miercuri, 15 ianuarie 2020

Crișan Gavril 1899 – 1967, din Cluj


   

Fratele Crișan Gavril s-a născut în ziua de 19 Februarie 1899 în orașul Cluj, județul Cluj, ținutul Someș.
Părinții fratelui s-au numit Filemon și Verona (Veronica) de religie greco-catolică și naționalitate română.
A studiat 6 (șase) clase primare în orașul natal.
În anul 1923, la data de 22 noiembrie, se căsătorește civil cu Florica, născută Marian, alături de care este binecuvântat cu 6 copii:  4 băieți și 2 fete, după cum reiese din chestionarul completat de acesta în anul 1939.
În anul 1921 este recrutat și încorporat mai întâi în Regimentul 99/ 100 Infanterie, apoi în Regimentul 83 Infanterie din Cluj. Rămâne la vatră cu gradul de caporal.
În ziua de 9 septembrie 1923 este botezat și devine membru în biserica baptistă.
În ziua de 1 ianuarie 1930 este ordinat ca predicator, activând în același timp ca  secretar pe teritoriul comunității baptiste de Cluj.
În ziua de 4 aprilie 1967 fratele Crișan Gavril este chemat acasă la Domnul.
Mai jos redau necrologul scris de fratele Ioan Dan, publicat în revista „Îndrumătorul”.
       Necrolog  - Fr. Crișan Gavril
Printre slujitorii Evangheliei lui Hristos, a fost și fr. Crișan Gavril, care în ziua de 4 aprilie 1967, s-a sfârșit din viață, după o lungă și grea suferință.
Născut în orașul Cluj-Mănăștiur în anul 1899 și-a petrecut viața în acest oraș, devenind atât un om cu virtuți alese, cât și un bun cetățean, muncind cu hărnicie la locul său de muncă.
În anul 1923 a primit credința și botezul nou-testamental. După adâncirea sa în studiul biblic și pilduirea unei vieți de părtășie sfântă cu Domnul și priceperea dovedită în vestirea Evangheliei lui Hristos, biserica din care făcea parte l-a ales ca predicator al ei, prin ordinarea sa ca păstor în anul 1930.
Cu prilejul constituirii Comunității noastre regionale în 1931, fratele Crișan, după activitatea pe care a desfășurat-o în lucrare, a fost ales secretarul Comunității noastre, alături de frații: Ioan Dan, președinte și Vasile Toderaș, vicepreședinte. Timp de zece ani a dus această muncă alături de alte încredințări în biserică și comunitate, unde și-a dovedit priceperea și destoinicia sa.
Anumite suferințe fizice și întreținerea unei familii cu zece copii l-au determinat să se desprindă de activitatea sa atât de rodnică pe tărâm spiritual, în parte. Totuși, ca un bun serv în lucrarea încredințată, a fost binecuvântat cu înțelepciune deosebită din partea Domnului, știind să împartă cu multă pricepere și evlavie Cuvântul lui Dumnezeu, prin explicațiile sale pline de har și duioșia graiului său emotiv.
Memoria fratelui nostru Crișan rămâne neștearsă prin pilda pe care a dat-o în lucrarea Domnului; în familia sa ca soț și părinte plin de iubire; în societate ca bun cetățean, iar față de semeni, pildă de modestie și inteligență; blândețe și răbdare.
În urma pierderii fratelui nostru ne mângâiem cu promisiunea Domnului care ne asigură revederea în patria cerească, în părtășie veșnică cu Cel ce ne-a mântuit, unde întristarea firească se va preface în eternă bucurie.
Îi exprimăm ca tribut de recunoștință pentru viața sa de colaborare sfântă, cuvintele prețioase ale mult citatului nostru imnolog:
 ,,Serv credincios cel ce bine ai luptat,
Sub grele sarcini tu ne-ai lăsat;
Te vei repausa, dar ceea ce-ai plantat
În veci va sta ce-n iubire-ai lucrat.”
                              IOAN DAN


Surse:
Arhivă
,,Îndrumătorul Creștin Baptist” – numărul 5 -6 Mai, Iunie, 1967, p. 27
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu