joi, 25 mai 2017

Gheorghe Albu 1877-1930


S-a născut în anul 1877 în localitatea Racojdia și încă din tinerețe este atras de dragostea lui Dumnezeu și se pocăiește, făcând parte din Biserica Baptistă din localitate.
În anul 1919 este ales predicator al Bisericii Baptiste din Racojdia și din împrejurimi.
A misionat în plasa Moldova Nouă, împărțind literatură religioasă și predicând Evanghelia, dând sfaturi acolo unde era nevoie și ajuta pe cei săraci. A înființat o Uniune pentru ajutorarea celor lipsiți.
Lucrarea fratelui a fost una amplă și binecuvântată de Domnul, asta  se vede din anunțurile  făcute de Farul Mântuirii, care spune:
  În ziua de 20 August 1922  a avut loc un frumos botez în com. Racojdia cu 43 de suflete.. La această serbare au participat peste 1500 de persoane.[1]
În ziua de 8 Iunie, participă la un botez în Biserica din Bogodinți unde s-au botezat 37 persoane.[2]
La Congresul de la Buteni din 22-25. Oct. 1925 este ales membru în Consiliul Uniunii.[3]
În ziua de 06.12.1926 participă la inaugurarea Casei de Rugăciune din comuna Agadici.[4]
A fost alături de fr. păstor Craiovean din Moldova Nouă,  la  care i-a murit soția,  Ruja Craiovean, la vârsta de 38 de ani și a rămas cu doi copii minori.
După o activitate de 15 ani de slujire și la vârsta de 53 de ani fr.Gheorghe Albu este chemat acasă de Stăpânul pe care l-a slujit cu mult drag. Lipsa lui este simțită nu numai de soția fratelui și cei 3 copii care au suferit cel mai mult, dar și de Biserică. La înmormântare au participat sute de frați și surori și mulți care l-au cunoscut. A cântat corul din Scolar și Moldova Nouă.


[1] F.M, Anul III, Nr. 11 și 12, 1 noi. 1922, pag.15.
[2] F.M, Anul VI, Nr.15 și 16 august 1925,  pag.15.
[3] F.M, Anul VI, Nr. 21, 1 noi. 1925, pag.5.
[4] F.M, Anul VII, Nr.7 și 8,  Aprilie. 1926, pag.15.

Ileana a Nicolai Dohotari
Prezint azi un caz foarte dureros din care desprindem primejdia la care se expuneau cei care doreau să se întoarcă la Dumnezeu. Articolul de mai jos a fost scris în Farul Mântuirei din anul 1924.

„O tristă înmormântare. 
(Martira credinţei din anul 1924.)
În comuna Oprişeni, Bucovina, s ’a săvârșit în
ziua de 16 Noiembrie 1924 o crimă înfiorătoare, care a
impresionat profund pe toţi locuitorii.
Sora noastră în Christos, Ileana a Nicolai Dohotari,
a petrecut lângă Cuvântul lui Dumnezeu până
după masă, iar seara când a mers acasă,
soţul ei Nicolai Dohotari a luat-o la bătaie, s-au auzit
câteva ţipete despre care spun doi feciori din sat. La
 scurt timp după aceea soţul  a început să strige
în gura mare : „Săriți oameni buni, că soția mea s-a
spânzurat. Aceasta în repetate rânduri. Văzând că nimeni
nu vine, a alergat la fraţi şi sculându-i din
somn, îi chemă să vie şi să-şi înmormânteze pe sora
lor. A mers un frate la faţa locului şi a văzut că era
spânzurată în grajdul de vite. Soţul ei spunea că s-a
dus să mulgă vaca şi văzând el că ea nu mai vine, a
mers şi a găsit-o spânzurată. Fratele care a mers,
a observat că pe faţa ei era sânge şi o rană în faţă, dar
speriat, dimineaţa a venit după subsemnatul (LOGIN MOTRESCU) în Corceşti
să viu la înmormântare. Neaflându-mă acasă, abia
marţi dimineaţa în 18 Noiembrie am sosit la faţa locului.
Imediat după sosirea mea a sosit şi comisia judecătoriei
de ocol din Siret, care cercetând lucrul
a aflat că ea a fost mai întâi bătută, năduşită şi apoi
spânzurată. Cercetând apoi situaţia locului, a aflat
că ea nu a putut fi spânzurată acolo, pentru că nu permitea
încăperea. Toată vina a căzut pe soţul ei Nicolai Dohotari , care luat în aspră şi iscusită cercetare de către harnicul şef de jandarmi, D-l Scanm'tefa, — soţul ucigaş a mărturisit că a bătut-o, târând-o
prin ogradă, apoi a legat-o cu un ştreang (funie) şi a
târât-o în micul grajd unde a spânzurat-o. Pană aici
tot satul era agitat, că pocăiţii au început a se spânzura
până ce nu va mai rămânea nici unul. Dumnezeu
însă a ridicat ocara noastră şi oamenii au început
a se domoli şi a-şi începe zicala pe altă strună.
A doua zi, miercuri dimineaţa la ora 10, am
condus pe sora noastră martiră, la Cimitirul Comunal,
unde ne-au urmat cam 500 bărbaţi şi femei, cari au
auzit aceea ce nu au auzit de când sunt ei, poporul
martor la această tristă ceremonie a rămas înmărmurit
la predica despre izbânda lui Satan, asupra omului
necredincios.”„Observări la cele de sus .
De patru ani, oamenii din Oprişeni au început
a se întoarce la Dumnezeu, părăsind lumea cu poftele
ei, dar aceasta nu a putut fi privită bine în ochii conducă
torilor satului şi deoparte preotul ortodox a început
să înnegrească în fiecare Duminecă în biserică
pe cei ce se întorc la Dumnezeu, îndemnând pe o omeni
la ură contra lor, să nu vorbească cu ei şi să nu
le dea nici „Bună ziua", căci sunt rătăciţi de la biserica
strămoşească. De altă parte învățătorul în şcoală
învăța pe copii să nu asculte pe părinţii lor pocăiţi,
căci sunt rătăciţi. Acum din învățăturile acestor doi
mari luminători ai satului, iată ce a ieşit: omul rău
şi nepocăit, şi rău învățat, a ridicat mâna neagră să
omoare ceea ce a iubit mai mult în viaţă, să spânzure
pe aceea, ce cu 16 ani înainte a jurat înaintea
lui Dumnezeu că o va iubi şi ocroti în zile bune şi
rele, acum s 'a făcut omorâtorul ei pentru că ea cu o
lună înainte s-a botezat, alăturându-se Bisericii lui
Christos. Ea a murit ca o martiră în chinuri mari,
dându-și sufletul credincios în mâinile Mântuitorului
ei, Isus Christos, iar el dus şi legat şi-a câștigat o
osândă vecinică în vecinicii, dacă nu se va pocăi în sac
şi cenuşă, iar aici pe pământ pedeapsa omorâtorilor.
LOGIN MOTRESCU.
Corceşti.”
vineri, 19 mai 2017

Nichifor Crainic și atitudinea lui față de Baptiști
În zilele de 31 iulie – 2 august1937 a avut loc la București „Congresul Regional Baptist.” La acest congres au participat printre alte personalități baptiste și Dr. G. Truett, președintele Alianței Baptiste Mondiale, Dr. Rushbrooke, secretarul Alianței Baptiste Mondiale, Dr. E. Gill, Dr. Lipphard,  ziarist, reprezentantul Convenției Baptiste din nord etc. La acest congres au participat și ziariști români de la ziarul  „Adevărul” și „Dimineața”,  care au relatat despre acest mare eveniment din sânul poporului baptist.
Despre congresul acesta o să scriu mai în vară, pentru că se împlinesc 80 de ani de la organizarea lui.
Acest congres a fost o manifestație de forță a credinței baptiste pentru slava lui Dumnezeu.
Lucrurile erau de necrezut pentru locuitorii Bucureștilor, pentru că baptiștii erau marginalizați, denigrați, într-o parte a presei românești.
Cu această ocazie și marele nostru filozof român Nichifor Crainic nu a rămar pasiv și de aceea vreau să vă prezint articolul scris de dânsul în ziarul „Universul”  și preluat de către publicația „Biserica și Școala” de la Arad și de revista „Revista Teologică”,  de unde am luat articolul.

„Cine cunoaşte numai teoretic adevărul evangheliei poate fi un savant, dar nu un creştin.”[1]

Mai jos articolul în întregime:

”BAPTISMUL ŞI CELELALTE SECTE
De Nichifor Crainic

Zilele trecute s’a ţinut în Bucureşti congresul secţiei baptiştilor din România. Momentul a fost foarte bine ales: vacanţa de vară goleşte Capitala, iar vigilenţa şi atenţia, faţă de problemele şi mişcările ce ating direct marile interese româneşti, scad. Astfel congresul s’a ţinut cu largul concurs de totdeauna al presei iudaice şi fără nicio atitudine din partea celor datori să vegheze la apărarea patrimoniului spiritual al acestei ţări.
Poate mulţi dintre noi nu ştiu că mişcarea baptistă din România se bucură de o situaţie specială. Mulţumită propagandei presei evreeşti şi intervenţiei anumitor factori români ai democraţiei, dar mai ales presiunii metodice şi permanente a forurilor baptiste anglo-americane asupra guvernelor noastre, această mişcare nu mai e considerată ca o sectă şi se bucură de libertatea cultelor recunoscute, cu singura deosebire că nu e încă introdusă în bugetul statului. Poate nu va trece mult şi vom vedea săvârşindu-se şi această crimă împotriva intereselor româneşti. Mai ales că eu cunosc demagogi, cari, în perioada electorală, şi-au luat angajamentul faţă de baptişti, în schimbul voturilor, bine înţeles, de a-i trece în rândul cultelor subvenţionate. Ministerul educaţiei naţionale a mers şi mai departe, admiţând printr’o decizie de acum câţiva ani ca elevii baptişti să frecventeze şcoalele noastre normale şi să între astfel în rândurile învăţătorimii, - pentru a deveni propagandişti direcţi ai acestei rătăciri printre copiii neamului nostru!
Şi totuşi, baptismul e o sectă nu mai puţin primejdioasă decât oricare alta. Ne-o spune arhicunoscutul domn J. H. Rushbrooke, secretarul alianţei baptiste mondiale, care a participat la recentul congres din Bucureşti, împreună cu o întreagă listă internaţională de englezi, americani, francezi (Dr. Lewis, mă rog!), elveţieni, unguri, bulgari, etc., şi a făcut declaraţii ziariştilor galiţieni din Capitală. Cum aceşti galiţieni de la „Adevărul“ şi „Dimineaţa“ au o pasiune arzătoare pentru anumite mişcări din sânul creştinismului, l-au întrebat pe dl Rushbrooke care e deosebirea dintre ortodoxie şi baptism. Răspunsul, publicat foarte pe larg în „Dimineaţa“, e categoric:
Baptismul nu admite sfânta tradiţie, adică nu admite Biserica, nu admite ierarhia ei harică, nu admite Sfintele Taine, nu admite dogmele şi disciplina formulate de sinoadele ecumenice şi nici interpretarea învăţăturii Domnului, dată în unanimă concordanţă de cugetarea părinţilor bisericeşti.
Baptismul nu admite Crucea ca simbol al mânturii şi ca semn distinctiv al creştinismului autentic.
Baptismul nu admite cultul sfinţilor cari, pentru creştinii adevăraţi şi pentru Biserică, sunt realizatorii desăvârşirii morale după modelul Mântuitorului.
Baptismul nu admite decât Biblia, pe care fiecare ins o interpretează cum i se pare lui.
Dar toate aceste puncte negative, care constituie credinţa baptistă, după însuşi secretarul general al alianţei mondiale, sunt comune tuturor sectelor, iar principiul interpretării individuale a Bibliei, de asemenea comun tuturor sectarilor, e tot ce poate fi mai contrar rânduielii consacrate a Bisericii noastre. El e însăşi sursa anarhiei din care s’au născut aceste denaturări şi contrafaceri ale creştinismului, care sunt sectele.
Ne este, deci, cu totul indiferent că baptismul are aderenţi sus puşi în Anglia sau America. În domeniul religios, noi ortodocşii, cari facem parte din Biserica autentică, întemeiată de Mântuitorul lumii, nu putem primi îndrumări de credinţă de la rătăciţii cari vin cu prestigiul occidental pe meleagurile noastre. Pentru noi nu există alt prestigiu decât acela al dogmelor sinodale şi al aşezămintelor date de Mântuitorul prin Biserica Sa. Creştinismul poporului românesc e de origine apostolică şi nu aventurierii din Occident pot fi îndrumătorii crdinţei noastre.
Autenticitatea ortodoxiei exclude astfel orice fel de propagandă de altă confesiune printre români şi îndeosebi orice fel de propagandă sectară. Învăţătura oricărei secte este anarhie individualistă faţă de rânduiala apostolică şi sinodală a ortodoxiei. Poporul român, născut în creştinism cu mult înaintea tuturor popoarelor Occidentului, posedă tezaurul infinit de bogat al adevăratei credinţe încât n’are nevoie de nicio idee religioasă venită de acolo. Dimpotrivă, acest Occident are nevoie de luminile ortodoxiei pentru a ajunge la înţelegerea justă a Mântuitorului, de care s’a depărtat prin anarhia răstălmăcirilor individualiste.
 Iată o dovadă: Anglia are o singură biserică de stat, care nu e cea baptistă, dar cea anglicană. Şi totuşi această biserică, prin care se consacră regii marelui imperiu, vine la noi ortodocşii, pentru a cere certificat de dreaptă credinţă! Iar în acelaş timp, conducătorii londonezi ai baptismului au îndrăsneala să se plângă, - cum au făcut-o în impertinenta moţiune a congresului dela Bucureşti, - că n’ar avea libertatea deplină de acţiune în România. Ce însemnează această libertate într’o ţară ca a noastră decât deslănţuirea acţiunii anarhice de distrugere a aceleeaşi ortodoxii, după certificatele căreia umblă anglicanii, cari sunt tot englezi ca dl Rushbrooke?
Oamenii noştri politici, atât de timoraţi în faţa presiunii exercitate de puterile străine, ar putea trage din această situaţie argumente difinitive pentru suprimarea libertăţii de propagandă în România atât a baptismului cât şi a tuturor celorlalte secte. Nu există nicio putere în lume să oprească un popor de a-şi apăra patrimoniul credinţei strămoşeşti. Cu atât mai puţin când e vorba de ortodoxie, pe care însăşi biserica oficială a Angliei o recunoaşte ca formă autentică a învăţăturii Mântuitorului.
Orice propagandă baptistă, sectară sau de orice altă confesiune printre membrii naţiunii noastre, atinge deopotrivă Biserica strămoşească şi interesele permanente ale statului naţional.
Atinge Biserica, fiindcă implicit şi explicit orice confesiune sau sectă e împotriva acestei Biserici din moment ce propaganda de conruperere se face printre românii ortodocşi. Constituţia declară Biserica ortodoxă Biserică dominantă a neamului românesc. În consecinţă, statul e obligat să conlucreze cu organele ei, dar cu mijloacele lui, la apărarea patrimoniului spiritual pe care îl reprezintă această Biserică.
În Italia, catolicismul fiind recunoscut ca Biserică de stat prin tratatul încheiat la Lateran, statul se obligă formal să apere catolicismul împotriva oricărei alte confesiuni sau secte. Aceeaşi obligaţie e dată prin constituţie statului român faţă de Biserica sa dominantă.
Aceasta cu atât mai mult cu cât înseşi interesele statului naţional sunt lezate prin propaganda sectelor şi a confesiunilor eterodoxe. Căci temelia acestui stat e sufletul românesc, unitar şi omogen prin puterea spirituală a ortodoxiei. Cuceririle sectare printre români nu fac altceva decât fărâmiţează unitatea spirituală a neamului şi anarhizează baza sufletească a statului naţional.
Slăbiciunea noastră în toate e desbinarea dintre noi. Străinii ne domină desbinându-ne.
Acesta e, de fapt, scopul oricărei propaganda sectare în România în această privinţă. Alianţa baptistă mondială merge mână în mână cu Alianţa israelită universală. Ce dovadă mai clară vreţi decât aceea că ziarele „Adevărul“ şi „Dimineaţa“sunt organele de susţinere ale baptismului şi ale tuturor sectelor? Urmăresc de aproape două decenii această chestiune. Acest domn Rushbrooke e unul din cei mai înverşunaţi duşmani ai statului nostru prin denunţurile otrăvite, pe care le face împotriva noastră în presa baptistă din Anglia. Ei bine, nu e un singur articol şi o singură notiţă publicată de el acolo să nu fie reprodusă şi comentată în defavoarea noastră de presa din Sărindar!
 Baptismul şi toate sectele merg mână în mână cu iudaismul în România, înfrăţite prin instituţia ocultă a francmasoneriei. Ce interes pot să aibă talmudiştii noştri faţă de aceste forme degenerate de creştinism, pe care ei totuşi nu le îmbrăţişează ci numai le suţin, ce interes altul decât acela de a sfărâma unitatea spirituală a acestui neam ortodox, pentru a ne anarhiza, pentru a ne desbina ca să ne poată domina mai uşor şi mai sigur?”luni, 15 mai 2017

Interviu cu Conf. Univ. Dr. Mihaela Bucin realizat de Marius Silveșan

 Prezint interviul realizat de fr. Marius Silveșan,:
Un interviu cu doamna profesoară Mihaela Bucin despre baptiștii romani din Ungaria și experiența Conferinței științifice „Reforma și limbajul credinței” organizată în data de 27 aprilie 2017 de Institutul Teologic Baptist din București.

joi, 11 mai 2017

Oprea Zaharia 1888-1974, Păstor și primar
S-a născut  în 1888 in comuna Chisindia, jud. Arad. Tatăl se numea Teodor și pe mama o chema Stana.
La vârsta de 22 de ani 1910 este încorporat în armata austro-ungară (stagiul militar obligatoriu 4 ani) și participă între 1914-1918 la primul război mondial în Bosnia-Herțegovina și Italia. A fost rănit, iar apoi luat prizonier și dus in Galiția (Polonia).După nouă ani de la încorporare este eliberat și se reîntoarce la vatră, la vârsta de 31 de ani.
Pe lângă limba română învățase germana,maghiara și sârba.
Se căsătorește în 1919 și are trei copii: Alexandru, născut 1922; Zaharie, născut 1924 și Teodor, născut în 1928.
Îl primește pe Isus ca Salvatorul său  personal la predica fratelui misionar Sida Todor din Buteni și este botezat în anul 1922 de fr. Vanci Vasile în Păiușeni,  iar apoi devine primul lucrător ordinat în zona Chisindia-Păiușeni - Văsoaia din ținutul Zarandului.
Este ordinat în anul 1940, iar comisia de ordinare este compusă din fr. Miculeți Gheorghe și Tamaș Vasile.

Este ales președintele Partidului Liberal din regiune, iar la scurt timp si primarul comunei. Datorită comportamentului si înțelepciunii creștine de care da dovadă,impresionează în așa măsura locuitorii, încât este reales ca primar pentru mai multe mandate până la venirea regimului comunist.


In anul 1968 Ministerul Apărării din Austria (Bundesherr) îl recunoaște pe Oprea Zaharia ca erou și veteran de război, acordându-i lunar pensie.

A trecut la Domnul în anul 1974, la vârsta de 86 de ani. A fost un om al lui Dumnezeu despre care generațiile mai vechi mai povestesc încă.
 A fost un om care a umblat cu Dumnezeu !