vineri, 27 ianuarie 2017

Dumnezeul dragosteiDumnezeu ne atenționează prin 2 întrebări:
Cu cine Mă veţi pune alături ca să Mă asemănaţi?
Cu cine Mă veţi asemăna şi Mă veţi potrivi?(Isaia 46:5,)
Dumnezeu nu se poate asemăna cu nimic, nu are asemănare, pentru că are promisiuni pe care numai El le poate împlini.

1. Dumnezeu  ne poartă,
 „Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârşia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră: (Isaia 46:3 VDCC)

2. Vrea să ne poarte
„ până la bătrâneţea voastră Eu voi fi acelaşi, până la cărunteţea voastră vă voi sprijini.
V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijin şi să vă mântuiesc”. (Isaia 46:4, VDCC)

3. Cu niciun chip nu vrea să ne lase
” Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum  n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” (Evrei 13:5, VDCC)

4. Nu vrea să ne dea
8. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ţi fac ca Admei? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi se zbate inima în Mine şi tot lăuntrul Mi se mişcă de milă! (Osea 11:8, VDCC)(BTF) Cum să renunţ la tine, Efraime?

Puterea  acestor promisiuni este dragostea
4. I-am tras cu legături omeneşti, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură. M-am aplecat spre ei şi le-am dat de mâncare. (Osea 11:4)

Nu vrea  să ne lase, nu vrea să ne dea, pentru că la dat pe Fiul Său ca să ne câștige pentru veșnicie.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu