sâmbătă, 25 ianuarie 2020

Ce facem ca sala ceremoniei veșnice să fie plină?Luca 14: 15 – 24
Rugăciunile noastre scurte, făcute în grabă, sunt mai mult cereri de tot felul și Dumnezeu, de partea Lui, ne dă, pentru că este bun, plin de îndurare și dragoste. Avem o mare obligație față de Dumnezeu, care este Stăpânul  tuturor lucrurilor și ființelor, pentru că suntem făcuți de El.
Dumnezeu are pregătită o sală, unde își va primi musafirii în Împărăția Lui, numărul de locuri este limitat, dar trebuie să fie ocupat, fiecare loc.
1.    Fii rob ascultător al lui Dumnezeu.
2.    Invită pe cei poftiți de Domnul.
3.    Cheamă pe cei ce au nevoie.
4.    Silește-I pe cei ce îi găsești.
Câteva întrebări personale pentru o reală cercetare:
Simți că ești obligat să faci ce spune Stăpânul?
Vei ocupa tu locul tău sau îți va lua altul locul?
Care din cele două versete crezi că îl vei auzi la vremea când stăpânul va veni?
30. Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.’ (Matei 25:30)
46. Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!            (Matei 24:46)    
Să lucrăm acum, ca să se ocupe toate locurile din sală, dar și noi să nu lipsim.
AMIN

15. Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: „Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!”
16. Şi Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi.
17. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi: ‘Veniţi, căci iată că toate sunt gata.’
18. Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi i-a zis: ‘Am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi.’
19. Un altul a zis: ‘Am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.’
20. Un altul a zis: ‘Tocmai acum m-am însurat şi de aceea nu pot veni.’
21. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat şi a zis robului său: ‘Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.’
22. La urmă, robul a zis: ‘Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit şi tot mai este loc.’
23. Şi stăpânul a zis robului: ‘Ieşi la drumuri şi la garduri şi, pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa.
24. Căci vă spun că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea.’”

(Luca 14:15-24)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu