joi, 16 martie 2023

Ridică-te tânăr păstor baptist, coboară pe ogorul Evangheliei și Domnul îți va vorbi

 


Text inspirat din: Ieremia 18:2, VBRC„Ridică-te şi coboară la casa olarului şi acolo te voi face să auzi cuvântul meu!”.
Acest mesaj este adresat de Dumnezeu profetului Ieremia pe care vrea să-l învețe despre suveranitatea Sa cu Israel. Adică Dumnezeu poate să facă cu un popor, cum face olarul lucrând pe oalele lui.

Consider Poporul Baptist un popor al lui Dumnezeu, care trudește la răspândirea Evangheliei în țărișoara noastră dragă. Ogorul pe care trebuie să lucrezi nu este numai biserica în care Dumnezeu te-a așezat, este mai mult decât atât.

Ca orice popor și Poporul Baptist are unele slujiri care mențin unitatea poporului și aici lucrează acei oameni care au pe inimă să se implice în această lucrare. Regulile de funcționare ale poporului sunt puse de Dumnezeu.

13. Luaţi din seminţiile voastre nişte bărbaţi înţelepţi, pricepuţi şi cunoscuţi şi-i voi pune în fruntea voastră.’
14. Voi mi-aţi răspuns şi aţi zis: ‘Ceea ce spui tu să facem este un lucru bun.’
15. Am luat atunci pe căpeteniile seminţiilor voastre, bărbaţi înţelepţi şi cunoscuţi, şi i-am pus în fruntea voastră drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece, ca dregători în seminţiile voastre.
16. Am dat, în acelaşi timp, următoarea poruncă judecătorilor voştri: ‘Să ascultaţi pe fraţii voştri şi să judecaţi după dreptate neînţelegerile fiecăruia cu fratele lui sau cu străinul.
17. Să nu căutaţi la faţa oamenilor în judecăţile voastre; să ascultaţi pe cel mic ca şi pe cel mare; să nu vă temeţi de nimeni, căci Dumnezeu e Cel care face dreptate. Şi când veţi găsi o pricină prea grea, s-o aduceţi înaintea mea, ca s-o aud.’
18. Aşa v-am poruncit, în vremea aceea, tot ce aveaţi de făcut.

(Deuteronomul 1:13-18, VDCC)

 

Lucrarea de slujire nu este numai în mica ogradă a bisericii unde slujești, ci întreaga ogradă de pășune a turmei Domnului. Trebuie puse căpetenii în fruntea poporului. Vei vrea să fii parte și tu?

Sunt multe plângeri, de toate felurile, precum se plângea Moise, Iosua, Ilie, Ieremia și alții, dar la Dumnezeu este un singur răspuns: „Ridică-te”.  Parafrazând pe Pavel când era la Atena prin cuvântul care zice: „28. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: ‘Suntem din neamul Lui…’ (Faptele apostolilor 17:28, VDCC), poetul nostru Radu Gyr spune:

Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Nu pentru-o lopată de rumenă pâine,
nu pentru patule, nu pentru pogoane,
ci pentru văzduhul tău liber de mâine,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Ridică-te tânăr păstor pentru că ți se cere, ești chemat să te ridici de Cel ce te-a ridicat să slujești.

Ridică-te tânăr păstor pentru că ești obligat să te ridici și să lupți lupta ce Dumnezeu o are de dat pentru zidirea Trupului lui Cristos și mântuirea poporului în care te-ai născut.

Ridică-te tânăr păstor pentru că tu scrii pagina ta de istorie în dreptul tău și va fi consemnată de Dumnezeu și de generațiile viitoare.

Ridică-te tânăr păstor pentru că tu trebuie să iei de la alții ce ți s-a încredințat și apoi să dai mai departe generației care va urma.

Ridică-te tânăr păstor pentru că tu ai o viziune de la Dumnezeu care se potrivește cu generația în care trăiești, armonizeaz-o cu nevoile din aceste zile în care să se regăsească de la cel mic până la cel mare și astfel toți să slujim lui Dumnezeu în neamul de oameni în care trăim.

Ridică-te tânăr păstor pentru că tu ai această părere că ai putea mai bine să conduci, să duci poporul la pășuni mai bune.

Ridică-te tânăr păstor pentru că acum ai ocazia ca să te folosești de abilitățile tale ca să fii folositor poporului tău și neamului de oameni.

Radio Vocea Evangheliei din Oradea ne spune că s-a dat startul discuțiilor despre alegeri în cadrul Uniunii Baptiste din România.

Iată anunțul:

„Dragi prieteni,

Miercuri, 15 martie 2023, de la ora 15:00, vă invităm să ascultaţi emisiunea "INTERVIURI R.V.E. ORADEA”, realizator dr. Daniel Burtic - director R.V.E. Oradea, iar invitați pastor Teofil Mihoc, pastor Gelu Dumitrașcu, pastor Ioan Cocîrțeu, pastor Corneliu Peleașe, pastor Mihai Micula și pastor Paul Negruț. Tema emisiunii: ALEGERI ÎN UNIUNEA BISERICILOR CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA.

RADIO VOCEA EVANGHELIEI ORADEA

FM 92,1 sau www.rve-oradea.ro

Poporul Baptist din România are nevoie de fiecare dintre voi să vă implicați în lucrarea de conducere, în luarea deciziilor, în direcționarea poporului ca să fie tot mai eficient în lucrarea de propovăduire a Evangheliei Domnului Isus Cristos.

Dacă nu te vei implica, vei vedea aceiași oameni obosiți, pe care îi critici că sunt trecuți, că nu fac un pas în spate. Nu pot să facă dacă stai și nu faci nimic, dacă nu vii cu propuneri concrete.

Te aștept cu propuneri în spațiul istoriei baptiste și îți voi publica ideile tale bune.

15. Ferice de poporul care stă astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!
(Psalmii 144:15, VDCC)

Un comentariu: