sâmbătă, 18 martie 2017

Un mesaj actual
Acum  98 de ani, adică în 1919 fr. Vasile Berbecar, după  moartea a doi lucrători baptiști, George Slăv și PavelPurdei,  care au lucrat cu hărnicie pe ogorul Evangheliei vine cu o intrebare legitimă a unui lucrător activ. În scurtul mesaj face o pledoarie pentru Domnul și încurajază frații să lucreze pentru Stăpânul cel mai bun.
„Ce stați?
Ce stați voi fraților fără de lucru pe piața deșertăciunei? Mai sus am amintit de 2 bărbați, cari au pus puterea  și viața lor în serviciul Domnului; însă ei nu mai sunt, locul lor este vacant, dară nu numai al lor, ci oh ce multe locuri vacante sunt, cari ar trebui umplute cu oameni tot așa de devotați! Cine este acela, care ar vrea să-și jerfească toată viața sa pentru lucrul cel măreț al Domnului?
Care sunt acei bărbați voluntari, cari vreau să meargă luând pe sine arșița zilei în via celui mai bun Stăpân care plătește mai bine și mai cu dreptate ca oricare stăpân de pe pământ?
Fraților,  îndrăzniți a pune jos cele pieritoare pentru cununa cea neveștejită că și merită a lucra pentru Domnul nostru Isus, care a dat așa mare preț pentru noi! Ce stați uimiți cu brațele încrucișate, sus la lucru! Ce va fi cu dreptul veți căpăta: cununa dreptății de la Domnul milostiv!
Vasile Berbecar”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu