sâmbătă, 23 decembrie 2017

Adevărul despre nașterea lui CristosIeri am postat pe blog două mesaje ale fraților noștri baptiști, vechi de 84 și respectiv 104 ani. Astăzi vin cu un mesaj de sărbători proaspăt ieșit de sub pana binecuvântată a fr.  Dr. Costel Ghioancă, păstor al Bisericii Baptiste „Adonai” din București. Fr. prinde foarte corect de ce trebuie să sărbătorim acest eveniment și ce semnificație are pentru noi: „Pentru noi, a celebra nașterea lui Cristos înseamnă să ne reamintim adevărul! Ce semnifică de fapt venirea în lume a Domnului Isus Hristos și cum ne afectează în mod direct acest eveniment?”
Puteți aici să ascultați predici de  fr.  Dr. Costel Ghioancă.

Text: Matei 1:18-25

Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la  Duhul Sfânt. 19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. 20. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: "Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. 21. Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale." 22. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: 23. "Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel" care, tălmăcit, înseamnă: "Dumnezeu este cu noi." 24. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevasta sa. 25. Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un Fiu. Şi el I-a pus numele Isus.

Introducere
Acum aproape două mii de ani se petrecea evenimentul care a împărțit istoria omenirii în două. Într-o iesle rece, într-un grajd obișnuit dintr-o localitate mică, numită Betleem, se năștea Creatorul universului, Domnul Isus Hristos. De atunci și până astăzi omenirea comemorează an de an venirea Salvatorului în lume. Dar, odată cu trecerea vremii, celebrarea întrupării lui Cristos înseamnă pentru mulți oameni cumpărături și distracții – mai puțin adevărul despre ce a însemnat venirea Domnului în lume.
Pentru noi, a celebra nașterea lui Cristos înseamnă să ne reamintim adevărul! Ce semnifică de fapt venirea în lume a Domnului Isus Hristos și cum ne afectează în mod direct acest eveniment? Relatarea nașterii, descrisă de Matei, ne asigură de veridicitatea ei: Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa…” (Matei 1:18). Așa, și nu altfel!

Subiect: Adevărul despre nașterea lui Cristos

1.      Nașterea lui Mesia a avut loc printr-o concepție miraculoasă
Primul lucru pe care îl accentuează Matei este faptul că Mesia s-a născut în urma unei concepții miraculoase. În textul analizat se face de două ori referire la acest aspect:
·         Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la  Duhul Sfânt. (Matei 1:18)
·         "Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. (Matei 1:20).
De ce este important să reținem acest adevăr privitor la întruparea lui Mesia, și cum ne afectează el pe noi?
Sunt două aspecte importante la care merită să ne gândim:
a.       Concepția miraculoasă face trimitere la originea divină a Pruncului născut la Betleem.
b.      Concepția miraculoasă ne arată că Cristos este primul Om născut fără păcat, din pricină că El nu a fost născut „în Adam”, ci este „al Doilea Adam” .  „Caci, dupa cum prin neascultarea unui singur om, cei multi au fost facuti pacatosi, tot asa, prin ascultarea unui singur Om, cei multi vor fi facuti neprihaniti.” (Romani 5:19).
Aplicație: Cine este Isus Cristos? Este Dumnezeu adevărat și Om fără păcat! Nașterea umilă a lui Hristos, vulnerabilitățile specifice unui nou-născut nu trebuie să ne inducă în eroare. El este Dumnezeu și Om! Explicațiile ateilor, ale unor filozofi, sau chiar ale unor teologi, care vor să-l reducă pe Cristos la nivelul unui simplu om, nu trebuie să ne inducă în eroare. Cel născut în Betleem este Dumnezeu și Om! Însuși modul nostru de trai și raportarea noastră la Cristos ar fi bine să descrie același adevăr: Cristos este Dumnezeu și Om! Astăzi nu sărbătorim nașterea oricui – celebrăm nașterea Celui fără început!

2.      Concepția miraculoasă a fost necesară pentru  misiunea mesianică
Primul adevăr reținut de noi este că Mesia s-a născut printr-o concepție miraculoasă. Mai departe, descoperim că această concepție miraculoasă era necesară pentru misiunea mesianică. Îngerul îl înștiințează pe Iosif: 21. Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale." (Ioan 1:21).
În această simplă afirmație este prezentată misiunea mesianică, „El (Cristos) va mântui pe poporul Lui de păcatele sale), însă numai Dumnezeu-Omul fără păcat putea să îndeplinească această misiune. Mai mult, aceeași simplă afirmație ne prezintă cu maximă claritate câteva adevăruri universale:
a.       Nu există alt Salvator – numai EL, Mesia! („El va mântui”). Toate speranțele omenirii sunt în acel Copil născut la Betleem. Oricât de sofisticați dorim să fim și oricât de pluralistă este societatea contemporană, tot un Singur Salvator există. De ce? Fiindcă numai El este Dumnezeu și Om. În cine (sau în ce) îți pui tu încrederea pentru viața ta? Astăzi ești chemat din nou să-ți amintești că El, Cristos, este Salvatorul!
b.      Suntem păcătoși și avem nevoie de salvare! Textul ne spune: va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Întruparea lui Mesia este, dacă vreți, un mod dramatic de a spune că omenirea este păcătoasă și are nevoie disperată de salvare. Dumnezeu nu se dezice de lumea căzută în păcat, ci este gata să devină El însuși Om (fără păcat) pentru a aduce eliberare. Astăzi păcatul este un cuvânt perimat, redefinit, domesticit, sau chiar uitat. Dar, o descifrare adecvată a întrupării mesianice se realizează numai printr-o viziune corectă (biblică) asupra păcatului. Suntem chemați astăzi să ne cercetăm și să ne pocăim de păcatele noastre.

3.      Misiunea mesianică este rezultatul planului divin
Concepția miraculoasă era necesară în vederea îndeplinirii misiunii mesianice a lui Cristos. Mai departe, misiunea mesianică este rezultatul planului divin. Întruparea lui Cristos nu este o improvizație divină, o ”soluție de avarie” pentru o umanitate în derivă, Dumnezeu nu ajustează lucrurile din mers. El este Stăpân absolut și are planuri desăvârșite pe care le duce la îndeplinire. Matei ne semnalează aceste lucru, cel puțin în două moduri:
a.       Nașterea lui Hristos este o împlinire a profețiilor - 22. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: 23. "Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel" care, tălmăcit, înseamnă: "Dumnezeu este cu noi." (Matei 1:21-22).
b.      Modul în care Matei prezintă genealogia Domnului Isus indică același lucru – Isus este Mesia davidic, potrivit planului lui Dumnezeu: „17. Deci de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.” (Matei 1:17).
Matei face apel la arta ebraică de folosire a numerelor. Astfel, el ”potrivește” genealogia lui Cristos, așa încât să avem un triplet de 14. Dar, 14 este numărul corespunzător numelui David (d=4, v=6 și d=4). Deci, mesajul este acela că Isus este Mesia davidic, Cel promis.
Aplicații:
·         Salvarea nu este doar o posibilitate, este o certitudine (El va mântui pe poporul Său). Important este să facem parte din poporul Domnului și să ne încredem în puterea Lui Dumnezeu de a ne salva. Dacă planul lui Dumnezeu s-a împlinit în mod nestingherit în ce privește nașterea lui Cristos, același plan se va înfăptui și în privința lucrării lui Cristos.
·         Dacă Dumnezeu este Suveran și totul se împlinește după voia Lui, cel mai potrivit răspuns din partea noastră este să ne supune și să colaborăm bucuroși cu Domnul. A ne opune lui Dumnezeu este o nebunie. Vedem că, deși impulsul lui Iosif a fost acela de a  acționa conform înțelepciunii sale, odată ce el înțelege planul divin este gata să asculte întocmai de Dumnezeu: 24. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevasta sa. (Matei 1:24). Să lăsăm și noi ”calculele” noastre, îngrijorările noastre, planurile noastre și să căutăm să trăim pe traiectoria voii lui Dumnezeu.

Încheiere
Din adevărurile prezentate în acest mesaj învățăm că nașterea Domnului Isus nu a împărțit doar istoria în două, în ce privește numărarea anilor. Ea ne împarte și istoria vieții noastre în două: viață fără salvare, fără speranță și viață cu Hristos, viață alături de Mesia. În care etapă a vieții tale ești tu?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu