duminică, 27 martie 2016

Adevărul - prima revistă baptistă


Baptiștii s-au născut prin citirea Bibliei, s-au dezvoltat citind și cântând pentru slava Domnului care a binecuvântat poporul român cu scrierile sfinte care sunt cuvintele lui Dumnezeu. Din 1856 de la primul baptist pe teritoriul românesc, numărul lor a crescut rapid, deși în vechiul regat biserica Ortodoxă, iar in Ardeal biserica Catolică  prigoneau cu mare violență credincioșii baptiști.
Totuși ei se organizează și în 1895 au tipărit prima carte de cântări numită Cântările Sionului, iar peste 5 ani apare și prima revistă baptistă scrisă in limba română. Ea va contribui la o mai bună unitate, informare intre baptiști dar și o bună ieșire in lume.
Istoricul baptist Ion Ungureanu scrie următoarele: „Mihai Brumar, de meserie pantofar, a fost un bărbat înzestrat de Dumnezeu cu calități spirituale. El a reușit să-și creeze un mic fond, din modesta lui ocupațiune, cumpărându-și câteva litere de tipar cu ajutorul cărora a putut să tipărească în limba română o modestă foae religioasă.”[1]
Alexa Popovici ne spune: Revista Adevărul apare la 1 ianuarie 1900, lunar, ca foaie religioasă redactată de Gheorghe Șimonca, student la Facultatea de Drept. Acesta era ajutat de către Gheorghe Crișan, iar  revista apărea la Editura Comunității Bisericești Baptiste din Curtici.[2]
Cele două informații se leagă între ele prin pozele de mai jos care sunt de la Comunitatea Baptistă Arad.

La aceasta revistă i se schimbă numele în: „Solul Păcii”.

Această revistă se numea  Adevărul, dar i s-a schimbat numele în Solul Păcii. Publicația a fost redactată de Vasile Berbecar şi era tipărită la Budapesta. A apărut din 1908 până în anul 1919, cînd a fost transformată în Supliment al revistei Farul Mântuirii. Sub această formă a apărut până în anul 1925.”[3]
„În Budapesta se tipărea in limba română „Solul Păcii”.[4]

[1] Ion Ugureanu Istoria Creștinilor, ediția IV , Editura „Farul Mântuirii”, București 1930, Pag. 246.
[2] Alexa POPOVICI, Istoria Baptiștilor din Romania 1856-1989, Oradea: Editura Făclia , 2007, p. 206.
[3] Ibidem.
[4] Ion Ugureanu Istoria Creștinilor, ediția IV , Editura „Farul Mântuirii”, București 1930, Pag. 245.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu