joi, 26 aprilie 2018

Gavril Popovici, 1907-1984, din Chișlaz
Fr. Gavril Popovici a văzut lumina zilei la 7 noiembrie 1907, într-o familie de ţărani din satul Chişlaz, jud. Bihor. Părinții se numeau Teodor și Maria.
Când co­pilul Gavril a împlinit vârsta de 2 ani, părinţii lui au îmbrăţişat credinţa baptistă şi i-au dat o educaţie în spirit creştin baptist.
A făcut patru clase primare în satul său natal.
În anul 1921, tânărul Gavril, fiind încorporat în armată pentru a-şi face datoria faţă de patrie, a luat parte la ser­viciile divine ale Bisericii Baptiste „Golgota” din București, unde ascultând predicile fratelui pastor Constantin Adorian, a fost cercetat de Cuvântul lui Dumnezeu şi-a predat viaţa în mâna Lui, primindu-L pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor personal. Împiedicat de împrejurări, şi-a mărturisit credinţa in apa botezului abia în anul 1933.
S-a căsătorit în anul 1933 cu sora Ana şi Dumnezeu le-a binecuvântat căsnicia cu naşterea a trei copii: Aurel, născut în 1934, Ionel născut în 1937 și Florica născută în 1940.
După terminarea celui de-al doilea război mondial, fr. Gavril Popovici reîntorcându-se sănătos acasă, a avut bucu­ria ca Biserica Creştină Baptistă din Chişlez să-l aleagă ca păstor al ei şi să-l ordineze pentru această slujbă.
Pes­te un an, la cererea altor biserici din jur, fratele a fost ales ca pastor la un cerc de şapte biserici. La scurt timp după aceasta, prin pensionarea unui pastor, a primit în păstorire alte 6 biserici. Lucrând ca pastor în aceste bise­rici, o bună perioadă de timp a îndeplinit şi funcţia de preşedinte de cerc bisericesc, după felul de organizare al lucrării din acel timp.
În anul 1938 s-a ținut în comuna Bălaia, județul Bihor, conferința anuală a cercului Bălaia. Au luat parte delegați din 8 comune și au participat și din cercul Chișlaz, frații Sușan, Gavril Popovici și Pop.
În tot timpul activităţii sale. fr. Popovici Gavril s-a dis­tins ca un bun lucrător în câmpul Evangheliei. El a fost un bun predicator, care a împărţit drept cuvântul Adevă­rului. De asemenea, a fost un bun păstor, tinerii predica­tori, care în anul 1960 au venit de la Seminar pe melea­gurile Chişlazului își amintesc de fratele Gavril Popovici ca de un bun părinte sufletesc, care le-a îndrumat paşii pe ogorul Evangheliei cu multă dragoste, inspirându-i la dăruire şi perseverenţă în această grea lucrare.
Ultima perioadă a vieţii sale, fr. Gavril Popovici şi-a pe­trecut-o lucrând în Biserica din Chişlaz, sprijinindu-i pe noii păstori care s-au perindat în cercul Chişlaz. Ori de câte ori era nevoie, fr. Popovici era gata meargă în oricare biserică din jur. A fost gata întotdeauna să stea in spăr­tură cu orice sacrificiu.
Fiind bolnav de o boală cardiacă, agravată şi mai mult în acest an, inima caldă a fr. Popovici Gavril a încetat să mai bată in ziua de 23 mai 1984.
Serviciul de înmormântare a avut loc în ziua de 25 mai 1984 și a fost condus pe ultimul drum de fr. Valeriu Iovan, pastorul bisericii şi al cercului Chişlaz. Cuvântul lui Dumnezeu a fost propovăduit cu acest prilej de fraţii pastori : Aurel Tanc, P. Pavel Badea, Radu Ţeţ şi Alexandru Bodor.
La serviciul de înmormântare au luat parte credincioşi din localitate şi din bisericile care au fost păstorite de fra­tele Popovici. De asemenea au luat parte şi mulţi consă­teni şi cunoscuţi, care i-au purtat o deosebită stimă şi pre­ţuire.
Fanfara Bisericii Creştine Baptiste nr. 3 din Oradea a împodobit serviciul religios cu cântări.

Surse:
Pastor - Alexandru Bodor
Marius Silveșan
Îndrumătorul Creștin Baptist
Farul Creștin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu