luni, 14 noiembrie 2016

Articolul 44 din tratatul de la Berlin 1878, deschizător de drum pentru baptiști


 Dumnezeu îi spune lui Avraam că sămânța lui va ajunge un neam mare, dar că va trece prin câteva etape. Dumnezeu îl alege  pe Avraam ca tată al unui popor,  apoi îi dă un moștenitor din el și Sara, soția lui, nu cum au planificat cei doi soți. Urmașul lui, Isaac, crește doi fii și prin manevre omenești, zicem noi, fiul care avea drept de moștenire o pierde prin viclenia  fratelui său. Lucrurile merg mai departe prin Iacov, care ajunge să se înmulțească în Egipt, devenind un neam de speriat pentru conducătorii Egiptului. Toate  par natural, dar Avraam a fost informat că așa se vor întâmpla lucrurile  și Dumnezeu le-a dus la îndeplinire, toate fiind pregătite mai dinainte.
Lucrurile parcă se repetă și cu poporul baptist, care se apropia de poporul român,  și chiar dinainte să ajungă, Dumnezeu îi pregătise terenul prin legi, care, deși nu erau pe placul mai-marilor românilor, au fost totuși aprobate. Că nu au fost ele respectate, asta este o altă discuție.
Dumnezeu a făcut posibilă Unirea Principatelor Române în 1859, iar  marile puteri au recunoscut această unire, evident  un lucru plăcut de conducătorii vremii.  Cu toate acestea, au trebuit să semneze anumite documente prin care acceptau mai multe drepturi ale credincioșilor baptiști ce urmau să ajungă în România.
Tratatul ce cuprinde și art. 44 a fost semnat de Germania, Austro-Ungaria, Franța, Marea Britanie, Italia, Rusia și Turcia.
Acesta cuprinde 3 paragrafe:
Paragraful 1: Egalitatea politică și civilă.
 „În România, deosebirea de credință religioasă și de confesiuni nu va putea fi opusă nimănui ca un motiv de excluziune sau de incapacitate în ceea ce privește bucurarea drepturilor civile și politice, admisiunea la afacerile publice, la funcțiuni și la onoruri sau la exercițiul diferitelor profesiuni și industrii, în orice localitate ar fi”.
Paragraful 2: Libertatea cultelor.
„Libertatea și politica exterioară a tuturor cultelor vor fi asigurate tuturor locuitorilor Statului roman, precum și străinilor și nici o piedică nu se va aduce sau organizării ierarhice a diferitelor comunități, sau raporturilor lor cu șefii lor spirituali”.
Paragraful 3: Tratarea egală a tuturor străinilor.
„Naționalii tuturor Puterilor, comercianții sau alții, vor fi tratați în România fără deosebire de religiune, pe piciorul unei perfecte egalități”.
Acest articol trebuia aprobat în Parlament. Inițial el a fost respins, dar guvernul  a revenit asupra deciziei. Iată ce spunea Alexandru Lahovari despre ministrul de externe  Boierescu, care trebuia să susțină în parlament acest articol: 
„În fiecare dimineață bagă un pumnal în pântecele României și apoi târă pe aceeași Românie la picioarele D-lui Andrassy”. 
Cine este acest Andrassy?
„Contele Iuliu Andrassy a fost ministru de externe al Austro-Ungariei, care a negociat și semnat la Viena, Convenția comercială din 1875 împreună cu G. Costa-Foru, agentul României la Viena. Această convenție a fost mult așteptată de România, pentru că România se dezrobea economicește de Puterea suzerană, care îi tăgăduia acest drept și pretindea  chiar să-i fie aplicabile tratatele încheiate de Turcia”
 În revista de istorie din 1979 este  preluat un articol din cartea Relațiile diplomatice și economice între Austro-Ungaria și România 1875-1888 scrisă de Herman Bohlaus Nachf , Wien-Koln-Graz, în anul 1976, în care se spune:
 „Prin acțiunile întreprinse de contele Andrassy, din perioada ministerială au constituit o politică deliberată prin care Austro-Ungaria urmărea să sprijine România în lupta sa pentru emancipare politică”. 
Despre  contele Andrassy s-a scris mult în presa română de la București și de peste munți, în Ardeal și la Budapesta, unii favorabil, alții, chiar dintre conaționalii lui, l-au criticat.
Miniștrii Kogălniceanu și  Brătianu au participat la congresul de la Berlin și au avut ocazia să își susțină punctul de vedere.
Ministrul de externe  Boierescu, în pledoaria sa de susținere a articolului 44, spune:
 „Astfel dar fiind, politica noastră națională, care, repet, trebuie să fie de aceeași  natură și la același nivel cu politica general europeană, ne învață că este un principiu, generalmente admis, că un tractat nu se poate primi numai în parte, nu se poate alege ceea ce ne place și lepăda ceea ce nu ne place; o națiune este liberă de a nu adera, de a nu se supune la un tractat, mai ales când ea poate sprijini cu putere refuzul său. Dar când ea admite un tractat, după cum l-a admis națiunea română, în mod atât  de solemn, ea îl admite în întregul său, iar nu numai în parte”. 
Ministrul mai aduce un argument din ședința de la 1 Iulie 1878, și anume protocolul al 10-lea care arată că unirea Moldovei cu Valahia a fost recunoscută de mai multe puteri, care au încheiat convențiuni comerciale cu noul stat și de aceea Europa poate sancționa independența.
Acest articol nu s-a vrut să fie primit cum a fost el redactat la Berlin pentru că, luat ca întreg, trebuia să aducă o modificare a Constituției, mai precis articolul 7, care spune:
Însușirea de Român se dobândește, se conservă și se pierde potrivit regulilor statornicite prin legile civile. Numai streinii de rituri creștine pot dobândi împămentenirea”.
Interesant este că, un fel de omolog al lui Andrassy între parlamentarii români, a fost  George Mârzescu,  despre care Kogălniceanu spune  că este licențiat în drept la Paris. Când Biserica Ortodoxă a cerut să i se aprobe înființarea facultății de teologie, Mârzescu a fost foarte sever și a cerut ca facultatea să adopte aceleași criterii de valoare ca cele din Europa, fapt ce a supărat foarte tare clerul bisericii. Ziarul Epoca” din 1896 l-a  făcut „samsar”, pentru că nu a vrut să mai apere interesele Mitropolitului.
Ziarul Epoca”  din 1887 scrie patru articole cu numele: „Un pericol național”. Din primul articol citez:
 „Poate fi vorba aici de toleranța religioasă, când nimeni nu s-a opus, vreodată, în România, la dreptul ce-l are orice om să se închine lui Dumnezeu cum îl povățuiește conștiința?... Având interese diametral opuse cu interesele noastre românești, aceste organizări constituie un pericol național , căci îndată ce se simt tari sau îndată ce găsesc timpul propice, se știe cât de agresive pot deveni și cum se încearcă să oprime și se cucerească chiar prin forță pe naivii care le-au lăsat să se înrădăcineze. Toată puterea lor rezemându-se în afară, ele se dezvoltă intereselor patronilor ce și-au dat, nu numai în chestiuni confesionale, dar mai mult în chestiuni politicei lumești. Toate colonizările prin popi se pregătesc, căci prin ele se poate încet, încet distruge „solidaritatea națională” a popoarelor și să le aproprie supunerii jugului străin”.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu