vineri, 20 ianuarie 2017

Baptiștii nu sunt rătăciți!
Rătăcitul este persoana care a greșit direcția de mers, cel care a pierdut drumul, a pierdut ținta unde trebuie să ajungă. După cum am scris în articolul trecut, bisericile spun să ne întoarcem la Cristos și este un lucru corect și adevărat.
Domnul Isus ne spune cine se rătăcește și din ce cauză:

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” (Matei 22:29, VDCC)


Baptiștii, chiar de asta erau acuzați că umblă cu Biblia în buzunar și citesc oamenilor din ea, iată și citatul:

„Acesta a fost cel mai mare predicator care umbla tot în buzunar cu testamentul și cu cartea de cântări de George Șimonca, si numai cu cine se întâlnea le cetea din aceste  2 hârtii și însuflețirea lui cea mare ce o avea către pocăință o arăta pe uliță în timp de vară; cetea oamenilor silindu-i să fie cu capetele goale când d-sa le cetea și explica texturile din testament”. Semnat George Cherecheiu paroh ort.-rom. Din Biserica și Școala 1902.

Biblia ne spune ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem și nu lasă niciodată locul ca să intuiesc că poate ar trebui să fac ceva.
Vă rog să judecați după câteva exemple pe care le voi da și să spuneți dacă suntem rătăciți.
Biblia spune să păzesc ce-mi poruncește El. Baptiștii au singura autoritate, Cuvântul lui Dumnezeu și pe acesta îl împlinesc.

Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine şi ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.” (Deuteronomul 12:28, VDCC)
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” (Iosua 1:8, VDCC)Apostolul Ioan, Petru  și îngerul ne spun să ne închinăm lui Dumnezeu pentru că ei sunt slujitori împreună cu credincoșii.

Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui şi i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat şi a zis: „Scoală-te, şi eu sunt om!”” (Faptele apostolilor 10:25-26, VDCC)
Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.)”” (Apocalipsa 19:10, VDCC) 
Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi, după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.”” (Apocalipsa 22:8-9, VDCC)Biblia spune „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti” iar baptiștii cu strictețe se roagă doar la Dumnezeu cum suntem învățați și în rugăciunea tatăl nostru.
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.”” (Luca 4:8, VDCC)

Biblia spune „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,” (1 Timotei 2:5, VDCC)
Baptiștii nu au nici un alt mijlocitor decât pe Domnul Isus.

Dumnezeu spune să nu ne facem înfățișarea unui om ca să ne plecam înaintea lui. Baptiștii nu au așa ceva, nici în clădirea unde se închină biserica și nici acasă, ci se închină tatălui în duh și adevăr.Ioan 4:24.
Întreb de ce suntem rătăciți?

Fiindcă n-aţi văzut niciun chip în ziua când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului, la Horeb, vegheaţi cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricaţi şi să vă faceţi un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei, sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri, sau chipul vreunui dobitoc care se târăşte pe pământ sau chipul vreunui peşte care trăieşte în apele dedesubtul pământului. Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer, şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.” (Deuteronomul 4:15-19, VDCC)


 Câteva exemple am, dat dar se poate citi toată Biblia și să se spună dacă suntem rătăciți față de ea. Pe noi aceasta ne interesează să fim drepți față de Cuvânt, iar dacă cineva va spune că suntem rătăciți să nu ne spună Dumnezeu acest lucru.


Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:16-17, VDCC)


 Consider că aceste învățături trebuie aplicate cum ne sunt poruncite, iar dacă nu le aplicăm vom fi numiți rătăciți de Domnul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu