joi, 13 iunie 2024

114 ani de la organizarea baptiștilor din America, prima Biserică și Asociația

 


Dumnezeu mi-a dat ocazia să citesc în revista „Chreștinul”, tipărită în Cleveland Ohio din anul 1913, cum s-a format în anul 1910 prima Biserică Creștină Baptistă Română, apoi s-au format alte biserici, iar în anul 1913 s-a înființat „Asociațiunea Baptistă-Română din America”.

Redau întâi o parte dintr-un articol bine documentat și scris de Aureliu Ion Popescu[1], despre românii plecați în America și apoi cele două articole din „Chreștinul” despre înființarea primei Biserici și Asociațiunea.

„Emigrarea înspre America a început aproximativ prin secolul XVI și al XVIII - lea și pornește din nordul protestant al Angliei.

Începând cu anul 1860 începe emigrația slavolatină din centrul, sudul și estul Europei.

Dintre emigranții români doar 3 – 5 % aveau o meserie ceilalți erau țărani. Românii au început a emigra în America începând din anul 1890, ajungând ca în 1910 românii din Ardeal să numere 10.000 mii de suflete.

Prima revistă în limba Română apare în anul 1905 (cea baptistă în 1913).

Pentru a veni în ajutorul emigranților guvernul federal al Statelor Unite a pus la dispoziție în bibliotecile marilor orașe secții în limbile străine printre care și română. Bibliotecile oficiale publice încurajau cititul cărților în limba de origine a emigranților.

Baptiștii din America au ajutat pe emigranții români punându-le la îndemână săli, unde să se adune și să citeasă Biblia, iar cei care voiau erau trimiși la seminarul teologic. O parte din păstorii ce s-au ridicat de pe băncile seminarului și au început să activeze erau plătiți, ajutați de biserica baptistă americană până când baptiștii români reușeau să se formeze și să funcționeze ca biserică de sine stătătoare.

Un citat care ne face cinste al autorului: „Cauza răspândirii lui (baptismul) printre Românii din America se mai explică și prin faptul că la început, până s-au putut organiza bisericile noastre (ortodoxă și unită), baptismul gata pregătit și în așteptarea de noi convertiți a umplut lacuna.”[2]

Autorul acestui articol se teme că americani ajută pe emigranți români ca să americanizeze și să-și uite origine.”

Faptele însă nu adeveresc asta. Baptiștii români s-au organizat încă în biserici și apoi asociația de biserici din anul 1910 și tot români sunt și azi în 2024 după 114 ani de Americă.

 

Prima Biserică Baptistă Română din America[3]  Cincinnati, Ohio.

Schița istorică citiră de fr. Ioan Socaciu, sâmbătă seara, 30 August, cu ocazia primirii delegațiilor la Prima Conferință a Baptiștilor Români din America, în sus numita Biserică.

Lăudat fie Părintele Ceresc, în numele Fiului Său Isus Cristos, că am venit împuterniciți spre a citi și a auzi în scurt istoria acestei Biserici.

Primul frate român în acest oraș a fost Teodor Salagean; el a sosit în Cincinnati în 19 Iulie, 1903. Cam pe același timp a sosit și fratele Dumitru Neag; acești doi au fost urmați de mai mulți frați. Acești pionieri participau ca membri în Lincoln Baptist Church. În această Adunare frații români au fost membri până în anul 1910.

La 1 Ianuarie, 1910, Prima Biserică Baptistă Română din America, a fost organizată cu 48 membri. Primul serviciu s-a ținut în 1991 Central Street, care locaș a fost închiriat pentru acest scop.

Înainte de a se face acest pas însemnat, Domnul a adus în mijlocul fraților pe fr. Ristea Igrișan, lucrător ordinat de către frații din Budapesta. Având frații în mijlocul lor pe fr. Igrișan, au dorit foarte mult ca să aibă Adunare separată ca să poată mai ușor aduce pe păcătoși la Domnul. Dumnezeu l-a folosit pe fratele Igrișan într-un chip foarte minunat; într-un scurt timp locașul nou de adunare a fost prea mic, nu încăpeau toți care veneau să audă Cuvântul: cei mântuiți se tot adăugau la turma lui Dumnezeu, așa că în curs de șase luni fr. Igrișan a botezat 14 suflete. Fratele lucra în fabrica zi pe zi și Duminica de asemenea cu Evanghelia. N-a socotit greutatea cea mare, chiar și câștigul său l-a nesocotit, numai ca să aducă suflete la Domnul.

Tot în acest an (1910) am cumpărat această proprietate, (care se afla în colțul Dayton și Whiteman Streets) pentru care s-a plătit suma de 4.500$. Această sumă a fost plătită în timp de trei ani. În primul an, (1910) colecta totală a fost, 2.339.47$, din care sumă  parte din datori și spesele adunării au fost plătite: în al doilea an, (1911) s-a colectat 1.601.35$; în al treilea an, 1.549.62$, fiind suma totală 5.550.44$. În prezent Adunarea este plătită de toate datoriile.

La 6 Noiembrie, 1910, această Adunare a fost dedicată ca ,,Prima Biserică Baptistă din America”. Acuma ne bucurăm mult că putem fi în propria noastră Adunare, dar aceasta niciodată nu s-ar fi împlinit dacă frații nu ar fi deschis inimile lor pentru lucru glorios al Salvatorului nostru. Fie lăudat Domnul care a pregătit pe primii frați membrii ai acestei Adunări, care voioși au contribuit la cumpărarea acestei proprietăți precum și la toate spesele necesare, care n-au fost puține.

Școala de Duminică, care a fost organizată în același an cu Adunarea, există și în prezent și e o bună branșă a Bisericii vrednică de amintit. La începutul anului 1911 tinerii noștri, plini fiind de un zel creștinesc, au organizat o frumoasă orchestră pentru a ajuta în lucru Adunării, devotând nu puține nopți pentru practică. Domnul va răsplăti această întreprindere cu bogata Lui binecuvântare.

La anul 1912 s-a organizat Societatea Poporului Tânăr. Societatea lucrează cu vrednicie pentru Împărăția lui Dumnezeu. În fiecare duminică unii dintre tineri merg prin oraș și împart invitații și tractate chemând oameni la ascultarea Evangheliei, întrunirea societății se ține în fiecare miercuri seara. Domnul binecuvânteze tinerii noștri, Amin!

Adunarea noastră este progresivă în aducerea de suflete la Cristos. Membrii Adunării se află în bune relații unii cu alții și trăiesc spre lauda Domnului.

Adunarea noastră se edifică foarte mult prin bogatele predici pe care ni le dă Domnul prin fr. Ristea Igrișan. Lăudat fie Dumnezeu pentru toate aceste binecuvântări în numele lui Cristos, Fiul lui și Domnul nostru. Amin, și Amin!

 

CONFERINȚA BAPTIȘTILOR ROMÂNI DIN AMERICA

30 august - 1 septembrie 1913

Numai cu patru ani în urmă Baptiștii Români din America au fost împărțiți în grupuri mici neînsemnate, țineau întrunirile lor în Adunările fraților Americani, Germani sau Maghiari și nefiind în legătură unul cu altul grupurile nu prea se cunoșteau unul pe altul, și unul nu știa foarte mult despre progresul altuia; dar cu toate acestea grupurile acestea lucrau încet și foarte efectiv sub Marele lor Conducător, Domnul Isus Cristos, punând o fermă temelie pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu între românii din America. Unele dintre aceste grupuri mici au devenit misiuni însemnate, una din aceste misiuni a devenit o Biserică de sine stătătoare, precum ne arată istoria Bisericii din Cincinnati.

Mai toate aceste grupuri și misiuni au răspuns la un apel de organizare, și în ziua de 1 Septembrie, delegații acestora au arătat că sunt mulți luptători ai Evangheliei gata și capabili a forma o oaste doritoare de a se lupta spre mărirea și onoarea Salvatorului nostru Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu.

Cum Baptiștii Români din America au fost conduși și binecuvântați de Dumnezeu, următorul raport va arăta în parte:

   Sâmbătă, 30 August,

Toți delegați au sosit în Cincinnati de cu vreme: toți au venit plini cu entuziasm spre a împlini lucru pentru care au venit cât se poate de bine. Ospitalitatea fraților s-a arătat foarte călduroasă, toți au dorit ca delegații să vină să stea în casele lor. La orele 7,30 delegații au fost primiți în Adunare de către un comitet pentru care Predicatorul Ristea Igrișan a vorbit. Scriptura a fost citită de Predicatorul Gredys, din Cleveland, Predicatorul Selegean, din Indianapolis, a invocat binecuvântarea lui Dumnezeu. Următoarele sunt unele cuvinte adresate delegaților de către fr. Igrișan: ,,Domnul vă binecuvânteze, fraților delegaților, Domnul ne învețe pe toți ce să facem, să lucrăm toți spre mărirea Numelui Său, ca să-L încununăm pe Regele Emanuel. Sunteți bineveniți fraților delegați, suntem adunați aici precum vedeți scris ,,Noi ne-am adunat în Numele lui Cristos și suntem conlucrători cu Dumnezeu.”

După aceste cuvinte următorii delegați au dat raporturi scurte pentru Adunările reprezentate de ei:

 Akron, O.: Mihai Chevan.

Anderson, Ind.: Teodor Selegean.

Cleveland, O.: Louis A. Gredys.

Cincinnati, O.: Ioan Olariu-Luguzo.

Dayton, O.: Dimitrie Kereș.

Detroit, Michigan: Ilie Truța.

Gary, Ind.: Ioan Vank.

Indianapolis, Ind.: Teodor Selegeanu.

Martins Ferry, O.: Pavel Motz.

Adunarea a fost închisă cu cântare și rugăciune.

     

       Duminică Dimineața, 31 August.

Ora de rugăciune a fost condusă de fr. Pavel Motz, din Martins Ferry, O.

La serviciul divin au luat parte fr. Igrișan, ca păstorul Adunării, fr. Selegeanu a citit Scriptura, fr. Vank, a condus în Rugăciune; fr. Gredys a predicat. Subiectul a fost, ,,Registrul Ceresc și Registrul Pământesc.”(Luca, 10-20; Ioan, 8:6.). Un frumos popor a fost prezent la serviciul de dimineață. Corul de bărbați a lăudat pe Dumnezeu în cântări spirituale. Fr. Igrișan a terminat serviciul cu doxologia.

 

              După Amiază

La orele 2,30 s-a ținut Școala Duminicală. La orele 3 s-a început serviciul. Fr. Igrișan a început serviciul cu rugăciune și cântare; fr. Gredys a citit Scriptura, Dr. Lasher, redactorul foii Baptiste săptămânale ,,Journal and Messenger” a predicat în limba engleză, fr. Gredys a interpretat în limba română. Subiectul a fost ,,O singură jertfă.” (Evr. 10:14).

După predicarea doctorului Lasher, păstorul Adunării, fr. Igrișan a botezat zece suflete cu botezul Domnului, șapte surori și trei frați. Corul și muzica Adunării au cântat imnuri frumoase. Biserica a fost plină de popor încât n-a mai încăput. Dea Domnul ca cei botezați să fie într-adevăr îmbrăcați în Cristos. Amin!

      

  Seara la orele 7.30.

Păstorul Igrișan a deschis serviciul cu rugăciune și cântare. Fr. Selegean a predicat. Subiectul a fost ,,Înțeleptul Arhitect.” (I Cor. 3:10.) După predicare fr. Igrișan a servit la Masa Domnului, mulți au luat parte din pâine și vin, emblemele jertfirii Domnului nostru pentru păcatele lumii.

Colecta de azi a fost pentru misiuni între păgâni; s-a colectat $42.20.

Aceasta într-adevăr a fost Ziua Domnului, căci El a întrebuințat serviciile și servii Lui spre mărirea Numelui Său. După toate câte le-am petrecut noi putem spune, ,,Iehova, Dumnezeul oștirilor, este cu noi!” (Ps. 46.8).

 

     Luni dimineața, 1 Septembrie.

La orele 7,30 s-a început ora de rugăciune care a fost condusă de fratele Ilie Trutza, din Detroit, Michigan.

La orele 8 delegații au început lucrurile Conferinței. După ce s-a discutat scopul și necesitatea organizațiunii, următorii funcționari au fost aleși:

         Comitetul Executiv

Predicatorul Ristea Igrișan, Președinte.

Misionarul Ioan Vank, Vicepreședinte.

Fr. George Magyar, Vicepreședinte.

Fr. Dumitru Neag, Casier.

Predicatorul Louis A. Gredys, Secretar.

         Comitetul de Misiuni.

Predicatorul Theodor Selegean, fr. Dumitru Trutza, Detroit, Michigan și fr. Iosef Orosz, Akron, O.

        Comitetul de Aranjamente,

Frații Ioan Olariu, L., George Szobo, Indianapolis, Ind., Ilie Trutza, Pavel Motz, Martins Ferry, O.

       Comitetul de Publicațiune

L. A. Gredys, Redactor.

Mihai Chevan, Ajutor de redactor. Neculai Pavel, Casier; Ioan Motz, Controlor.

Membru al acestei organizații poate fi oricare Baptist, frate sănătos în Domnul. Cotizația anuală de membru este 50 cenți, 25 cenți pentru cheltuielile asociației, 25 cenți pentru fondul de Publicațiune. Comitetul Executiv roagă pe toate adunările ca cotizațiile să fie trimise la sfârșitul lunii octombrie. Jumătate din banii colectați să fie trimiși la fr. Mitru Neag, 916 Poplar str. Cincinnati, O. și jumătate la fr. Neculai Pavel, 1374 W. 116 Str. Cleveland, O. Frații care doresc să contribuie cu ceva bani pentru fondul pentru pentru publicare de tractate și foi, să se adreseze tot la fr. Pavel.

     Despre Foaia ,,Creștinul”

A fost propus de fr. Gredys, fondatorul foii, ca foaia să devină proprietatea Asociației, toți delegații au votat în favoarea acestei propuneri; ,,Creștinul” va deveni proprietatea Asociației de la 1 Ianuarie, atunci va începe a apărea ca Organul Baptiștilor Români din America. Formatul foii va fi aproape dublu, adică 16 pagini mai mari decât formatul de acum. Prețul va rămânea tot de un dolar pe an.

Comitetul de Publicație roagă pe fiecare Adunarea ca să aleagă pe un frate din mijlocul lor ca Reprezentantul foii, care frate să fie însărcinat a trimite raporturile Adunării pentru publicare, și a căuta toate interesele foii, ca primirea abonamentelor și împărțirea foilor la cei abonați. Numele fratelui ales și adresa lui să fie trimisă cât se poate de curând la Redacție.

Dorind ca să introducem foaia noastră la oficiul poștal ca ,,Second Class Matter”, toți abonații sunt rugați a înnoi abonamentul lor imediat, și toți frații care încă nu s-au abonat să se grăbească și să trimită abonamentul lor, nu numai adresa, ci și prețul abonamentului, ca la anul nou să începem cu o foaie mai mare și cu o listă mai mare de abonați.

 

       Luni după Amiaza, la orele 3.

Predicatorul Igrișan a deschis adunarea cu rugăciune și cântare, fr. Mihai Chevan a citit Scriptura; Predicatorul Lower a ținut un discurs despre ,,Valoarea Organizației”, arătând mai ales că într-o bună organizație este cu putință a împlini lucruri necesare cu mai multă ușurință și cu mai mare efect. Fr. Igrișan, ca președintele Asociației a dat un bun sfat tuturor celor de față, textul fiind, ,,Nu primiți în deșert darul lui Dumnezeu.” Fr. Gredys a vorbit despre ,,Două feluri de Ostași.” Conferința a fost închisă cu rugăciune prin fr. Kereș, din Dayton.

După conferință toți delegații precum și toată adunarea au fost invitați la cina de iubire pregătită de poporul tânăr al Adunării, cu care toți copiii lui Dumnezeu s-au bucurat foarte mult în Casa Părintelui lor ca o mare familie spirituală precum arată fotografiile reproduse în acest număr.

Spre a arăta ce mare bucurie au avut frații Baptiști din alte națiuni despre pasul făcut de Baptiștii Români din America, reproducem aici o scrisoare de la Dr. L. C. Barnes, Secretarul de la ,,American Baptist Home Mission Society.”(Societatea Misionară Baptistă Americană).

   Scumpe frate Gredys:

Scrisoarea dumitale din 5 septembrie am primit-o. Ne bucurăm foarte mult împreună cu voi despre buna noutate. Am citit-o doctorului Morehouse și el s-a bucurat împreună cu mine. Aseară am vorbit la întrunirea Asociației Baptiste Italiene din America. Le-am citit o parte din scrisoarea dumitale atrăgându-le atenția că ei și românii sunt frați romani. S-au bucurat foarte mult de splendidul vostru început.

De ați decis în Cincinnati unde și când întrunirea viitoare a Asociațiunii Baptiste Române se va ținea, te rog scrie-mi ca să introduc aceasta împreună cu celelalte informații pe care mi le-ai trimis despre Asociația Română. A voastră Asociațiune este a douăsprezecea între limbile străine din toată țara.

Cu voi se împlinește tocmai o duzină.

Binecuvântarea abundentă a Părintelui Ceresc fie cu dumneata și cu toți lucrătorii români.

Al dumitale în serviciu cordial,

     (Semnat) L. C. Barnes

Acum văzând că Dumnezeu ne-a ajutat ca din niște grupuri mici și neînsemnate, să devenim o organizație la rînd cu Baptiștii din alte națiuni, trebuie să împlinim ceea ce ne îndeamnă cântarea: ,,La luptă, la luptă voi servi Domnului.” ,,Iehova va da putere poporului Său.” (Ps. 29:11).

                               L. A. Gredys, Secretar.
[1] Aureliu Ion Popescu, membru al Fundației „Laura Spelman Rockefeller” U. S. A., atașat comercial la Paris.

[2] Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul 1918 – 1928, Studii”, Vol. I, p. 637, Cvltvra Națională București 1929, articolul „Românii din America” semnat Aureliu Ion Popescu.

[3] Creștinul, Anul I, nr. 10, Octombrie, 1913,  p. 2-5, 8-10.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu