sâmbătă, 10 octombrie 2020

Lui Dumnezeu închină-te!Aceste cuvinte au fost spuse de către îngerul trimis de  Dumnezeu la apostolul și evanghelistul Ioan, pe când era exilat în insula Patmos. Dumnezeu i-a descoperit prin înger lucrări tainice, profeții împlinite sau care se vor împlini în viitor. Știind, că cel din faţa lui este îngerul Domnului și deoarece unii evrei au început să se închine la îngeri s-a plecat și el să se închine. Îngerul îi atrage atenția lui Ioan asupra faptului, că toţi aceia care respectă și împlinesc Cuvântul lui Dumnezeu sunt frați, sunt egali și doar lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm.

Ce învățăm sau ce putem extrage din această mică convorbire dintre îngerul Domnului și Evanghelistul Ioan?

8. Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui.
9. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.”
(Apocalipsa 22:8-9, VDCC)

      I.          Dumnezeu nu este om și nu gândește ca un om

1.     Noi, oamenii în general, cunoaştem definiţia egalităţii, ceea ce ar trebui să presupună asta, dar din păcate, uităm de cele mai multe ori de ea. În România noastră dragă, unii muncesc mulți ani și au pensii mici iar alții doar câțiva ani şi au pensii mari sau speciale. Fiecare din noi trebuie să promovăm egalitatea de şanse, sub toate aspectele, fiindcă toţi am venit pe lume în acelaşi fel.

La Dumnezeu toți oamenii sunt egali și plata este aceeași pentru toţi, lucru care nemulțumește: Matei 20:1-16 (v. 14)

 

2.     La noi, oameni, cu cât ești mai mare în funcție cu atât oamenii simpli ajung tot mai greu. Nu trebuie să ne credem superiori unii altora ci altruişti şi dornici de a ajuta la nevoie.

Contrastul cel mai mare este, că la Dumnezeu cu cât ești mai neînsemnat, plin de bube și lepădat Dumnezeu te vede și te ascultă.  26. De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi, care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales.
27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.
28. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt,
(1 Corinteni 1:26-28, VDCC)

 

3.     Aici pe Pământ, dacă ești bogat ai mulți prieteni, care se adună în jurul tău.

 Dumnezeu, cel  care este bogat în iubirea şi îndurările Lui, are puțini prieteni şi spre El puțini se îndreaptă deşi vrea ca toți oamenii să-i fie preteni și. 13. Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.
14. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.

(Matei 7:13-14, VDCC)

                                     

    II.          Dumnezeu nu este om și nu lucrează după sistemul omenesc ierarhic

1.     În sistemul judiciar pământesc avem ca apărare 4 instanțe care au competențe diferite una de cealaltă: Judecătoria, Tribunalul, Curtea de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție. De aici poți apela la forurile de specialitate internaționale pentru a ți se face dreptate.

2.     Dumnezeu are o singură instanță: Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. La această instanță drumul ne este deschis direct prin Domnul Isus Hristos.  19. Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt (Evrei 10:19, VDCC)

3.     Oamenii și-au stabilit ierahii, poziţii sociale, funcţii la care poți ajunge din ce în ce mai greu, din cauză că ai nevoie de mulţi bani, cunoştinţe, dar la Instanța supremă a Universului, trebuie doar să vrei cu adevărat ca să ajungi.

16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. (Evrei 4:16, VDCC)

 

  III.          Dumnezeu îți aude glasul ori de câte ori Îl chemi.

1.     Noi, toți oamenii, suntem creaţi de Dumnezeu și suntem creaţia Lui. În Biblie atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament ,Dumnezeu îi numește pe cei ce păzesc Cuvântul Său „Oi” iar Dumnezeu este păstorul.

2.     Oaia ca să ajungă la păstor behăie, adică strigă la el.

Comunicarea între păstor și oaie este personală și directă. Domnul Isus spune: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine.” (Ioan 10:27, VDCC)

14. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,
(Ioan 10:14, VDCC)

11. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.
12. Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge, şi lupul le răpeşte şi le împrăştie.
13. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi.
14. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,
15. aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl, şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.
16. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.

(Ioan 10:11-16, VDCC)

 

Din această cauză îngerul l-a împiedicat pe Ioan să i se închine, deoarece,  Dumnezeu este singura şi suprema instanță la care trebuie să apelăm și  căreia trebuie să ne închinăm ca să fim mântuiți.

25. Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri,
26. dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor şi, prin porunca Dumnezeului celui veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă –
27. a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.
(Romani 16:25-27, VDCC)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu