sâmbătă, 17 februarie 2018

Dr. Borzási István, un bun istoric baptist
 Citiți și aici.

Dumnezeu a format poporul baptist în zona Transilvaniei, pe umerii a trei națiuni, ce conviețuiau de multă vreme împreună: germani, maghiari și români. Prin aceasta, Dumnezeu demonstrează că ce a spus lui Daniel, cu aproximativ 2500 în urmă, este adevărat. În adevăr Dumnezeu a ridicat peste împărățiile pământului, o altă împărăție care este a Lui și este veșnică. Unitatea baptiștilor era mare, iar uneltirile celor două biserici românești și strămoșești, Ortodoxă și Unită, aruncau săgeți usturătoare spre baptiștii români. Totuși baptiștii acestor trei nații, plus baptiștii englezi, au dat Biblia de la Budapesta în anul 1873, scrisă în limba română. Tipografia de la Budapesta tipărea cărți și reviste în  limba română.

Pentru că istoria noastră este comună cu a fraților de limbă maghiară, prezint pe fr. dr. Borzási István, un om care scrie cu multă dragoste istoria acestui popor, care nu are granițe și face parte din Împărăția veșnică a lui Dumnezeu.
Dr. Borzási István, s-a născut la 25 dec. 1960, în com. Ip, jud. Sălaj, fiind al doilea din cinci frați. Familia dânsului este o familie adânc înrădăcinată în poporul baptist.
Bunicul din partea tatălui, Borzási Imre, a fost responsabilul Bisericii Baptiste  din Ip aproximativ  12 ani. Borzási Imre s-a căsătorit cu Klára, născută Kása și au avut mai mulți copii.
Auzind încă de copil Cuvântul Domnului, s-a îndrăgostit de El și dorește să-L urmeze cu credincioșie. S-a  botezat la 5 sept. 1975, în Biserica Baptistă din Camăr, de către pastorul Pal Gergely, sn.

Dragostea dânsului pentru Cuvânt și răspândirea Lui, îl face să plece la Seminar și să învețe despre Dumnezeu și planul Său și să fie un harnic slujitor în via Sa.
S-a căsătorit cu sora Márta, formând o familie binecuvântată cu 3 copii: Johanna, Mírjám și Tábita.
Johanna e căsătorită cu pastorul Derek Addleman și locuiesc în Bandon, Oregon, SUA.
Tábita e căsătorită cu Dóczi Efraim (fiu de pastor, din Secuime) și au trei copii și locuiesc în Dunaharasti, lângă Budapesta.Mai jos puteți citi  amănunțit despre activitatea fratelui doctor, păstor și profesor, Borzási István.

CURICULLUM VITAE
DATE PERSONALE
Nume şi prenume: Borzási István
Data naşterii: 25 decembrie, 1960.
Locul naşterii: com. Ip, judeţul Sălaj.

PREGĂTIRE ACADEMICĂ (licenţă, masterat, doctorat, postuniversitare)
Seminarul Teologic Baptist, Bucureşti – Diplomă de Absolvire
Institutul Teologic Baptist de Grad Universitar, Bucureşti – Diplomă de Licenţă
Central Baptist Theological Seminary, Minneapolis, Minnesota, USA. – Master of Arts in Biblical Studies
Bible Education by Extention, Advanced Training Studies, Old Testament – Certificate
International Baptist Theological Seminary, Praga, Republica Cehă – Master of Theology
Universitatea Emanuel din Oradea – Masterat în Arta Muzicală
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Reformată, doctorat.

CARIERĂ PROFESIONALĂ (posturi ocupate de la absolvire până în prezent)
Pastor, (începând cu ordinarea din 23 octombrie 1988.)
Secretar General al Convenţiei Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare din România (1990-1993)
Vicepreședintele Convenției Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare din România (1996-2003. 2007-2010. 2011-2012)
Președintele Convenției Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare din România (2003-2007. 2010)
Fondator şi decan al Facultăţii (Seminarului) de Teologie Baptistă Maghiară (1994-1999)
Preparator Universitar la Institutul Teologic Baptist Bucureşti (1996-2002)
Asisitent universitar şi Lector universitar la Universitatea Emanuel Oradea (din 2004-până astăzi)
CĂRŢI PUBLICATE ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE
Sziklazúzó pöröly („Ciocanul care sfarâmă stânca”), carte cu 53 predici din Vechiul Testament, 250 pagini, Editura Eben Ezer, Oradea, 1998.
Emlékezzél meg az ősidőkről, („Adu-ţi aminte de vremurile străvechi – Deut. 32:7”) Istoria centenară a Bisericii Baptiste Maghiare din Pericei, 316 pagini, Editura Universităţii Emanuel, Oradea, 2010.
Homiletika - Az igehirdetés alapjai, („Homiletică - Bazele propovăduirii Cuvântului”) ediţia a II-a, 343 pagini, Editura Universităţii Emanuel, Oradea, 2011.
Érteni az Írásokat - („Înțelegerea Scripturilor” – Introduceree în interpretara Scripturii), 421 pagini, publicat de Fundația „4H”, Orgovány, 2014.
A baptista ének-zenemisszió története Erdélyben (1867-1914) és a Szilágyperecseni Magyar Baptista Gyülekezet énekkarának 100 éves története (1914-2014), (Istoria corurilor îndeosebi a corului bisericii din Pericei) - coautor cu † Kiss László sn. Theologos Kiadó, 2014.
Hegyek és völgyek Istene - (Dumnezeul munților și a văilor – Mesajul acual al cărții 1Împărați), Orgovány, Hungary, publicat de Fundația „4H”, 2015. 223 pagini. – este sub publicare în limba română la Editura Făclia.
Women in the Books of Samuel, - (Femei în cărțile lui Samuel), Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2016. 48 pagini.
Erdélyi magyar baptista missziótörténet – (Istoria misiunilor baptiste maghiare din Ardeal), 408 pagini B5, publicat de Fundația „4H”, Orgovány, 2014.
A Dávid uralkodásáról szóló történetek szöveg-kritikai és teológiai vizsgálata [Critica Textuală și Analiza Teologică a Textelor despre Domnia lui David], Teză de Doctorat, professor coordonator prof. dr. János Molnár, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Reformată, 2005-2009.
Isten országának képeskönyve - (Cartea Ilustrată a Împărăției lui Dumnezeu), Orgovány, Hungary, publicat de Fundația „4H”, 2015. 296 pagini.
ARTICOLE PUBLICATE  ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE
The Major Women Characters int he Books of Samuel (Caracterele feminine principale din cărţile lui Samuel), Disertatie MTh. 2005.
Betsabé és Támár, szexuálisan bántalmazott nők Sámuel könyvében (Batșeba și Tamar: Femeile abuzate sexual în Cărțile lui Samuel), Studia Theologia Reformata Transylvanica - Issue no. 1 / 2011.
A lelkipásztor és a misszió (Pastorul şi misiunea) - Conferinţa cu pastorii
Dávid elhívása, szolgálata és megszentelődése (Chemarea, slujirea şi sfinţirea lui David) - Conferinţa cu pastorii
A gyülekezet és a misszió (Biserica şi misiunea) - Conferinţa cu delegaţii bisericilor
A hívők adakozása (Dărnicia credincioşilor) - Conferinţa cu delegaţii bisericilor
A parallelizmus a héber költészetben (Paralelismul în poezia ebraică) – publicat în Teológiai Szemle, revista de specialitate a Faculăţii de Teologie Baptistă Maghiară.
The Biblical Model of Church Planting Applied to the Hungarians in Romania (Modelul biblic pentru plantarea de biserici, aplicat la maghiarii din România), sesiune comunicari UEO, 2005.
A gyülekezet és a misszió (Biserica şi misiunea) - Conferinţa cu delegaţii bisericilor
A lelkipásztor a változás eszköze az igehirdetés által (Pastorul: agentul schimbării prin predicarea Cuvântului), Conferinţa cu pastori, 2006.
A Biblia tanítása a házasságról (Învăţătura Bibliei despre căsătorie), Conferinţa cu delegații bisericilor, 2007.
1Korinthus 11:2-16 értelmezése (Interpretarea lui 1Corinteni 11:2-16), Conferința cu pastorii.

CĂRŢI EDITATE ŞI PUBLICATE ÎN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE
A hit hangjai („Glasurile credinţei”) – 774 cântări pe patru voci pentru bisericile baptiste maghiare, Editura ITM Oradea, 2005. 750 pagini.
A hit hangjai („Glasurile credinţei”) – 774 cântări pe o singură voce pentru bisericile baptiste maghiare, Editura ITM Oradea, 2005. 742 pagini.
A hit hangjai („Glasurile credinţei”) – 774 cântări pe o singură voce pentru bisericile baptiste maghiare, ediţia a II-a corectată, Editura ITM Oradea, 2005. 742 pagini.
Hadd zengjen énekünk („Să răsune cântarea noastră”), 20 cântări pe patru voci și acompaniament, Theologos Kiadó, 2014.
Borzási István, ed. Evangéliumi Karénekek (Cântări corale evanghelice), reprint, 2014.
A hit hangjai („Glasurile credinţei”) – 774 cântări pe patru voci pentru bisericile baptiste maghiare, cu acorduri pentru chitară, Editura Theologos, 2017. 750 pagini.
A Romániai magyar baptista gyülekezetek szövetségének alapokmányai – (Documentele de bază ale Convenției Bisericilor Baptiste Maghiare din România), 237 pagini A5, Theologos Kiadó, 2017.

CONCERTE, ÎNREGISTRĂRI, CONCURSURI ARTISTICE
Radio Vocea Evangheliei Cluj, la 88,3 MHz – program de 30 minute săptămânal; Începând din anul 1996 până astăzi.
Radio Vocea Evangheliei Sibiu, la 89,4 MHz – program de 30 minute săptămânal (Marți la ora 19:30); Începând din anul  2005 până astăzi.
Radio Cluj, program de 30 minute lunar; 603 kHz (București), 909 kHz (CJ și BN), 1197 kHz (BV și CV), 1314 kHz (TM și AR), 1323 kHz (MS), 1404 kHz (MM) și 1593 kHz (BH, SB și HR), Undă Medie, și 95,6 și 95,4 MHz (Satu Mare) FM, începând din anul 1992 până astăzi.
Radio Unison Zalău, program de 30 minute de două ori pe săptămână; începând din anul 2008 până astăzi.
ALT FM Radio Arad, program de 60 minute săptămânal, începând din anul 2012 până astăzi.
Interviu cu PAX TV, ed. Nagy Imre, Ungaria, 2007.

CURSURI (INCLUSIV FORMAT ELECTRONIC)
Homiletika – Az igehirdetés alapjai („Homiletică – Bazale predicării Cuvântului”) – 400 pagini, manuscris.
Kezdő héber nyelvtan az Ószövetség tanulóinak („Introducere în limba ebraică pentru studenţii Vechiului Testament”) – 150 pagini, manuscris;
Borzási, István, „Érteni az Írásokat” - („Înțelegerea Scripturilor” – Introduceree în interpretara Scripturii – Bazele hermeneuticii), Orgovány, publicat de Fundația „4H”, 421 pagini, 2014.
Borzási, István, „Istoria Trezirilor Spirituale”, curs, Universitatea Emanuel Oradea, 2014.
Curs de Limbă Ebraică Biblică pentru stuneții Vechiului Testament, 2005.


PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE NEPUBLICATE
International Baptist Theological Seminary, Seminary Institute for Training and Education – SITE Anabaptist Studies, 1990 Summer SITE Conference, Rüschlikon, Switzerland.
International Baptist Theological Seminary, Seminary Institute for Training and Education 1992 Summer SITE Conference, Rüschlikon, Switzerland.
International Baptist Theological Seminary, Seminary Institute for Training and Education – „Working Together int he Local Church”, 1997 Summer SITE Conference, Prague.
International Baptist Theological Seminary, Seminary Institute for Training and Education – „Pastoral Care and Counselling”, 1999 Summer SITE Conference, Prague.
Borzási, István, 1Korinthus 11:2-16 értelmezése (Interpretation of 1Corinthians 11:2-16), Hungarian Baptist Pastor’s Conference, Cluj-Napoca, 1995.
Borzási, István, „A hívők adakozása” (Believers donation) – Conference with the delegates of the Hungarian Baptist churches, in regions: Brașov (27 Nov.), Arad (4 Dec.) and Șamșud (11 Dec.), 1999.
Borzási, István, „A lelkipásztor és a misszió” (Pastor and mission) – Hungarian Baptist Pastor’s Conference, organized by the Convention of the Hungarian Baptist Churches of Romania, Harghita Christian Camp, 29 Aug. 2000.
Borzási, István, „Elhívás, szolgálat és megszentelődés Dávid életében (1Sam 16:18)” (Call, ministry and sanctification in the life of David) - Hungarian Baptist Pastor’s Conference, organized by the Convention of the Hungarian Baptist Churches of Romania, Harghita Christian Camp, 29 Aug. 2001.
Borzási, István, „A gyülekezet és a misszió” (Biserica şi misiunea) - Conferinţa cu delegaţii bisericilor baptiste maghiare, organizată de Cercurile Misionare Baptiste Maghiare din România, 30 noi. Porumbenii Mici, 7 dec. Boghiș, 14 dec. Oradea, 2002.
Borzási, István, A lelkipásztor, a változás eszköze az igehirdetés által -2Kir 4:38-41 (Pastorul ca agent al schimbării prin predicare), Conferința pastorilor baptiști maghiari din România, Tabăra Creștină Harghita, 28 aug. 2002.
Borzási, István, „A Biblia tanítása a házasságról” (Învățătura Bibliei despre căsătorie) – Conferințe teritoriale pentru bisericile baptiste maghiare, 25 noi. Târgu Mureș, 2 dec. Șimleu Silvaniei și 9 dec. Valea lui Mihai, 2006.
Borzási, István, The Biblical Model of Church Planting Applied to the Hungarians in Romania, Sesiunea de comunicări științifice la Universitatea Emanuel Oradea, iun. 2007. Oradea.
Borzási, István, Protecţia divină a vieţii în Cartea lui Iov, Sesiunea de comunicări științifice la Universitatea Emanuel Oradea, iun. 2008. Oradea.
Borzási, István, A nyelveken szólás és a prófétálás - 1Kor 14,1-9 (Vorbirea în limbi și profețirea), Conferința pe țară a tinerilor baptiști maghiari organizată de EMABISZ, 18 oct. 2008, Oradea.
Borzási, István, Sodrásban - Elmenni a széles világra - 2Tim 4:10 (În derivă – a merge în toată lumea), Conferință regională a tinerilor baptiști din cercul misionar Zalău organizată de EMABISZ, Pericei, 11 sept. 2009.
Borzási, István, Isten választottjának ellenségei – 2Sam 16 (Duşmanii alesului lui Dumnezeu), Conferinţa familiilor pastorilor maghiari baptişti organizată de Convenția Bisericilor Baptiste Maghiare din România, Tabăra Creştină Harghita, 2010.
Borzási, István, Dicsőítés, imádat, istentisztelet (Laudă, închinare, reverență), Conferință cu slujitorii amvonului din Cercul Misionar Zalău, Pericei , 27 ian. 2011.
Borzási, István, Az élő igehirdetés, ahogyan az Úr Jézus bemutatta Mt 5. 6. és 7. részében (Predicarea  vie, după exemplul Domnului Isus în Mt 5. 6. și 7), Conferință cu slujitorii amvonului din Cercul Misionar Zalău, Pericei , 17 feb. 2012.

b. Internaţionale
Borzási, István, „Hirdesd az Igét!” Evangélizálás a Kárpát-medencében -2Tim 3:16-4:5 („Propovăduiește Cuvântul!” Evanghelizare în Bazinul Carpatic), Conferință internațională și ecumenică de evanghelizare cu reprezentanții bisericilor din Bazinul Carpatic, Budapest, aug. 2002.
Borzási, István, A demokrácia hatása gyülekezeteinkre - 2Sám 15:1-6 (Influența democrației asupra bisericilor noastre), Conferință internațională TELEK, 7 noi. Nagyvarsány, 2008.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
Limba maghiară – limba maternă
Limba română – avansat
Limba engleză – avansat


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu