luni, 27 ianuarie 2020

David Dumitrașcu Șerban 1914 - ? din Jegălia


      
A studiat 7 clase primare în localitatea natală și Seminarul Teologic Baptist din București.
În ziua de 14 august 1938 se căsătorește cu Firuca, născută Dan. Căsătoria are loc în localitatea Galați, județul Făgăraș, la acea vreme. În momentul întocmirii acestui chestionar, de unde am luat informațiile, cei doi soți aveau un singur băiat.
În anul 1936 este recrutat și încorporat  în regimentul 36 Infanterie din Silistra, Ialomița. Rămâne la vatră cu gradul de sergent.
În anul 1927, la 27 iunie este botezat și primit în cadrul confesiunii creștine baptiste.   
În anul 1938 este ordinat ca și predicator pentru bisericile din Făgăraș și Galați. Galați a fost o localitate lângă orașul Făgăraș, dar în anul 1952 este alipit de oraș și devine un cartier.
În raionul de activitate avea 40 de membri, 24 aparținători și copii.
David Dumitrașcu Șerban este frate cu  Marin Dumitrașcu,  fost secretar general al Uniunii.


Surse:
Arhive

sâmbătă, 25 ianuarie 2020

Ce facem ca sala ceremoniei veșnice să fie plină?Luca 14: 15 – 24
Rugăciunile noastre scurte, făcute în grabă, sunt mai mult cereri de tot felul și Dumnezeu, de partea Lui, ne dă, pentru că este bun, plin de îndurare și dragoste. Avem o mare obligație față de Dumnezeu, care este Stăpânul  tuturor lucrurilor și ființelor, pentru că suntem făcuți de El.
Dumnezeu are pregătită o sală, unde își va primi musafirii în Împărăția Lui, numărul de locuri este limitat, dar trebuie să fie ocupat, fiecare loc.
1.    Fii rob ascultător al lui Dumnezeu.
2.    Invită pe cei poftiți de Domnul.
3.    Cheamă pe cei ce au nevoie.
4.    Silește-I pe cei ce îi găsești.
Câteva întrebări personale pentru o reală cercetare:
Simți că ești obligat să faci ce spune Stăpânul?
Vei ocupa tu locul tău sau îți va lua altul locul?
Care din cele două versete crezi că îl vei auzi la vremea când stăpânul va veni?
30. Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.’ (Matei 25:30)
46. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!            (Matei 24:46)    
Să lucrăm acum, ca să se ocupe toate locurile din sală, dar și noi să nu lipsim.
AMIN

15. Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: „Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!”
16. Şi Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi.
17. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi: ‘Veniţi, căci iată că toate sunt gata.’
18. Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi i-a zis: ‘Am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi.’
19. Un altul a zis: ‘Am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.’
20. Un altul a zis: ‘Tocmai acum m-am însurat şi de aceea nu pot veni.’
21. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat şi a zis robului său: ‘Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.’
22. La urmă, robul a zis: ‘Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit şi tot mai este loc.’
23. Şi stăpânul a zis robului: ‘Ieşi la drumuri şi la garduri şi, pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa.
24. Căci vă spun că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea.’”

(Luca 14:15-24)

joi, 16 ianuarie 2020

Mulțumesc istoricului dr. Marius SilveșanCa un bun gospodar ce sunt, mai comand și eu câte o carte, câte două, așa să fie, că de, cine știe ce poate să se întâmple, nu cobesc nimic, să fie clar. Așa că azi, vine Fan Courier și îmi aduce două cărți, zic eu foarte bune, că de aceea   le-am comandat.
Una este:
Duhul Sfânt – Suntem înflăcărați sau nu?” de Reinhard  Bonnke.
Cealaltă:
După 25 de ani - Evaluări şi reevaluări istoriografice privind comunismul, volum coordonat de Cosmin Budeancă • Florentin Olteanu.
În această carte  istoricul Dr. Marius Silveșan, pe 20 de pagini scrie articolul:
„Istoriografia Bisericii Baptiste din România în secolul XX”
Prezintă scrierile ce privesc istoria baptiștilor din România, precum „Alexa Popovici, istoria baptițtilor din România: 1856 – 1989 sau cărțile scrise de fratele dr. Ioan Bunaciu pe tema istoriei baptiste, dar și altele printre care:
„ Vasile Bel, Constantin Ghioancă, Literatura baptistă de limbă română, 1895-1990”,  la care îi face o prezentare mai detailată, pentru care îi mulțumesc mult. În articol prezintă și alte cărți pe care Domnul m-a ajutat să le scriu singur sau cu colaborator.

Mai jos prezint articolul despre cartea „Literatura baptistă de limbă română, 1895-1990”, cu recomandarea să cumpărați cartea întreagă, că e de folos.
Pentru cartea „ Duhul Sfânt – Suntem înflăcărați sau nu?” de Reinhard  Bonnke, mulțumesc Domnului că avem din belșug literatură de bună calitate.

Vasile Bel, Constantin Ghioancă, Literatura baptistă de limbă română 1895-1990
Vasile Bel (n. 1956) este absolvent al Seminarului Teologic Baptist din București, iar din anul 2000 slujește ca păstor al Bisericii Creștine Baptiste „Sfânta Treime” din Târgu Lăpuș. A publicat următoarele volume: Biserica Creștină Baptistă din Baia Mare: 1930-1990: istorie și reflecții, Risoprint, Cluj-Napoca, 2015; Ioan Bălănean: un pastor cu viziune: 130 de ani de la naștere, Risoprint, Cluj-Napoca, 2015 (împreună cu Teofil Mihoc); Lupta credinței: o prezentare a credinței baptiste în zona orașului Târgu Lăpuș din județul Maramureș, Astra-Dej, Dej, 2010.
Constantin Ghioancă (n. 1983) este absolvent al Institutului Teologic Baptist din București, doctor în teologie la Universitatea din București (2012). În prezent este pastor al Bisericii Creștine Baptiste „Adonai” din București. A publicat următoarele volume (selectiv): Retorică și predicare: interferențe și diferențe, Editura Universitară, București, 2013; Bisericile emergente vestice din perspectivă baptistă românească, Risoprint, Cluj-Napoca, 2010; Predicarea creștină în perioada postmodernă, Editura Universitară, București, 2007.
Istoria se poate reconstitui prin intermediul mai multor mijloace și metode, iar literatura, scrierile aparținând unui anumit grup etnic sau religios, în cazul de față comunitatea baptistă de limbă română, este una dintre metodele aleasă de cei doi autori. Pastorii Vasile Bel și Constantin Ghioancă, și-au propus, așadar, să prezinte publicului larg ce literatură au realizat și utilizat credincioșii baptiști de limbă română din perioada 1895-1990[1]. Lucrarea este construită după criterii științifice care acoperă un interval de timp amplu, de la sfârșitul secolului XIX până la sfârșitul secolului XX. Avem o perioadă de aproape un secol de istorie baptistă reconstituită prin intermediul literaturii de limbă română. Intervalul acesta este relevantă și prin faptul că în 1895 a fost identificată prima resursă din patrimoniul literar baptist din România, respectiv cartea de cântări, Cântările Sionului, iar anul 1990 marchează atât un nou început în ceea ce privește viața politică, cât și cea religioasă. Prin urmare, 1990 este semnificativ, în acest context, și pentru că România și-a deschis granițele pentru un aflux de literatură religioasă sosită din străinătate.
Din punct de vedere tehnic cartea conține note de subsol, bibliografie și indice de nume. De asemenea, în lucrare se regăsesc o multitudine de imagini cu coperțile resurselor (cărți, broșuri, reviste, calendare de studiu biblic) la care se face referire. 
Cartea este structurată pe cinci capitole astfel: Capitolul 1 „Cărțile” prezintă lucrările de tip carte editate și tipărite de baptiști sau doar folosite  în cadrul serviciilor religioase sau în particular. Acest capitol este cel mai amplu în economia lucrării acordându-i-se de peste 100 de pagini din cele 240 ale volumului. Capitolul 2 „Revistele” prezintă 30 de titluri ale unor resurse periodice care circulau printre baptiștii români. Capitolul 3 „Calendarele pentru școlile duminicale” prezintă 9 titluri de calendare folosite pentru lecțiile de școală biblică duminicală. Capitolul 4 „Muzica bisericească” prezintă 16 titluri ale unor resurse muzicale (caiete pentru cor și fanfară, cărți de cântări) folosite de credincioși. Capitolul 5 „Alte titluri de cărți și reviste” prezintă 98 de titluri ale unor resurse care nu se încadrează în tematicile capitolelor anterioare.
Lucrarea este una originală și totodată necesară atât pentru înțelegerea istoriei comunității baptiste și a evoluției literaturii baptiste de limba română, a limbii române și temelor teologice, sociale sau politice tratate în cadrul acestor scrieri pe parcursul secolelor XIX și XX.
[1] Vasile Bel, Constantin Ghioancă, Literatura baptistă de limbă română din perioada 1895-1990; postfață de Marius Silveșan, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2017, 240 pagini.

miercuri, 15 ianuarie 2020

Dan Ioan Alexandru 1937 – 2006, din ClujFratele Nelu Dan, așa i se spunea, este fiul fratelui Ioan Dan - 1898 – 1983, președintele Uniunii în perioada 1945 – 1951, despre care am scris AICI.
Fratele Nelu Dan s-a născut în ziua de 10 martie 1937, în Cluj,  în familia lui Ioan și Ana Dan, find al patrulea dintr-o familie cu 6 copii.
A făcut școala primară, apoi a urmat Școala Pedagogică din Cluj, pregătindu-se să devină învățător.
Urmează pe Domnul Isus și în luna iunie anul 1953, la vârsta de 16 ani este botezat  la Biserica Creștin Baptistă din Cartierul Iris.
Între 1955 – 1956 urmează cursurile Seminarului Teologic Baptist din București.
Se înscrie la Facultatea de Stomatologie, pe care o absolvă în anul 1962 și devine medic stomatolog. Profesează ca medic generalist la Ilva-Mică, Iclod și Cluj, la Policlinica pentru copii.
În anul 1960 se căsătorește cu sora Lidia, născută Pop și au împreună doi copii: Cristina-Doria, căsătorită cu Orest Onofrei și Valentin Sebastian, căsătorit cu Emese.
A fost pasionat de Școala Duminicală pentru copii și a căutat să instruiască tot mai mulți învățători, făcând tabere prin munți în timpul comunismului.
În anul 1990 înființează alături de alți colegi, Asociația Medicilor Creștini din România.
Între anii 1991 – 1995 este președintele Comunității Bisericilor Creștine Baptiste de Cluj.
În anul 1992 înființează Școala Postliceală Sanitară Baptistă „Sfântul Luca”, pe care a condus-o timp de 10 ani.
În ziua de 25 iulie 2006 Domnul își cheamă acasă slujitorul credincios în cele încredințate lui. Vestea a venit ca un trăznet, deoarece fratele Nelu Dan nu dădea semne de oboseală, era activ, foarte energic și cu zâmbetul pe buze mereu.
Surse:
Creștinul Azi

Familia Dan


Crișan Gavril 1899 – 1967, din Cluj


   

Fratele Crișan Gavril s-a născut în ziua de 19 Februarie 1899 în orașul Cluj, județul Cluj, ținutul Someș.
Părinții fratelui s-au numit Filemon și Verona (Veronica) de religie greco-catolică și naționalitate română.
A studiat 6 (șase) clase primare în orașul natal.
În anul 1923, la data de 22 noiembrie, se căsătorește civil cu Florica, născută Marian, alături de care este binecuvântat cu 6 copii:  4 băieți și 2 fete, după cum reiese din chestionarul completat de acesta în anul 1939.
În anul 1921 este recrutat și încorporat mai întâi în Regimentul 99/ 100 Infanterie, apoi în Regimentul 83 Infanterie din Cluj. Rămâne la vatră cu gradul de caporal.
În ziua de 9 septembrie 1923 este botezat și devine membru în biserica baptistă.
În ziua de 1 ianuarie 1930 este ordinat ca predicator, activând în același timp ca  secretar pe teritoriul comunității baptiste de Cluj.
În ziua de 4 aprilie 1967 fratele Crișan Gavril este chemat acasă la Domnul.
Mai jos redau necrologul scris de fratele Ioan Dan, publicat în revista „Îndrumătorul”.
       Necrolog  - Fr. Crișan Gavril
Printre slujitorii Evangheliei lui Hristos, a fost și fr. Crișan Gavril, care în ziua de 4 aprilie 1967, s-a sfârșit din viață, după o lungă și grea suferință.
Născut în orașul Cluj-Mănăștiur în anul 1899 și-a petrecut viața în acest oraș, devenind atât un om cu virtuți alese, cât și un bun cetățean, muncind cu hărnicie la locul său de muncă.
În anul 1923 a primit credința și botezul nou-testamental. După adâncirea sa în studiul biblic și pilduirea unei vieți de părtășie sfântă cu Domnul și priceperea dovedită în vestirea Evangheliei lui Hristos, biserica din care făcea parte l-a ales ca predicator al ei, prin ordinarea sa ca păstor în anul 1930.
Cu prilejul constituirii Comunității noastre regionale în 1931, fratele Crișan, după activitatea pe care a desfășurat-o în lucrare, a fost ales secretarul Comunității noastre, alături de frații: Ioan Dan, președinte și Vasile Toderaș, vicepreședinte. Timp de zece ani a dus această muncă alături de alte încredințări în biserică și comunitate, unde și-a dovedit priceperea și destoinicia sa.
Anumite suferințe fizice și întreținerea unei familii cu zece copii l-au determinat să se desprindă de activitatea sa atât de rodnică pe tărâm spiritual, în parte. Totuși, ca un bun serv în lucrarea încredințată, a fost binecuvântat cu înțelepciune deosebită din partea Domnului, știind să împartă cu multă pricepere și evlavie Cuvântul lui Dumnezeu, prin explicațiile sale pline de har și duioșia graiului său emotiv.
Memoria fratelui nostru Crișan rămâne neștearsă prin pilda pe care a dat-o în lucrarea Domnului; în familia sa ca soț și părinte plin de iubire; în societate ca bun cetățean, iar față de semeni, pildă de modestie și inteligență; blândețe și răbdare.
În urma pierderii fratelui nostru ne mângâiem cu promisiunea Domnului care ne asigură revederea în patria cerească, în părtășie veșnică cu Cel ce ne-a mântuit, unde întristarea firească se va preface în eternă bucurie.
Îi exprimăm ca tribut de recunoștință pentru viața sa de colaborare sfântă, cuvintele prețioase ale mult citatului nostru imnolog:
 ,,Serv credincios cel ce bine ai luptat,
Sub grele sarcini tu ne-ai lăsat;
Te vei repausa, dar ceea ce-ai plantat
În veci va sta ce-n iubire-ai lucrat.”
                              IOAN DAN


Surse:
Arhivă
,,Îndrumătorul Creștin Baptist” – numărul 5 -6 Mai, Iunie, 1967, p. 27
marți, 14 ianuarie 2020

Cucuian Teodor 1903 - ? din Păușa
Fratele Cucuian Teodor s-a născut în ziua de 27 mai 1903 în localitatea Păușa, județul Sălaj, ținutul Someș.
Părinții  fratelui s-au numit Tănase și Onica, de religie ortodoxă și naționalitate română.
Acesta studiază 4 clase primare în localitatea natală.
În ziua de 21 februarie a anului 1923 se căsătorește cu Veronica, născută Neaga. Căsătoria civilă are loc în comuna Păușa,  fiind binecuvântați de Domnul cu nu mai puțin de 6 fete.
În anul 1925 este recrutat și încorporat în C. R. Sălaj, Regimentul 87 Infanterie, rămânând la vatră cu gradul de soldat.
La data de 8 iunie 1933 este botezat în Biserica Creștină Baptistă din Brașov și prin fratele Teodor Cucuian vine credința baptistă în localitatea sa natală, Păușa.
Este ordinat la data de 28 februarie 1937, în calitate de predicator ajutător în 10 localități.
În anul 1946 fratele Traian Cucuian se înscrie la Seminarul Teologic Baptist de la București și face cursurile doar un an de zile.
În raionul său de activitate avea 262 de membri, 156 aparținători și copii.
În anul 1954 fratele se retrage din slujire din motive necunoscute nouă.

Surse:
Arhivă
Ioan Bunaciu

Capotă Ioan 1943 – 2006, din MărgăuFratele Capotă Ioan s-a născut în ziua de 28 iulie 1943 în comuna Mărgău, județul Cluj, dintr-o familie cu mai mulți copii; a rămas orfan de mamă la vârsta de 3 ani.
În ziua de 9 august 1970 se căsătorește cu sora Ana Petruș din Periam și Domnul i-a binecuvântat cu 12 copii: 3 băieți și 9 fete: Ana, Cornelia, Monica, Ionel, Elizabeta, Samuel, Tabita, Estera, Eunice, Maria, Marta și Joshua.
Între anii 1970 – 1974 face cursurile Seminarului Teologic Baptist din București.
După absolvire slujește la 9 biserici baptiste din județul Arad.
În anul 1985 pleacă în America și se stabilește la Detroit, Michigan, unde slujește până în anul 1992, când se mută cu familia în Florida.
A slujit în Florida cu întreaga familie și a început biserica Maranatha la First Baptist Church of Greater Miami de pe North Miami Avenue.
Pe data de 24 august 2006 fratele Ioan Capotă este chemat acasă la Tatăl din Cer, pe care l-a slujit cu credincioșie.
Înmormântarea a avut loc luni, 28 august, 2006, la Evergreen Historical Cemetery în Fort Lauderdale, Florida. Pe lângă familie au participat frați din bisericile locale, precum și frați din alte orașe ale Floridei, Naples, Fort Myers, Melbourne și Jacksonville. Prezenți au fost și următorii frați slujitori: Cristian Paul, Hollywood, FL; Titus Sfârlea, Hollywood, FL; Florin Vancea, Hollywood, FL; Victor Braica, Phoenix, AZ; Daniel Hoduț, Greenville, SC; Marian Chirla, Hollywood, FL; Traian Capotă, Dallas, TX; Petrica Gruia, Pojejena, România și Mark Hobafcovich, Atlanta.
Surse:
Marius Silveșan
Luminătorul


luni, 13 ianuarie 2020

Cravcenco Dionisie 1899 - ? din Hanchiște


     

Fratele Cravcenco Dionisie s-a născut în ziua de 15 octombrie 1899 în localitatea Hanchiște, județul Cetatea Albă, ținutul Nistru.
Părinții fratelui s-au numit Policarp și Elena, având origine etnică ucraineană, dar de naționalitate română. Aceștia practicau plugăritul.
Fratele Dionisie (Dionisii) studiază 5 clase primare.
În ziua de 14 octombrie 1918 se căsătorește cu Parascovia, născută în anul 1900, iar căsătoria civilă are loc în comuna natală Hanchiște, din județul Cetatea Albă. La data întocmirii chestionarului din care am preluat aceste informații, fratele și soția lui nu aveau copii.
În anul 1921 este recrutat și încorporat în regimentul 11 Artileria Focșani, iar  apoi în regimentul 22 Artileria Ismail. Rămâne la vatră cu gradul de soldat.
Peste 2 ani, în 1923 este primit ca membru prin botez al confesiunii creștin baptiste.
În anul 1926 este ordinat ca și predicator în satul Babei, comuna Ehenhaim, județul Cetatea Albă, unde a și domiciliat.
În raionul de activitate avea 1590 membri și 2617  aparținători și copii.
Surse:
Arhive

duminică, 12 ianuarie 2020

Hergane Ilie 1914 – 1974 din SichevițaFratele Hergane Ilie  s-a născut în anul 1914 în localitatea Sichevița, județul Caraș Severin. Tatăl său se numea Constantin și era croitor.
Se îndrăgostește de Dumnezeu și acceptă mântuirea prin Isus Hristos, pe care îl primește în inimă și în anul 1932 este botezat și rămâne cu aceeași inimă pentru Domnul și lucrarea Lui, toată viața.
Între anii 1949 – 1952 urmează cursurile Seminarului Teologic Baptist din București, iar după terminare este ordinat ca păstor în bisericile creștine baptiste din: Moldovița, Padina Matei, Sichevița și Berzasca.
În dimineața zilei de 19 august 1972, după o lungă și grea suferință, trece la Domnul pe care l-a iubit toată viața.
Serviciul a fost condus de fratele Cioancă Vasile, păstorul bisericii, ajutat de frații păstori: Moldovan Ioan, Rață Nicolae și fratele diacon Radovan Gheorghe, care a citit necrologul.
Surse:
Îndrumătorul Creștin Baptist

marți, 7 ianuarie 2020

Evenimentele anului 1920 din lumea baptistă din România, văzute în 2020Anul 1919 se încheie cu un Congres al baptiștilor din România Mare, declarat nestatutar, dar foarte important.
În anul 1920 activitatea este mult mai intensă. Prezint ca informare, unele evenimente, fără să fac nicio referire la tema discuțiilor și deciziilor luate de frați, ci doar le prezint.
Februarie
Primul Congres al Uniunei Comunităților Baptiste Române, ținut la Buteni în zilele de 13 -15 februarie 1920. Este pentru prima dată când se întâlnesc un număr frumos de delegați ai Bisericilor Creștine Baptiste din toate teritoriile unite ale României, din Regat, Dobrogea, Moldova, Basarabia, Transilvania, Banat, Crișana și părțile ungare.
Aprobarea este făcută de Primpretura plasei Șebiș și a fost anunțată de fratele Vasile Berbecar la data de 18 ianuarie 1920.
Mai
În ziua de 20 mai 1920 la Șiria este o întâlnire a fratelui Ristea Igrișan, reprezentant al Americii pentru baptiștii din România. Fratele aducea bani pentru cei săraci și misiune și se interesa de starea baptiștilor din România.
Iunie
În ziua de 19 iunie 1920 are loc Conferința Baptiștilor Europeni de la Londra, unde participă din partea României, fratele Constantin Adorean, președintele Uniunei Comunităților Baptiste din România.
În ziua de 29 iunie 1920 Conferința de la Curtici, cu ocazia convenirei lucrătorilor la Curtici spre a întâmpina pe fratele Ristea Igrișan.
Iulie
În zilele de 1-2 Iulie 1920 s-a ținut o conferință sub prezidarea fraților Brooks și Rushbrooke. Frații vor să cunoască precis situația din țară, lipsurile materiale și altele.
August
În zilele de 28 – 29 august Șiclau
În ziua de 14 octombrie 1920 Ședința Comitetului Țărăsc ținut în Șiria. Conferința Uniunei Comunităților Baptiste Române ținută cu ocazia venirii fraților dr. Gambrell și Mullins din America.
Noiembrie
În zilele de 3 -4 noiembrie 1920 Ședința Comitetului Executiv ținută la București.
În ziua de 8 decembrie 1920 s-a ținut Conferința cercului Curtici, la Arad.
Surse:
Arhive
Farul Mântuirii


Comitetul Uniunei Baptiste Române, împreună cu fratele Igrișan 1920
În picioare, de la stânga la dreapta: Radu Taşcă, Mihai Vicaş, George Florian, Constantin Adorian,
Pe scaun: R. C. Igrişan, Teodor Sida, Vasile Berbecar