duminică, 18 martie 2018

Ineovan Dimitrie 1926-1983Fratele Ineovan Dimitrie s-a născut la data de 11 septembrie 1926 în comuna Seitin, jud. Arad.
A primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor per­sonal şi a fost botezat în anul 1946. S-a căsătorit în anul 1952 cu sora Cornelia Mara şi au fost binecuvântați cu doi copii. A fost un soţ şi un tată iubitor.
În anul 1947 a fost chemat de Dumnezeu prin Biserica Baptistă „Speranţa" — Arad să se pregă­tească pentru slujba de păstor. În cursul aceluiaşi an a început pregătirea la Seminarul Teologic Baptist din Bucureşti. A absolvit în anul 1959.
În anul 1950 a înce­put activitatea ca păstor, lucrând cu mult elan pe ogorul Evangheliei.
În cei 33 de ani de activitate pastorală, fratele Ineovan Dimitrie a păstrat cu sfinţenie învăţătura curată a Evangheliei, aşa cum a primit-o de la îna­intaşii săi, păstorind bisericile Domnului din Arad, Micalaca, Speranţa, Aradu-nou, Arad-Gaiu, Şiria, Lipova, Radna, Sâmbăteni. Cicir şi Arad-Gradiște, cea din urmă fiind biserica în care fratele Ineovan Dimitrie şi-a încetat activitatea când Domnul l-a chemat acasă.
Pe lângă vocaţia şi slujba de păstor, fratele Ineovan Dimitrie a mai avut încredinţări în cadrul cul­tului nostru, în calitate de secretar al Comunităţii Arad între anii           1950—1959, casier al Comunităţii Ti­mişoara între anii 1960—1975 şi casier al Comuni­tăţii Arad din anul 1976 până la plecarea acasă la Domnul.
Din 1950, de când a fost ales în Comitetul Executiv al Comunităţii, a fost alături de fraţi, spri­jinind lucrarea Domnului.
Caracterizându-se prin muncă, corectitudine, sin­ceritate, blândețe. răbdare, fratele Ineovan s-a silit să-şi împlinească cu scumpătate slujba încredinţată de Domnul prin fraţi.

În ziua de 14 martie 1983, s-a ţinut serviciul di­vin de înmormântare condus de fratele păstor Chiu Mihai, la care au luat parte fraţi din Arad şi din judeţul Arad. Au fost prezenţi din partea condu­cerii Cultului fratele păstor Cornel Mara, preşedinte, fratele Paul Bărbătei, secretar general, fratele păs­tor Dr. Bunaciu Ioan, directorul Seminarului Teo­logic Baptist. Din partea Comunităţii Oradea a fost prezent fratele Badea Pavel, păstor, fratele Costea Petru, păstor. Din partea Comunităţii Cluj a fost prezent fratele păstor Rusu Simion. Din partea Co­munităţii Timişoara a fost prezent fratele păstor Hudema Dragoş, secretarul Comunităţii. Din partea Comunităţii Arad au fost prezenţi 23 de păstori, colegi ai fratelui Ineovan Dimitrie pe ogorul Evan­gheliei, cu care fratele a colaborat în lucrare.
Fratele păstor Handra Sima, vicepreşedintele Co­munităţii, vechi prieten şi colaborator apropiat al fratelui păstor trecut la Domnul, a dat citire necrologului.

Surse:
Îndrumătorul Creștin Baptist.
Sima Handra.
Dr. Marius Silveșan.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu