sâmbătă, 26 mai 2018

Ce fel de om sunt la aceste Rusalii?Rusaliile sunt poruncite de Dumnezeu, ca o sărbătoare sfântă în cinstea Domnului.

I. De Rusalii, toți ucenicii Domnului Isus din Ierusalim, erau împreună în același loc.

În Ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. (Faptele apostolilor 2:1)
Azi și noi trebuie să fim în același loc cu Domnul Isus. Ești?
Dacă astăzi, aici ești cu Domnul Isus și în veșnicie vei fi cu El.


II. De Rusalii, în Ierusalim erau oameni cucernici.

Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. (Faptele apostolilor 2:5)

-           Adică oameni temători de Dumnezeu.

-          Bărbați pioși – Pătrunși de sentimente de evlavie, sau de afecțiune plină de respect.

-           Iudei religioși, care respectau Legea lui Dumnezeu.   

-          Iudei credincioși și evlavioși.

III. De Rusalii, oamenii s-au divizat în funcție de puterea lor de a înțelege lucrurile minunate ale lui Dumnezeu.

Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?” Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!” (Faptele apostolilor 2:12-13)

Ce zic oamenii despre noi, de ce suntem plini?
-          De Duhul Sfânt ca apostolii?
-          De indiferență, ușurătate în lucrarea lui Dumnezeu?
-          De băuturi îmbătătoare?
În ziua de Rusalii, trebuie să fiu plin de Duhul Sfânt, care să mă călăuzească până la capătul călătoriei mele pe acest pământ.

IV. De Rusalii, după predică oamenii s-au întrebat:


 „Fraţilor, ce să facem?”


Răspunsul vine clar, la timp și simplu: „Pocăiţi-vă”

Dacă azi nu suntem pocăiți, trebuie să o facem acum. Este cerința lui Dumnezeu pentru fiecare om.
Eu m-am pocăit, dar tu?

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” (Faptele apostolilor 2:37-40)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu