miercuri, 4 octombrie 2017

Prefața cărții „Călătoria Creștinului”, 1890
Domnul nostru Isus Hristos spune: „cine caută găsește” și să știți că așa este și acest Cuvânt, este foarte adevărat.
„Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.” (Matei 7:7, VDCC)
Când am lucrat la Istoria Bisericii Baptiste din Baia Mare, prin anul 2013 și am ajuns la Cântările Sionului,  știam ceva vag, dar nu eram sigur că era o carte de cântări baptistă și am început a întreba și am fost dezamăgit, iar acum am găsit multe cărți, cea mai veche este din 1907 și se găsește la Arad.
În aceste zile, tot căutând literatură veche baptistă și nu numai,  am găsit o comoară în familia Coldea, despre care am scris aici. Urmașii familiei păstrează credința în Dumnezeu, dar și unele cărți vechi.

Anul trecut am scris articolulAceeași carte, tipărită în românește în trei secole diferite, cu diferite nume!” Vezi aici. Azi vă pun la îndemână  prefața la prima traducere a binecunoscutei cărți  Călătoria Creștinului”, pe atunci se numea: „ Voiagiul crestinului către eternitatea fericită”, trist este că nu scrie anul apariției și cine a tradus-o.

Am fost ajutat la înțelegera unor cuvinte de Conf.dr. Mihaela Bucin,  şef de catedră, Catedra de Limba şi Literatura Română, Facultatea Pedagogică Juhász Gyula.

 


„AVERTISMENT (Atenționare)
Uvragiul (Operă, lucrare scrisă) ce dăm aici, pentru prima oră, în limba română, se bucură, mai bine de un secol, de o stimă puțin comună, ce merită sub multe raporturi. Acest uvragiu nu e nici de cum compus prin vre o înțelepciune umană, nici scris cu expresiuni alese. Se scie că nu prin asemenea mijloace Dumnezeu se servă pentru a convertsa sufletele și a le face să cugete la eternitate. Lector, acestă carte nu trebue a fi luată în mâini decât în dorința d-a găsi întrânsa  un aliment  pentru viață eternă.
Acest uvragiu fiind dradus în diferite limbi atât occidentale cât și orientale, în mai multe  edițiuni, care a adus nu puține servicii formării inimii creștinului, văzând imensa sa izbândă,  am crezut că împlinesc  o datorie sacră către patria mea a o traduce în limba patriei mele, spre edificațiunea fraților mei Români.
Am crezut de trebuință  a da acestei traducțiuni un stil pe atât de popular pre cât s-ar putea mai ușor a fi înțeles masele poporului, precum și așa de cumpătat ca să fie cu plăcere citit de clasa cea cultivată, având și uni și alții necesitatea și același sfânt interes în mântuirea lor eternă.
S-a dat în câte-va note, esplicațiuni a diverse sense spirituale, ascunse subt emblemele literei și pe cari mulți lectori nu va fi observat. S-a trămis de asemenea la Sântele-Scripturi ori de câte ori autorul prezintă ceva de o importanță, sau ce ar fi putut isbi ideile oridinare. Consiliăm a citi această carte cu Biblia alături, citind într-însa pasagiile la care trimitem când le vom cita Din drânsele se va trage mult profit.
Am imprimat, de asemenea în carte italice câte-va diceri sau frase importante, spre a trage băgare de seamă a lectorilor noștri asupra sensului emblematic ce cuprinde.  
În fine, am crezut bine pentru mulțumirea lectorilor (cititori) noștri, d-a diviza uvragiul în capitole, precedate d-un scurt sumar, și a da pentru tot o tablă de materii.
Scumpi lectori, și voi toți într-a căror mâini se va afla această carte, citiți această carte pentru a cugeta cu seriozitate la starea sufletelor voastre. Nu uitați viața ce va să fie, sânțenia, și bunătatea lui Dumnezeu.
Întoarceți-vă și vă pocăiți, căci regatul lui Dumnezeu este aproape.
Traducătorul.”Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu