sâmbătă, 8 aprilie 2017

Isus Hristos Regele
Împăratul pe care azi îl sărbătorim intrând în Ierusalim este un Rege personal al fiecărui om care îl primește. De aceea eu scriu mesajul la persoana a doua singular,  dar se referă la mine, la tine și la noi toți.
I. Isus Hristos Regele, vine în Numele Domnului
A venit pentru că așa era scris.
Trebuia să aibă o mărturie mai puternică ca cea omenească.
Logica Domnului este că cine vine în numele Lui caută slava Lui.

31. Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată.
32. Este un Altul care mărturiseşte despre Mine; şi ştiu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată.
33. Voi aţi trimis la Ioan, şi el a mărturisit pentru adevăr.
34. Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om; dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiţi mântuiţi.
35. Ioan era lumina care este aprinsă şi luminează, şi voi aţi vrut să vă înveseliţi câtăva vreme la lumina lui.
36. Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.
37. Şi Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El însuşi despre Mine. Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa;
38. şi Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El.
39. Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.
40. Şi nu vreţi să veniţi la Mine ca să aveţi viaţa!
41. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni.
42. Dar ştiu că n-aveţi în voi dragoste de Dumnezeu.
43. Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi.
44. Cum puteţi crede voi care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora, şi nu căutaţi slava care vine de la singurul Dumnezeu?
45. Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui; este cine să vă învinuiască: Moise, în care v-aţi pus nădejdea.
46. Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.
47. Dar dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?”

(Ioan 5:31-47, VDCC)


II. Isus Hristos Regele, vine la tine
Vine pentru tine personal
Pentru că te vrea în împărăția Lui
Te vrea ostașul Lui
Te vrea să fii al Lui, la părtășie cu El.

1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii –
2. pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne-a fost arătată –
3. deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.

(1 Ioan 1:1-3, VDCC) III.  Isus Hristos Regele, vine la tine  pentru că este regele  tău
Tu ești ținta venirii Lui

11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –

(Ioan 1:11-14, VDCC)


Vine ca să te recupereze din rătăcirea ta, fiind rătăcit, fiind pierdut, fiind plecat din casa tatălui. Luca 15: 1- 32.

IV. Isus  Regele vine la tine având  o atitudine nobilă:

9. Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.(Zaharia 9:9, VDCC)


 Blând:  El nu vine să ne certe pentru ce am făcut, ci să ne primească.

„Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând” (Matei 21:5, )

Neprihănit  = drept:  Nu va accepta negociere din partea ta, ci va trebui să accepți cerința Lui.
  Biruitor:  Vei putea birui în viață prin Regele tău care vine la tine.
Primește-L!
 Smerit: Biruința se câștigă alături de Regele tău prin smerenie.
Isus Hristos Regele vine personal pentru tine, el vine direct să te caute și să te facă fiu al Împărăției Lui.
Vei răspunde?
Atunci poți să te bucuri și să-L lauzi pe acest Împărat mare și cu o inimă deschisă pentru tine.
El te dorește pe tine și inima ta.

26. Fiule, dă-mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile mele.
(Proverbe 23:26, VDCC)

 Domnul să ne ajute să facem acest lucru.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu