miercuri, 7 februarie 2018

Gheorghe Florian 1867 – 1929, din Talpoș
Fr. Gheorghe Florian, a fost un adevărat pre­dicator pioner, un adevărat luptător pentru răspândirea credinţei nou-testamentele. El a fost fondatorul multor biserici din plasele: Chişineu-Criş şi Ineu, din judeţul Arad, Beliu, Salonta şi Tinca, din judeţul Bihor. A fost un bărbat cu multă vază şi trecere în comună şi cu deosebit talent în ex­plicarea Sfintelor Scripturi.
S-a născut în localitatea Talpoş,  judeţul Bihor în anul 1867.
A învăţat carte la şcoala primară din comună şi a fost foarte sârguincios la carte.
Auzind  cuvântul Domnului  l-a primit îndată cu bucurie și în  1894 a fost botezat cu încă alte 18 suflete, de Mihai Cornea.
Era tânăr de 27 de ani, plin de vigoare şi   de zel sfânt. La mai puţin de un an de la botez, Gheorghe Florian a plecat în mi­siune, pentru prima dată în jurul Beliului, unde nu se ştia nimic    des­pre credinţa baptistă. După cinci zile de misiune, a fost prins şi dus în faţa primpretorului care 1-a ameninţat cu pedepse  şi bătaie, dacă nu va sta acasă liniștit. Dar el   n-a putut fi ţinut locului.
In același an, a plecat din nou în misiune, de data aceasta pentru 17 zile şi tot prin comunele din jurul Beliului, unde a înfiinţat  câteva bise­rici baptiste. Tot în 1895, Florian a întreprins o călătorie misionară, o lucrare de pionierat în comuna Chieri, judeţul Arad, unde erau doar câțiva prieteni. Acolo a fost arestat şi cum notarul era ginerele preotului, a fost supus la interogatoriu şi pălmuit, apoi a fost pedepsit cu  29 lovituri la spate.
Scăpat, a plecat în jurul Beliului şi a fost şi aici arestat    din nou şi fiindcă era acum recidivist, a fost purtat prin comună cu toba, ca un hoţ, ca sătenii să râdă de el. Dar acest lucru, în loc să-i scadă prestigiul, i 1-a mărit, căci toată comuna a început să vorbească des­pre el, să-i admire zelul religios şi să se intereseze de crezul     său religios. Întâmplarea a ajuns cunoscută şi în satele vecine şi toţi  vor­beau de Gheorghe Florian, ca de un demn urmaş al martirilor credinţei.
A păstorit Biserica din Talpoș din anul 1895 – 1927.
Participă în 1908 la Congresul de la Berlin, alături Mihai Cornea, Mihai Brumar și alții.
În anul 1904, în Buteni, botează un nr. de 36 de suflete, împreună cu fr. Mihai Cornea.
A doua revistă editată de credincioşii baptişti a fost "Steaua Di­mineţii,"  care a început să apară în luna iunie 19o3. Revista  a fost redactată de Mihai Brumar, la Tulea,  judeţul Bihor, iar abonamentele se făceau la Gheorghe Florian din Talpoş şi costa pe an 81 fileri.  
În anul 1919 la Congresul ce se pregătea,  la care nu au putut veni toți delegații,  fr. Gheorge Florian a prezentat  referatul: „Unificarea cultului Divin”. 
În anul 1920 botează la Talpoș 33 de suflete în apa Crișului, iar la Apa Seicului botează 41 de persoane.
In dimineaţa zilei de 25 Oct. 1929, după ce s-a sculat şi a mulţumit lui Dumnezeu pentru grija de noapte, a ple­cat la câmp să încarce un car cu cio­cani (tulei), fără să ştie că acolo îl aşteaptă moartea. După ce a încărcat  carul, a căzut jos şi după 15 minute  a murit. Vestea morţii lui s-a răs­pândit ca un fulger  în toată comuna, precum şi în împrejurimi. S-au dat telegrame copiilor şi cunoscuţilor, pen­tru a veni la înmormântare, care s-a făcut duminică, 27 oct. în prezenţa unui mare număr de popor.
Serviciul a fost condus de fr. P. Ştefan şi G. Morar, precum şi alţii.
Corul vocal şi instrumental din localitate, i-au cântat ultimele cântări.
Surse:
Farul Mântuirii.
Alexa Popovici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu