sâmbătă, 15 aprilie 2017

Isus Hristos, Împăratul, a înviat și este viu!
În dimineața învierii vorbim tot de Isus Hristos, Împăratul, care a înviat și este viu în veci de veci. Acest Împărat rămâne același, prietenos, cu glas blând, care te cheamă: „Veniți la Mine”.  O dată înviat este viu, maiestos, glorios.
L-am disprețuit, batjocorit, bătut, omorât, dar acum a-înviat. 
Ce voi face acum? Nu trebuie să ne speriem, nu trebuie să ne ascundem de El. El poate fi bucuria noastră, dacă ne predăm  și umblăm în ascultare de El.
Nu mâncarea trebuie să ne bucure mult, ci faptul că Isus este viu și ne primește la El cu toată dragostea ce o are pentru noi.


I. Și-a schimbat structura trupului, dar nu a caracterului.
După înviere, Domnul Isus putea merge la marele preot acasă, la Pilat, la cei mai mari din Sobor,  să le țină un discurs tăios, dar a ales să meargă la cei ce-l iubeau și erau risipiți.
Deși Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, i-a dat un Nume mai presus de orice nume, El rămâne același, smerit, blând, plin de bunătate, același care ne caută, căruia îi pasă de noi și nu ne abandonează.
Petru era trist pentru ce a făcut, dar Domnul înviat îl caută.

7. Dar duceţi-vă de spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea: acolo Îl veţi vedea, cum v-a spus.”  (Marcu 16:7, VDCC)
34. şi zicând: „A înviat Domnul cu adevărat şi S-a arătat lui Simon.”
(Luca 24:34, VDCC)


 
II. Și-a schimbat structura timpului, dar nu a prezenței
În timpul pribegiei Sale pe pământ, mergea din loc în loc, era supus timpului, era prezent doar într-un singur loc. Acum este în afara timpului, dar este prezent lângă cel ce-l caută din toată inima.

37. Ştiţi vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan;
38. cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.

(Faptele apostolilor 10:37-38, VDCC)III. Și-a schimbat structura  puterii, dar El este același
Când Domnul Isus a intrat în trup omenesc, deși era Dumnezeu, puterea Lui era limitată datorită voinței Lui ca să nu nimicească cu suflarea gurii Lui omenirea care zăcea în păcat și întuneric.
Acum Domnul este înălțat în slavă, la dreapta Tatălui, dar este același Împărat personal care ne cheamă pe nume.

14. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus.
15. „Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.”
16. Isus i-a zis:
„Marie!” Ea s-a întors şi I-a zis în evreieşte: „Rabuni!”, adică: „Învăţătorule!”
17. „Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.”
18. Maria Magdalena s-a dus şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul şi că i-a spus aceste lucruri.
(Ioan 20:14-18, VDCC)


Acest Împărat să fie bucuria și pricina laudelor noastre,  pentru că a suferit în locul nostru și a adus mântuire pentru neamul omenesc.
Aceasta este marea dragoste a lui Dumnezeu pentru noi. Pe El să-L iubim și să-L ascultăm în veci de veci. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu