miercuri, 1 noiembrie 2017

Daniel Stoica, un cercetător ce găsește comori spirituale
Frumusețea cuvintelor Domnului Isus nu poate fi trecută cu vederea. Le vezi cum se împlinesc zi de zi, vezi că ele se desfășoară întru totul după voia Lui. Așa sunt cuvintele Lui: „căutați și veți găsi”. Căutarea este la modă, azi tinerii caută lucruri noi, experiențe mai sofisticate, dar contează ce faci cu ce găsești. Pentru ceea ce găsim trebuie să mulțumim și să glorificăm numele Domnului.
Așa am găsit pe mai tânărul frate păstor Daniel Stoica care are o îndeletnicire perseverentă în a căuta literatură baptistă veche și găsește mereu. Prin prezentarea literaturii baptiste vrem să apreciem, lăudăm pe Domnul care a însuflat pe frații noștri baptiști să scrie să își  întărească poporul pentru înălțarea numelui Domnului.
 Nu demult găsește bine păstrată o colecție a revistei „Creștinul”, care apare în America din anul 1913.
Acest tânăr este născut în a cincea generație de baptiști și este:
-          După mamă, fiul sorei Lucia Stoica n. 1963, botezată 1981, fiică a unei familii de baptiști din Căpâlna, județul Sălaj: Vădean Ioan n.1935 și Maria  n1940. Maria a fot dusă la binecuvântare  în Biserica Baptistă în anul 1940. Vădean Ioan este fiul lui Rozalia și Simion din Căpâlna. Rozalia este fiica lui Rusanda din Gura Vlădesei, a fost prima baptistă din Gura Vlădesei. Vădean Maria este fiica lui Costea  Ioan și Ana din Gostila, jud. Sălaj. Costea Ana a fost baptistă ca și mama ei Oprea Susana din Gostila, până în prezent nu cunoaștem anul botezului celor prezentați.
-          După tată este fiul lui Stoica Daniel n. 1957, botezat 1976. Daniel, senior este fiul lui Ion Stoica n. 1930, botez 1954. Ion Stoica a fost căsătorit cu Cornelia, născută Pandele, care a fost creștină după Evanghelie. Ea a venit cu părinții Florea și Maria din Albania. Aceștia au fost negustori și au venit să facă comerț în România.
Soția fratelui, Lorena, are o inimă aleasă și înțelege dragostea și pasiunea de a aduna lucruri vechi, dar care sunt adevărate comori.
Prezint mai jos biografia acestui fr. cercetător:


S-a născut în localitatea Deva, județul Hunedoara, în anul 1991 pe data de 24 martie. A avut un har deosebit că s-a născut într-o familie creștină baptistă care i-a acordat o educație creștină de bună calitate.
Încă de mic l-a slujit pe Dumnezeu cu tot ce a putut. A cântat în corul de copii la început, pe urmă în corul de tineri, corul bărbătesc și cel mixt. Implicarea lui nu s-a rezumat doar a cânta în coruri, ci chiar și în orchestră.
A început să se implice în lucrarea cu copiii, fiind o lucrare accesibilă pentru vârsta pe care o avea. Pentru a putea face această slujbă s-a botezat în anul 2007, 15 aprilie. S-a implicat atât în biserică la Școala Duminicală cât și în evanghelizările stradale. Timp de patru ani a lucrat cu copiii, organizând tabere sau săptămâni de evanghelizare.
Fiindcă Dumnezeu a lucrat la inima lui, a urmat cursurile teologice ale „Institutului Teologic Baptist din București”. După patru ani de studii a absolvit în anul 2014, pentru a putea deveni un adevărat lucrător în slujba Sa.
Cu un an în urmă s-a căsătorit cu Lorena Goia, actualmente Stoica.
În anul 2014 este ales ca păstor la Bisericii din Șicula, iar după un an a avut loc ordinarea, în data de 26 aprilie 2015.


Dumnezeu a binecuvântat familia si cu un băiat, pe nume Filip, în anul 2016. Actualmente este păstor al bisericile baptiste din Ineu si Iermata.
Dumnezeu a mai pus un dar în inima sa, acela de a căuta publicații baptiste. Dorința  de a strânge  aceste  „lucruri demodate” (cum le numesc mulți creștini  în zilele acestea) a fost pusă de însuși Dumnezeu. Domnul este acela care a pus un sentiment de responsabilitate pentru a nu se pierde ceea ce a rămas.  Actualmente în arhiva personală se regăsesc reviste ca: Adevărul Creștin; Creștinul; Călăuza; Farul Creștin; Farul Mântuirii; Glasul Tineretului Baptist; Îndrumătorul Creștin; Lumina Creștină; Lumina; Lumină si Adevăr; Pacea; Monitorul Baptist; Prietenul; Viața si Lumina; și altele…
Totodată are cărți de cântări baptiste: Cântările Sionului (1907, 1923,  1931, 1938, 1941) Cântările Evangheliei pe note (1913, 1978, 1981, 1998), Sunetele Evangheliei,  Harfa Copiilor (1926, 1949, 1979),  Harfa Evangheliei, Cântările Triumfului, Imnurile Credinței, și altele


Mulțumim Domnului pentru că a păstrat aceste valori care au trecut cu bine de ochii iscoditori ai dușmanilor, care au vrut să distrugă. Dumnezeu a păstrat aceste bunuri peste vremurile  care au trecut peste acest popor, care are drept scop să răspândească Vestea cea bună și veșnică a Domnului.

5. şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său
6. şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
7. Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.
8. „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.”

(Apocalipsa 1:5-8, VDCC)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu