sâmbătă, 2 noiembrie 2019

Dumnezeu ți-a dat totul, tu ce i-ai dat?În ziua de duminică 03 noiembrie 2019 bisericile baptiste serbează Cina Domnului.
Biserica Creștină „Sfânta Treime” din Târgu Lăpuș te invită să poposești lângă Cel ce a murit pentru noi și pentru mântuirea noastră și să ne amintim cât de mult ne iubește.
În această zi ne apropiem într-un mod special de persoana Domnului Isus care înainte de moartea Sa pe cruce a spus:
19. Apoi a luat pâine şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”
20. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”

(Luca 22:19-20, VDCC)
„Să faceți lucrul acesta spre pomenirea sau în amintirea Mea”
Credincioșii au venit în această săptămână cu post și rugăciune ca să se poată apropia de trupul și sângele Domnului Isus și nu spre spre osândă dacă îl iau în chip nevrednic.
Domnul Isus Hristos este Dumnezeu și locuiește în slavă la dreapta Tatălui.
A venit în lumea pe care a creat-o pentru noi, dar nu l-am recunoscut, ba mai mult,  l-am omorât într-un mod crunt și mișelește.
Totuși profetul Domnului Isaia cu 800 de ani înainte de moartea Domnului spune:
3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

(Isaia 53:3-5, VDCC)
 Nu l-am băgat în seamă pe Cel ce a venit ca să ne aducă mântuirea, deși El ne-a iubit. Bătând la ușa inimilor noastre, a venit la noi și ne-a strigat: „Veniți la mine!”, dar noi nu L-am primit și  L-am renegat.
Suntem foarte vinovați în fața lui Dumnezeu pentru că ne-am purtat atât de rău cu fiul Său.  Totuși Cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum putem să scăpăm de moarte și de mânia aprinsă a lui Dumnezeu pe care o merităm pe deplin, deoarece necinstindu-L pe Fiul Său nu L-am cinstit nici pe El.
25. Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.
(Psalmii 73:25, VDCC)

10. s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
11. El este ‘piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului’.
12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

(Faptele apostolilor 4:10-12, VDCC)

Vă învităm la Domnul Isus pe care vrem să-L proslăvim.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu