duminică, 28 mai 2017

Dr. Rushbrooke despre Rusia.

 În unele cercuri baptiștii români  erau acuzați că au ajutat pe bolșevici și apoi ei       ne-au venit în ajutor, dar ei de fapt ne-au persecutat. Am mai scris despre asta și aici.
La o conferinţă în Anglia, în anul 1933, Secretarul general al Alianţei Baptiste, a vorbit despre situaţia religioasă în Rusia şi despre lupta bolşevicilor  contra lui Dumnezeu şi a tot ce este sfânt.
Bolșevicii au căzut, dar poporul baptist a rezistat și Domnul i-a purtat de grijă, iar ce profețea   Rushbrooke s-a împlinit.
«Noi trebuie», a zis Dr. Rushbrooke, «să ne trezim şi să stăm de veghe, pentru că forţele antireligioase sunt fără oboseală şi neadormite. Partidul Comunist, care controlează Rusia, niciodată nu pierde din ochi scopul cel mare: distrugerea religiei. Metodele folosite de bolșevici sunt foarte dibace şi potrivite scopului urmărit. Comunităţile religioase sunt persecutate şi închise. Dovezile şi apărarea lor sunt neascultate. Bisericile sunt răpite de recruţi noi, copii şi tineret. Partidul Comunist, îi capturează şi îi creşte în ateism. Fraţii noştri suferă, iar libertățile omului sunt răpite. Nu de mult bolşevicii au tipărit o carte atacând pe baptiști și batjocorind religia lor. Partidul Bolşevic sau Comunist este un partid fără Dumnezeu, fără Hristos, Biblie, Rugăciune sau Biserică, învăţăturile lui sunt materialiste. El susţine că omul trăieşte numai prin pâine. Lenin susţine că religia este opiul poporului. De aceea bolşevicii consideră religia ca o primejdie sau inamic de moarte. Deci să nu i se dea nicio ocazie să se apere».
«Noi protestăm, pentru că Bolşevicii invadează locul sfânt al conştiinţei omeneşti. În scurt metodele de persecuţie împotriva bisericilor creştine întrebuinţate de Bolşevici în Rusia sunt următoarele: Îndepărtarea predicatorilor, oprirea Bibliilor, şi literaturii creştine, închiderea bisericilor şi împiedecarea educaţiei religioase. Predicatorii sunt îndepărtaţi şi siliţi să se lase de slujba lor prin presiuni economice, prin arestări ilegale, prin terorizare şi prin exil. Există un grup de credincioşi în Rusia cari mai au numai a patra parte din numărul predicatorilor pe cari i-au avut. Mai mult, seminariile sunt închise.»
«Oprirea Bibliilor, Din anul 1928, nici o Biblie nu s-a tipărit în Rusia şi acum ele nici nu pot fi importate. Dar nu numai Bibliile sunt oprite, ci şi orice altă literatură creştină, ca reviste, broşuri, et. Cu toate acestea, partidul Comunist, prin organizaţiile lui anti-dumnezeeşti îneacă ţara cu atacurile sălbatice împotriva religiei. Tot felul de caricaturi batjocoritoare şi ruşinoase sunt răspândite. Totuşi creştinilor nu li se dă dreptul să protesteze şi să se apere».
«Închiderea bisericilor. În Moscova nici zece la sută din toate bisericile n-au rămas deschise. Din când în când, autorităţile bolşevice nu numai închid, dar şi distrug cu totul bisericile istorice. Educaţia religioasă a copiilor e oprită de Stat. E o lege care opreşte orice şcoală sau clasă religioasă pentru persoanele sub 18 ani. Iar o clasă, conform legii, e compusă din 3 sau mai multe persoane. De aceea, e o crimă în Rusia ca altcineva afară de părinţi să spună unui grup de copii că Dumnezeu e iubirea. Şi mulţi au fost împuşcaţi pentru un lucru ca acesta».
«În toată Rusia nu există o Şcoală Duminicală şi nu e nici posibilitatea de a o avea. Singurele şcoli permise în Rusia sunt acelea în cari se cresc copii şi tineretul în ateism, necredinţă şi materialism».
«Deci din toate acestea, ideea este clară că Bolşevicii luptă împotriva lui Dumnezeu şi împotriva acelor cari voiesc să-L servească».
«Va fi religia distrusă? Va dispare ideea de Dumnezeu? De sigur că nu. Însă momentan, creştinii trebuie să urce pe calea suferinţelor. Noi trebuie să dovedim că ei – cei din Rusia – nu sunt uitaţi de cei ce trăiesc în locuri mai fericite. Reamintiţi Rusia în rugăciunile şi protestul vostru până ziua libertăţii va veni».
  Rezumat de: L.L. Sezonov.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu