joi, 27 iunie 2024

Louis Avram Gredys 1883 – 1958 evreu din România

 Așa cum am scris în articolul: „114 ani de la organizareabaptiștilor din America, prima Biserică și Asociația”, baptiștii din America au început să se organizeze în biserici românești, ajutați de păstori baptiști americani, dar și ei au văzut de bine acest lucru. Cel care a contribuit cel mai mult la organizarea baptiștilor români, a fost un frate baptist român, evreu.

    Originar din Bârlad, Gredys era un evreu român, sosit în America în anul 1900. Acesta a făcut inițial misiune printre evreii din Cleveland, lucrând sub auspiciile organizației Hebrew Christian Evangelization Society. Absolvent al Toronto Bible College,  Gredys era un om care vorbea mai multe limbi. A devenit misionar al ABHMS și a fondat în 1910 Cleveland Romanian Baptist Church. Gredys a fost unul dintre fondatorii Asociației Baptiste Române din SUA, în 1913, fiind primul secretar al acesteia. A slujit ulterior ca pastor la Akron, West Pittsburgh, Warren și Detroit. El a desfășurat o vastă activitate publicistică de-a lungul vieții sale.

    Primul misionar între românii din America a fost fratele Louis Avram Gredys. Dânsul îşi făcuse studiile preparatorii pentru lucrul misionar la Toronto Bible College din Toronto, Ontario, Canada. Lucrul misiunii între români a fost aşa de mare şi de mult, încât fratele Gredys nu putea să ajungă prin toate locurile unde era chemat. Dânsul a intervenit pe lângă fraţii americani ca să angajeze pe fratele Dumitru Truţa din Detroit. Fratele Trutza a lucrat ca misionar un scurt timp, de vreo 7 luni, când din cauza sănătăţii a trebuit să se reîntoarcă în România.

    După terminarea războiului, în 1918-1919, mulți frați au plecat înapoi în România, numărul credincioșilor scăzând simțitor. Chiar și fratele Gredys a demisionat la 28 octombrie 1917, în locul lui venind fratele Mihai Borha.

Într-o moțiune publicată în revista „Chreștinul” din 1918 apare următoarea informație la punctul 8:

„A recunoaşte că fr. Gredys a făcut lucru bun în lucrul Evangheliei între români, ne exprimăm părerea de rău că a părăsit acest lucru în mod activ şi că în viitor iarăşi îl vom avea în conlucrare cu noi”.

Pentru scurt timp părăsește lucrarea deoarece în luna decembrie 1924 este ales ca păstor al Bisericii Creștine Baptiste Române din Warren, Ohio.  Păstorește această biserică până în anul 1926.

Fratele Louis Avram Gredys în ziua de 25 aprilie 1926 este ales ca păstor la prima Biserică Creștină Baptistă Română din Detroit.

Fratele a ajutat și Biserica Creștină Baptistă Română din Windsor, Canada.

Pe lângă activitatea publicistică, scrierea de articole, a scris și cartea: „Viața Creștinului”.

Din zicerile fratelui Louis Avram Gredys: „Citire fără rugăciune preface Biblia într’o carte pecetluită”. „Viețile consacrate ale trecutului iluminează prezentul”, „Învățătura fără practică este ca un schelet fără suflet”.

    A păstorit Biserica Baptistă Română din Cleveland între anii 1910 – 1914.

În anul 1954 apare în revista „Luminătorul” din luna aprilie un articol intitulat „Traducerile Bibliei Române”.

După anul 1928 fratele Louis Avram Gredys este îndepărtat din mai multe biserici baptiste din America. Nu cunoaștem motivul, poate invidia care a dat în răzbunare, unele neânțelegeri să fi dus la ruptura aceasta prezentată în revista Luminătorul din anul 1930.

    A lăsat informații despre începuturile lucrării baptiste din Ardeal, care era parte a Imperiului Austro-Ungar.

„Cea mai veche sursă care datează începuturile misiunii printre românii ardeleni prin 1879, este un articol publicat în anul 1914 de către pastorul baptist Louis Avram Gredys, în publicația baptiștilor americani «Missions». Acesta menționa că lucrarea printre români fusese declanșată cu 25 de ani în urmă de misionari germani și maghiari, care au lucrat la început cu translatori. Gredys menționa faptul că, din start, baptiștii români au fost porecliți drept „pocăiți”. Tot el dezvăluia modul în care predicatorii români lucrau la acea oră. Mulți dintre ei trebuiau să lucreze pământul pentru a se întreține și aveau în grijă, fiecare, între 20-50 de filiale și puncte de misiune.

Predicatorul vizita una dintre filiale, stătea acolo până făcea câțiva convertiți,

apoi pleca în alt loc, revenind uneori abia după trei-șase luni”!

Fratele Mihai Ciucă în cartea sa „Baptiștii din România – Pionieri – Volumul III” de la pagina 362 îl aduce în atenția noastră pe fratele Louis Avram Gredys ca unul care vrea revizuirea Bibliei. El dorește revizuirea din cauză că nu mai erau satisfăcătoare și pe care Mihai o redă ca să putem înțelege bine despre ce este vorba. Fratele Louis Avram Gredys este conștient că o tipărire a Bibliei în România anului 1954 este imposibil.

Surse:

Alexa Popovici

George Crișan

Mihai Ciucă

Vasile W. Jones

Albumul istoric al Asociației

Creștinul

Glasul Tineretului Baptist

Luminătorul
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu