marți, 5 februarie 2019

Goga Dănilă 1951 – 1955 al V-lea președinte

Din ciclul „Centenarul poporului baptist”

În anii grei ai înstaurării comunismului în țara noastră, Dumnezeu a așezat în fruntea poporului baptist pentru câțiva ani, pe fr. Goga Dănilă, un harnic lucrător în via Domnului. Despre activitatea dumnealui, am scris AICI.
În anul 1950, Prezidiul Marii Adunări Naționale al Republicii Populare Române, prin decretul Nr. 1203/1950, aprobă statutul de organizare și funcționare al Cultului Baptist din Republica Populară Română. După acest statut s-a organizat viitorul congres.
La București, în zilele de 28 – 29 iulie 1951, s-a ținut al doilea Congres trienal al Cultului Creștin Baptist din R. P. R. Congresul a fost condus de fr. Alexa Popovici, pastor la Biserica Baptistă „Speranța” Arad, ajutat de frații: Vicaș Teodor, Covaci Nicolae, Isac Ioan și Cure Simion.
Congresul a ales noul comitet al Uniunii, compus din frații:
Președinte: Goga Dănilă.
Vicepreședinți: Constantin Adorian și Bokor Barnaba.
Secretar General: Rusu Ioan.
Secretar General- adjunct: Isac Ioan.
Casier: Ioan Dan.
Membrii în comitet: Mârza Ilie, Vicaș Teodor, Covaci Nicolae, Deneș Francisc, Chicin Gheorghe, Tămaș Teodor, Bunaciu Ioan și Nicoară Macavei.
Acești frați, dar în mod special fr. Goga Dănilă, au cârmuit poporul baptist până la data de 9 decembrie 1955, când s-a ales alt președinte și comitet.
Goga Dănilă s-a născut la 22 septembrie 1898, în comuna Gârbovăț  jud. Caraş-Severin.
În ziua de 7 decembrie 1921 a primit bote­zul credinţei la Lugoj, fiind botezat de către fratele Dumitru Drăgilă.
La data de 26 octombrie 1926 a fost ordinat ca pastor în Biserica Baptistă din comuna Gîrbovăţ, comisia de ordinare fiind compusă din fraţii : Ioan Suveţ, Vasile Enaşcu, Pavel Ciortuz şi Trăilă Budu.
În anul 1938 bisericile baptiste au fost închise, fratele Goga Dănilă alături de alți pastori semnează un memoriu către Ministerul Cultelor și Artelor, pentru deschiderea bisericilor.
În anul 1941 a făcut parte din delegația care a mers la Ministrul Cultelor, ca să facă cunoscută situația baptiștilor din țară.
Întreaga sa slujire pastorală, în timpul celor 45 de ani de lucrare cu Evanghelia a fost binecuvântată de Dumnezeu cu mult har şi Biserica Dom­nului din comuna Bozovici s-a putut bucura sub pastoraţia fratelui Goga Dănilă, de multă pace şi prosperitate spirituală.
Dar activitatea fratelui Goga Dănilă s-a desfă­şurat în mod binecuvântat şi în cadrul unor alte organizaţii cultice. Astfel, intre anii 1933—1948, cu excepţia anilor de prigoană, a deţinut funcţia de preşedinte al Comunităţii Bisericilor Baptiste Bozo­vici, care cuprindea toate bisericile din judeţul Caraş.
Nu poate fi trecută cu vederea nici activitatea sa ca preşedinte al Consiliului de Administraţie al Orfelinatului Baptist din Prilipeţ, pe care l-a con­dus timp de 23 de ani, fiind crescuţi şi întreţinuţi în această perioadă 60 de copii orfani din întreaga ţară.
In anul 1950 a fost Ies preşedinte al Comunităţii Baptiste Timişoara.
Din anul 1955 până în anul 1959 a activat în cadrul Comunităţii Baptiste Timişoara, în calitate de preşedinte al acesteia.
În ziua de 30 martie 1979,  la vârsta de 81 de ani şi după 45 de ani de activitate în slujba Evangheliei, pastorul Goga Dănilă a fost chemat acasă, Ia Domnul, pentru a primi răsplata tuturor ostene­lilor sale.

Comitetul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu