joi, 6 august 2020

Pocăiții - Studiu pentru combaterea sectei pocăiților- de dr. Sebastian Stanca – 1913


Această carte a fost scrisă acum 107 ani, de o personalitate importantă, pe nume dr. Sebastian Stanca. I se mai spune „Sebastian Stanca (1878-1947) Un cleric cărturar din Sebeșul de altădată”.

Am cumpărat-o, să văd ce se spune despre pocăiți, pentru că are 272 de pagini și mă gândeam că va aduce informații importante pentru istoria noastră baptistă și a adus. Cine a păstrat-o, a fost de bună seamă un bun iubitor de carte, pentru că a îmbrăcat cartea în copertă tare, păstrată bine, este citită pentru că are mici sublinieri cu creionul, este ștampilată, dar din păcate este acoperit numele.

Cartea nu se ocupă prea mult de pocăiți și secte, ci pe combaterea lor. Introducerea are câteva precizări importante, iată câteva:

„Cangrena sectară a găsit cuib cald și la poporul nostru și a ajuns să fie o primejdie reală pentru temelia existenței noastre ca Români.”

Printre câteva cauze care au făcut posibilă cuibărirea pocăiților, ar fi următoarele:

„Elementelor moralicește degenerate ale poporului nostru, cari caută cu orice preț să se emancipeze...”

„La curentul acesta de destrămare a contribuit mult și „lumina” adusă din America precum și indiferentismul ba chiar aversiunea față de biserică a celor mai mulți intelectuali români”. Vorbim de acestea la nivelul anului 1913.

Bucuria mea mare ce am găsit-o în carte, sunt următoarele informații:

1.    Anabaptiștii sunt puși ca prima sectă ivită din cauza reformei.

2.    Prezintă baptiștii ca o sectă care face parte din „grupa mare a sectelor” . Din această sectă se nasc alte secte, precum „adventiștii”, „nazarinenii” și altele.

3.    Baptiștii pun preț deosebit pe propagandă, răspândirea Bibliei, având în vedere „realizarea Împărăției lui Dumnezeu”.

4.    Nu admit petrecerile, veselia peste tot. Distracția adevărată este Sfânta Scriptură, rugăciunea și cântarea sfântă.

5.    Confirmă sub o formă de dezinformare că în anul 1913 erau 6000 baptiști români în 150 de comune, au 22 case de rugăciune proprii, 12 predicatori, 16 bătrâni și 10 diaconi, comunități organizate și recunoscute 10.

6.    Confirmă valoarea lui Vasile Berbecar și bogăția literaturii baptiste prezentă pe piața românească din Transilvania, din Țara Ungurească.

Citind am mai găsit și alte adevăruri, dar timpul îmi este limitat  și mie și mulțumesc post-mortem autorului, celui ce a cumpărat-o, păstrat-o și celui ce a pus-o în vânzare. Aceste cărți sunt de valoare istorică pentru noi.

Dacă aveți asemenea cărți în bibliotecă sau găsiți din întâmplare, recuperați-o, eu caut și sunt de folos și folositoare.


2 comentarii: