sâmbătă, 4 noiembrie 2017

Adam Petru - 1896-1971, primul păstor din Reșița 
Domnul Isus vorbește despre urmașii săi, că vor fi prigoniți și în adevăr prigoana a venit peste acei ce au vrut să împlinească întocmai Cuvântul scris al Domnului. Prigoana a venit și în secolul XX, dar este prezentă și în secolul XXI. Trebuie să fim pregătiți să ne bucurăm atunci când vom trece pe această cale. Fratele pe care îl prezint a trecut prin prigoană și s-a bucurat. Este aici și o problemă: Domnul Isus spune: „am fost în temniță și ați venit la mine”. De bună voie nu plecăm, atunci Domnul ne trimite cum știe El.
Citiți și cine are date suplimentare vă rog să le completați printr-un comentariu.
Fratele Adam Petru s-a născut la data de 9 martie 1896 în localitatea Jitnini, jude­ţul Caraş Severin, dintr-o familie de ţărani. Din do­rinţa făuririi unui viitor mai fericit, părinţii săi l-au dat ucenic, unde a învăţat meserie.
   Într-o împrejurare vitregă a vieţii sale, aflându-se într-un lagăr de prizonieri ai primului război mon­dial, în anul 1916, fratele Petru Adam aude pentru prima dată vestea binecuvântată a Evangheliei, pe care sufletul său a primit-o cu bucurie. Reîntors în patrie, a luat contact cu credincioşii baptişti şi în mod special cu pastorul baptist Enaşcu Vasile şi cu Ghio­cel Iosif, apoi cu alţii, cari i-au arătat mai amănun­ţit calea Domnului Isus, cât şi cerinţa Sa prin Evan­ghelie.
În anul 1918 alături de alţi 90 candidaţi fra­tele Adam Petru a depus mărturia de credinţă, apoi a fost botezat de către fratele Igna Ştefan.
Stabilit cu munca de fiecare zi în oraşul Reşiţa şi văzându-se râvna fratelui Adam Petru pentru lu­crul Domnului, ca şi nevoia de un pastor local, în anul 1924 fratele este ordinat ca pastor local al Bisericii Baptiste din Reşiţa. Această slujbă a dus-o până în anul 1930, când s-a simţit nevoia unei reîmprospătări a lucrării, aducându-se un alt pastor local, iar fratele Adam Petru, a rămas ataşat lucrării în mod onorific, după măsura darului ce l-a avut din partea Celui ce dă toate.

Nu poate fi trecut cu vederea faptul că, sub păsto­rirea fratelui Adam Petru, pe când Biserica avea doar 40 membrii, s-a zidit un local de închinăciune în anul 1928, pe care Biserica îl foloseşte şi azi.
In data de 13 martie 1971, după o îndelungată şi apăsătoare suferinţă, a încetat din viaţă, fratele ADAM PETRU, primul pastor local al Bisericii Creştine Baptiste din Reşiţa.
Redau un articol scris cu ocazia persecuției bisericii:

„Cum e legea respectată ?[1]
— Evanghelia predicată în temniţă . —
 Duminică 19 Februarie 1928, noii membrii  Bisericii  Baptiste din Reşiţa, tocmai când eram adunaţi pentru a ne ruga lui Dumnezeu, fără veste a intrat în Biserică d-nul subcomisar al Poliţiei, loanovici  losef, dimpreună cu un sergent, care ne-a scos pe toţi afară din adunare, iar apoi ne-a confiscat atât cărţile, după aceea      ne-a dus la poliţie, unde după mai multe cercetări s ’a constatat  nevinovăţia noastră şi deci ne-a eliberat pe la orele 12 a. m.
Pe la orele 4 d. a. noi din nou  ne-am adunat la rugăciune, când   iarăşi am fost arestaţi şi închişi la un loc cu răufăcătorii, unde ne-au ţinut pană a doua zi, luni la ora 10 dimineaţa, în care timp ne-am bucurat că am avut fericitul prilej de a predica Evanghelia atât celor închişi împreună cu noi cât şi gardienilor, spunându-le că şi Mântuitorul nostru a suferit şi trecea drept un răufăcător numai pentru că predica Evanghelia, răspândind  astfel adevărul în lume.
După ora 10 iar am fost puşi în libertate , dându-se însă ordin domnului subcomisar să ne sigileze Biserica , fapt, care s-a şi întâmplat.
Aceasta este răsplata fraţilor baptişti, cari au luptat şi luptă pentru  neam şi patrie .
Ar fi de dorit să se sigileze mai bine cârciumile şi casele de desfrâu, iar nu bisericile credincioşilor.
Adam Petru , Reşiţa,”
Resurse: Îndrumătorul Creștin Baptist[1] Farul Mântuiri Anul IX No.7, Aprilie 1928, Pag. 11.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu