miercuri, 20 decembrie 2017

Cicirean Gheorghe 1895-1984

Pastorul  Ioan Coldea, scrie în revista   Îndrumătorul Creștin Baptist” din anul 1984 despre  Fr. Cicirean Gheorghe.
Fr. Cicirean Gheorghe s-a născut la 6 decembrie 1895 în localitatea Cuvin, jud. Arad.
Aici fratele face școala primară de 6 ani.
În anul 1913 s-a întors la Dumnezeu prin cântarea „Isus vă cheamă, auziţi...“ cântată de fraţii misionari Radu Taşcă şi Crăciun Simion. A fost bo­tezat la 19 august 1913 de către fr. pionier al Evan­gheliei, Kornea Mihai.
În anul 1918 s-a căsătorit cu sora Orădan Elisabeta. Au avut cinci copii, 12 nepoţi şi 14 stră­nepoţi.
A  lucrat în Biserica din Cuvin, jud. Arad, din 1913 până în anul 1930. Aici a donat materialul adunat pentru construirea casei proprii în vederea construirii casei de rugăciune.
În anul 1930 s-a mutat la Arad, unde cu un grup de fraţi au fondat Biserica „Speranţa“, al cărui mem­bru a fost până în anul 1974.
A  fost ordinat diacon principal în anul 1939, fiind în comitetul bisericii ani de-a rândul.
În anul 1947 când s-a constituit Biserica „Betel“ din Arad, fr. Cicirean a fost printre membrii fon­datori. Aici a lucrat până la sfârșitul vieţii sale pământene.
Fr. Cicirean Gheorghe a fost un credincios sin­cer, un colaborator cinstit, optimist, calm, fiind un bun sfetnic şi părinte pentru toţi.
Fr. a lucrat și în C.F.R. mai mulți ani de zile.
In ziua de 23 martie 1984 a fost chemat acasă, iar sufletul său a ajuns la Mântuitorul său, pe care l-a iubit aşa de mult.
Pe lângă membrii Bisericii locale, la serviciul de înmormântare au luat parte mulţi fraţi şi surori din bisericile din Arad şi din comunitate ,unde fratele a lucrat şi a fost cunoscut.
În jurul catafalcului a fost familia îndoliată, iar Cuvântul Domnului a fost propovăduit de următorii fraţi :
Din partea Comunităţii Arad, fratele păstor Mi­hai Chiu şi fr. Vasile Jula ; din partea Bisericii „Speranţa", unde fratele a fost membru timp de 44 ani, fr. Igna Ionaş, iar fr. Ion Ostafi, diacon ales a rostit rugăciunea de invocare.
Din partea Bisericii locale, fr. păstor loan Col­dea, iar fr. Ştefan Redeş, diaconul ales al Bisericii, a rostit rugăciunea de încheiere.
Serviciul de înmormântare a fost împodobit de fan­fara Bisericii locale, unită cu cea din Biserica „Spe­ranţa" şi „Aradul Nou“, precum şi de corul bărbătesc reunit din alte biserici.
La serviciul divin care s-a ţinut la cimitir, au vorbit fraţii Resedea Petru şi Morar Teodor.
Surse de informare:
Îndrumătorul Creștin Baptist.
Fișa pastorală.
Fratele păstor Jurcoi Emanuel din Covăsânț.
 
Botez 1957

Un comentariu: