vineri, 10 noiembrie 2017

Ailenei Toader 1916 - 1977 din Botoșani

 Dumnezeu nu a lucrat la construcția poporului Baptist numai înainte de Unirea din 1918, ci a lucrat și în zilele comunismului. Dumnezeu știe să lucreze sub orice regim , pentru că El dă voie să se formeze acel regim. Dumnezeu își alege oameni cu care să lucreze și îi pune la lucru. Așa am găsit într-un articol din revista „Îndrumătorul Creștin Baptist” din anul 1977, scris de fr.  Bolea Ioan.
Fratele vorbește despre Ailenei Toader,  care la 16 ani L-a primit pe Domnul Isus în inima lui. A venit rănit de pe front, dar Dumnezeu i-a spus să lucreze în via Sa și fratele, plin de Duhul Sfânt și dragoste pentru poporul Baptist,  a lucrat.


Iată articolul  din revistă:
În ziua de 19 mai 1977, sufletul celui ce-a fost fratele nostru iubit AILENEI TOADER, s-a desprins de trupul său obosit care a rămas pe pământ şi s-a înălţat la Tatăl, Creatorul cel veşnic şi pare că tragicul eveniment s-a petrecut în mod simbolic, chiar la tradiţionala sărbă­toare a Înălțării.
Născut la 27 ianuarie 1916, Ailenei Toader, a văzut lumina rece a zilei de iarnă, în comuna Negreni, jud. Botoşani, unde şi-a trăit copilăria într-o familie modestă de la ţară.
În 1932, când la etatea de 16 ani s-a făcut o cotitură în viaţa lui, cunoscând Cuvântul Domnului, care în timpul acela era propovăduit cu multă putere sfântă în nordul Moldovei.
Întors la Domnul, cu toată sinceritatea, era nelipsit de la adunările frăţeşti, iar in anul 1934 și-a închegat o fa­milie căsătorindu-se cu sora Maria din numeroasa familie Dumitrăşcuţă.
Datorită predării lui sincere şi dragostei ce o avea faţă de toţi oamenii, Dumnezeu l-a însoţit cu binecuvântările Lui sfinte, atât în viaţa lui ca cetăţean, cât şi in familie ca şi credincios, astfel Domnul i-a dăruit nouă copii care sunt în viaţă şi care constituie o coroană pentru familie şi o podoabă pentru Biserica Baptistă din Botoşani.
 
„Îmi amintesc cu multă plăcere că într-o clipă de inti­mitate frăţească, l-am întrebat câți copii are şi intr-un dialect moldovenesc, mi-a răspuns : „D-apoi frate Bolea, Domnul mi-a dăruit o săptămână de fete şi doi ficiori“. .Şi aceştia nouă, astăzi sunt căsătoriţi toţi şi sunt cu toate familiile lor membrii Bisericii Baptiste din Botoşani. Slă­vit fie Domnul.”
Dumnezeu l-a însoţit şi l-a ocrotit chiar şi în război, de unde s-a întors rănit, iar după război fiind pensionat, viaţa şi-a închinat-o în lucrarea de vestire a Evangheliei în comuna natala.
După câțiva ani, s-a mutat cu familia în oraşul Boto­şani oraş care în ultimii 20 de ani a cunoscut o înflorire nemaiîntâlnită în istoria lui, cauză care a determinat pe mulţi cetăţeni, printre care şi credincioşi, să se mute în  oraş.
Simţind necesitatea ca aceşti credincioşi să se întru­nească împreună pentru închinăciune, Ailenei Toader a fost iniţiatorul înfiinţării unei Biserici Baptiste în Boto­şani şi împreună cu fratele Gavrilescu, care l-a sprijinit, au insistat cu dragoste şi perseverenţă pe lingă Comuni­tatea Bucureşti, în scopul deschiderii acestei Biserici.
Datorită comportării credincioşilor noştri, la locurile lor de muncă, autorităţile judeţene au înţeles doleanţele lor şi cu sprijinul Departamentului Cultelor, la 29 iunie 1971, Conducerea Comunităţii Bucureşti a avut fericirea să participe la deschiderea Bisericii Baptiste din Botoşani.
Munca neobosită a fratelui Ailenei Toader în lucrare a fost răsplătită de biserică prin ordinarea lui ca diacon, în ziua de 17 februarie 1971.
Deşi suferind, însă neobosit în lucrul Domnului, Ailenei Toader s-a îngrijit de cumpărarea unei case de rugăciune pe seama Cultului, fapt ce s-a împlinit în februarie 1976.
Am spus că era neobosit în lucrare, cu toată suferinţa lui, pentru că în ziua decesului din sărbătoarea Înălțării, carul de foc a lui Ilie, i-a înălţat sufletul la Domnul.
Se poate spune că Ailenei Toader şi-a isprăvit alerga­rea, şi-a păstrat credinţa şi îşi merită cununa. (II Tim. 4:7—8).
Bolea Ioan, secretar, Uniune”


42. Şi Domnul a zis: „Cine este ispravnicul credincios şi înţelept pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită?
43. Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!
44. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa.

(Luca 12:42-44, VDCC)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu