcer 

Din această toamna poporul baptist s-a îmbogățit cu încă un doctor în istorie.

  Îl felicit în Numele Domnului Isus și doresc ca să vină cu ceea ce a dobândit la completarea, ridicarea și aducerea tot mai mult la zi a istoriei acestui popor credincios care dorește să laude pe Domnul.
Cu ajutorul Bunului Creator fr. George dorește să publice teza de docorat, teză ce are elemente noi pentru istoria baptistă din România.  Vezi mai jos cuprinsul.
În data de 19.10.2016, la Institutul de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române din Cluj, George Colcer, a susținut public teza de doctorat cu titlul:
ISTORIA UNEI INTEGRĂRI: AVATARURILE EVOLUȚIEI BISERICII BAPTISTE DIN TRANSILVANIA
Coordonator științific: C. S. I dr. Simion Rețegan.
 În urma susținerii, a obținut titlul de doctor în Istorie și calificativul foarte bine.
Date biografice
  George Colcer este născut în data de 07.05.1979 în localitatea Toplița, județul Harghita. Din anul 2004 este căsătorit cu Aura (Voicilă) și au împreună o fată, Alexia-Oana. 
1. Septembrie 1985 - Iunie 1993 Învățământ elementar
2. Septembrie 1996 - Iunie 1999 Bacalaureat
3. Octombrie 2001 - Iunie 2005 Licență. Universitatea București, Teologie în cadrul Institutului Teologic Baptist de Grad Universitar din București:
- Specializarea: Teologie Pastorală
- Subiectul lucrăii de licență: Importanța Apologeticii în Evanghelism.
4. Octombrie 2007 - Iulie 2008 Master. Facultatea de Științe și Litere, Universitatea ”Petru Maior”, Târgu Mureș:
- Specializarea: Elitele și proiectele de construcție europeană
- Subiectul lucrării de dizertație: Proiecte culturale de unificare Europeană în secolul al XVIII-lea și al IX-lea. 5. Octombrie 2010 - prezent, doctorand la Institutul de Istorie ”George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca:
- Tema de cercetare: Istoria unei integrări: avatarurile evoluției Bisericii Baptiste din Transilvania.
6. August 2005 - August 2013 Pastor-coordonator:
- Biserica Creștină Baptistă ”Emanuel” Bistrița.
7. Iulie 2006 - iunie 2013 Profesor
8. August 2011 -  Definitivarea în învățământ
9. August 2013 - prezent Ministro de Culto Evangélico:
- Biserica Creștină Baptistă ”Betel” Madrid
- Biserica Creștină Baptistă ”Biruința” Arganda del Rey (2013-2016)
10. Martie 2014 - prezent Președinte al Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Române din Spania.

Iată ce conține cuprinsul tezei de doctorat:
Lista abrevierilor
Obiectivele cercetării
Istoriografia temei
Surse documentare
Metodologie. Rezumatul tezei
I. Argument
            1.1. Locul mişcării baptiste în istoria creştinismului
            1.2. Baptiştii şi libertatea de conştiinţă
            1.3. Baptiștii în Europa
            1.4. Mişcări evanghelice care au influenţat mişcarea baptistă
II. Perioada de pionierat a bisericii baptiste în Transilvania
            2.1. Primii misionari baptişti în Transilvania
            2.2. Formarea primelor biserici baptiste în Transilvania
            1) Cluj
            2) Năsăud
            3) Ilva Mică
            4) Feldru
            5) Măgura Ilvei
            6) Maieru
            7) Nepos
            8) Rodna
            9) Ciceu Poieni
            10) Dumbrăveni
            11) Bistriţa
            2.3. Constituirea Bisericii baptiste din Negrileşti
III. Structura de organizare a bisericii baptiste din Transilvania
            3.1. Rolul autorităţilor în organizarea bisericii baptiste
            3.2. Organizarea bisericii baptiste locale
            3.2.1. Serviciile cultice
            3.2.2. Finanţarea și administrația
            3.2.3. Patrimoniul cultic
            3.3. Personalul duhovnicesc şi administrativ (Studiu de caz: pastorii din Transilvania)
            3.3.1. Seminarul Teologic Baptist
            3.3.2. Pastorii din Transilvania
            3.4. Organizarea bisericii baptiste pe comunităţi teritoriale
            3.5. Organizarea bisericilor baptiste într-o uniune națională
            3.5.1. Criza Uniunii Baptiste în perioada interbelică
            3.5.2. Înțelegerea funcționării Uniunii Baptiste
            3.5.3. Relaţia conducerii Uniunii baptiste din România cu statul comunist
            3.6. Statute de organizare şi reviste, informaţii statistice
            3.6.1. Statutele cultului baptist
            3.6.2. Revistele cultului baptist
            3.6.3. Informaţii statistice
IV. Perioada de consolidare şi interacţiune a bisericilor baptiste din Transilvania cu autorităţile (1920-1948)
            4.1. Interacţiuni în spaţiul socio-politic şi religios românesc al perioadei     interbelice
            4.2. Relaţia biserică-stat în România interbelică
            4.3. Cultele „neoprotestante” și persecuțiile religioase
            4.3.1. Rapoartele autorităţilor privind mişcarea baptistă
            4.3.2. Soldaţii baptişti în armată
            4.3.3. Discriminarea elevilor baptişti în unităţile de învăţământ
            4.3.4. Metode de represiune între 1930-1940
            4.4. Etapele restrângerii drepturilor şi libertăţilor baptiştilor; deciziile ministeriale
            4.4.1. Ordinul circular nr. 15.831/1921
            4.4.2. Creştinul nr. 3, vol. IX/1 februarie 1921, Michigan, Detroit
            4.5. Demersuri pentru autorizarea bisericilor baptiste şi rezoluţii oficiale
            4.6. Deciziile din perioada 1933-1939
            4.7. Deciziile din anii 1938-1939
            4.8. Bisericile baptiste între 1940-1942
            4.9. Decretul lege de desfiinţare a cultului baptist din 1942
            4.10. Recâştigarea drepturilor: 1944-1948
V. Biserica Baptistă după 1948
            5.1. Arondările
            5.2. Protestul Comitetului Creştin Român pentru Apărarea Libertăţii Religioase și de Conştiinţă
VI. Concluzii……………………………………………………………………......p.246-250
            Bibliografie selectivă………………………………………………………...p.251-252
            Bibliografie…………………………………………………………………..p.253-260
            Anexe………………………………………………………………………...p.261-316
            Ilustraţii………………………………………………………………………p.317-343
            Hărţi…………………………………………………………………………..p.344-347

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu