sâmbătă, 19 mai 2018

Botaş Ioan 1899-1981, din GrăniceriFratele Botaş s-a născut la data de 11 octombrie 1899 în comuna Grăniceri, din judeţul Arad, în familia lui Botaş Vasile și Maria, familie de buni creştini baptiști. Copilăria şi-a petrecut-o în comuna natală, aici urmează şi şcoala ele­mentară de 6 clase, unde învaţă ştiinţa de carte, munca, dragostea de Dumnezeu şi de oameni.
Din fragedă tinereţe îl cunoaşte pe Domnul Isus şi-L acceptă ca Mântuitor personal, iar la vârsta de 16 ani, în 1915  este botezat în apa râului Crişul Negru, de către fratele Munteanu Mihai.
Vâltoarea primului război mondial nu-l ocoleşte nici pe dânsul, aşa se face că în anul 1917 ajunge pe front, de unde se reîntoarce după terminarea războiului.
În unul 1920 fratele Botaş se căsătoreşte cu sora Sofia Puşcaş şi căminul lor fericit este binecuvântat  de Domnul cu două fete şi doi băieţi.
Anul 1930 va fi pentru această familie un an de grea încercare : o boală nemiloasă taie firul vieţii surorii  Sofia, lăsând în urma ei patru copii orfani şi un soţ îndurerat.
Dumnezeu a îngrijit însă şi a pregătit o altă soră care să preia creşterea şi educaţia copiilor râmaşi orfani, sora Ana Laza, care va rămâne alături de fratele timp de 50 de ani, până când moartea i-a despărţit.
După ce, în anul 1924, familia Botaş se mută în Șiria, Arad, fratele desfăşoară o bogată activitate în cadrul Bisericii, lucrând cu râvnă şi deplină dăruire.
În anul 1941, la data de 23 martie, fratele Botaş este ales, pus deoparte şi ordinat ca diacon al Bisericii din Șiria, Arad. Din comisia de  ordinare au făcut parte fraţii : Marin Dumitrașcu, secretarul Uniunii, Alexa Popovici, preşedintele Comunităţii Arad, Ioan Rusu, misionarul Şcolilor Duminicale şi Gheorghe Olteanu, păstorul Bisericii din Seleuş.
În anul 1957, familia fratelui Botaş se mută la Timi­şoara şi, la un an după aceasta, fratele este ales ca diacon al Bisericii Creştine Baptiste Nr. 2 -  Timişoara, slujbă pe care o îndeplineşte până la plecarea sa  în  veșnicie.
Între anii 1972—1976, timp în care s-a construit loca­lul actual al Bisericii, alături de fratele Stanca Ioan, păstorul Bisericii, şi de ceilalţi credincioşi, fratele Botaş, aduce o contribuţie de seamă, fiind şi dirigintele aces­tui şantier.
În anul 1945 este ales casier în Comunitatea Baptistă Arad.
Viaţa fratelui Botaş a fost bogată în experienţe cu Dumnezeu. A fost un om de nădejde, un bun sfetnic şl împăciuitor.
In ziua de 4 septembrie 1981, a avut loc serviciul de înmormântare al fratelui Ioan Botaş, diaconul Bisericii Creştine Baptiste nr. 2 din Timişoara.

La serviciul de înmormântare, alături de membrii Bi­sericii nr 2, au venit şi credincioşi din tonte celelalte biserici din zonă, cât şi un număr mare din cei ce l-au cunoscut.
Au vorbit din Cuvântul lui Dumnezeu fraţii păstori : Turcin Dumitru, Găvăgină Irimia, Bălănean Gheorghe și Râncu loan, păstorul Bisericii.
Din partea Bisericii Șiria-Arad, a vorbit fratele păs­tor Chiu Mihai.
Corul şl fanfara au împodobit  programul cu imnuri ocazionale.
A plecat dintre  noi  fratele Botaș, dar a plecat cu  bucuria ce o are lucrătorul la sfârșitul zilei.
In nădejdea revederii cu cei plecaţi înaintea noas­tră şi cu un sentiment profund creştin, cântăm :
Te vei repusa, dar ceea ce-ai plantat.
În veci va sta ce-n iubire-ai lucrat.


Surse:
Îndrumătorul Creștin Baptist.
Pastor, Ioan Râncu.
Alexa Popovici.
Marius Silveșan.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu